ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Логістика, перевезення

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Логістика, перевезення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

За сутністю Л метою управління матер потоком є досягнення ним кінцевої точки за заданих умов.
Л є центром координації дій усіх складових реального процесу обігу. З т.з. Л для здійснення матер-тех постачання необхідно не тільки встан-ти госп зв’язки, знайти постач-ка, підписати договір поставки, а і орг-ти безпосередню доставку прод-ії, простежити за її відвантаженням та шляхом руху аж до надходження до місця спож-ня, а також здійснити розрах-ки з усіма цучасниками процесу. Основні функції підрозділів, котрі вирішують питання з управління потоками сировини та матеріалів, пов’язані з плануванням і полягають у координації планів потреби в матеріалах з виробничими планами, розробці графіків завантаження механізмів і маршрутів руху матеріального потоку в процесі переробки. У сфері матеріально-технічного забезпечення важливе значення має встановлення зв’язків з постачальниками, розробка замовлень, організація закупівлі матеріалів, організація їх транспортування. В процесі руху матеріального потоку розробляються графіки та маршрути переміщення в процесі обробки матеріалів, здійснюється доставка готової продукції. Основна увага приділяється забезпеченню тісної взаємодії між виробничими і збутовими ланками. Таким чином, відділ управління матеріалами — це організаційний механізм зниження витрат, що виникають в основному на етапах забезпечення й виробництва, а відділ управління розподілом є аналогічним механізмом зниження витрат, але вже у сфері збутових відносин.

Список питань

1. Сутність логістики
2. Визначення логістики
3. Характеристика логістики як науки
4. Види логістики
5. Види мікрологістики
6. Принципи комерційної логістики
7. Заготівельна логістика
8. Внутрішньовиробнича логістика
9. Розподільча логістика
10. Характеристика макрологістики
11. Характеристика мікрологістики
12. Основна задача логістики
13. Функції логістики
14. Цілі логістики в сфері матеріально-технічного забезпечення
15. Цілі логістики в сфері матеріальних запасів
16. Цілі логістики в сфері виробництва
17. Цілі логістики в сфері транспортного обслуговування
18. Поняття логістичного ланцюга
19. Загальна схема логістичного ланцюга
20. Фактори, що впливають на побудову логістичного ланцюга
21. Основне призначення логістичного ланцюга
22. Характеристика розподільчого логістичного ланцюга
23. Канали розподілення: їх види, призначення та зв”язок з логістикою
24. Вертикальні маркетингові системи та їх зв”язок з логістикою
25. Функції учасників каналів розподілення та їх зв”язок з логістикою
26. Основні принципи логістики
27. Поняття логістичної системи
28. Мета логістичної системи
29. Основні завдання логістичної системи
30. Функції логістичної системи
31. Що є основним при виборі логіст.системи
32. Які основні фактори впливають на побудову логістичної системи
33. Три основних критерія при відборі логістичної системи
34. Види логістичних систем
35. Штовхаюча логістична система
36. Тягнуча логістична система
37. Характеристика прямої логістичної системи
38. Характеристика гнучкої логістичної системи
39. Відмінності гнучкої лог.системи від прямої
40. Характеристика ешелонованої лог. системи
41. Логістичні системи, що діють в сфері матеріально-технічного забезпечення
42. Логістичні системи, що діють в сфері виробництва
43. Логістичні системи, що діють в сфері розподілення
44. Загальна характеристика системи планування потреби в матеріалах (МРП)
45. Загальна характеристика системи МРП-2
46. Загальна характеристика системи “Канбан”
47. Система оптимізації виробничих технологій (ОВТ)
48. Система планування розподілу матеріалів (ДРП)
49. Логістична система “Острова виробництва”
50. Взаємозв”язок системи МРП та ДРП
51. Взаємозв”язок системи МРП та “Канбан”
52. Якими машинними програмами забезпечена система МРП
53. Якими машинними програмами забезпечена система ДРП
54. Охарактеризуйте карту відбору системи “Канбан”
55. Охарактеризуйте карту замовлень системи “Канбан”
56. Переваги системи МРП
57. Переваги системи МРП-2
58. Відмінність системи МРП-2 від МРП
59. Переваги системи “Канбан”
60. Недоліки системи “Канбан”
61. Недоліки системи МРП
62.При використанні яких логістичних систем відсутні страхові запаси сировини
63.В якій логістичній системі і для чого використовують термін критичні ресурси
64.В якій логістичній системі вирішується питання найкращого використання матеріальних ресурсів
65.Які ресурси є некритичними з точки зору логістичної системи ОВТ
66.Види матеріальних потоків
67.Поняття про матеріальні потоки
68.Основні функції управління матеріальними потоками
69.Внутрішній матеріальний потік
70.Зовнішній матеріальний потік
71.В якій функції управління матеріальним потоком встановл. траєкторія його переміщення
72.Недоліки залізничного та автомобільного транспорту
73.Недоліки водного та повітряного транспорту
74.Переваги залізничного транспорту
75.Переваги автомобільного транспорту
76.Переваги водного та повітряного транспорту
77.Характеристика трубопровідного транспорту
78.Фактори впливу на вибір виду транспорту
79.Принципи логістики при виборі обладнання у логістичній системі на сучасному етапі
80.Характеристика технологічних процесів Л.
81.Матеріальний потік і його призначення.
82.Основні завдання управління матеріальним потоком функції “планування”
83.Основні завдання управління матеріальним потоком функції “оперативне регулювання”
84.Основні завдання управління матеріальними потоками функції “облік”
85.Основні завдання управління матеріальним потоком функції “контроль”
86.Основні завдання управління матеріальним потоком функції “аналіз”
87.Як підрозділяється матеріальний потік по групам засобів виробництва
88.Дати визначення матеріальному потоку
89.Основні функції управління матеріальним потоком
90.Формування замовлень на поставку продукції у споживача
91.Обробка замовлень на поставку продукції у постачальника
92.Відмінність логістики від товароруху
93.Переваги зберігання товарів на власних складах
94.Переваги зберігання товарів на складах посередників
95.Головні складові фундаменту логістики
96.Основні показники ефективності логістики
97.Натуральні показники ефективності логістики
98.Використання вертикальних маркетингових систем в логістиці
99.Фактори, які впливають на необхідність зберігання товарів
100. Загальні види логістичнх витрат
101.Види логістичних витрат заготівельної Л.
102.Види логістичних витрат виробничої Л.
103.Види логістичних витрат розподільчої Л.
104.Структура логістичних витрат
105.Основні логістичні показники
106.Показники обороту товарів
107.Показник ступеня надійності постачання
108.Три головні властивості логістики в ринковому середовищі
109.Організвційна структура логістики матеріаломіских підприємств
110.Організаційна структура Л.підприємств виробляючих багато номенклатурну продукцію
111.Організаційна структура Л. на підприємствах, які виробляють великі обсяги товарів
112.Функції відділу управління матеріалами
113.Функції відділу управління розподілом
114.Функції відділу управління матеріальним потоком
115.Основні органи управління логістикою
116.Охарактеризуйте логістичну систему в якій розробляють прогноз потреби у сировині за пріоритетними і не пріоритетними замовленнями
117.Основі функції каналу розподілу з точки зору логістики
118.На які питання повинна дати відповідь Л.
119.Початкова точка зовнішн. матеріально потоку
120.Охарактеризуйте виробничу функцію мікрологістики
121.Охарактеризуйте функцію, пов”язану з переробкою вантажів у мікрологістиці.
122.Охарактеризуйте маркетингову функцію мікрологістики
123.Охарактеризуйте функцію пов”язану зі споживанням у логістиці
124.Види забезпечуючих підсистем логістики
125.Види функціональних підсистем логістики
126.Характеристика матеріального потоку з точки зору логістики
127.Характеристика матеріального потоку з господарської точки зору
128.Основні завдання логістики у сфері переробки вантажів
129.Охарактеризуйте документ, що е початком товароруху продукції.
130.Що свідчить про ефективність логістики на підприємстві
131.Характеристика інформаційної логістики
132.Покажіть на схемах перевагу використання посередників у логістичних ланцюжках
133. Що враховуть при виборі постачальники продукції
134.Органи управління товарорухом
135. На кого працює логістика
136.Виходячи з чого вирішують питання про місце зберігання продукції
137.Дати визначення логістики
138.Що є пріоритетом в логістиці при плануванні
139.Основні види витрат при складуванні продукції
140.Назвіть основні функції які сприяють укладанню контрактів при закупівлі продукції
141.Назвіть основні функції логістики, які сприяють виконанню контрактів при закупівлях
142.Чому віддається пріоритет в логістиці (галузі чи регіону)
143.За рахунок чого виконується основне завдання логістики
144.Як свідчить про ефективність використання логістики показник рівня запасів.
145.Як свідчить про ефективність використання логістики показник швидкості обробки замовлень
146.Як свідчить про ефективність логістики показник часу проходження матеріалів по логістичному ланцюжку
147.Як свідчить про ефективність логістики показник рівня використання виробничих потужностей
148.Як свідчить про ефективність логістики адаптованість та пристосування підприємства до мінливих ринкових умов
149.Як здійсн. вибір постачальника продукції
150.Характеристика основних елементів логістики (складів, транспортних засобів)
151.Визначення часу закупівлі сировини та матеріалів на основі графіку Гранта
152.Як за допомогою графіка можна визначити де найкраще зберігати матеріали на власному складі чи на складі посередників
153.Назвіть види закупівель товарів
154.Назвіть способи закупівлі товарів
155.Основні завдання закупівельної логістики
156.Розробка планів закупівель
157.Методи визначення потреби в закупівлях
158.Що визначають в процесі розробки планів закупівель
159.Як здійсн. вибір постачальників продукції
160.Назвіть основні етапи використання логістики в виробництві
161.Характеристика технологічного процесу транспорту
162.Характеристика технологічного процесу складського господарства
163.Особливості технологічного процесу логістики
164.Основна мета управління матеріал. потоком

Алфавітний вказівник

В якій логістичній системі вирішується питання найкращого використ. матеріальних ресурсів 64
В якій логістичній системі і для чого використовують термін критичні ресурси 63
В якій функції управління матеріальним потоком встановлюється траєкторія його переміщення 71
Вертикальні маркетингові системи та їх зв’язок з логістикою 24
Взаємозв”язок системи МРП та “Канбан” 51
Взаємозв”язок системи МРП та ДРП 50
Види забезпечуючих підсистем логістики 124
Види логістики 4
Види логістичних витрат виробничої Л. 102
Види логістичних витрат заготівельної Л. 101
Види логістичних витрат розподільчої Л. 103
Види логістичних систем 34
Види матеріальних потоків 66
Види мікро логістики 5
Види функціональних підсистем логістики 125
Визначення логістики 2
Визначення часу закупівлі сировини та матеріалів на основі графіку Гранта 151
Використання вертикальних маркетингових систем в логістиці 98
Виходячи з чого вирішують питання про місце зберігання продукції 136
Відмінність логістики від товароруу 92
Відмінність системи МРП-2 від системи МРП 58
Відмінності гнучкої лог. системи від прямої 39
Внутрішній матеріальний потік 69
Внутрішньовиробнича логістика 8
Головні складові фундаменту логістики 95
Дати визначення логістики 137
Дати визначення матеріальному потоку 88
За рахунок чого виконується основне завдання логістики 143
Загальна схема логістичного ланцюга 19
Загальна характеристика системи “Канбан” 46
Загальна характеристика системи МРП-2 45
Загальна характеристика системи планування потреби в матеріалах (МРП) 44
Загальні види логістичнх витрат 100
Заготівельна логістика 7
Зовнішній матеріальний потік 70
Канали розподілення: їх види, призначення та зв’язок з логістикою 23
Логістична система “Острова виробництва” 49
Логістичні системи, що діють в сфері виробництва 42
Логістичні системи, що діють в сфері матеріально-технічного забезпечення 41
Логістичні системи, що діють в сфері розподілення 43
Матеріальний потік і його призначення. 81
Мета логістичної системи 28
Методи визначення потреби в закупівлях 157
На кого «працює» логістика?! 135
На які питання повинна дати відповідь Л. 118
Назвіть види закупівель товарів 153
Назвіть основні етапи використ. Л. в вир-цтві 160
Назвіть основні функції логістики, які сприяють виконанню контрактів при закупівлях 141
Назвіть основні функції які сприяють укладанню контрактів при закупівлі продукції 140
Назвіть способи закупівлі товарів 154
Натуральні показники ефективності логістики 97
Недоліки водного та повітряного транспорту 73
Недоліки залізничного та автомобільного транспорту 72
Недоліки системи “Канбан” 60
Недоліки системи МРП 61
Обробка замовлень на поставку продукції у постачальника 91
Органи управління товароруом 134
Організаційна структура Л. на підприємствах, які виробляють великі обсяги товарів 111
Організаційна структура Л. підприємств виробл. багато номенклатурну продукцію 110
Організвційна структура Л. матеріаломіских підприємств 109
Основі функції каналу розподілу з точки зору логістики 117
Основна задача логістики 12
Основна мета управління матеріал. потоком. 164
Основне призначення логістичного ланцюга 21
Основні завдання управління матеріальним потоком функції “оперативне регулювання” 83
Основні види витрат при складув. продукції 139
Основні завдання закупівельної логістики 155
Основні завдання логістики у сфері переробки вантажів 128
Основні завдання логістичної системи 29
Основні завдання управління матеріальним потоком функції “планування” 82
Основні завдання управління матеріальним потоком функції “аналіз” 86
Основні завдання управління матеріальним потоком функції “контроль” 85
Основні завдання управління матеріальними потоками функції “облік” 84
Основні логістичні показники 105
Основні органи управління логістикою 115
Основні показники ефективності логістики 96
Основні принципи логістики 26
Основні функції управління матеріальним потоком 89
Основні функції управління матеріальними потоками 68
Особливості технологічного процесу Л. 163
Охарактеризуйте виробничу функцію мікро Л.120
Охарактеризуйте документ, що е початком товароруху продукції. 129
Охарактериз. карту відбору системи “Канбан” 54
Охарактеризуйте карту замовлень системи “Канбан” 55
Охарактеризуйте логістичну систему в якій розробляють прогноз потреби у сировині за пріоритетними і не пріоритетними замовл-ми 116
Охарактеризуйте маркетингову функцію мікро логістики 122
Охарактеризуйте функцію пов”язану зі споживанням у логістиці 123
Охарактеризуйте функцію, пов”язану з переробкою вантажів у мікрологістиці. 121
Переваги автомобільного транспорту 75
Переваги водного та повітряного транспорту 76
Переваги залізничного транспорту 74
Переваги зберігання товарів на власних складах93
Переваги зберігання товарів на складах посередників 94
Переваги системи “Канбан” 59
Переваги системи МРП 56
Переваги системи МРП-2 57
Покажіть на схемах перевагу використання посередників у логістичних ланцюжках 132
Показник ступеня надійності постачання 107
Показники обороту товарів 106
Поняття логістичного ланцюга 18
Поняття логістичної системи 27
Поняття про матеріальні потоки 67
Початкова точка зовнішн. матеріально потоку 119
При використанні яких логістичних систем відсутні страхові запаси сировини 62
Принципи комерційної логістики 6
Принципи логістики при виборі обладнання у логістичній системі на сучасному етапі 79
Розподільча логістика 9
Розробка планів закупівель 156
Система оптимізації виробничих
технологій (ОВТ) 47
Система планування розподілу матеріалів(ДРП) 48
Структура логістичних витрат 104
Сутність логістики 1
Три головні властивості логістики в ринковому середовищі 108
Три основних критерія при відборі Л.системи 33
Тягнуча логістична система 36
Фактори впливу на вибір виду транспорту 78
Фактори, що впливають на побудову логістичного ланцюга 20
Фактори, які впливають на необхідність зберігання товарів 99
Формування замовлень на поставку продукції у споживача 90
Функції відділу управління матеріалами 112
Функції відділу управління матеріальним потоком 114
Функції відділу управління розподілом 113
Функції логістики 13
Функції логістичної системи 30
Функції учасників каналів розподілення та їх зв”язок з логістикою 25
Характеристика гнучкої логістичної системи 38
Характеристика ешелонованої л. системи 40
Характеристика інформаційної логістики 131
Характеристика логістики як науки 3
Характеристика макрологістики 10
Характеристика матеріального потоку з господарської точки зору 127
Характеристика матеріального потоку з точки зору логістики 126
Характеристика мікро логістики 11
Характеристика основних елементів логістики (складів, транспортних засобів) 150
Характеристика прямої логістичної системи 37
Характеристика розподільчого л. ланцюга 22
Характеристика технологічних процесів Л. 80
Характеристика технологічного процесу складського господарства 162
Характеристика технологічного процесу транспорту 161
Характеристика трубопровідного транспорту 77
Цілі логістики в сфері виробництва 16
Цілі логістики в сфері матеріальних запасів 15
Цілі логістики в сфері матеріально-технічного забезпечення 14
Цілі логістики в сфері транспортного обслуговування 17
Чому віддається пріоритет в логістиці
(галузі чи регіону) 142
Штовхаюча логістична система 35
Що визначають в процесі розробки планів закупівель 158
Що враховуть при виборі постачальники продукції 133
Що є основним при виборі л. системи 31
Що є пріоритетом в Л. при плануванні 138
Що свідчить про ефективність логістики на підприємстві 130
Як за допомогою графіка можна визначити де найкраще зберігати матеріали на власному складі чи на складі посередників 152
Як здійсн. вибір постачальника продукції 149
Як здійсн. вибір постачальників продукції 159
Як підрозділяється матеріальний потік по групам засобів виробництва 87
Як свідчить про ефективність логістики адаптованість та пристосування підприємства до мінливих ринкових умов 148
Як свідчить про ефективність Л. показник часу проходження матеріалів по логіст.ланцюжку 146
Як свідчить про ефективність використ. логістики показник рівня запасів. 144
Як свідчить про ефективність використ. логістики показник швидкості обробки замовлень 145
Як свідчить про ефективність логістики показник рівня використ.виробничих потужностей 147
Якими машинними програмами забезпечена система ДРП 53
Якими машинними програмами забезпечена система МРП 52
Які основні фактори впливають на побудову логістичної системи 32
Які ресурси є некритичними з точки зору логістичної системи ОВТ 65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП