ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Логістика, перевезення

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Логістика, перевезення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Використання перших п’яти функцій сприяє укладенню угод, а останніх трьох — завершенню тих, що вже укладені. Усім цим функціям притаманні три загальні якості: вони вимагають поглинання дефіцитних ресурсів, часто можуть бути виконані краще завдяки спеціалізації, можуть виконуватися різними членами каналу. Якщо їх частку виконує виробник, то його витрати певною мірою зростають, отже і ціни мають бути вищими. У разі передачі частки функцій посередникам витрати, а отже і ціни виробника — нижчі. Канали товароруху можна охарактеризувати кількістю рівнів, що їх складають. Рівень каналу — це будь-який посередник, який виконує ті чи інші дії з наближення товару та права власності до кінцевого споживача.

142. Чому віддається пріоритет в логістиці (галузь чи регіон)
В оперативних планах зусилля менеджменту зосереджуються вже на діях, наприклад, на процесах збуту та розподілу. У логістиці перевага надається не галузі економіки, а регіону. Територіальна спеціалізація й раціоналізація мають особливе значення для малих і середніх підприємств з незначними циклічними потоками товарів широкої номенклатури. У зв’язку з цим для обслуговування матеріальних потоків доцільно створювати регіональні розподільчі складські центри. Високої ефективності й стабільності логістичних систем можна досягти лише за умови застосування сучасних технічних засобів. Технічною базою для оптимального управління інформаційними потоками логістичних систем є багаторівнева АСУ. Тому необхідною умовою високої ефективності логістичних систем є органічне поєднання логістики з кібернетикою.

143. За рахунок чого виконується основне завдання логістики.
Осн завд - досягнення з найменш витратами макс пристосованості фірм до мінливої ринк ситуації, підвищення на ринку своєї частки, переважання над конкур.
За рахунок: забезпеч відповідності мат та інф потоків, контролювання мат потоку, визначення стратегії та технології фіз переміщення товарів, своєчасне постачання відпо кіль-ті, якості, асортименту матеріалів до місця споживання, зміни запасів матеріалів згідно з інф-цією щодо можливостей їх швидкого придбання, узгодження політики продажу товарів з політикою їх вир-ва, виконання замовлень з найвищ якістю та у мінім строки .

144. Як свідчить про ефективність використання логістики показник рівня запасів.
Тому, хто діє на ринку, хотілося б, щоб фірма мала запаси товару, достатні для негайного вик-ня усіх замовлень клієнтів.
Однак зберігати такі великі запаси нерентабельно.
Фірма має бути обізнаною у попиті на свій товар, щоб виправдати збільшення обсягів тов запасів.тільки після цього вона може прийняти рішення про доцільність замовлення на дод партії товару, визначити їх кіль-ть.
В міру зрост рівня сервісу витрати на зберіг зростають.
Запаси: вир, страх, сезонні. Л ефективна тоді, коли запаси відповідають рівневі попиту, а страх запаси зглажують коливання попиту. Показник швид-ть оберту запасів=товарооборот/розмір запасів.
Для збільшення ефективності логістики потрібно:
1)Скоротити рівень запасів
2)Зменшити час обробки замовлень
3)Зменшити термін проходження матеріалів по лог ланцюжку
4)Зменшити партії поставок
5)Збільшити рівень викор-ня виробн потужностей
Під доступністю запасів слід розуміти ступінь відповідності попиту споживачів обсягам товарних запасів. Фірми, котрі обслуговують споживача з власного складу, потребують постійного поповнення товарного запасу. Продукція може постачатись на склад від виробництва або з інших джерел. Наявність продукції на складі дає можливість оцінювати, наскільки добре задовольняються сподівання споживачів за операційний період.

145.Як свідчить про ефективність використання логістики показник швидкості обробки замовлень
Одна з основних ф-цій Л – обробка замовлень. Тільки після отримання замовлення починається процес товароруху. Для оформлення замовлення у підідприємствах-споживачів є агенти по закупівлям, які вибирають постачальників, виходячи з відстані перевезень, якості продукції, ціни, рівня надійності поставок. Оформлене замовлення відсилається постачальнику. В ньому є необхідна інформація: найменування матеріалу, об’єм поставок, дата поставки, вид пакування,спосіб доставки. Постачальник та споживач зацікавлені в поставці у як наймога корочші строки. Для прискорення оформлення замовлення використовується комп’ютерна техніка. За допомогою комп’ютера постачальник може перевіряти платежеспроможність клієнта, наявність матеріалів на складі, внести корективи в учетні данні запасів, видати приказ на виготовлення продукції для поповнення запасів, сповістити покупця про те що його заказ виконано і він знаходиться у дорозі.

146. Як свідчить про ефективність використання логістики показник часу проходження матеріалів по логістичному ланцюжку.
Дуже важливим моментом являється скорочення часу просування матеріального потоку по логістичному ланцюжку, так як цей показник закріплює обертаємість оборотних засобів, зменшує час на виконання замовлення, а також знижує розмір запасів. Якщо всі затрати на логістику прийняти за 100,%, то затрати, пов’язані з транспортуванням -40%, на зберігання – 30%, на пакування та сортування – 10%, адміністративно управлінські – 10%,на обробку замовлень – 10%
Для збільшення ефективності логістики потрібно:
1)Скоротити рівень запасів
2)Зменшити час обробки замовлень
3)Зменшити термін проходження матеріалів по лог ланцюжку
4)Зменшити партії поставок
5)Збільшити рівень викор-ня виробн потужностей

147. Як свідчить про ефективність використання логістики показник рівня використання виробничих потужностей.
Вир потужності мають бути використані макс ефективно і повно
Крім грошових показників ефективність логістики можна визначити за допомогою натуральних показників: рівень запасів, час обробки замовлень, термін проходження матеріалів по лог ланцюжку, партії поставок, рівень викор-ня вироб потужностей.
Для збільшення ефективності логістики потрібно:
1. Скоротити рівень запасів
2. Зменшити час обробки замовлень
3. Зменшити термін проходження матеріалів по лог ланцюжку
4. Зменшити партії поставок
5. Збільшити рівень викор-ня виробн потужностей

148. Як свідчить про ефективність використання логістики адаптованість та пристосування підприємства до мінливих ринкових умов.
Адаптованість та здатність пристосування підприємства до мінливих ринкових умов — це одне з основних завдань логістики. Якщо фірма здатна швидко реагувати на зміни навколишнього середовища, то логістика є ефективною.

149. Як здійснюється вибір постачальника продукції.
Потреби вир лінії переводяться у замовлення. Агент із закупівлі добирає постачальників, що задовольняють фірму за такими параметрами: ціни, швидкість доставки, якість продукції, гарантії . Виз-ся ступінь надійності постачальника=(потреби, що були задоволені/заг об’єм потреб)*100%.
При виборі постачальника слід мати на увазі, що перш за все потрібно скласти специфікацію на постачальника, тобто визначити, якими можуть бути витрати при закупівлі, якість товару, що постачається, порядок постачань, обсяги виробництва постачальника, місце його знаходження. По-друге, виходячи з вимог до постачальника, варто вилучити тих, хто не задовольняє одному чи кільком вказаним критеріям, врешті, щоб у переліку залишилася обмежена кількість постачальників.
Необхідно, щоб рівень оцінки постачальників відповідав важливості рішення. При цьому використовують відомості про їх діяльність з ділової преси, а також з бесід з підлеглими, з котрими вдається поспілкуватися, з контактів з клієнтами, котрих постачальники забезпечують. Важливо обрати найбільш суттєвий показник для оцінювання. Це може бути ціна, якість, витрати на доставку тощо.
Вибір постачальника може здійснюватись через конкурсні торги чи письмові переговори між постачальниками та споживачами. Поширеною формою пошуку потенційних постачальників є конкурсні торги (тендери). Вони проводяться у разі, коли передбачається налагодження довгострокових зв’язків між постачальником та споживачем, і вигідні обом сторонам угоди. Постачальник одержує чітку уяву про умови роботи зі споживачем.
Іншими критеріями, що впливають на вибір постачальника, є його знаходження на далекій відстані від споживача, термін виконання замовлень, наявність у постачальника резервних потужностей, його кредитоспроможність, фінансовий стан тощо.

150. Характеристика основних елементів логістики (складів, транспортних засобів)
Склади поділяються на:
- Характер виконуваних функцій: Сортувально-розподільчі, транзитно-перева-лочні, накопичувальні.
- Товарна спеціалізація: Універсальні, спеціалізовані, вузькоспеціалізовані, комбіновані, неспеціалізовані, змішаного зберігання
- Технічна будова, яка визначає режим зберігання товарів: Загальнотоварні, спеціальні
- Розмір корисної складської площі (складського об’єму), місткості: Малі — до 5 тис. м2 (30 тис. м3), до 1 тис. т; середні — від 5 до 10 тис. м2 (від 30 до 60 тис. м3), від 1 до 6 тис. т; великі — понад 10 тис. м2 (понад 60 тис. м3), понад 6 тис. т
- Рівень механізації вантажо-переробки: Немеханізовані, механізовані, комплексно-механізовані, автоматичні
- Поверхова висота приміщень: Одноповерхові (низьковисотні, середньовисотні, висотні)
- Транспортні умови: Прирейкові, портові, при пристанях, неприрейкові (внутрішньоміські)
- Конструктивні особливості: Закриті, напівзакриті, відкриті
- Температурний режим: Утеплені, неутеплені, опалювані, неопалювані, склади-холодильники
- Форма користування: Індивідуального користування, спільного користування, загального користування
- Форма власності: Державні, колективні, приватні, спільні
Для розробки оптимальних логістичних транспортних систем необхідно розглянути їх окремі елементи. Матеріально-технічна база транспорту включає транспортні засоби (вагони, локомотиви, флот, автомобілі), технічні устрої та спорудження (станції, депо, вантажні двори, порти тощо), а також ремонтні підприємства, шляхове господарство, засоби автоматики, телемеханіки та зв’язку.
До матеріально-технічної бази залізничного транспорту відносять шляхи і шляхове господарство, вагони і вагонне господарство, станції, вантажні двори, товарні контори, вантажне і вагове господарство. До рухомого складу залізничного транспорту належать локомотиви й вагони. На залізницях України використовують два види тяги: тепловозну й електровозну.
Технічна база сучасного автомобільного транспорту є сукупністю засобів та шляхів сполучення, технічних простоїв і будівель. Засобами сполучення є автомобілі, автомобілі-тягачі, напівпричепи, причепи транспортного призначення, що перевозять вантажі й пасажирів. Засоби сполучення називаються рухо-
мим складом автомобільного транспорту. Вони поділяються на транспортні, призначені для перевезення вантажів, і спеціальні — для виконання різних нетранспортних робіт завдяки встановленому на них обладнанню. На автомобільному транспорті загального користування використовують переважно транспортні засоби загального призначення з кузовом типу «бортова платформа», що називається бортовим (бортовий автомобіль, бортовий причіп), та спеціального — автомобілі, причепи, напівпричепи та причепи-розпуски транспортного призначення, кузови, що спеціально пристосовані для перевезення одного або кількох однорідних вантажів.
Тара — особливий вид промислових виробів, призначений для укладання і упаковки різних матеріальних ресурсів.
У тарі матеріали пред’являються до перевезень транспортним організаціям та зберігаються у ній при транспортуванні і збереженні на складах.

151.Визначення часу закупівлі сировини та матеріалів на основі графіку Ганта
График Ганта (Gantt chart) – это распространенный тип гистограммы, при помощи которой отображается расписание процессов, включая их длительность и взаимозависимость. Графики Ганта являются стандартным инструментом управления проектами. Хотя сегодня это обычная методика повседневной работы, в 1910 году публикация Генри Ганта произвела революцию и принесла своему создателю медаль за значимые достижения в менеджменте и службу обществу. Помимо этих гистограмм, Гант создал большое количество других графиков, которые легли в основу работ следующих поколений исследователей операций.

152.Як за допомогою графіка можна визначити де найкраще зберігати матеріали на власному складі чи на складі посереників
витрати

вантажообіг
посер власне
Будується графік, де Сзаг=Спос+Сзмін. Там, де перетин Спосер і Сзаг вниз проводимо пряму і можемо бачити, при якому вантажообігу краще склад посередників, а при якому – власний.

154. Назвіть способи закупівлі товарів
Закупівлі можуть здійсн-ся :
1-оптовими партіями (“+”: знижки, спрощений документообіг, “-” сповільнення обороту кап-лу, значні складські площі)
2-регулярні закупівлі дрібними партіями
3-закупівлі в міру необхідності (передбач-ся , що при заключенні договорів, розмір постачань визнач-ся приблизно, тому постач-ки постійно зв’язуються з спож-ми, для встановлення обсягів поставок. Спож-ч оплачує тікі фактично-поставлену к-ть товару. Коли термін контракту закінчується, а продукція не була поставлена, він не забовязаний її приймати та оплачувати)
Найбільш часто використовується закупівля товарної партії, тобто поставка великою партією за один раз (оптові закупівлі). Для них характерна простота оформлення документів, гарантія поставки всією партією, значні торговельні знижки. Однак вони вимагають наявності великих складських приміщень та уповільнюють обіг капіталу. За умов регулярних закупівель дрібними партіями покупці замовляють необхідну кількість товарів, що постачаються окремими партіями упродовж певного періоду. Такі види закупівель прискорюють оборотність капіталу, забезпечують економію складських приміщень, скорочуються витрати на документування поставки. Недоліком є ймовірність появи надлишкової кількості, а також необхідність сплати всієї кількості, що визначена в замовленні. Закупівлі дешевих та швидко використовуваних товарів можуть здійснюватись щодобово чи щомісячно, що прискорює оборотність капіталу, зниження витрат на складування та зберігання, своєчасність поставок.

155. Основні завдання закупівельної логістики
У країнах з ринковою економікою основною метою закупівельної логістики є задоволення потреб виробництва в матеріалах з максимально можливою економічною ефективністю. Але її досягнення можливі лише від вирішення цілого ряду завдань. Основу економ ефективності закупівельної логістики складає пошук та закупівля необхідних матеріалів необхідної якості за мінімальних цін.
Базовими завданнями заготівельної логістики є:
1. Встановлення оптимальних термінів заготівлі сировини і комплектуючих виробів. (матеріали, закуплені раніше наміченого терміну, є додаткова вага до оборотних фондів під-ва, а запізнення в закупівлях може зірвати вироб-чу програму). 2. Забезпечення точного співвідношення між кількістю поставок та потребами в них (перевищення або нехватка кількості поставлених товарно-матеріальних ресурсів також негативно впливає на баланс оборотних фондів та стійкість випуску продукції) 3. Дотримання вимог виробництва до якості сировини та комплектуючих.
Закупівельна логістика має займатися організацією пошуку та закупівлею необхідних матеріалів відповідної якості та за мінімальними цінами. У підвищенні ефективності заготівельної логістики істотну роль відіграє аналіз можливих логістичних витрат. Хоча ступінь впливу постачальницьких витрат на рівень загальних виробничих витрат досить значний, у працемістких та капіталомістких галузях на відміну від інших, особливо матеріаломістких галузей, розрахунок витрат на придбання сировини та матеріалів визначає подальшу стратегію підприємства.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП