ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

В заруб практиці застосовується також методика прямого списання виснажених природніх ресурсів
Дт витрати на виснаження 300000
Кт природні ресурси 300000
Природ.рес-си видобуті, але не реалізовані відображаються як товарно-мат.запаси. Амортиз.нараховується, коли вони реалізуються.
63. Облік рахунків до сплати.
Заборгованість постачальникам виникає при купівлі в них складських запасів ( товарів, матеріалів) та інших матеріальних цінностей ( основних засобів, нематеріальних активів тощо).
Сума заборгованості визначається на основі рахунків постачальників. Придбання складських запасів ( товарів, матеріалів) відображається на рахунку витрат “Витрати на закупівлю” ( за видами складських запасів):
Приклад: 04.10.96. Рах.-фактура постачальника,ПДВ – 10%
Д-т “Вит-ти на закупівлю” 9800
Дт “Розрахунки з бюджетом(ПДВ)” 980
К-т “ Рах-ки до сплати”(або “ розрах-ки з постач-ми”)10780
Ця система назив-ся “Система періодичного обліку запасів” або періодичної інвентаризації. За системою постійного обліку запасів (безперервної інвентаризації) ця операція відображається такою проводкою:
Д-т “Складські запаси” 9800
Дт “Розрахунки з бюджетом(ПДВ)” 980
К-т “ Рахунки до сплати” 10780
64. Облік повернення тов.та купівель.знижок при розрахунках з постачальниками(анг-ам.).
Куплені матеріали (складські запаси) можуть бути повернені (частково або повністю). Можливий також варіант, коли матеріали не відповідної якості і покупець вимагає знижки в ціні.
За наявності вказаних обставин покупець виписує на адресу постачальника Повідомлення. Для обліку повернення товарів і такого виду знижки в ціні передбачений ( в США ) рахунок “Повернення покупок та знижки”. Він є регулюючим рахунком (контрактивним, пасивним) до рахунку “Витрати на купівлю”.
На суми повернутих товарів або знижок зменшується заборгованість постачальникові.
Приклад: Компанія надіслала Дебет меморандум постачальникові:
08.10.96 Д-т “Рах-ки до сплати” 300
К-т “Повер-я покупок та знижки”300
65. Мет-ка обліку комерц. та розрах.зн-к у розр-ках з постач. в західноєвропейських країнах.
В зах.європ-х країнах в роз-ках покуп-в з постач-ми практикують комерц. та розрах.зн-ки. З урах-ням цих зн-ок рах-к постач-ка може мати такий вигляд:
Договірна ціна товарів1500;Комерц.зн-ка (5%) 75;Нетто комерц.14250;Розр.зн-ка(2%)28,50;До сплати 1396,59
Загальне правило таке:
1. на рах-ку “Вит-ти на купівлю” відоб-ся сума купленого за мінусом комер.зн-к (тобто нетто комерційне).
2.Розр.зн-ки відоб-ся в покупця як фін. доходи (“Одержані розрахункові знижки”)
В нашому прикладі:
Дт“Вит-ти на куп-лю”1425 Кт “Роз-ки з постач.” 1396,50
К-т “Фін-ві дох-и” 28,50
Оплата заборгованості:
Дт“Роз-ки з постач.”1396,50 Кт“Рах. в банку” 1396,50
У прикладі, знижки були показані безпосередньо в рахунку постач. (чого немає в США). Але вони можуть над-ся після того, як купівлю запасів було відображено в обліку. Для обліку комерц. знижок у цьому випадку служить регул. контрактивний ( сам – пасивний) рах. “Комерц. знижки по купівлях одержані”. Одержані пізніше розрах. знижки відн-ся на рах. “Фін.д-ди” (“Розрах. знижки одержані”).
Приклад: Повідомлення постачальника, дол.:
Комерц.зн-ка 5% до рах. 2000;ПДВ на знижку: 372
Разом: 2372
Дт“Розрах-ки з постач-ми”2372 Кт “Ком.зн-ки одер-ні” 2000
К-т “Розр. з бюд-м”372
Наприкінці з.п.: рахунок “Витрати на покупки” – рах. “Комерційні знижки одержані” = Чисті покупки.
Приклад: Повідомлення постачальника, дол.:
Розр.зн-ка 2% до рахунку1000;ПДВ на знижку (18,6) 186
Разом 1186
Дт“Розрах. з постач.”1186 Кт“Фін-ві дох-и” 1000
Кт “Розрах. з бюдж-м” 186
66. Об-к заборг-ті по векс-ях вид-х.
Роз-ки з пост-ми, а також з банками підп. можуть здійсн-ся за допомогою векселів, що виступає як засіб платежів та засіб кред-ня. Для обліку роз-ків з кредиторами на вексельній основі застос-ть рах.“Векселі видані”,він пасив., розрах. Підп-ва-борж-ки платять по векселях, крім номін. в-ті, ще й % за відстрочку платежів. Для підп-ва-боржника % по векселях є фін. вит-ми. Векселі, видані терміном оплати до 1 року є короткостроковою заборгованістю.
Векселем часто оформлюють банк.кредити. При цьому в залежності від способу сплати відсотків,розрізняють:
1. векселі з окремо зафіксованими % від ном.в-ті
2. Векселі без зазначення % до ном. вартості(відсотки включають до загальної вартість векселя).
Техніка відображення векселя різна, хоч результат для підпр-ва буде однаковий. Приклад: Борг постачальнику за придбані матеріали становить 50000. 1 вересня наша фірма акцептувала переказний вексель на 50000 дол. на 3 місяці за умови 12% річних.
1.09.00
Д-т “ Рахунки до сплати” К-т “ Векселі видані”
Через 3 місяці фірма сплачує вексель та % по векселю.
3 міс.%= 50000 * 12%*3/12 = 1500
Д-т “Векселі видані”
Д-т “Фінансові витрати” К-т “Грошові кошти”
67. Облік короткострок. забов”язань по розрах-х з бюджетом ( акц. збір, ПДВ, податок на прибуток, на майно).
Серед інших коротк.забов. підпр.
- Заб-ть по податку з продажу та по акцизному збору.
Д-т “Грошові кошти” К-т “Доход від реалізації”
Кт “Розр. з бюдж.” (под-к з продажу)
Кт“Розрах-к з бюд-м” (акцизний збір)
- Заборгованість по податку на прибуток:
Це оціночна заборгованість. Платити потрібно впродовж року, а точна сума податку буде відома наприкінці року.
Д-т “Вит-ти на под-к на прибуток”
К-т “Розрах-к з бюд-м” (податок на прибуток)
- Заборг-ть по под-ку на майно ( муніцип-й бюджет)
Д-т “Вит-ти по податку на майно”
К-т “Розрах-ки з бюд-м (заборг-ть по под-ку на майно)”.
68. Облік кор.строк. забов-нь по авансах одерж-х, дивід-х та частині дов.строк. боргу.
Серед інших короткострокових забов”язань підприємства (його кредиторської заборгованості) можна вказати:
- Аванси від клієнтів (покупців)
До них можна віднести аванси від покупців продукції, попередній продаж квитків тощо.
1)Одержання авансів, дол.:
Д-т “Грошові кошти”
К-т “Аванси від клієнтів ( заборгованість клієнтам)”
2)Відправка продукції в рахунок чи надання послуг :
Д-т “Аванси від клієнтів” К-т “Доход від реалізації”
- Заборгованість по частині довгострокового боргу, яка має бути сплачена в поточному році
В балансі ця частина пок-ся серед коротк.забов.(поточ.пас.)
Наприклад, 01.01.96р. видано вексель 25000 дол. на 5 років. Щорічно ( 1.01 1997 – перша виплата) слід платити 5000 дол. У балансі 31.12.98р. 5000 дол. покажемо як поточні пасиви, а 20000 дол. – як довг.строк-і зобов-ня.
- Заборгованість по дивідендах
Дивіденди – частина приб-ку, що розп-ся між акц-ми за рішенням Ради директорів. Як тільки Рада оголосить рішення про сплату дивідендів, до моменту сплати оголошені дивіденди є короткостроковою заборгованістю.
На суму об”явлених дивідендів:
Д-т “Рах-к фін-х результатів”
К-т “Дивіденди до сплати (кор.строк-а заборг-ть)”
Виплата дивідендів:
Д-т “Дивіденди до сплати” К-т “Грошові кошти”
69. Облік нарах-я, утриманнь і виплати з/п.
Для обліку заборгованості і розрахунків з роб-ми та служ-ми викор-ть рах.“Розр-ки з персоналом” або “ Персонал”. В США його називають “ З/п до сплати”.
Розрізняють валову з/п , тобто всю нараховану, і чисту з/п – суми, які належить сплатити персоналові після всіх можливих утримань із з/п. Утримання із з/п регул-ся закон-вом кожної країни. В США, наприклад із з/п утримують:
1. Федер.внески на соц.страх., які викор-ться на пенсійне забезпеч-ня, допомогу по непрацездат-ті та мед.обслуг-ня.
2. Федер. прибутковий податок.
3. Прибутковий податок штату.
Можливі також добровільні відр-ня частини з/п – на додаткове пенс.забез-ня по старості або в різні доброчинні фонди. Порядок відображення на рахунках нарахованої з/п і утримань із з/п такий (методика США).
Дт “Вит-ти на з/п адм-упр. персоналу”
Дт “Вит-ти на з/п роб-м і служб-м”
Кт “Федер.внески на соц.страх”
Кт “Федер. прибутковий податок”
Кт “Прибутковий податок штату”
Кт “Добровільні внески”
Таким чином на рах. “З/п до сплати” пок-ся чиста з/п
Дт “З/п до сплати ” Кт “Грошові кошти”
У Франції проводки мають такий вигляд:
Нарахування з/п персоналу
Дт “Витрати на оплату праці” Кт “Розрах. з персоналом”
Утримання із з/п
Дт “Розрах. з персоналом” Кт “Фонд соц.страха”
“Пенс.забезп-ня”
“Інші органи соц.страху”
Відрахування фірми
Дт “Витрати на соц.страх” Кт “Фонд соц.страха”
“Інші органи соц.страху”
70. Облік обов-вих нарах-нь на фонд опл-и праці, які підляг-ть сплаті роботодавцем.
Для обліку заборгованості і розрахунків з роб-ми та служ-ми викор-ть рах.“Розр-ки з персоналом” або “ Персонал”. В США його називають “ З/п до сплати”.
Розрізняють валову з/п , тобто всю нараховану, і чисту з/п – суми, які належить сплатити персоналові після всіх можливих утримань із з/п. Утримання із з/п регул-ся закон-вом кожної країни. В США, наприклад із з/п утримують:
1. Федер.внески на соц.страх., які викор-ться на пенсійне забезпеч-ня, допомогу по непрацездат-ті та мед.обслуг-ня.
2. Федер. прибутковий податок.
3. Прибутковий податок штату.
Можливі також добровільні відр-ня частини з/п – на додаткове пенс.забез-ня по старості або в різні доброчинні фонди.
Фірми платять внески, відрах-ня від фонду з/п за рах. витрат підп-ва:
Нарах-ня відрахувань(США)
Дт “Витрати на податки і відр-ня”
Кт “Федер.внески на соц.страх”
Кт “Федер. Податок по безробіттю”
Кт “Податок по безр-тю штату”
Нарах-ня відрахувань(Франція)
Дт “Витрати на соц.страх” Кт “Фонд соц.страха”
“Інші органи соц.страху”
71. Облік довг.строк-х обліг-ій випущених за номінал-ю вартістю.
Ціна обл. Може відр-ся від її номін.в-ті. Це визн-ся встановленою компанією квотою в % до номін.в-ті обл.(квота залеже від квот-ня обл. На фонд.биржі, та попиту і пропозиції на неї)
Компанія 01.01.2000 випустила 1000 шт. облігацій номінальною вартістю 1000 долл. на 5 років за %ставки 12%. Квота до номіналу 1000. Плата %-тів здійснюється 2 рази на рік- 1.07.00, та 1.01.01. Проводка:
2.01 .00
Дт. грошові кошти 1000000
Кт. Дов.строк-і обліг-ї до спл-и 1000000
1.07.00
Сплата %-тів , 1000000 * (12%/2) = =60000
Дт. фін.витрати 60000
Кт. грошові кошти 60000
31.12.00.
Відображення в затратах %-тів за 2-е півріччя
Дт. фін. витрати 60000
Кт. Проц-ти по обліг-х до спл-и 60000
2.01.01
Оплата нарахованих процентів
Дт. Проц-ти по обліг-х до сплати 60000
Кт. грошові кошти 60000
72. Умови та облік випуску довг.строк-х обліг-й з дисконтом.
Якщо інвестор може знайти обл-ії по вищими % ставкам, то він відмовл.від наших обл-й.і треба продав.обл.по ціні нижче за номін.(з дисконтом). Дисконт по обл-ях обліков.на рах-ку “Дисконт по обл-ях” – регулюючий,активний, регулює рах-к “Довгостр.обл.до сплати”.Для розподілу дисконту застосовують лінійн.метод амортиз-ї (Сума ам-ї за 1 період = сума дисконт/кіль-ть періодів)
Дт. грошові кошти
Дт. Дисконт по облігаціях
Кт. Довг.строк-і обліг-ї до сплати
БАЛАНС:
Довгострокові облігації до сплати –100000
Диконт по облігаціях - (20000)
поточна або балансова вартість-980000
Диконт являє собою додаткові витрати для п/п , а тому він повинен бути віднесений на фін. витрати п/п протягом "життя" ( терміну) облігації.
73. Облік процентів,нарахованих по довгострок.обліг-м з дисконтом та облік аморт-ї дисконту.
Для розподілу дисконту між звітн. періодами застосовують, як правило, лінійний метод амортизації (Сума ам-ї за 1 період = сума дисконт/кіль-ть періодів). За час існування облігації дисконт буде зменшуватися на одну й туж суму щорічно, і дійде на дату погашення облігації до нуля. Поточна ж ( балансова) вартість облігації зростає паралельно на ці суми і дійде на дату погашення облігації до номінальної вартості. Інвесторам буде повернуто номінальну вартість облігацій.
Дисконт по обліг.буде збільшувати суму фінансових витрат фірми.
Сплата відсотків з одночасн.погаш.дисконту:
Дт “Фін.витрати(% по обл-ям + аморт-я дисконту)”
Кт “Дисконт по обліг-я”
Кт “Грош.кошти”
Регулюючий запис:
Дт “Фін.витрати”
Кт “Дисконт по обліг-ям”
Кт “%-ти по обліг.до сплати”
Дт “%-ти по обліг.до сплати”
Кт “Грош.кошти(оплата %-ів)”
74. Умови та облік випуску довгострок.облігацій з премією.
Премія являє собою суму, на яку ціна, за якою реалізовано облігацію, перевищує її номінальну вартість. Рах-к "Премія по облігаціях" -пасивно-регулюючий рахунок, який регулює собою (або через "-" або "+") шляхом віднімання рахунок " Довгострокові облігації до сплати".Сума премії по облігац. Додається до номін. вар-ті обліг.в балансі, в той же час вона зменьш.суму фін.витрат фірми поступово на протязі життя.
Випуск довгостр.обліг. з премією
Дт. грошові кошти
Кт. Премія по облігаціях
Кт. довгострокові облігації до сплати
БАЛАНС:
Довгострокові облігації до сплати – 1000000
Премія по облігаціях - (20000)
Реальна вартість довгострокових облігацій 1020000-поточна або балансова вартість
75. Облік процентів нарахованих по довгострок.обліг-м з премією.
За час існування облігації премія буде зменшуватися на одну й туж суму щорічно, і дійде на дату погашення облігації до нуля. Поточна ж ( балансова) вартість облігації також зменшується паралельно на ці суми і дійде на дату погашення облігації до номінальної вартості. Інвесторам буде повернуто номінальну вартість облігацій.
Для розподілу премії між звітн. періодами застосовують, як правило, лінійний метод амортизації.(Сума ам-ї за 1 період = сума премії/кіль-ть періодів).
Сплата %-ів з одночасним погашенням премії по обліг.
Дт. “фін. витрати(%)”
Дт. “премія по облігаціях”
Кт. “грошові кошти”
Регул-чий запис у зв’язку з фін.витратами і прем. по обліг.
Дт. “фін. витрати”
Дт. “премія по облігаціям”
Кт. “проценти по облігаціям до сплати”
Сплачуємо відсотки:
Дт. “проценти по облігаціям до сплати”
Кт. “грошові кошти (оплата %-ів)”
76.Умови та облік викупу компанією довгострок.обліг-ій раніше випущених з дисконтом.
При випуску обліг найчастіше передбачаються умови їх дострокового викупу.Мета – при зниженні % ставки на ринку ЦП компанія може викупити свої обліг.за значно нижчою ставкою. Загальні привила при дострок викупі такі:
-визначити поточну (баланс) вартість обліг-ї на дату дострок викупу.
-відобраз в обліку виплату грошей
-визначити та відобраз в обліку прибутки чи збитки від викупу о-й.
Поточна балансова вартість – це номінальна вартість об-ї мінус недоамортизований дисконт або плюс недоамортизована премія на дату викупу о-ї.
Проводки:
-Якщо обліг.реалізовувалися з дисконтом:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП