ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Міжнародний Бухгалтерський Облік (МБО)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Міжнародний Бухгалтерський Облік (МБО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ТЕМА 7 Фінанс інвестиц
Задача1: Обліг придб за номін варт: Компанія «К» придбала 2.01.05 облігації компанії «L» ном вартістю 100 000 дол. з річною фіксованою ставкою 12 % з метою їх утримання до погаш. Облігації були випущені строком на 5 років. Квота до ціни — 100 (придб за номі варт). Виплата % двічі на рік — 1.07 та 2.01 наст року.
2.01.05. Придбання облігацій за ном звітністю.Д-т «Довгостр фін інвест (Облігації)»,К-т «Гр кошти» 100 000.
% за облігаціями віднос до фінанс доходів компанії «К». Сума % за один плат період=100 000 х 12 % *1\2 = 6000 дол. 1.07.05. Отримання % за обліг.Д-т «Гр кошти» 6000,К-т «Фінанси доходи (%одержані)» 6000.
31.12.05. Регулюючий запис:Д-т «%за облігаціями до отримання» 6000,К-т pax. «Фінанс доходи (% одержані)» 6000. 2.01.06. Отрим % за обліга: Д-т «Гр кошти» 6000,К-т «%за обліги до отрим» 6000.
Через 5 років на дату погашення облігацій компанія отримає останні відсотки та суму номін вартості облігацій: Д-т «Грошові кошти» 106 000,К-т «% за обліга до отримання» 6000.К-т «Довг фін інвест 100 000.

Задача2: Обліг придоб з дисконтом: Компанія «К» придбала 2.01.05 облігації компанії «Р» ном варт 100тис дол. з річною фіксова ставкою 12% строк на 5 років. Квота до номін вартоі — 96. Факт собіварт інвест становить 96 000 дол., дисконт- 4000 дол.(100 000-96 000).
Д-т Довгостр фінанс інвест (Облігації)» 96 000, К-т Грош кошти96 000.
Сума аморт диск за один (рік)= 800 дол.(4000:5 рок). Сума в% за плат період = 2 000 дол.(100 000 * 12 %).Д-т Грош кошт 12 000,Д-т Довгостр фін інвест (Облігації) 800, К-т Фінанс доходи12 800.
Через 5 років компанія одержить готівку в розмірі номінальної вартості придбаних облігацій, тобто 100 000 дол. Дт Грошові кошти100 000,К-т «Довгостр фінан інвести(Облігації)» 100 000.
Задача3: Обліг придоб з премією:
Компанія «К» придбала 2.01.05 облігації компанії «Д» ном варті 100 000 дол. з річною фікс ставк 12 % на 5 років. Квота до ном вартості — 108, ціна придб =108 000 дол. Виплата % щороку.
Премія за облігаціями= 8000 дол(108 000-100 000).
2.01.05. Придбання фінансо інвест в облігації з премією:Д-т Довг фінанс інвест (Облігац)» 108000, К-т Грошові кошти108 000.
Прямолін метод нарахуя амортиз: 1600 дол(8000: 5 років).Сума % за плат період (рік)=12000дол. (100000*12 %). 31.12.05. Відображення в обліку отриманих % та аморт премії за облігаціями:
Д-т Грош кош12000,К-т Довг фіна інвест (Облігації)1600, К-т Фінан доходи (Доходи за %)10400.
Повернення номінвартості облігацій: Д-т Грош кошти 100000, К-тДовгостр фін інвести100000.

ТЕМА8: Короткостр зобов’яз
Задача1: 30.05.2000p. надійшов рахунок від постач за придбані корпор матеріали:
Договірна ціна $ 80 000, ПДВ =І0%. 1.06.2000р. корпорація видала постач вексель на
суму заборгі під 12 % річних терміном на 4 місяці. 30.09.2000р. корпорація сплатила постач суму за векселем та %. 1)Дт Скл запаси 80 тис, Дт розр з бюдж 8тис, Кт рах до сплати 88тис. 2) Дт рах до спл 88тис, Кт- векселі видані 88000. 88000*0,12*4\12=3520. Дт векселі видані 88тис, Дт фінанси витрати 3520, Кт гр. кошти 91520.
Задача2: 15.06.2000 р. надійшов рахунок від постач-ка за придбані товари:
Договірна ціна $ 10 000,Комерц знижка 5%, Розрах знижка 2 %. 17.06. 2000р.Перерах постач-ку кошти за при-дбані товари згідно рахунку. 1) Дт витр на закуп 9500, Кт розр з постач 9310, Кт фінанси доходи 190. 2) Дт розр з постач, Кт гр. кошти- 9310.
Задача3: Нараховано зароб плату персоналу фірми у розмірі 50 000. При цьому було утримано: приб податок 7400, відрах на обовязк соц страхув-4600.
1) витр на опл праці 50тис, Кт розр-ки з зар\пл 38тис., Кт прибутков подат 7400, Кт-відрах на соц страх-4600. 2)Дт чиста з\пл, Кт гр. кошти -38000, 3) Дт приб подат 7400, Дт відрах на соц страх-4600, Кт гр. кошти 12000.
Задача4: Фірма «К» має борг перед постач за придбані матеріали-60 000 дол. 1 червня фірма акцептувала переказн вексель на 60 000 дол. на три місяці за 12 % річних.
1.06. Д-т Рах до сплати 60 000, К-т Векселі видані 60000. 31.08. П-во сплатило вексель і суму %. %=60000х12 %х3 міс/100*12 міс=1800 дол. Д-т Векс видані 60000,Д-т Фінанс витр(витр за %)1800, К-т Гр кош 61800.
Задача5: Дані касового апарата за місяць:Продаж 12000; Податок з продажу 5 %-600;Акцизний збір 10-1200;Разом сума 13800. Одночасно з надходж грошей відобр в обліку заборг-ть бюджету:
Д-т Гр кошти 13800, К-т Доходи від реаліз12000, К-т Розр з бюдж (Податок з продажу) 600,К-т Розр з бюдж (Акц збір)1200. Одерж авансів від клієнтів:Д-т Гр кошти 15 000,К-т Аванси від клієн(Заборг клієнтам)1500.
П-во відправляє прод клієнтові в рах авансу чи над посл:Д-т Аванси від клієнтів,К-т Доходи від реаліз15 000.
Заборгованість за дивідендами. Д-тНерозп прибуток, К-т Дивід до сплати 40 000.
Виплата дивідендів грошима:Д-т Дивід до сплат,К-т Гр кошти 40 000.
Задача6: Зобов'яз з опл праці та нарах витрат
Інформ про з\пл персоналу:Фікс зз\пл (оклади)60000, Погод опл праці 40 000,Утримана сума приб под21000. Утримані профсп внески 400,Обов'язк утр на соц стр(7,15%)7150,Чиста з\пл сплати71450.
Відобр в обліку витрат і зобов США: Д-т Витр на опл прац100000,К-т Прибутк под до сплат21000,К-т Профсп внеск400,К-т Обов відр на соц страх7150,К-т Чиста з\пл71450.+Дт чиста з\пл, Кт гр кошт 71450.
Європа: Дт витр на опл праці, Кт розр-ки з персон 100тис. Дт розр з персон 28550, Кт приб подат 21000, Кт-профсп внески 400, Кт відрах на соц страх 7150.+ Дт розр з персон, Кт гр кошти.
Нарах на з\пл, які має сплат роботод (США): Нарах з\пл 100000 дол.
Обов'яз відр на соц стр- 7,15 %; Відрах до федер фонду зайн-0,7 % і до фонду зайн штату-2,7 %(разом 3,4 %). в обліку зобов'язань Д-т Витрати на соц заходи 10 550,К-т Відр на соц страх до сплати (7,15% від 100 000)7150,К-т Відрах до федер фонду зайн (0,7 % від 100 000) 700,К-т Відр до фонду зайн штату 2700.
Задача7: Сума податку на приб за попер рік-200тис, за поточн рік отримано приб, що оподатк-ся за ставк 30% в сумі 1500тис. Аванс внески под на приб: Дт розр з бюдж, Кт гр. кошти 50тис(200\4,бо щокварталу).
Сума подат на приб: Дт витр по под на приб, Кт розр з бюдж 450тис(1500тис*30%). Дт розр з бюдж, Кт гр. кошти 250тис.
Задача8:На кінець зв періоду комп має заборг-ть за векселем, виданим на поч. Пот року на 4 роки на суму 60тис. Передбач його погаш на прот всього терм. Дт рах до спл, Кт довгостр векс видані, 60тис. Заборг-ть, погаш цього року: 60тис\4=15тис. Дт довгостр векс видані, Кт короткостр заборг за довгостр зобов’яз 15тис.
Задача9: Отримано від банку позику у сумі 400тис, передбач сплата % 15%річних до 5 числа наст місяця. Нарах % за поточн період: 400тис*15%*1\12=5000 кожен місяць. Дт фін витр, Кт % до сплати 5000. 5 числа перерах %: Дт % до сплати, Кт-гр кошти 5000.
Задача10:Нарах з\пл-100тис. Утримано приб подат 20тис, пенс фонд 5тис, фонд без роб 3тис. Дт витр на з\пл 100тис, Кт розр з бюдж 20тис, Кт розр з пенс фонд 5тис, Кт розр з фонд без роб 3тис, Кт чиста з\пл до сплати 72тис. Нараховано: пенс фонд-10тис, фонд без роб 50тис. Дт витр на соц страх 60тис, Кт заборг перед пенс фонд 10тис, Кт заборг перед фонд без роб 50тис.
Задача11: Перерах до бюдж под на прибут за зв період-7тис. Визначена напри року сума под до сплати в бюджет 12тис.Відобр в обл. Аванс плат под на приб, нарах податку та остат розр з бюдж. 1) Дт розр з бюдж, Кт гр. кошти 7тис. 2) Дт витр на подат на приб, Кт розр з бюдж 12тис. 3) Дт розр з бюдж, Кт гр. кошти 5тис.

ТЕМА 9: облік довгостр зобов’яз
Задача 1:Компан-ю були реалізов 1000 обліг ном варт 1000, з квотою до ціни 100. Обліг підляг погаш через 10р. Та передбач нарахув % із розр-ку 9% річних двічі на рік. Дата реаліз: Дт гр. кошти, Кт довгостр обліг 1млн. %=1млн*9%*1\2=45тис. 2)Дт фін витр, Кт довгостр заборг за нарах % 45тис, 3) %- Дт коротк заборг за %, Кт гр. кошти 45тис, 4) Дт довгостр обліг, Кт гр. кошти, 1млн.
Задача2: Корпор вик 1000 обліг номін 1000, які підляг погаш через 5 р та передбач виплату 13% річн двічі на рік. Ціна обладь встан з квотою до ціни-98%. 1) 1000*1000=1млн. Ціна реаліз=980тис. Дт гр. кошт 980тис, Кт довг обліг 1млн, Дт дисконт за обліг 20тис. 2) нарах %= 1млн*13%\2=65000, 3) аморт дисконту= 20тис\10=2000, Дт-фін витр67тис, Кт коротк зобов’яз за %=65тис, Кт-сума аморт диск 2000. 4) перерах %=Дт коротк зоб за нарах %, Кт гр. кошти 65000.
Задача3: Компан реалізув 1000 обліг номіналом 1000 з квотою до ціни 105. Обліг будуть погаш через 5р та передбач виплату % кожні 0,5 року із розр-ку 12% річн.1) номінал=1млн- 1млн 50тис Дт гр. кошти 1.050000, Кт довгостр обліг 1млн, Кт- премія за обліг 50тис. 2) нарах %= 1млн*12\2=60тис. Дт фінанси витр 55тис, Дт премія за обліг 5тис,Кт кор заб за нарах % =60тис.
Задача4: Компан уклала договір фінанс лізингу на оренду верстата. ПВ=15тис на 5р за 12% річних. Сума річних рентних платежів=5тис. Щоріч сума плат+ам за лін мет-? 15тис\5=3тис. Дт витр на аморт, Кт амортуст за лізингом 3тис. Дт фін витр 1800, Дт заборг-ть за лізингом 3200, Кт-гр кошти 5тис.
Задача 5:Комп випуст довгостр заставн вексель номін варт 300тис на 15р за 10% річн. Дата вип.-1.01. Сума виплат-кожні півроку-15200. Відобр отрим кредит за векс та сплату заборг-ті за 1й р. 1.01. отрим кредиту за векс: Дт гр. кошти, Кт заст. Векс до сплати 300тис. 30.06.Дт-фін витр 15тис, Дт-заст векс до сплати 200, Кт- гр. кошти 15200.
Задача 6: Згідно догов лізингу комп отрим обладь справедл варт якого =125тис. Договором визнач ліз платежі щороку-25тис, а також % за розр-ком 12% річн. Прередб перехід права вл-ті через 5р, а терм корисн його використ-8р. 1) отрим обладн: Дт орендовані ОЗ, Кт довгостр зобов’яз за фін лізинг 125тис. 2)Кт гр. кошти 25тис, Дт фін витр 15тис, Дт зменш зобовяз з фін лізингу-10тис. 3) трансформ коротк в довгостр: Дт-довгостр заборг з фін ліз, Кт коротк-=- 25тис. 4) аморт: Дт витр на аморт, Кт накопич аморт 15625.
Задача7: 1.01.2000р. комп вип і реаліз 1 000 обліг ном вартістю $1000 під 12% річн на 5 років. Квота до ціни 104 (з премією). Виплата % двічі на рік 1.01 та 1.07. 1.07. компанія випл % по облігаціях з погаш відповідної суми премії. Після шостого платі періоду компанія конвертує всі облігації в прості акції номіналом $100 кожна за умови обміну 1 обліг на 5 прост акцій. Заг варт обл.=1млн. 1млн*0,12*2\12=60тис-сума%. 1млн*1,04=1040000- це номін+премія. 1)Дт гр. кошти 1040тис, Кт довгостр обліг 1млн, Кт преиія 40тис. 2) Дт фін витр 56тис, Кт гр. кошти 60тис, Дт премія 4тис, Дт довг обліг 1млн, Дт премія 16тис, Кт стат капіт 500тис, Кт додатк капіт 516тис. (40тис\5\2=4тис; всього 10, минуло 6, залиш 4, отже 4тис*4=16тис; 1тис*5*100=50тис)
Задача8: 1.01.2000р. комп вип і реаліз облігації номін варт $100тис під12% річн на 5 років. Квота до ціни 96 (з диск). Виплата % двічі на рік — 1.01. та 1.07.1.07. компанія виплатила % по облігаціях з погаш (амортю) відповідної суми дисконту. Після 6 плат періоду комп викуп всі свої обліг за $102000. 1) Дт гр. кошти 96тис, Дт дисконт 4тис, Кт довг обліг до спл. 100тис*12%\2=6тис. Дт фін витр 6400, Кт дисконт 400. 2) Дт облігац 100тис, Кт дисконт 1600, Кт гр. кошти 102тис, Дт збитки 3600. (4000\10=400)
Задача9: Отрим в банку кредит на заг суму 100тис терм 5р, який передб оплату 30тис, в кінці кожн року. В опл заборг-ті за кредитом видан заставн вексель на суму 150тис. Дт гр. кошти, Кт довг кред заборг за заставн векс 1млн. Сума погаш: Кт гр. кошти 30тис, Дт фін витр 10тис, Дт довг заборг за заставн вексел 20тис.
(30тис-%-фін витр 10тис, +100тис\5=20тис.)
Задача10: Комп «L» уклала ліз договір на оренду верст на 6 років за 16% річн.Сум річн рентн платежів = 4000. 6 років-термін експлуат верстата. Наприк терміну оренди право вл-ті перед орендарю. Це фінанс лізинг. ПВ верст=14740.Надходж устатк на п-во:Д-т Орендове за лізи устати ,К-тЗаборг з лізингу14 740.
Річна сума аморт буде:14 740/6 років = 2456.
Д-т Витрати на аморт 2456,К-т Аморт устатк за ліз2456. Щороку комп повинна відобраз витрати на %, суму платежу й зменш заборг-ті з лізингу. за перший рік: Д-т Фінанси витр (%за лізингом)2358,4 Д-т Заборг з лізингу1641,6, К-т Грошові кошти 4000.
Задача11: Комп«К» 1.01.2004 р. випустила 1000 облігацій ном вартістю 1000 дол. Кожна терм на 10 років, %ставка-9 %. Реаліз-з 1.01.04. Квота для ціни -100 (облігації прод за ном варт).
Операція реалізації:1.01.04. Д-т Гр кошти 1 млн, К-т Облігації до сплати 1млн. У балансі облігації будуть показані серед довгостр заборг. % інвесторам компанія сплачує двічі на рік — 1 січня та 1 липня.
1 липня компанія платить %:45 000 (1 000 000 х 9 % х 6/12). 1.07.04. Д-т Фінансові втрати (% за обліг)45 000
К-т «Гр. кошти 45 000. % — це фінанс витрати компанії. Наступний платіж % — 1.01.05. Але компанія повинна включити % з 1.01.04 по 31.12.04 у витрати зв періоду: 31.12.04. Д-т «Фінансові витрати (% за облігаціями)» 45000 К-т «% за обліг до спл» 45000,1.01.05. Сплата %:Д-т «% за обліг до сплати»45т,К-т Гр. кош45000.
1.01.14 (через 10 років) корпорація здійснить остаточні розр з інвесторами:
Д-т «Обліг до сплати (Номін вартість обліг) 1 млн, Д-т % за обліг до сплати 45000, К-т Гр кошти 1 045 000.
Задача12: Корпор«К»випуст (реаліз) 1.01.04 1 000 000 облігацій на 5 років за 13 % річних; за квоти до ціни 98; % платять 1 січня і 1 липня. 01.01. Д-т «Гр кошти» 980 000, Д-т «Дисконт за обліг до спл 20000.
К-т Обліг до сплати1млн.
Для розподілу дисконту застосовують лінійний метод аморт. 20 000:10 період =2000. 1.07.04. Д-т Фінанс витр (% за обліг) 67000, К-т Дисконт за обліг до сплати2000, К-т Грош кошти 65000.31.12.04-регулю запис:
Д-т Фінан витрати 67 000,К-т Дисконт за обліг до сплати 2000,К-т % за обліг до сплати 65000.
Задача13: Комп випуст(реаліз) 1.01.04 1000 довгостр обліг номін 1000 дол. кожна на 5 років за умови 12 % річних. Квота до ціни 106. Виплата % здійсн 1 липня та 1 січня наступного року.
Компанія отримує премію 60 000 дол. 1.01.04. Випуск (реалізац) обліга з премією: Д-тГр кошти 1 060 000,
К-т Обліг до сплати 1млн, К-т «Премія за обліг 60тис.
Премія за обліг зменш суму фінанс витрат п-ва-поступово впродовж терміну утрим обліг. За лін мет сума аморт премії 1 плат період= 6000(60000:10 пер). 1.07.04. Д-т Фін витрати (% за обліг) 54000, Д-т Премія за обліг 6000, К-т Гр кошти 60тис. 31.12.04. Регул запис: Д-т Фінанс витрати (% за обліг) 54000 Д-т Премія за обліг 6000,К-т % за обліг до сплати60 000. 1.01.05. Оплата %: Д-т % за обліг до спл 60 000,К-т Гр кошти 60т.

ТЕМА10: власн капітал
Задача1: Заг сума витр, що повяз зі створ АТ=100тис, з них 50тис грош кошт, 20тис-запаси, а решта- 300акц*110 кожна. Дт немат акт 100тис, Кт гр. кошт 50тис, Кт запаси 20тис, Кт стат кап 33тис. Дт додатк кап(еміс дохід) 3тис.
Задача2: Корпорація випустила 60 000 шт. простих акцій без номінальної вартості. Для перших 40 000 шт. акцій дирекція оголосила вартість 10 за кожну, але фактично вони були реалізовані по 12 за акцію. Решту 20 000 шт акцій було реалізовано без оголошеної вартості за ціною 13 кожна. 40тис*12=480тис, 20тис*13=260тис – це к-ть грошей. 40тис*10=400тис, 20тис*13=260тис—це к-ть капіт. Дт гр. кошт 740тис, Кт стат кап-660тис, Кт-додат кап 80тис.
Задача3: Корпорація випустила 20 000 шт. привілейованих акцій номінальною вартістю S 20 кожна. Реалізація акцій відбувалася іатакими цінами: — 12 000 шт. акцій реалізовано за номін вартістю; 8 000 шт. акцій реаліз по 25 кожна.
12тис*20=240тис, 8тис*25=200тис—це к-ть грошей. Дт грош кошт 440тис, Кт-стат кап 400 тис, Кт-додат кап 40тис.
Задача4: Корпорація випустила 50 000 шт. простих акцій номінал вартістю 20 та реалізувала їх по $ 25. Через рік здійснено додатковий випуск простих акцій — 20 000 шт. номіналом $ 20. При цьому 6 000 акцій було сплачено грошима. В оплату решти акцій було одержано: устаткування вартістю 110 000, будівлю вартістю 120 000 та патент на винахід вартістю 50 000.
50тис*20=1млн, 50тис*25=1250тис. Дт-грош кошт 1250тис, Кт стат капіт 1млн, кт додат кап 250тис. 2) 20тис*20=400 тис, 6тис*20=120тис. Дт грош кошт 120тис, Дт устаткув 110тис, Дт будівлі (ОЗ)-120 тис, Дт нематер активи-патенти-50тис, кт стат капіт 400тис.
Задача5: Корпорація викупила 1 вересня 2000р. на фондовій біржі 18 000 шт. простих акцій власної емісії за ціною15. Первісно акції були випущені за номінальною вартістю 10 кожна. 25 жовтня 2000р. корпорація реалізувала 10 000 шт Акцій своїм службовцям за ціною 12 кожна. Негативна різниця погашена за рахунок нерозпод прибутку. 18тис*15=270тис, 10тис*12=120тис. 1) Дт викупл власні акц 270тис, Кт гр. кошт 270тис. 2) Дт гр. кошти 120тис, Кт викупл власн акц (10*15)-150тис, Дт нерозпод прибут 30тис.
Задача6: Корпорація випустила та реалізувала 2 000 привілей конвертованих акцій за номінальною вартістю $ 100 кожна. Через рік здійснена конвертація всіх привілей акцій в прості. Умова конверт: одна привіл акція -на 6 простих номіналом $ 10 кожна.
Дт стат капіт «привіл акц» 200тис, Кт стат кап «прості акц» 120 тис, Кт додатк капіт «прості акц» 80тис.
Задача7: Рада директорів корпорації оголосила 15 березня 2000р. дивіденди. Виплата відбулася простими акціями у розмірі 20% кількості акцій в обігу. В обігу знаходиться 180 000 простих акцій номінальною вартістю $ 10 кожна. Ринкова ціна 15 за акцію. Реєстрація акціонерів відбулася 27 березня 2000р. Виплату дивідендів акціями здійснено 15 квітня 2000р. 180тис*0,2=36тис-к-ть акцій. 36тис*10=360тис, 36тис*15=540тис. 1) Дт нерозп прибут 540тис, Кт стат кап(прості акц до розподілу) 360тис, Кт дод капіт 180тис. 2) Дт стат кап- прост акц до розпад-360тис, Кт прості акц 360тис.
Задача8:Комп вип. 10тис акц ногмін варт 10 кожна, в оплату: гр. кошт-50тис, будівля- бал варт 30тис, справ варт 70тис в оплату варт-ті 4тис акцій та право користав земельн ділянк в опл варт 1тис акцій бал варт-тю 10тис. 1) Дт гр. кошти 50тис, Дт ОЗ 70тис, Дт немат активи 10тис, Кт еміс дохід 30тис, Кт-стат кап 100тис. 2) Дт гр. кошти 50тис, Дт грош кошт 60тис, Дт – нема тер активи 10тис, Кт стат кап-100тис, Кт- еміс дохід 20тис.
Задача9: Компан випуст 10тис акц без номін варт, в оплату 5000 А було отрим 60тис, в опл 1000 А – обладнання, ринк варт-ть якого=20тис, придоб патент на вир-во на цьому обладь ліків, варт патенту=15тис. 1) Стат кап=60тис+20тис+15тис=95тис. Дт гр. кошт 60тис, Дт ОЗ-20тис, Дт нема тер акт 15тис, Кт- акц капіт 95тис.
Задача10: Випущено 10тис акц за 10 кожна. Компан викупила 1тис А за ціною 15. через рік 500 А повторно були випущ в обіг за цін=20, а 500-за10. 1)Дт вик акц 15тис, Кт гр. кошт 15тис. 2) Дт грош кошт 10тис(500*20), Кт викупл акц 75тис(500*15), Кт-еміс дохід 2500. 3) гр. кошти 5тис(500*10), Кт викупл акц 7500, Дт еміс дохід (нерозп приб-ки чи фінанси витр)-2500.
Задача11: Комп було випущ 1000 конв, привіл А номін варт 10 за шт.. Акціонери мають право через 3р обміняти привіл А на прості із розр-ку: 2прив А на 1простуА. Привіл А випущ за ном варт 20, проте ринкова їх=30. 1)Дт грош кошти 100тис, Кт акц капіт(прив акц) 100тис. 2) Дт стат кап (прив А)100 тис, Дт грош кошт 150тис, кт стат капіт (прості А) 100 тис, кт еміс дохід( прості А)=50тис.
Задача12: Організац витрат, повяз зі створ корпор =12тис. 5тис було сплач грошима, а для оплати решти-7тис виділено 100 простих А, номін варт 45. 1)45*100=4,5тис. 7000-4500=2500. Дт нема тер акт 12тис, Кт гр. кошти 5тис, Кт стат капіт 4500, Кт додат капіт 2500.
Задача13: В кінці року чист приб компан=345тис. Його реінвестовано-приєдн до нерозп приб. В наст році використано част нерозп приб, а саме-нарах і сплач дивід 15тис. Направлено на збільш рез капіт-11300. Напр. На збільш стат капіт 20тис. 1)Дт фінанси рез-ти, Кт нерозп прибут 345тис 2) Дт нерозп прибут 46300, Кт дивід до сплати 15тис, Кт резервн капіт 11300, Кт стат капіт 20тис.
Задача 14: Компанія «К» випуст (реаліз) 10тис простих акцій номін вартістю 5 за шт. Реаліз відбул за номін варт. 1.01.05 Д-т «Грош кошти 50 000, К-т Стат кап (Прості А) 50 000.
Ті самі акції було реаліз по 8 дол. за кожну: 01.01.05 Д-т Грош кошти(10 000А * 8) К-т Стат кап (ПростіА)» (10 000Ах 5 дол.) К-т Дод капітал (Прост А) 30тис. Ті самі акції було реаліз по 4 дол. за кожну. 01.01.05
Д-т Грош кош40 000, К-т Стат кап (Прості А)50 000, Д-т Дод кап (Зменшя дод капіт)10 000.
Задача15: Компанія випуст 10 000 акцій без номін варт. Дирекція оголос варт 6 дол. за А. Фактично реалізов по 9 дол. за А.1.01.05 Д-т Грош кошти 90 000, К-т Стат кап (Прості А)60 000, К-т Додатк кап (Прості А)30 000.
Якщо ж за безномін А не було встановл оголоше вартості, то всю суму від реаліз акцій зарах до стат кап.
1.01.05 Д-т Грош кошт90 000, К-т Стат кап (Прості А)90 000.
Задача16: Корпор «К» випуст 20 000 привіл А номін варт 10 дол., ціна реаліз-14 дол. 1.01.05
Д-т Грош кошти(20 000*14)280000, К-т Стат кап (Привіл А) (20 000 х 10)200тис, К-т Дод кап (Привіл А)80 000.
Задача17: Викуплені 5000 прост акцій за 70 000 дол компанія вилучає з обігу. їх номін варт- 10 дол. за акцію і під час першого випуску вони продав за номін вартістю. 1)Д-т Стат капітал (Прості акції")» (5000 х Юдол.) ' 50 000, Д-т Дод капіт (Суми немає, бо 1й продаж був за ном варт), Д-т Нерозп приб 20 000, К-т Викупл власні акції 70 000.
Якщо вартість списаних викуплених акцій нижча їх вартості під час першого випуску, то різниця відноситься на збільшення «Додатк капіталу». Д-т pax. «Стат кап (Прості чи привіл акції) (5000 акцій * 10 дол.) 50 000, К-т p Додатк капіт (Прості чи привіл акції)» (50000- 40000)10 000, К-т Викупл власні акції (ціна їх викупу,напр, 5000 акцій х 8 дол.)40 000.
Задача18: Привіл акції за ном вартістю в 100 000 дол. бул реаліз при випуску за 120000 дол.(120 дол. за акцію-ціна реаліз,100 дол-ном ціна). Випуск акцій: Д-т Грош кошти 120 000,К-т Стат кап (Привіл акції)100000, К-т Дод кап(Привілі акції)20000.
Конвертацію цих акцій у прості: Д-т Стат капітал(Привіл акц)(номін варт)100 000, Д-т Дод кап (Привіл акц)20 000, К-т Стат капі (Прості акції) (10 000 акцх5 дол.) 50 000,К-т Дод кап(Прос акції)70 000.
Задача19: 25.02.05 компанія «К» оголосила про виплату дивідендів на прості акції за 2004 р. Розмір дивідендів —-90% на кожну акцію. Кількість акцій-100 000 ном варт 15 дол. кожна. Розмір дивід буде 90 000 дол.: 100тисх 90%. 25.02.05 Д-т Нерозп прибут 90 000,К-т Дивіде до сплати 90 000.
Реєстрація відбулася 10.03.05 Виплату дивідендів здійсн 24.03.05. Д-т Дивід до спл 90 000,К-т Грош кошти 90 000.
1. Оголошення дивідендів: Д-т Дивіде оголош90 000,К-тДивід до спл 90 000.
2. Виплата дивідендів: Д-т Дивід до спл 90 000,К-т Грош кошти 90 000.
3. Наприк року зал рах «Дивід оголош» списують на рах «Нерозп прибут»:
Д-т Нерозп приб» 90 000, К-т Дивід оголош 90 000.

Тема4, задача 1.
Клієнт поверт заборг в сумі 5тис, яка раніше була спис на резерв сумн боргів. Дт гр. кошти, Кт дебіт заборг 5тис. Дт дебіт заборг, Кт- інші доходи.

Тема6: запаси
На дату склад бал є такі дані: факт с\в=зал запас 8тис, ринк варт=7тис. Відобр в обл знецінення запасів методом прямого спис та метод нарах резерву на знецінення. Пряме: Дт збитки від знецінення 1тис, Кт-скл запаси 1тис. Резерв: Дт витр на створ резерву, Кт резерв на знецінн 1тис. Дт резерв знанецін, Кт скл запаси 1тис.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП