ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Логістика, перевезення

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Логістика, перевезення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Зовнішні матеріальні потоки реал-ть потреби материально-техніч забезпеч вир-ва а чи іншої діял-ті людини. Маткр.потоки вМТЗ поділяють на такі групи : сировина, основ.матеріали, апівфабрикати, комплектуючя вироби, паливо, інструмент, інвентар, устаткування.

128. Основні завдання логістики у сфері переробки вантажів
Логістика – це процес план-ня, реал-ції та контролю за ефект-ним та екон.,з точки зору витрат,переміщенням сировини матр-лів, готової прод-ції, а також пов’язаної з ними інформ-ції про постачання товарів відмісця вир-ва до споживання згідно з вимогами клієнтів.
Головним завданням логістики є досягнення з найменшими витратами максимальнлої пристосовності фірми до мінливої ринк.ситуації, підвищення на ринку своєї частки та одержання переваг над конкурентами.
В сфері переробки вантажів виконюються процеси, пов’язані з переміщенням, зберіганням та складуванням продукції. Це також і саме управління запасами, перемішення, звязок, організація інформаційних потоков, пакування виробів, їх зберігання, складування, вантажо-розвантажувальні операції та комплектация партії вантажів.

129. Охарактеризуйте документ, що е початком товароруху продукції.
Агент із закупівель вибирає постачальників, які задовольняють фірму за багатьма параметрами (ціни, доставка, якість продукції). Належно оформлене замовлення на доставку надсилається фірмі-постачальнику. У ньому зазначають обсяг, дату та спосіб доставки. Ефективне розміщення замовлення впливає на ефективність усього процесу логістики. Контроль за виконанням замовлення здійснюється за даними про кількість одержаної та складованої в будь-який час продукції.
Товарорух розпочинається з отримання замовлень від клієнта. Відділ замовлень готує рахунки-фактури і розсилає їх різним підрозділам фірми.
Відсутні у наявності вироби фіксу-ться як заборгованість.
Відвантажені вироби супроводжуються відвантажувальною або платіжною документацією. Копії документів надходять на різні підрозділи фірми. І фірма, і споживач мають вигоду, якщо всі ці дії здійснюються швидко і докладно.

130. Що свідчить про ефективність логістики на підприємстві.
Л має високий потенціал економічної ефективності. Ек ефект Л виявляється у високому рівні організації вир-ва і, як наслідок, економії мат і грош ресурсів. Величина ефекту в свою чергу залежить від масштабів розповсюдження Л. Так, наприклад. У Зах Європі, в комерційній та виробничій діяльності приблизно 64% підприємств та фірм тією чи іншою мірою виявляють логістичні функції.
Ефективність Л конкрет-ся такими показниками:
1) рівень запасів; 2) час проходження матеріалів по лог ланцюжку; 3) тривалість циклу виконання замовлення, якість, рівень сервіса; 4) розмір партія вантажів; 5) рівень використання вир потужностей;
6) маневреність, адаптивність та стабільність роботи.

131. Характеристика інформаційної логістики
Інф забезпечення Л потребує суч інф тех-гій, ПК, програм забезпечення. Гол завдання в цьому напрямі – об’єднання всіх підрозділів завдяки створенню інфраструктури (комунік та інфор сис-ми). Це дасть змогу кожному суб’єкту, залученому до процесу. Бути зв’язаним з будь-яким іншим суб’єктом загального виробничого процесу. Комунікаційна система має охоплювати всіх постачальників та замовників даного під-ва.
Інф Л дає нові можливості, вся необх інф-ція організується відповідно до розроб нею принципів у чітку систему, осн ф-ція якої – одержання, обробка та передавання інф-ції. Інф інфрастр-ра перетаорює інф-цію з допоміжного фактора на самостійну вир силу. Але незважаючи на вже доведену ефективність застосування інформаційної логістики, вона є лише одним з елементів загальної логістики і її успішне функціонування можливе лише в раз переходу на логістичні принципи всього виро-ва. В свою чергу комплексний логістичний підхід у сфері закупівель, транспортування, складування, виробництва та збуту продукції абсолютно неможливий без відповідного інформаційного забезпечення.
Інф Л є лише одним з елементів заг Л, її функціонування можливе лише у разі переходу на лог принцип всього вир-ва.

132. Покажіть на схемах перевагу використання посередників у логістичних ланцюжках.
Наявність посередника у лог ланцюжку (каналі розподілу) дає змогу скоротити кіл-ть госп зв’язків.
Використання посередників пояснюється в основному ефективністюхньої діяльності щодо забезпечення широкої доступності товару і доведення його до цільових ринків. Завдяки своїм капіталам, досвіду, спеціалізації та масштабу діяльності посередники пропонують фірмам більш широкий спектр послуг. На рис. подана схема одного з основних джерел економії, що досягається завдяки використанню посередників.

Як видно із схеми, у першому випадку виникає необхідність у наявності 9 контактів, а у другому – лише 6. Таким чином дистриб'ютор зменшує кількість необхідних прямих контактів. Як три виробники намагаються досягти трьох клієнтів методами прямого маркетингу? Цей варіант потребує встановлення дев'яти окремих контактів. На рис. 6 показано функціонування також трьох виробників через одного дистриб'ютора, що встановлює контакти з усіма трьома клієнтами. Така система вимагає встановлення тільки шести контактів. Таким чином посередники допомагають скоротити обсяг роботи, яку необхідно виконати.

133. Що враховують при виборі постачальника продукції.
Потреби вир лінії переводяться у замовлення. Агент із закупівлі добирає постачальників, що задовольняють фірму за такими параметрами: ціни, швидкість доставки, якість продукції, гарантії . Виз-ся ступінь надійності постачальника=(потреби, що були задоволені/заг об’єм потреб)*100%.
Але спрешу потрібно скласти специфікацію на постачальника, тобто визначити, якими можуть бути витрати при закупівлі, якість товару, що постачається, порядок постачань, обсяги виробництва постачальника, місце його знаходження. Далі, знаючи всі вимоги до постачальника, варто вилучити тих, хто не підходить даним критеріям.
Важливо, щоб рівень оцінки постачальників відповідав важливості рішення. Тому викор відомості про їх діяльність з ділової преси, а також з бесід з підлеглими, з контактів з клієнтами. Важливо обрати найбільш важливий показник для оцінювання (наприклад ціна, якість, витрати на доставку).
Після аналітичної роботи з постачальником, йдуть переговори. Вибір постачальника може здійснюватися через конкурсні торги (тендери) чи письмові переговори. Після оцінюються пропозиції постачальників, які бувають у вигляді твердих та вільних оферт( не передбачає жодних обов’язків продавця стосовно покупця). Оцінка пропозицій здійснюється у вигляді суворо регламентованого процесу або вільна процедура, але вибирається певний критареій (наприк. Вища якість, мінім ціна). Ттакож критерієм відбору постачальника є його знаходження на далекій відстані від споживача, термін виконання замовлень, наявність у постачальника резервних потужностей, його кредитоспроможність, фін стан.

134. Органи управління товарорухом
відділ управління матеріалами, відділ розподілу, відділ управління мат потоками???
Рішення про складування й зберігання товарно-матеріальних запасів, їх транспортування потребує ретельної координації. Дедалі більше фірм започатковують створення постійних комітетів, до складу яких входять керівники, відпові-дальні за різні аспекти діяльності, пов'язаної з організацією то-вароруху. Такий комітет на своїх регулярних засіданнях розробляє рекомендації щодо підвищення ефективності системи розподілу в цілому. Деякі фірми включають до свого штатного розпису посаду віце-президента з товароруху, який здебільшого підпорядковується віце-президенту з маркетингу чи віце-президенту з виробництва, а нерідко — безпосередньо президенту. Фірма координує свою діяльність, пов'язану з налагодженням товароруху, та маркетингову діяльність таким чином, щоб на високому рівні задовольнити ринок.

135. На кого працює логістика
Головним глобальним завданням логістики є зростання прибутку фірми за рахунок досягнення з найменшими витратами максимальної пристосованості фірми до мінливої ринкової ситуації, підвищення на ринку своєї частки та одержання переваг перед конкурентами. І все це за рахунок мінім витрат. Отже, Л працює на виробника. Але також одне із заг завдань логістики є створення інтегрованої ефективної системи регулювання й контролю за матеріальними та інформаційними потоками, які забезпечували б високу якість постачання продукції. З цим завданням пов’язані проблеми забезпечення взаємної відповідальності матер та інформац потоків, контролювання матеріал потоку та передача даних до єдиного центру, визначення стратегії і технології фіз. перемішення товарів, інше. Дана функція відображає взаємозв’язки фірми з постачальниками, але все одно відображає, що логістика працює на виробника. Але також є і інша сторона яка показує що логістика працює не тільки на виробника, а й на споживача.
Мета логістики - доставка вантажів точно у строк при мінімальних витратах трудових та матеріальних ресурсів. Постачання матуріалів, сировини, готової продукції точно у строк має сприятливий вплив на функціонування всієї економічної системи, дає змогу значно скоротити запаси на складах виробничих підприємств.Логістика повною мірою працює на споживача. Тому вважають, що реалізація функцій збуту у сфері логістики здійснюється через додержання 6 умов : вантаж, якість, кількість, час, витрати та пункт призначення.

136. Виходячи з чого вирішують питання про місце зберігання продукції
Складська мережа, через котру здійснюються розподіл матеріального потоку, є суттєвим елементом логістики. Вибір місця збереження матеріалів та кількості складських приміщень суттєво впливає на витрати, котрі виникають в процесі доведення товару до споживача, а значить і на кінцеву вартість продукції, що реалізується. Фірмі необхідно вирішувати питання про кіль-ть пунктів зберігання та місце їх розташування. Чим більше пунктів, тим швидче можна доставити товар споживачам. Однак при цьому зростають витрати. Рішення треба приймати, пов’язуючи між собою проблеми рівня сервісу для споживачів та витрат з розподілу.
Деякі фірми зберігають частину товару на під-ві, а решту – на складах у різних регіонах. Іноді виробники можуть мати власні склади (ступінь контролю вищий, нема гнучкого реагування на зміну ситуації), іноді арендують складські примішення у складських операторів (арендна плата, додаткові платні послуги, широкий вибір місця розташування). Є три варіанти збереження матеріалів: 1. зі складу під-ва до споживачів. 2. Зі складу під-ва до складу посередника, а потім вже й споживачам. 3. Зі складу під-ва на декілька складів посередників, а вони в свою чергу відповідним споживачам. Чим більше складів посередників, тим менше взаємозв’язків з кожним споживачем. У першому варіанті будуть найбільші витрати, вже у 2 варіанті – вони зменшуються, так само як і в 3 варіанті. Але в перших двох варіантах виникають додаткові витрати пов’язані з лоставкою матеріалів на склади посередників, а також зі зберіганням їх на цих складах. Обладнання під зберігання має відповідати специфічним особливостям вантажу та забезпечувати максимальне використання висоти та площі складу. При цьому простір під робочі проходи має бути мінімальним, але з урахуванням нормальних умов роботи піднімально-транспортних машин і механізмів. Для упорядкованого зберігання вантажу і економного його розміщення використовують систему адресного зберігання за принципом твердого (фіксованого) чи вільного (вантаж розміщ. на будь-якому вільному місці) вибору місця складування.

137. Дати визначення логістики
Слово «логістика» (від грец. logistike — майстерність підраховувати, міркувати) бере свої витоки ще з часів Римської імперії, коли існували спеціальні службовці «логісти» або «логістики», які займалися розподілом продуктів харчування. Наукою ж логістика стала завдяки військовій справі.
Логістика, залежно від її сучасного рівня розвитку, є комплексним (системним) методом розробки стратегій і механізму оптимізації господарчих зв’язків на основі міжфірмених чи між функціональних економічних компромісів. Відомо, що конкурентоспроможність фірми значно залежить від якості логістичного обслуговування, особливо коли застосовуються сучасні методи досягнення виробництва товарів, що звільняють значну частку зворотних коштів, шляхом синхронізації роботи вироб підрозділів фірм та логістичних структур, надійність постачань, шв відвантаж інше. Л – це процес планування, реалізації та контроля за ефективним та екон з точки зору витрат перемішенням сировини, матеріалів, гот прод-ії, а також пов’язаної з ними інф-ції про постачання товарів від місця вир-ва до місця споживання згідно з вимогами клієнта. Деякі автори розглядають логістику як науку, що допомагає оптимізувати кооперативні звяки, інші вважають основним середовишем застосування логістики внутрішньовиробничі процеси зобовязковим включенням питань планування завантаження обладнання, визначення розміру партій запуску деталей. Л – наука про управління потоками в системах. На погляд українських спеціалістів, то логістика вирішує питання що стосуються матеріал. та інформаційних потоків з товароруху (сировини, матеріалів, запасних частин), тобто з поставок.

138. Що є пріоритетом в Л. при плануванні.
Для стабільного функціонування системи першорядне значення має достовірне планування виробництва, збуту і розподілу. Причому перевага надається стратегічному плануванню над оперативним. З метою досягнення високої надійності такого плану необхідно вивчати динаміку зовнішнього середовища, насамперед ринку, ідентифікувати можливі ситуації і одержувати стратегічні відповіді на питання, що постають у зв’язку з цим. У науковому прогнозі, що є основою стратегічного планування, використовують дані минулих періодів, методи екстраполяції. Однак такі моделі використовують настільки, наскільки вони відповідають логіці технічного прогресу та перспективних перетворень у сфері економіки. У галузі логістики також застосовується принцип, згідно з яким стратегічне планування спрямовується більше на цілі, ніж на процеси, виходячи з того, що творчість неможлива без інновацій. Слід зазначити, що логістика — унікальна сфера творчої діяльності, спрямованої на стратегічну орієнтацію. Процес планування логістичного проекту передбачає визначення мети та обмежень, розробку стандартів оцінки результатів, вибір техніки аналізу, складання проектного завдання. Визначення мети означає фіксування можливих при перетворенні логістичної системи витрат і рівня сервісу.

139. Основні види витрат при складуванні продукції
Загалом витрати в логістиці поділяються на закупівельні, витрати на утримання запасу, збитки від відсутності продукції. Друга група визначається витратами на складське зберігання продукції протягом певного часу і безпосередньо залежать від обсягу вантажу, що складується.
Осн витрати при складуванні пов’язані з виконанням таких видів операцій:
1) здійснення приймання продукції з вир-ва;
2) складування та зберігання прод-ції;
3) підготовка прод-ції до відвантаження (комплектування партії постачання, пакування, маркування); 4) доставка прод-ції до місця відправки та здача її трансп орг-ції для перевезеня;
5) облік наявності і руху гот прод-ції на складі.
Фірмі необхідно вирішити питання про необхідну кількість пунктів зберігання. Чим більше пунктів, тим швидше можна доставити товар споживачам. Однак при цьому зростають витрати. Рішення про кількість пунктів зберігання слід приймати, пов"язуючи між собою проблеми рівня сервісу для споживачів та витрат з розподілу.

140. Назвіть основні функції Л., які сприяють укладанню контрактів при закупівлі продукції.
Для сприяння укладання контрактів при закупівлі продукції використовують такі основні ф-ції логістики: - дослідницьку-збирають інф-ію, необхідну для планування та полегшення обміну
-стимулю.вання збуту- створюють та поширюють комунікації рекламування товару
-ввстановлення контактів-налагоджжують та підтримують зв’язок з постійними покупцями
-пристосування товарру до вимог покупців
-прроведення переговорів-намагається погодити ціни та ін умови для подальшого здійснення акту передачі власності чи володіння

141. Назвіть основні функції Л., які сприяють виконанню контрактів при закупівлі продукції.
-орг-ня транспортування та складування товару
-фін-ня-фідшкодовують та використовують кошти для покриття витрат,
-прийняття ризику-прийняття на себе відповідальності на ф-ня каналу
Завдяки каналу товароруху усуваються тривалі розриви часу, місця та права власності, відокремлюючи товари та послуги від тих, хто бажав би скористатися ними. Члени каналу товароруху виконують ряд дуже важливих функцій. До них належать: 1) дослідницька робота — збір інформації, необхідної для планування та полегшення обміну; 2) стимулювання збуту, створення та поширення інформації про товар; 3) встановлення контактів — налагодження та підтримка зв’язку з постійними покупцями; 4) пристосування товару — підпорядкування його вимогам покупців; 5) проведення переговорів — намагання узгодити ціни та інші умови для подальшого виконання акту передачі власності чи володіння; 6) організація товароруху, транспортування та складування товару; 7) фінансування — пошук та використання коштів для покриття витрат; 8) прийняття ризику — покладення на себе відповідальності за функціонування каналу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП