ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Маркетинг. Товарний ринок

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Маркетинг. Товарний ринок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Тл – строк дії договору лізингу.
А = (475000 * 17) / 100 * 5 = 403750 грн.
Пкр = (Кр * Пс) / 100, де
Кр – розмір залучених лізингодавцем кредитних ресурсів;
Пс – відсоткова ставка за кредит.
Пкр = (90 000 * 18) / 100 = 16200
Вл = Вм * Слм, де
Вм– вартість майна;
Слм – ставка лізингової мережі.
Вл = 475 000 * 0,07 = 33250 грн.
Тепер можемо розрахувати загальну суму лізингових платежів
∑ Лп = 8750 + 403750 + 16200 + 33250 = 461950 грн.
Залишкову вартість майна розрахуємо
Зв = Вм – А = 475 000 – 403750 = 71250 грн.

3. Визначити прогнозований обсяг виробничо-технологічних послуг по підготовці металопрокату на підставі даних:
• Загальна реалізація металопрокату споживачам району складає 8025 000 тис тон
• Опитано 120 підприємств – споживачів, на долю яких припадає 13% реалізованого металопрокату
• Потреба опитаних споживачів в виробничо-технологічних послугах по підготовці металопрокату складає 27500 тон.
Визначити: Прогнозний обсяг виробничо-технологічних послуг по підготовці металопрокату?
Розв’язок
Обслугов. споживачів = 8025000 * 0,13 = 1043250 т
Норм. Коеф. Послуг = 27500/1043250 = 0,26
Прогнозований обсяг = 8025 000 * 0,26 = 208 000 т

4. Визначити величину валового прибутку від реалізації, прибутку від звичайної діяльності та рентабельність підприємства оптової торгівлі на підставі даних:
• Первісна вартість реалізованих товарів складає 3257500 грн. Оптова реалізація товарів 4658 000 грн.
• Інші операційні доходи (оренда, виробничо-технологічні та транспортно-експедиторські послуги) 1614 000 грн.
• Витрати на збут 1227500 грн.
• Адміністративні витрати 1593500 грн.
• Інші операційні витрати 2% від загальних витрат обігу.
Визначити: Валовий прибуток від реалізації (ВПР)?; Прибуток від звичайної діяльності (ПвідЗД)?; Рентабельність підприємства (РП) ?
Розв’язок
Во = Вз + Вад + Він
Вз + Вад = 1227500+1593500 = 2821000 грн. – 98%
Х – 2%
2821000 – 98%
Х = (2821000 * 2)/98= 57571,43 грн.
Во = 2821 000 + 57571,43 = 2878571,4 грн.
ВПР = Дч - Ср
ВПР = 4658000 – 3257500 = 1400500 грн.
Поп = (Пр + Ді) – Во
Поп = (1400500 + 1614000) – 2878571,4 = 135928,6 грн.
ПвідЗД = (Поп + Ді) – Ві
ПвідЗД = (135928,6 + 1614000) – 57571,43 = 1570021,2 грн.
РП = Поп / Во * 100%
РП = 135928,6 / 2878571,4 * 100 % = 4,72 %

5. Для проведення ярмарки – виставки орендується відповідно – обладнане приміщення площею 1800 кв. м.. Вартість оренди 252 500грн. витрати на оформлювальні роботі складають 75% від вартості оренди.
Визначити вартість одного квадратного метра виставкової площі та розмір витрат на одного учасника, якщо відомо:
• Непередбачувані витрати складуть 59750 грн.
• Витрати на охорону, заробітну платню персоналу, транспорт, інформаційно-рекламні заходи та культурну програму плануються в сумі 342500 грн.
• Мінімальна площа експозиційного місця 2.5 кв. м., максимальна 17.5 кв. м.
Визначити: Вартість одного квадратного метра виставкової площі та розмір витрат на одного учасника.
Розв’язок
Розрахунок вартості одного квадратного метра виставкової площі здійснюється за формулою:
Вм = Взаг. / Sзаг.
Взаг. = Витрати оренди + ½ Неперед. витр + Оформлення
Взаг. = 252500 + 252500*0,75 + 29875 = 471750 грн.
Вм = 471750/ 1800 = 262,08 грн.
Витрати на учасн. = Витр. на охорону + непередбачувані витрати1/2
Витрати на учасн. = 342500 + 29875 = 372375 грн.
Загальна очікувана кількість учасників
Nу = Sзаг. / S сер.
S сер. = (S мин + S макс) / 2
S сер. = (2,5 + 17,5) / 2 = 10 кв. м
Nу = 1800 / 10 = 180 чол.
Витрати на одного учасника = 372375/180 = 2068, 75 грн.

6. Визначити очікуваний обсяг складського товарообороту ТПП на 2006р., якщо прогнозований обсяг закупівлі товарів для складської реалізації в плановому році досягає 10525000 грн. Залишки товарів на складах ТПП на початок року становлять 635 тис. грн.. Норматив товарних запасів на кінець року становить 30 днів.
Визначити: Очікуваний обсяг складського товарообороту ТПП на 2006р.
Розв’язок
Прогнозований обсяг закупівлі товарів для складської реалізації в плановому році 10525 тис. грн.

Топр = Тз + Зп – Зк
Зк = Од * Зн
Од = (Тз + Зп)/(365 + Зн)
Од = (10525+ 635) / (365 + 30) = 28,3 тис. грн..
Зк = Од * Зн = 28,3 * 30 = 849 тис. грн.
ТПП = 10525 + 635 - 849 = 10311 тис. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП