ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Мовознавство - Стилістика ділової мови

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Мовознавство - Стилістика ділової мови

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Російський текст

Переклад українською мовою

1 Она схватила со стола уже засохший бутерброд и подступила к голодающему В устах разомлевших туристов грубое слово “первач” звучало нежно и заманчиво Успокоенный, он снова заснул, но вместо лица обожаемого монарха тотчас же увидел председателя месткома товарища Суржикова Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с добавлением бранных эпитетов

2

Вона вхопила зі столу Використання пасивзасохлий бутерброд і ного дієприкметника посунула на голоду- минулого часу ючого В устах розомлілих Використання пасивтуристів грубе слово ного дієприкметника “первак” звучало ніж- минулого часу но, манливо Заспокоєний, він знову Використання пасивзаснув, але замість об- ного дієприкметника личчя обожнюваного минулого часу монарха одразу ж побачив голову місцевкому товариша Суржикова Високі договірні сторони перегризлися в першу ж хвилину і вже не зверталися одна до одної, не вживаючи найлайливіших епітетів Використання прикметника

121

1 К утру побелевший от бессонницы Александр Иванович забрел на окраину города В глубине помещения толпились школьники, осведомлявшиеся насчет дефицитных тетрадей Сдружившиеся путешественники расселись по своим машинам Насытившийся Балаганов благодарно взглянул на своего спасителя и начал рассказ

2 На ранок блідий від безсоння Олександр Іванович забрів на околицю міста У глибині помешкання юрмилися школярі, цікавлячись дефіцитними зошитами Здружившись, мандрівники посідали у свої машини Попоївши досхочу, Балаганов вдячно глянув на свого рятівника і почав розповідь

3 Використання метника прик-

Використання дієприслівника

Використання дієприслівника

Використання дієприслівникового звороту

Новый звонок, извещав- Новий дзвінок, що по- Використання підрядший о конце аврала, вер- відомляв про закінчен- ного речення нул служащих в номера ня авралу, повернув службовців у номери Сдружившиеся дети лейтенанта Шмидта вышли из-за угла и подступили к окну председательского кабинета Діти лейтенанта Шмідта, що вже встигли потоваришувати, вийшли з-за рогу і стали під вікном кабінету голови виконкому Козлевич вже набив руку на урочистих фінішах і спинив машину перед самісінькою трибуною Використання підрядного речення

Поднаторевший в торжественных финишах Козлевич лихо осадил машину перед самой трибуной

Використання дієслівного фразеологізму

122

1 Убегавший часто оглядывался назад, и на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса

2 Утікач щоразу озирався і на його благовидному акторському обличчі можна було розгледіти вираз жаху

3 Використання іменника

Лагерь купающихся был Табір купальників був многолюден багатолюдний

Використання іменника

Виділені у двох останніх рядках слова (убегавший, купающиеся) є субстантивованими дієприкметниками, тобто такими, що вживаються як іменники. Саме тому вони перекладаються іменниками утікач і купальники.

§ 34. ТВОРЕННЯ І ВЖИВАННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ
1. Дієприслівники недоконаного виду утворюються за допомогою суфіксів -учи (-ючи) і -ачи (-ячи): пишучи, читаючи, мріючи, лежачи, ходячи, стоячи. Форми із суфіксом -а (-я) (лежа, сидя, стоя, ходя) для сучасної української мови є ненормативними. 2. Дієприслівники доконаного виду утворюються за допомогою суфікса -вши (-ши): прочитавши, приготувавши, зробивши, принісши, перемігши. 3. Дієприслівник означає додаткову дію до дієслів-присудків (працював, щось наспівуючи; зрозумівши все, посміхнулась). Отже, дія, що виражається дієприслівником, обов’язково повинна стосуватися підмета, наприклад: Туристський автобус, петляючи між поліських залісків, невдовзі вискочив на широку луку (В. Скуратівський); Увінчавши яблуком найближчий до нас стовпчик, дядько Роман далі пішов, озираючись (О. Гончар). Порушенням норми є речення, в яких суб’єкти дій, виражених дієприслівником і присудком, не збігаються, як-от: Відпочиваючи у Карпатах, мені надзвичайно сподобалось обслуговування. Спіткнувшись вчора, у нього зломилася нога. (Виходить, що відпочивало у Карпатах обслуговування, а спіткнулася нога). Дієприслівник не може 123

приєднуватись до пасивної конструкції: Докладаючи всіх зусиль, урожай збирається без втрат. Працюючи тиждень, ремонт був завершений. У безособовому реченні дієприслівник може вживатись тільки у тому випадку, якщо у складі присудка є інфінітив: Іноді доводилось попід віттям і крізь ліани пролазити, мов у темну нору, зігнувшись (І. Багряний)... Будували нову хату і біля неї обов’язково висаджували калину, щоб восени, вставляючи подвійні вікна, можна було покласти між шибами пучки червоних грон (В. Скуратівський). В інших випадках уживання дієприслівника в безособових реченнях не відповідає нормі: Вивчаючи географію, у нас не було ніяких проблем. Граючи в спортлото, мені часто щастить. Правильно: Вивчаючи географію, я не мав ніяких проблем. Коли я граю в спорлото, мені часто щастить.

§ 35. ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ
1. У більшості випадків вибір прийменника визначається традицією, наприклад: їхати на Кавказ — їхати у Крим, відпочивати у санаторії — відпочивати на туристичній базі, у вихідні — на цьому тижні тощо. Досить часто у мовленні трапляються неправильні прийменникові конструкції, як-от: вітер п’ять метрів на секунду, враження про виставу, дотичний з проблемами, застерігати про небезпеку, знатися в кулінарії (замість нормативних словосполучень: вітер п’ять метрів за секунду, враження від вистави, дотичний до проблем, застерігати від небезпеки, знатися на кулінарії). 2. Вживаючи прийменники, важливо враховувати їх стилістичну характеристику. Так, прийменники внаслідок, у зв’язку з, згідно з, відповідно до, у справі, у питанні, по лінії властиві діловому мовленню, сфера функціонування прийменників проміж, побіч, насупроти, попри обмежена розмовною мовою. Іноді стилістично розрізняються конструкції з нейтральними прийменниками, наприклад: алергія до ліків, алергія на ліки (нейтр.) — алергія від ліків (розм.), порівнювати з минулим (нейтр.) — порівнювати до минулого (застар.), розповідати про тебе (нейтр.) — розповідати за тебе (діал.). 3. Поширеною помилкою є вживання прийменникових конструкцій замість безприйменникових і навпаки: зрікатися від ідеалів (замість зрікатися ідеалів), відступатися ідеалів (замість відступити124

ся від ідеалів), користуватися з фотоапаратом (замість користуватися фотоапаратом), оплатити за проїзд (замість оплатити проїзд), приурочувати відкриттю (замість приурочувати до відкриття), не поступатися за красою (замість не поступатися красою) тощо. 4. Іноді в прийменникових конструкціях іменник ставиться у неправильному відмінку. Найчастіше порушується характер керування при прийменниках, що вимагають давального відмінка: всупереч проблем, завдяки тренування, наперекір рішень (замість нормативних конструкцій: всупереч проблемам, завдяки тренуванню, наперекір рішенням). 5. Недоліком є нагромадження у вузькому контексті однакових прийменників, як-от: На наступному тижні на честь свята на сценах театрів, на відкритих майданчиках, на Центральному стадіоні відбудуться найрізноманітніші концерти, на які ми запрошуємо киян і гостей нашої столиці (реклама в київському метро).

§ 36. СИНОНІМІЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
І. Прийменники, що передають відношення мети Відношення мети виражають прийменники для, з метою, на предмет, задля, заради, ради, в ім’я. Нейтральний прийменник для є домінантою цього синонімічного ряду, він уживається в усіх стилях мовлення. Прийменник з метою має відтінок книжності і використовується в офіційно-діловому та науковому стилях. Для офіційноділового мовлення характерний прийменник на предмет. Прийменники задля, ради, заради, в ім’я, в інтересах реалізують відтінок присвяти, що обов’язково має враховуватися при їх використанні. Із словом заходи на позначення мети вживаються прийменники щодо, до, для. Найширше використовуються конструкції з прийменниками щодо, до: заходи щодо зміцнення дисципліни, заходи до поліпшення умов праці. Сполучення іменника заходи з прийменником по (заходи по вихованню, заходи по охороні) не відповідає літературній нормі. До взаємозамінних належать такі конструкції: берегти на всякий випадок — берегти про всякий випадок, йти по гриби — йти за грибами, склянка для сметани — склянка на сметану. 125

ІI. Прийменники, що виражають причинові відношення Прийменник завдяки містить вказівку на причину, яка сприяє здійсненню чогось, прийменник через (і його досить часто вживаний ненормативний російський мовний із-за) вказує на причину, що заважає здійсненню чогось. Отже, слід говорити: виконав завдання завдяки твоїй допомозі, зробив помилку через неуважність. Для позначення причинових відношень з обмеженим колом іменників уживаються прийменники від, з: кричати від (з) болю, плакати з (від) радості, підскочити від (з) несподіванки тощо. III. Прийменники, що виражають часові відношення Паралельно вживаються конструкції: на ту пору — в ту пору, за всіх часів — в усі часи, за давніх часів — у давні часи, під час війни — за часів війни, через два дні — за два дні. Стилістично розрізняються конструкції: з дня народження — від дня народження, з дня заснування — від дня заснування. Перші з наведених конструкцій породжені впливом (інтерференцією) російської мови, а тому їх вживання в науковому та офіційно-діловому стилях не допускається. Як нейтральна і розмовна розрізняються конструкції: після вечері — по вечері. IV. Прийменники, що виражають просторові відношення Синонімічними зв’язками об’єднуються такі прийменники цієї групи: біля — близько — коло — поряд (з) — поруч (з), край — кінець, обіч — обабіч — збоку — побіч (розм.) — обік (розм.), напроти — навпроти — проти — супроти — насупроти (розм.), серед — посеред. Нормативними є конструкції: їхати до міста, йти до школи, завітати до музею, мешкати на вулиці Франка, будинок по вулиці Василенка, надсилати на адресу, мешкати за адресою, серед яких, серед села, навпроти будинку. V. Прийменники, що передають відношення відповідності Синонімічний ряд утворюють прийменники: відповідно до, згідно з, залежно від, виходячи з, у світлі, у дусі, у розрізі. Всі наведені прийменники характерні для офіційно-ділового мовлення. Прийменникової сполуки у відповідності до в українській мові немає, вона є калькою російського прийменника в соответствии с. 126

VI. Прийменники, що передають допустові відношення Розрізняються сферою вживання синоніми незважаючи на і попри. Прийменник попри використовується тільки у розмовному і художньому стилях. Його стилістично нейтральний синонім не має функціональних обмежень. Не відповідає сучасним нормам української мови вживання у ролі прийменника словосполучення не дивлячись на (результат калькування російського прийменника несмотря на). Слово (не) дивлячись (на) функціонує в сучасній українській мові лише як дієприслівник: Учень відповідав, не дивлячись на дошку. VII. Прийменники, що передають об’єктні відношення Синоніми стосовно, стосовно до, щодо мають тотожні значення. В усному мовленні, публіцистиці, художніх творах переважно вживається прийменник щодо. Прийменникам стосовно, стосовно до, що вирізняються відтінком книжності, надається перевага у науковому й офіційно-діловому мовленні.

§ 37. ПРИЙМЕННИКОВІ КОНСТРУКЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ УКРАЇНСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ
1. Найчастіше трапляються помилки у перекладах з російської мови конструкцій з прийменником по. В окремих значеннях цей прийменник має в українській мові різні відповідники. При перекладі деяких російських словосполучень українською мовою прийменник випускається. Наведемо російські конструкції з прийменником по та їх українські відповідники: Позначення шляху руху або місця, де відбувається дія бегать по стадиону идти по тропинке подниматься по лестнице гулять по городу идти по ветру плыть по течению по почте по дороге бігати по стадіону йти стежкою підніматися сходами гуляти по місту

Позначення напрямку йти за вітром пливти за течією за адресою дорогою 127

Позначення способу називання называть по фамилии називати за прізвищем называть по имени и отчеству називати на ім’я і по батькові Позначення причини отпуск по болезни відпустка через хворобу по ошибке через помилку по недоразумению через (з) непорозуміння по случаю з нагоди по вашей вине з вашої вини по семейным обстоятельствам через родинні обставини по счастливой случайности завдяки щасливому випадкові по выходным дням по праздникам по вечерам по целым дням Позначення часу у вихідні дні (вихідними днями) у (на) свята (святами) вечорами цілими днями (цілі дні)

Позначення мети, призначення вызвать по делам службы викликати у службових справах комиссия по составлению комісія для складання резолюції резолюции ателье по обслуживанию ательє для обслуговування фотолюбителей фотолюбителів мероприятия по улучшению заходи щодо (до, для) быта поліпшення побуту по чайной ложке по 5 литров Позначення кількості по чайній ложці по 5 літрів

Позначення понять, що окреслюють певне коло знань, галузь науки, діяльності, спеціальності тощо агент по снабжению агент з постачання инспектор по технике інспектор з техніки безпеки безопасности специалист по микробиологии фахівець з (у галузі) мікробіології чемпион по теннису чемпіон з тенісу 128

работать по технической части дежурный по этажу приказ по армии занятия по психологии учебник по химии экзамен по фонетике важный по значению добрый по натуре большой по объему старший по возрасту необычный по вкусу по единой форме по состоянию на 1 января по прибытии поезда по получении телеграммы по истечении срока послать по почте сообщить по телефону

працювати в галузі техніки черговий по поверху наказ по армії заняття з психології підручник з хімії екзамен з фонетики важливий за значенням добрий за вдачею (доброї вдачі) великий за обсягом старший за віком (старшого віку) незвичайний на смак за єдиною формою за станом на 1 січня після прибуття поїзда після одержання телеграми після закінчення строку послати по пошті (поштою) повідомити по телефону (телефоном) скучати за дітьми туга за домівкою сумувати за чоловіком з ініціативи за наказом (згідно з наказом) за дорученням на замовлення за станом здоров’я 129

Позначення якості, властивості, відношення

Позначення часових відношень

Позначення засобу зв’язку

Позначення об’єкта туги, суму, співчуття скучать по детям тоска по дому грустить по мужу по инициативе по приказу по поручению по заказу по состоянию здоровья

Позначення відповідності

2. Труднощі виникають при перекладі конструкцій і з іншими прийменниковими конструкціями. Запам’ятайте такі російсько-українські відповідники: сейчас без четверти семь зараз за чверть сьома встретимся без четверти семь зустрінемось за чверть до сьомої в алфавитном порядке за абеткою в девять часов о дев’ятій годині в защиту на захист в наш адрес на нашу адресу в сущности по суті ввести в состав ввести до складу вступать в силу набувати чинності в те времена у ті часи (за тих часів) в трех километрах за три кілометри возводить в степень підносити до степеня получить в рассрочку одержати на виплат поставить в пример поставити за приклад превратить в шутку перетворити на жарт пьеса в трех действиях п’єса на три дії сказать в двух словах сказати двома словами за дальностью расстояния через далеку відстань за недостатком сведений через брак відомостей идти за водой йти по воду ходить за грибами ходити по гриби (за грибами) к началу года на початок року к трем часам на третю годину говорить на двух языках говорити двома мовами на следующий день наступного дня писать на украинском языке писати українською мовою смеяться над ним сміятися з нього издеваться над тобой знущатися з тебе волноваться о тебе хвилюватися за тебе дом о пяти комнатах будинок на п’ять кімнат идти около часа йти близько години (з годину) при всех обстоятельствах за всіх обставин при жизни за життя при исполнении служебных під час (виконання) службових обязанностей обов’язків 130

при условии при сём прилагается согласно приказу

за умови до цього додається згідно з наказом, відповідно до наказу

§ 38. ВЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ
1. Стилістичне забарвлення сполучників визначає сферу їх функціонування. Більшість з них належить до стилістично нейтральних: і, або, оскільки, якщо, проте, поки, для того щоб та ін. Переважно у книжному мовленні вживаються сполучники: внаслідок того що, завдяки тому що, оскільки, зважаючи на те що, з того часу як. Розмовне забарвлення властиве сполучникам: аби, а що, буцім, оскільки, буцімто, одначе, отож, покіль, раз, себто та ін. Як засіб стилізації у художніх творах використовуються застарілі сполучники: заки (поки), коби (якби), позаяк (бо), прецінь (але) та ін. Поза художнім мовленням ці слова не вживаються. 2. Урізноманітнює мовлення вживання синонімічних сполучників і, та; але, та, проте, однак, одначе (розм.); або, чи; ніби, наче, неначе, як, мов, мовби, немов; коли, якщо, раз (розм.); бо, тому що, через те що; поки, доки; зважаючи на те що, з огляду на те що; щоб, для того щоб, з тим щоб та ін. 3. Відповідниками російського сполучного слова который в українській мові є синоніми який, що, котрий. У науковому та офіційно-діловому стилях перевага віддається словам який, що. У складних реченнях з неоднорідними підрядними використовувані сполучні слова слід варіювати, як-от: Звичайно ухвали складаються із вступної частини, в якій констатується стан питання, що розглядається, і постановчої, яка містить перелік заходів із зазначенням термінів виконання та перелік службових осіб, що відповідають за втілення їх у життя; Зайшов до історичного музею, дивився на речі, що якимсь чином не згоріли в часі, на зброю, що якимсь чином не заржавіла, на книги, які випускалися бозна-як давно і які горталися проздовж сторіч новими й новими людьми, котрі шукали в них загадки вічного (В. Шевчук). 4. У складнопідрядному реченні сполучник чи сполучне слово мають узгоджуватися з головною частиною. Неправильним є речення: Зупинка мікроавтобуса здійснюється на обладнаних зупинках і на 131

вимогу пасажирів тільки в місцях, якщо це не заборонено для зупинки дорожніми знаками та правилами дорожнього руху. Від головного речення до підрядного ми ставимо питання “У яких?”. Отже, підрядне речення повинно приєднуватися означальним сполучником які або що.

СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ МОВИ
§ 39. ПОРЯДОК СЛІВ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ
В українській мові порядок слів вважається вільним, тобто не існує певного місця у реченні за тим чи іншим його членом. Вільний порядок слів значить, що кожне речення може мати різні варіанти, наприклад: Ця прогулянка розрахована лише на три години. Розрахована ця прогулянка лише на три години. Лише на три години розрахована ця прогулянка. Існує прямий і непрямий порядок слів, або інверсія. Розглянемо два речення: Спеціальний стаж іноді підтверджується показаннями свідків. Цей навчальний заклад завжди забезпечував високий рівень підготовки фахівців з вищою освітою. Для них характерне таке розташування членів речення: 1) підмет стоїть перед присудком (стаж підтверджується, заклад забезпечував); 2) узгоджене означення передує означуваному слову (спеціальний стаж, цей навчальний заклад, високий рівень); 3) неузгоджене означення стоїть після означуваного слова (показання свідків, фахівців з освітою); 4) додаток стоїть після слів, від яких залежить (підтверджується показаннями, забезпечував рівень); 5) обставина часу передує присудку (іноді підтверджується, завжди забезпечував). Порядок слів у наведених реченнях є прямим. Прямий порядок слів домінує у мові. Він вважається нейтральним і є характерним для офіційно-ділового та наукового стилів. При інверсії основний зміст речення зберігається, але зміна порядку слів дозволяє внести додаткові змістові відтінки, підсилити виразність слів. Наприклад, у реченні В Українському домі вітали з п’ятиріччям Академію муніципального управління комунікативним завданням є повідомлення про те, що відбулося. При іншому порядку 132

слів Академію муніципального управління вітали з ювілеєм в Українському домі підкреслюється місце, де святкувався ювілей. У реченні Академію муніципального управління вітали в Українському домі з ювілеєм повідомляється про характер ювілею — п’ятиріччя. Із цих прикладів бачимо, що кінець речення — це сильна позиція для будь-якого члена речення і найпростішим способом виділення якогось слова чи словосполучення є винесення його на останнє місце у реченні. Інверсія часто спричинює зміну експресивного забарвлення речення, отже, непрямий порядок слів частіше зустрічається в розмовному та художньому стилях. Наведемо кілька правил, що регулюють порядок членів речення. В офіційно-діловому та науковому стилях переважає передування підмета присудку (прямий порядок слів): Дублікат трудової книжки заповнюється за загальними правилами. Ремонт будівель здійснюватиметься без відселення мешканців. Не виключаються у цих стилях конструкції з інверсією головних членів речення. Йдеться про такі випадки, коли при зміні розташування підмета і присудка зберігається нейтральність висловлювання. Наприклад, нормою є передування присудка підметові у словах автора, які розривають пряму мову або стоять після неї: “Комп’ютеризація пошти, — розповідає директор Львівської дирекції “Укрпошти” Анатолій Кидисюк,— дала можливість закласти надійну технічну базу для розширення сфери послуг”; “У Володимирі-Волинському працює сьогодні 1200 підприємств”, — інформує міський голова Петро Данилович Саганюк. Нормативним є передування присудка підметові у реченнях, на початку яких стоять обставинні слова, як-от: Значно зменшує імовірність крадіжки у квартирах встановлення автономної сигналізації; На території України діють норми безплатної видачі робітникам спеціального одягу. Що стосується узгодженого означення, то нейтральною позицією для нього є передування означуваному слову: Зовнішньоекономічна діяльність є важливим фактором розвитку національної економіки кожної держави. Прикметник ставиться після іменника, якщо необхідно виділити ознаку. Такий порядок слів використовується у художньому та публіцистичному стилях: Тут люд осілий. Тут шанують труд. І рух дадуть і кругові, і кросну. Кують залізо із місцевих руд. І мають славу дуже розголосну (Л. Костенко); Осики лист каро-зелений тремтить 133

на вітрі і тремтить (В. Стус); Не бажаємо вам легких доріг. Бажаємо вам доріг чесних (О. Гончар). Постпозиція узгодженого означення щодо іменника використовується в термінах і назвах товарів при класифікації об’єктів, що входять у загальний клас. Іменник при цьому означає родове поняття, а прикметник — видову ознаку: ромашка лікарська, ромашка запашна, м’ята перцева, модрина європейська, річкова мінога українська, норка звичайна, підлога паркетна, ванни емальовані чавунні, щітки масажні, білизна постільна. У цих прикладах постпозиція прикметника не має експресивно-стилістичного забарвлення, отже, вони є прикметою наукового, офіційно-ділового та публіцистичного (з позначкою “спец.”) мовлення. Поширене означення, виражене дієприкметниковим зворотом, може стояти як у препозиції, так і в постпозиції до означуваного слова, порівняйте: Арбітражний суд повернув позовну заяву і додані до неї документи без розгляду. Арбітражний суд повернув позовну заяву і документи, додані до неї, без розгляду. Зазначену суму необхідно внести у передбачені угодою терміни. Зазначену суму необхідно внести у терміни, передбачені угодою. Частіше дієприкметниковий зворот ставиться після означуваного слова. Постпозиція (позиція “після”) є єдино можливою для дуже поширених дієприкметникових зворотів, як-от: Суми допомоги, не одержані своєчасно з вини органу соціального захисту населення, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком; Громадяни, які одержують авторські винагороди, повинні вести облік доходів і витрат, пов’язаних зі створенням того чи іншого конкретного твору або промислового зразка, відкриттям, винаходом і т. ін. За наявності кількох означень на першому місці ставляться означення, виражені займенниками: Ці традиційні концерти стають справжнім святом для шанувальників музичної класики; Спосіб одержання майнового паю вибирається в кожному конкретному випадку з урахуванням побажань пайовика. Ніхто не має права виселити громадянина із службової квартири без надання іншого житлового приміщення. Зміна розташування означень з метою їхнього змістового та інтонаційного виділення використовується у художніх і публіцистичних творах: Степан Маркович впевнений, що степова ця піраміда була не нижча, ніж єгипетські піраміди… (О. Гончар); Справжнє ім’я і прізвище Юрія Клена — Освальд Бургардт. І ім’я, і прізвище не залишають 134

жодних сумнівів щодо національного походження видатного нашого письменника (Є. Маланюк). При кількох неоднорідних означеннях, виражених якісним і відносним прикметниками, першим ставиться якісний прикметник, а другим — відносний як такий, що виражає більш суттєву чи постійну ознаку: конкретна моральна шкода, якісний харчовий продукт, свіжий український хліб. Якщо іменнику передують два відносні прикметники, що є неоднорідними означеннями, то першим ставиться прикметник, що виражає більш вузьке поняття: середня заробітна плата, державна виконавча влада, добровільні протипожежні формування, колективні трудові спори, особисте підсобне господарство, дитяче шкіряне взуття, борошняні кондитерські вироби, пересувна дрібнороздрібна торговельна мережа. Неузгоджене означення ставиться після означуваного слова: громадяни похилого віку, право на обслуговування, пенсія за віком, допомога на дітей. Додаток звичайно стоїть після слова, що ним керує: власник кімнати, продукти харчування, доставка палива, відшкодувати працівникам, затверджено постановою. У конструкціях з кількісними числівниками іменник розташовується після числівника: сто грамів, п’ять кілометрів, три години. При зміні порядку слів виражається приблизність: кілограми чотири, кілометрів п’ять, години дві-три. Порушення правил розташування членів речення може спричинити двозначність висловлювання. Неправильно побудованим є, наприклад, таке речення: Великий інтерес викликала лекція про наркоманію у батьків. Можна подумати, що лектор розповідав про батьків-наркоманів. З речення Комісія розглянула два тижні тому висунуті пропозиції незрозуміло, що відбувалося два тижні тому — висунення пропозицій чи їх розгляд комісією. Потрібно було сказати: Великий інтерес у батьків викликала лекція про наркоманію. Два тижні тому комісія розглянула висунуті пропозиції або Комісія розглянула всі пропозиції, висунуті два тижні тому. Порушенням норми вважається розташування поряд двох прийменників, наприклад: Необхідно ознайомитися з доданими документами (замість:... з документами, поданими до позовної заяви); Квиток дійсний тільки у цьому рейсі (замість:... на рейс, зазначений у ньому). 135

§ 40. УЗГОДЖЕННЯ ПІДМЕТА З ПРИСУДКОМ
І. Узгодження присудка з підметом, вираженим числівником або кількісно-іменниковим зворотом Кількісно-іменниковий зворот — це сполучення слова, що має кількісне значення, з іменником або займенником у формі родового відмінка. Головним компонентом у звороті можуть виступати кількісні числівники (два проекти, сім тижнів, двісті гривень), збірні числівники (двоє працівників, п’ятеро екскурсантів), дробові числівники (півтора аркуша, дві третини присутніх), неозначено-кількісні числівники (кілька пропозицій, декілька зауважень, багато проблем, чимало ідей), а також іменники із значенням визначеної або невизначеної кількості (більшість присутніх, сотня
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП