ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік (КНЕУ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Задача 16. Фірма оцінює свого дебітора "К" борг якого становить 30000 дол., неплатоспроможним на 60%. В кінці року (31.12.2000р.) Створено резерв сумнівних боргів. 25.02.2001р. дебітор перерахував в остаточний рахунок 15000 дол.
Рішення:
 сумнівного боргу = 30т.*0,6 = 18т.
31.12.2000: Дт “витрати по сумнівн. боргах” – 18т.; Кт “резерв для сумн. боргів” – 18т.
25.02.2001: Дт “грош. кошти” – 15т.; Дт “резерв сумн. боргів” – 15т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 30т.
Дт “резерв для сумн. боргів” – 3т.; Кт “доходи від сумн. резервів” – 3т.
Задача 17. Фірма оцінює клієнта "К", борг якого становить 20000 дол., неплатоспроможнім на 70%. 31.12.2000р. створено резерв сумнівних боргів. 1 5.02.2001р. клієнт перерахував в остаточний розрахунок 4000 дол.
Рішення:
Сумнівний борг = 20т.*0,7 = 14т.
31.12: Дт “витрати по сумн. боргах” – 14т.; Кт “резерв дл сумн. боргів” – 14т.
15.02: Дт “грош. кошти” – 4т.; Дт “резерв для сумн. боргів” – 16т.; Кт “рах-к до одерж-ня” – 20т.
Донарах-ня: Дт “витрати по створ. резерву” – 2т.; Кт “необх. сума резерву для сумн. боргів” – 2т.
Задача 18. Обсяг продаж компанії "Д" за звітний період становить 700000 дол. Розмір несплат за попередні три роки становить відповідно 4%; 8%; 6%. 31.12.2000р. нараховано резерв сумнівних боргів (визначити). 25.02.2001р. один з клієнтів, що банкрутує, надіслав в остаточний розрахунок 3000 дол. з загальної суми боргу 7000 дол.
Рішення:
(4+8+6)/3 = 6% - середн.%.
Резерв: 700т.*0,06 = 42т.
31.12: Дт “витрати по сумн. боргах” – 42т.; Кт “”резерв сумн. боргів – 42т.
25.02: Дт “грош.кошти” – 3т.; Дт “резерв сумн. боргів” – 4т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 7т.

Задача 19. Дебіторська заборгованість компанії "К" на кінець року становить 60000 дол. Несплати за попередні три роки: 7%; 5%; 9%. 31.12.2000р. нараховано резерв сумнівних боргів з урахуванням залишку резерву 200 дол. У лютому наступного року списано за рахунок резерву сумнівний борг 1300 дол.
Рішення:
(7+5+9)/3 = 7% - серед. %.
Сума резерву сумн. боргів: 60т.*0,07 = 4200$.
Дт “витрати по сумн. боргах” - 4000$; Кт “резерв сумн. бргів” – 4000$.
Дт “резерв сумн. боргів” - 1300$; Кт “рах-ки до одерж-ня” - 1300$.
Задача 20. Клієнт "Й" має заборгованість в сумі 2500 дол. 31.12.2000р. фірма оцінила цього дебітора як неплатоспроможного на 100% та здійснила пряме списання дебіторської заборгованості. Проте 15 березня 2001 року дебітор знайшов можливість відшкодувати 1500 дол. Гроші надійш-ли на рахунок фірми.
Рішення:
Дт “витрати по сумн. боргах” – 2500; Кт “рах-ки до одерж-ня” –2500;
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 1500; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 1500;
Дт “грош.кошти” – 1500; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 1500.
Задача 21. Клієнт "Р" перерахував на рахунок підприємства раніше списану дебіторську заборгованість в сумі 450 дол. Ця сума була списана минулого року (при складанні фінансової звітності) за рахунок резерву сумнівних боргів.
Рішення:
Дт “рах-ки до одерж-ня” - 450$; Кт “рах-ки до одерж-ня” - 450$;
Дт “грош. кошти” - 450$; Кт “фін. доходи (сумн. борги)” - 450$.
Задача 22. Від покупця "К" одержано (1.07.2000р.) вексель під 12% річ-них строком на 3 місяці в покриття дебіторської заборгованості. Номінал векселя 18000 дол. Через три місяці (1.10.2000р.) покупець оплатив номінальну вартість векселя і проценти.
Рішення:
1.07: Дт “векселі одержані” – 18т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 18т.
 %: 18т.*0,12*3/12 = 540$.
1.10: Дт “грош. кошти” – 18540; Кт “векселі одержані” – 18т.; Кт “доходи по %” – 540$.

Задача 23. 1.07.2000р. від клієнта "К" одержано вексель під 12% річних строком на 3 місяці в покриття дебіторської заборгованості на суму 12000 дол. Через три місяці (1.10.2000р.) клієнт не зміг сплатити вексель в строк, про Ідо повідомив письмово.
Рішення:
1.07: Дт “векселі до одерж-ня” – 12т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 12т.
1.10: 12т.*12%*3/12 = 360$.
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 12360$; Кт “векселі до одерж-ня” – 12т.; Кт “доходи по %” - 360$.
Задача 24. Підприємство продало дебіторську заборгованість (заборгованість клієнта "В" у розмірі 40000 дол. спеціалізованій фінансовій компанії. Комісійні на користь фінансової компанії — 5%. Гроші надійшли на рахунок підприємства (визначити).
Рішення:
 коміс. = 40т.*0,05 = 2т.
Дт “грош. кошти” – 38т.; Дт “фін. витрати” – 2т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 40т.
Задача 25. Рахунок постачальника: куплено матеріали в кредит. Догговірна ціпа 5000 дол., ПДВ - 10%. Фірма застосовує систему постійного обліку запасів.
Рішення:
Система пост. обліку запасів.
Дт “складські запаси” - 5000$; Дт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” - 500$; Кт “рах-ки до сплати” – 5500. $;
Задача 26. Рахунок постачальника: куплено матеріали в кредит. Договір-на ціпа 2000 дол., ПДВ - 15%. Фірма застосовує систему періодичного обліку запасів.
Рішення:
 ПДВ = 2т.*0,15 = 300$.
Дт “витрати на закупівлю” - 2000$; Дт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” - 300$; Кт “рах-ки до сплати” - 2300$;

Задача 27. Залишок товарів на початок місяця - 12000 дол., на кінець мі-сяця -10000 дол. Куплено товарів за місяць - 40000 дол. Визначити собівартість витрачених (реалізованих) товарів та відрегулювати в обліку суму залишків на кінець місяця (система періодичного обліку — США).
Рішення:
Система період. обліку США.
Дт “витрати на закупівлю” – 40т. - Кт “рах-ки до сплати”.
Зап. початок + Надх-ня = Реаліз-ція + Зап. кінець.
Списали початк. Залишок запасів:
Дт “фін. рез-ти за звітн. період” – 12т.; Кт “складські запаси” – 12т.
Собів-ть реалізов. товарів = 12т. + 40т. – 10т. = 42т..
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 42т.; Кт “доход від реалізації” – 42т.
Спис-ся кінець залишка: Дт “склад. запаси” – 10т.; Кт “фін. рез-тат” – 10т.
Задача 28. Залишок матеріалів на початок місяця - 6000 дол., на кінець місяця 11000 дол. Куплено матеріалів за місяць - 40000 дол. Визначити собівартість витрачених матеріалів та відрегулювати в обліку залишки їх па кінець місяця (система періодичного обліку запасів - західна Європа).
Рішення:
Система період. обліку запасів – ЗЄВ.
Собів-ть = 6т. + 40т. – 11т. = 35т.
1) Списання зал. запасів на поч. міс.:
Дт “зміна зал-в запасів” – 6т.; Кт “склад. запаси” – 6т.
2) купівля товарів:
Дт “витрати на закупівлю” – 40т.; Кт “рах-ки до сплати” – 40т.
3) реал-ція товарів:
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 35т.; Кт “доход від реал-ції” – 35т.
4) спис-ня зал. запасів на кінець місяця:
Дт “склад. запаси” – 11т.; Кт “зміна зал-в запасів” – 11т.
Задача 29. Залишок товару "І," на 1.04.2000р. становить 20 піт. по 40 дол. Куплено за місяць: 10.04.-30 шт. по 50 дол.; 24.04. - 40шт.по55дол. Продано за місяць: 15.04.-50шт;25.04. - 30 шт.
Визначити методом ФІФО собівартість проданих товарів та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець місяця.
Рішення:
Залишок на кін. міс. = 20 + 70 – 80 = 10шт.
10*55 = 550$.
Р (собів-ть) = 800 + 1500 + 2200 – 550 = 3950$.

Задача 30. Залишок товару "Ь" на 1.04.2000р. становить 20 шт. по 40 дол. Куплено за місяць: 10.04. - 30 шт. по 50 дол.; 24.04. - 40шт.по55дол. Продано за місяць: 15.04.-50шт.; 25.04. -30шт. Визначити методом ЛІ-ФО собівартість проданих товарів та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець місяця.
Рішення:
Залишок на кін. міс. = 20 + 30 + 40 – 80 = 10шт.
10*50$ = 500$.
Р (собів-ть) = 800 + 1500 + 2200 – 500 = 4т.
Задача 31. Залишок товару "Ь" на 1.04.2000 року становить 20 шт по 40 дол. Куплено за місяць : 10.04. - 30 шт. по 50 дол., 24,04.- 40 шт. по 55 дол. Продано за місяць: 1 5.04. - 50 шт, 25.04. — 30 шт.
Визначити методом середньозваженої собівартість проданих товарів та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець місяця.
Рішення:
(800 + 1500 + 2200)/(20 + 30 + 40) = 50$.
Залишок на кін. міс. = 20 + 70 – 80 = 10шт.
10*50$ = 500$.
Р (собів-ть) = 800 + 1500 + 2200 – 500 = 4т.
Задача 32. На дату складання балансу є такі дані:фактична собівартість залишку запасів - 9000 дол., ринкова (чиста реалізаційма) вартість - 7000 дол. >Іка вартість запасів повинна бути відображена в балансі? Відобразити в обліку знецінення запасів методом прямого списання та методом нарахування резерву на знецінення.
Рішення:
Система пост. обліку.
Знецінення запасів на 2т.$.
Дт “збитки від знецінення запасів” – 2т.; Кт “склад. запаси” – 2т.;
Дт “витрати на створ-ня резерву” – 2т.; Кт “резерв на знецін-ня запасів” – 2т.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП