ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Задача 33. Рахунок постачальника. Куплено устаткування для офісу: до-говірна ціна 50000 дол., ПДВ - 18%. У цьому ж місяці введено в експлуатацію гараж, збудований своїми силами, фактична собівартість якого становить 35000 дол. Рахунок постачальника оплачено грошима протягом місяця.
Рішення:
1) куплено устатк-ня – 50т.; ПДВ – 18%.
Дт “устатк-ня” – 50т. $;
Дт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” = 50т.*0,18 = 9т. $;
Кт “рах-ки до сплати” – 59т.$.
2) введено в експлуатацію гарант. варт-ть – 35т.$
Дт “осн. запаси” – 35т. $; Кт “незаверш. будівн-во” – 35т.$.
Оплачено: Дт “рах-ки до сплати”; Кт “грош. кошти”.
Задача 34. Продано верстат (в кредит). Первісна вартість верстата 30000 дол., Амортизація за період експлуатації 20000дол. Договірна ціна реалізації 1 5000 дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою США.
Рішення:
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 15т. $; Дт “аморт. устатк-ня” – 20т. $;
Кт “устатк-ня” – 30т. $; Кт “приб-к від реал-ції” – 5т. $.
Задача 35. Продано верстат (в кредит). Первісна вартість верстата - 1 5000дол., амортизація за період експлуатації - 10000 дол. Договірна ціна реалізації 3500 дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за мето-дикою США.
Рішення:
За методикою США:
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 3500т. $; Дт “аморт-ція” – 10т. $;
Дт “збитки від реал- ції осн. засобів” – 1500; Кт “устатк-ня” – 15т. $;

Задача 36. Компанія продала в кредит устаткування, первісна вартість якого становить 30000 дол. За час експлуатації нараховано амортизацію устаткування 20000 дол. Договірна ціна реалізації 15000дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою західноєвропейських країн.
Рішення:
Методика ЗЄ-их країн.
Списання бал. варт-ті:
Дт “аморт-ція устатк-ня” – 20т. $; Дт “втрати по неаморт. Варт-ті” – 10т.; Кт “устатк-ня” – 30т. $.
Надходж-ня доходів:
Дт “рах-ки до одерж- ня” – 15т.; Кт “доходи від реал-ції” – 15т.
Задача 37. Первісна вартість устаткування 42000 дол., термін експлуата-ції 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість устаткування 2000 дол. Нарахувати суму амортизації за перший рік експлуатації прямолінійним методом та відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку.
Рішення:
Річна сума аморт-ції:
(перв. варт-ть – лікв. варт-ть)/(кільк-ть рр.. експл-ції) = (42т. – 2т.)/5р. = 8т.
N лін. аморт-ції = 100%/5 = 20%
Дт “витрати на аморт-цію” – 8т.; Кт аморт-ція“ – 8т.
Задача 38. Первісна вартість устаткування 42000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000 дол. Визначити суму амортизації за перший рік експлуатації методом подвійної норми та відобразити її в обліку.
Рішення:
N аморт. = 100%/5 = 20%.
20%*2 = 40%
1 – 42т.; N аморт. – 40%; річна сума аморт. – 16800; заг. варт-ть на кін. року – 25200.
Дт “витрати на аморт-цію” – 16800; Кт “аморт. устатк-ня” – 16800.

Задача 39. Первісна вартість устаткування 32000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000 дол. Визначити суму амортизації за перший рік експлуатації устаткування методом суми цифр років експлуатації та відобразити її в обліку.
Рішення:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
1; перв-лікв – 30т.; доля – 5/15; сума аморт. – 10т.; зал варт-ть на кін. року – 20т.
Дт “витрати на аморт.” – 10т.; Кт “аморт. устатк-ня” – 10т.
Задача 40. Первісна вартість устаткування 32000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000 дол. Визначити суму амортизації виробничим методом за перший звітний період та відобразити її в облік>. Кількість продукції "А" до випуску за 5 років експлуатації - 6000 шт. В перший звітний період виготовлено 800 шт.
Рішення:
Ставка аморт. = (32т. – 2т.)/6т. = 5.
1 період: 800од.;
Сума аморт. = 5$*800 = 4т.$.
Дт “витрати на аморт.” – 4т.; Кт “аморт.” – 4т.
Задача 41. Корпорація придбала в кредит родовище калійної солі, запаси якого становлять 5 млн.тон, за 3 млн. дол.. В перший звітний період видобуто і реалізовано 400000 тон. Визначити суму виснаження (амортизації) родовища за звітний період, відобразити в обліку операції придбання та амортизації родовища.
Рішення:
Придбання : Дт “Природні ресурси” 3 млн, Кт “Рахунки до сплати” 3 млн.
3 млн / 5 млн т солі = 0,6 дол/тона (ставка амортизації).
річна сума амортизації = 0,6*400000 тон = 240000 дол.
Дт “Витрати на виснаження” 240000, Кт “Виснаження родовищ” 240000
Задача 42. Рахунок постачальника. Куплено товари за договірною ціною 8000 дол., ПДВ - 10% (визначити). Через 15 днів рахунок постачальника оплачено грошима з рахунку в комерційному банку.
Рішення:
Дт “Витрати на закупівлю” 8000, Дт “Розрахунки з бюджетом (ПДВ)” 800 (8000*0,1), Кт “Рахунки до сплати” 8800.

Задача 43. Рахунок постачальника: договірна ціна за матеріали 20000дол., комерційна знижка 5 %, розрахункова знижка 2 % із суми після комерційної знижки. Відобразити в обліку рахунок постачальника та його оплату, зробивши попередньо необхідні розрахунки.
Рішення:
Комерц знижка 5%(20000*0,05=1000$); нетто комерційне =19000$; розрах знижка 2%((20000-1000)*0,02=380$)  Сума = 20000-1000-380 =18620$
Рахунок постачальника:
Дт “Витрати на покупку” 19000, Кт “Рахунки до сплати” 18620, Кт “Фі-нансовий дохід” 380.
Оплата: Дт “Рахунки до сплати” 18620, Кт “Грошові кошти” 18620
Задача 44. Дані рахунку постачальника: договірна ціна куплених товарів 7000 дол., ПДВ - 5% (визначити). Рахунок постачальника оплачено банківським чеком. Відобразити в обліку розрахунки по заборгованості постачальнику за системи періодичного та постійного обліку запасів.
Рішення:
Система постійного обліку: Дт “Складські запаси” 7000, Дт “Розрахунки з бюджетом (ПДВ)” 350, Кт “Рахунки до сплати”; Дт “Рахунки до сплати” 7350, Кт “Рахунки в банку” 7350.
Система періодичного обліку: Дт “Витрати на покупку” 7000, Дт “Розрахунки з бюджетом (ПДВ)” 350, Кт “Рахунки до сплати” 7350; Дт “Рахунки до сплати” 7350, Кт “Рахунки в банку” 7350.
Задача 45. Борг підприємства постачальнику "Р" становить 15000 дол. 1.08.2000р. підприємство акцептувало переказний вексель на 15000 дол. на три місяці за умови 12% річних. Через три місяці (1.11.2000р.) сплачено вексель і належні відсотки.
Рішення:
Дт “Рахунки до сплати” 15000; Кт “Векселі видані” 15000.
%=(15000*12% / 100%)*3/12=450
Дт “Векселі видані” 15000; Дт “Фінансові витрати (% по векселях)” 450; Кт “Грошові кошти” 15450.

Задача 46. Нарахована зарплату персоналу фірми 25000 дол. Утримано: прибутковий податок 3700 дол., обов'язкове соціальне страхування 2300 дол. Виплачено зарплату працівникам фірми (визначити). Перераховано також заборгованість по утриманнях із зарплати.
Рішення:
Нарахована з/п: Дт “витрати на оплату праці” 250000, Кт “Розрахунки з персоналом” 25000
Утримано: Дт “Розрахунки з персоналом” 6000, Кт “Витрати на податки (відрахування)” 6000
Виплата з/п: Дт “З/п до сплати” 19000, Кт “Грошові кошти” 19000
Перераховано заборгованість по утриманню із з/п: Дт “Витрати на податки та відрахування” 6000, Кт “Соціальні відрахування до сплати” 2300, Кт “Прибутковий податок до сплати” 3700.
Задача 47. Сума нарахованої зарплати працівникам фірми за звітніий період становить 40000 дол. Фірма здійснила нарахування на соціальне страхування 15%, до фонду зайнятості 4%, на додаткове пенсійне забезпечення 2400 дол. Перераховано заборгованість по нарахуванню на зарплату у тому ж місяці.
Рішення:
Дт “Витрати на оплату праці” 40000, Кт “Розрахунки з персоналом” 40000 ; Дт “Витрати на відрахування” 10000, Кт “Соц страх” (40000*0,15) 6000, Кт “Фонд зайнятості”1600, Кт “Додаткове пенсійне забезпечення” 2400; Дт “Розрахунки з персоналом” 30000, Кт “Грошові кошти”30000.
Задача 48. Компанія "К" випустила 1.01.2000р. 1000 піт. довгострокових облігацій номіналом 100дол. кожна, на 4 роки, процентна ставка 12 %. Квота до ціни дорівнює 100. Сплата процентів інвесторам 2 рази на рік: 1 липня та 1 січня наступного року. Відобразити в обліку операції випуску та сплати процентів за перший рік.
Рішення:
1,01,01 Дт “Грошові кошти” 100т., Кт “Облігації до сплати”100т.
% за півріччя = 100т.*12%*6/12=6000
1.07. Дт “Фінансові витрати (% по облігаціях)”6000, Кт “Грошові кошти” 6000
31.12. Регулююча бух проводка: Дт “Фін витрати (% по облігаціях)” 6000, Кт “% по облігаціях до сплати” 6000
1.01.02 Дт “% по облігаціях до сплати” 6000, Кт “Грошові кошти”6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП