ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Логістика, перевезення

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Логістика, перевезення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Останнім часом у деяких західних країнах створюються логістичні організації у вигляді спеціальних центрів чи інших структур.
Регіональні логістичні утворення на залізницях здійснюють аналіз вантажопотоків та розподіл їх у мережі.
За даними аналізу роблять пропозиції щодо організації оптимальних вантажопотоків як залізничним, так і іншими видами транспорту, способів розподілу перевезень між різними видами транспорту, комплектування груп товарів, порядку укладання договорів на перевезення. Мета таких пропозицій — підвищити рівень роботи транспорту (дотримання термінів доставки вантажів, підвищення надійності та регулярності перевезень, збереження товарів).

75.Переваги автомобільного транспорту
Основними перевагами є велика швидкість доставки, можливість доставки вантажу “від дверей до дверей” без перевантаження, маневреність. Автомобільний транспорт дедалі >е починає конкурувати із залізницями при перевезеннях вантажів на далекі відстані, але при цьому змінюються запропоновані транспортними компаніями послуги.
Так, у США автомобільний транспорт дедалі >е використовується для перевезень комплектуючих виробів та готової продукції на відстань до 1600 км.
Основним чинником ефективної роботи автомобілів поряд із .залізничним транспортом на таких великих відстанях є нові види послуг, пов'язані із збиранням та розподілом вантажів.
Сутність їх полягає у відмові від існуючих численних ланок у системі комплектування вантажів та у створенні пунктів централізованого зберігання і транспортних терміналів на основних маршрутах руху.
У результаті скорочення обсягів товарних запасів та тривалості циклу обробки замовлень завдяки комп'ютеризації послуги стали дешевшими, а їх якість підвищилася.
Розширення участі автомобільного транспорту в освоєнні вантажопотоків логістич-ного ланцюга не тільки сприятиме розвитку автоматизації обробки вантажів і транспортних засобів, а й призведе до загострення проблеми недовикористаних пропускних та провізних можливостей, а також прискорить застосування маркетингу на транспорті.
Вибираючи засіб доставки конкретного товару, відправники зважають на 6 чинників.
Так, якщо відправника цікавить швидкість до-ставки товару, то він вибирає повітряний або автомобільний транспорт.
Якщо йому треба мінімізувати витрати, то він вибирає водний або трубопровідний транспорт.
Автомобільний транспорт має багато переваг порівняно з іншими видами транспорту, чим і пояснюється зростання частки його вико-ристання.

76. Переваги водного та повітряного транспорту
Основними перевагами водного транспорту є:
1.Дешевий,
2.Має велику провізну спроможність,
3.Не вимагає великих вкладень у будівництво провізних шляхів.
Використовують для перевезення нафти, піску, зерна, гравію, металургійної руди, вугілля та ін..
Основними перевагами повітряного транспорту є:
1.Велика швидкість доставки,
2.Спроможність доставити вантаж у будь-який район, де немає інших видів транпорту.
Використовують для перевезення приладів, швидкопсувних харчових продуктів.

77. Характеристика трубопровідного транспорту
Основними перевагами трубопровідного транспорту є: 1.Найдешевший,
2.Велика провізна спроможність,
3.Швидкість перекачування вище, ніж на залізничному транспорті,
4.Капітальні вкладення удвічі нижче, від залізничних.
Недоліком є обмеженність у застосуванні.
Найчастіше перевозяться такі товари,як нафта, кам”яне вугілля, хімікати.

78. Фактори впливу на вибір виду транспорту
При відвантажуванні товарів на склади дилерам та споживачам фірма може вибирати один з 5 видів транспорту: залізничний, автомобільний, водний, трубопровідний та по-
вітряний. Кожен вид транспорту має свої переваги й недоліки і в тому чи іншому разі — найвигіднішу сферу застосування.
Вибираючи засіб доставки конкретного товару, відправники зважають на 6 чинників.
- Час доставки;Витрати на доставку;Регулярність;Маневреність;Провізна спроможність;Обмеженість у застосуванні.
Так, якщо відправника цікавить швидкість доставки товару, то він вибирає повітряний або автомобільний транспорт. Якщо йому треба мінімізувати витрати, то він вибирає водний або трубопровідний транспорт. Автомобільний транспорт має багато переваг порівняно з іншими видами транспорту, чим і пояснюється зростання частки його використання.
Вантажовласники ставлять до доставки вантажу такі вимоги: максимальна надійність, мінімальний час, регулярність, гарантовані строки (в тому числі доставка точно в строк), організація доставки «від дверей до дверей»; прийнятна ціна доставки; висока безпечність перевезень; зручність здавання вантажу на відправлення і приймання його при надходженні; наявність різних додаткових послуг; наявність різних рівнів обслуговування, пристосування до потреб споживачів (гнучкість обслуговування); забезпечення збереженості вантажу при перевезеннях та під час зберігання; супроводження вантажу до пункту призначення; можливість одержання оперативної інформації про тарифи на перевезення, вартість додаткових послуг, умови доставки і місцезнаходження вантажу; налагоджена система документів; наявність необхідної транспортної тари та пакувальних матеріалів; повне використання вантажопідйомності транспортного засобу.
Як показує практика, вимоги власників вантажів можуть бути суперечливими. Наприклад, вони можуть вимагати доставки вантажу точно в строк із збереженням його та мінімальною ціною доставки. Ще >е ускладнює роботу посередника з проектування доставки вантажу суперечливість цілей елементів системи, коли вигода для одних учасників процесу може означати втрати для інших.

• Максимальна надійність;
• Швидкість; мінімальний час, регулярність, гарантовані строки, прийнятна ціна, висока безпечність перевезень, зручність здавання вантажу на відправлення і приймання його при надходженні, наявність різних додаткових послуг, забезпечення збереженості вантажу при перевезенні та під час зберігання, супровід вантажу до пункту призначення, налагоджена система документів, наявність необхідної транспортної тари та пакувальних матеріалів, повне використання вантажопідйомності транспортного засобу.
• Мала вартість;
• Вмістимість.

79. Принципи логістики при виборі обладнання у логістичній системі на сучасному етапі
Відмова від випуску універсального технологічного ті підйомно-транспортного устаткування й використання обладнання, яке б відповідало конкретними завданням і умовам (спеціального обладнання) Для застос. логістичного підходу до управління матеріал. потоками необхідний високий рівень НТР

80. Характеристика технологічних процесів логістики
Реалізація концепції логістики має дати відповідь на запитання: коли і де будуть вироблені ресурси, коли і де їх буде складовано, коли і куди вони мають бути доставлені. У всіх випадках на основі технологічного процесу здійснюється рух матеріальних потоків. Для того щоб реалізувати основоположний принцип логістики „ точно у строк” , має бути розроблений і здійснений єдиний технологічний процес усієї виробничо-транспортної системи на снові інтеграції виробництва, транспортування та споживання.
Технологічний процес є сукупністю послідовно виконуваних робіт та операцій разом з методами, технікою та умовами їх виконання, які забезпечують безперервність і ритмічність технології основного виробництва. Єдиний технологічний процес в логістиці визначається певними техніко-організаційними вимогами. До них, зокрема, належать:
1. Транспортні вимоги, які обумовлюють оптимальність видів та типів транспортних засобів, відповідність роду та характеру вантажів, що перевозяться, їх кількості та протяжність перевезень, використання прогресивних засобів перевезень вантажів пакетами, контейнерами, на піддонах і, виходячи з цього, застосування комплексної механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт, що забезпечують мінімальну кількість перевантажень і зберігання кількості та якості матеріалів, що перевозяться, синхронність виробничих ритмів, пов’язаних із забезпеченням цехів сировиною та матеріалами.
2. Складські вимоги передбачають спрощення й здешевлення складських операцій за рахунок ефективного використання складських площ, обладнання та робочої сили. Успішне використання усіх складських операцій потребує не тільки високої організації складського господарства, а й раціонального налагодження технологічного процесу.
Технологічні процеси логістичного ланцюжка, залежно від значущі вантажу, мають свої характерні особливості: масові, дрібно партійні, контейнерні вантажі. Це значною мірою залежить від виду транспорту та його тоннажності, системи і характеру виробничого об’єкта. Технологічний процес є сукупністю послідовно виконуваних робіт ті операцій разом із методами, технікою та умовами їх виконання, що забезпечують безперервність і ритмічність технології основного виробництва. Єдиний тех. процес у логістиці визначається певними техніко-організаційними вимогами. Розроблення тех. процесу вантажопереробки має базуватися на вивченні технологічного процесу переміщенні та аналізу номенклатури вантажів, що зберігаються, вивченні стандартів і технічних умов транспортування, зберігання, контролю, пакування та маркування вантажів.

81. Матеріальний потік і його призначення.
Матеріальний потік — це чинник, який дав змогу інтегрувати всі елементи логістичної системи в чітко функціонуючий механізм.
Під матеріальним потоком з огляду на принципи логістики розуміють поєднання і зв 'язки всіх процесів та операцій з добування, обробки та переробки, складування, транспортування та розподілу вантажів у сфері матеріального виробництва, на промислових підприємствах, у цехах та на виробничих ділянках.
Будь-який потік реалізується на визначеному матеріальному носії, і з цієї точки зору усі потоки є матеріальними. Однак у господарській практиці матеріальні потоки розуміються у > вузькому, але конкретному змісті, тобто як потоки матеріальних ресурсів, призначені для виробничого або кінцевого споживання. Основними параметрами характеристики потоку є: початкові і кінцеві його пункти, траєкторія переміщення, довжина шляху, швидкість і час руху, проміжні пункти, інтенсивність. За характером об’єкти, котрі входять до потоку, поділяються на матеріальні, транспортні, енергетичні, грошові, інформаційні та ін. Най> використовувані в логістиці матеріальні, грошові та інформаційні.Безперечно, для формування потоку необхідні процеси, пов’язані з транспортуванням, переробкою, складуванням та виконанням інших операцій з сировиною, матеріалами, напівфабрикатами і готовою продукцією, починаючи з первинного джерела сировини до кінцевого споживача. Матеріальний потік на певному етапі трансформується в матеріальний запас.Характеризується матеріальний потік номенклатурою асортименту і кількістю продукції, фізико-хімічними особливостями. Він залежить від виду тари, умов, контрактів, транспортування
та ін.Крім того, матеріальні потоки поділяються на вхідні та вихідні.Матеріальні потоки можуть бути класифіковані залежно від виду транспорту (автомобільний, залізничний, водний, повітряний), від вантажу (великої ваги, легковагові, негабаритні), від фізико-хімічних якостей (сипкі, паливні, штучні).По відношенню до виробництва виділяють зовнішні та внутрішні матеріальні потоки: перші циркулюють у сфері обігу, другі — безпосередньо на підприємстві, тобто у сфері виробництва.
Значну роль відіграють матеріальні ресурси в суспільному виробництві. Стосовно виробництва виділяють зовнішні матеріальні потоки, що циркулюють у сфері обігу, і внутрішні — безпосередньо на підприємстві, тобто у сфері виробництва.
Зовнішні матеріальні потоки реалізують потреби матеріально-технічного забезпечення виробництва чи іншої розумної діяльності людини.
Матеріальні потоки в системі МТЗ поділяються на групи засобів виробництва: сировина, основні матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, паливо, інструмент, інвентар, устаткування.
Для кожної з перелічених груп передбачається ще > поглиблена диференціація, але до кожної порції специфікованої номенклатури з огляду на логістику матеріальні ресурси у специфікованій номенклатурі утворюють простий потік, і саме такий потік повинен стати об'єктом управління.
Управління потоками в логістиці пов'язане з плануванням, оперативним регулюванням, обліком, контролем та аналізом.
Кожна з цих функцій поділяється на завдання, а останні — на: операції.

82. Основні завдання управління матеріальним потоком функції “планування”
Фактором, що дає змогу інтегрувати всі елементи логістичної системи у чітко функціонуючий механізм, е матеріальний потік.
Під матеріальним потоком, коли говорять про принципи логістики, розуміють взаємозв'язки усіх процесів й операцій, пов’язаних з добуванням, обробкою, переробкою, складуванням, транспортуванням і розподілом вантажів у сфері матеріального виробництва, на промислових підприємствах, в цехах та виробничих дільницях.
У логістиці для управління потоками передбачається здійснення таких (функцій: планування, оперативне регулювання, облік, контроль, аналіз. Кожна функція поділяється на завдання, а останні - не операції.
Номенклатура завдань та їх склад на кожній функції управління також визнач. сутністю керованих потоків. У загальному вигляді дану функцію можна охарактеризувати таким чином.
Функція "Планування" передбачав вирішення завдань, пов’язаних з встановл.м оптимальної траєкторії руху потоку, формуванням самого потоку як сукупності конкретних об’єктів, встановл.м його інтенсивності, розробкою розкладу /графіка/ проходження потоку, розрахунком потреби у ресурсах для здійснення потоку мінімізацією часу просування потоку.

83. Основні завдання управління матеріальним потоком функції “Оперативне регулювання”
Фактором, що дає змогу інтегрувати всі елементи логістичної системи у чітко функціонуючий механізм, е матеріальний потік.
Під матеріальним потоком, коли говорять про принципи логістики, розуміють взаємозв'язки усіх процесів й операцій, пов’язаних з добуванням, обробкою, переробкою, складуванням, транспортуванням і розподілом вантажів у сфері матеріального виробництва, на промислових підприємствах, в цехах та виробничих дільницях.
У логістиці для управління потоками передбачається здійснення таких (функцій: планування, оперативне регулювання, облік, контроль, аналіз. Кожна функція поділяється на завдання, а останні - не операції.
Номенклатура завдань та їх склад на кожній функції управління також визнач.сутністю керованих потоків.
У загальному вигляді кожну функцію можна охарактеризувати таким чином. Функція "Оперативне регулювання" являє собою реалізацію на практиці запланованого режиму руху потоку.
У межах цієї функції провадиться спостереження за кожним об’єктом потоку згідно з графіком його руху, включаючи диспетчеризацію об’єктів, що пересуваються, вироблення й введення в дію керуючих впливів.

84. Основні завдання управління матеріальним потоком функції “Облік”.
Фактором, що дає змогу інтегрувати всі елементи логістичної системи у чітко функціонуючий механізм, е матеріальний потік.
Під матеріальним потоком, коли говорять про принципи логістики, розуміють взаємозв'язки усіх процесів й операцій, пов’язаних з добуванням, обробкою, переробкою, складуванням, транспортуванням і розподілом вантажів у сфері матеріального виробництва, на промислових підприємствах, в цехах та виробничих дільницях.
У логістиці для управління потоками передбачається здійснення таких (функцій: планування, оперативне регулювання, облік, контроль, аналіз. Кожна функція поділяється на завдання, а останні - не операції.
Номенклатура завдань та їх склад на кожній функції управління також визнач. сутністю керованих потоків.
У загальному вигляді кожну функцію можна охарактеризувати таким чином. Функція "Облік" передбачає розв’язання інформаційних завдань, тобто збір, обробку, зберігання та видачу інформації, ведення оперативного та статистичного обліку, складання необхідного звіту.

85. Основні завдання управління матеріальним потоком функції “Контроль”.
Фактором, що дає змогу інтегрувати всі елементи логістичної системи у чітко функціонуючий механізм, е матеріальний потік.
Під матеріальним потоком, коли говорять про принципи логістики, розуміють взаємозв'язки усіх процесів й операцій, пов’язаних з добуванням, обробкою, переробкою, складуванням, транспортуванням і розподілом вантажів у сфері матеріального виробництва, на промислових підприємствах, в цехах та виробничих дільницях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП