ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Міжнародний Бухгалтерський Облік (МБО)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Міжнародний Бухгалтерський Облік (МБО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Задача 31. Залишок товару "Ь" на 1.04.2000 року становить 20 шт по 40 дол. Куплено за місяць : 10.04. - 30 шт. по 50 дол., 24,04.- 40 шт. по 55 дол. Продано за місяць: 1 5.04. - 50 шт, 25.04. — 30 шт.
Визначити методом середньозваженої собівартість проданих товарів та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець місяця.
Рішення:
(800 + 1500 + 2200)/(20 + 30 + 40) = 50$.
Залишок на кін. міс. = 20 + 70 – 80 = 10шт.
10*50$ = 500$.
Р (собів-ть) = 800 + 1500 + 2200 – 500 = 4т.
Задача 32. На дату складання балансу є такі дані:фактична собівартість залишку запасів - 9000 дол., ринкова (чиста реа-лізаційма) вартість - 7000 дол. >Іка вартість запасів повинна бути відображена в балансі? Відобразити в обліку знеці-нення запасів методом прямого списання та методом нарахування резерву на знецінення.
Рішення:
Система пост. обліку.
Знецінення запасів на 2т.$.
Дт “збитки від знецінення запасів” – 2т.; Кт “склад. запаси” – 2т.;
Дт “витрати на створ-ня резерву” – 2т.; Кт “резерв на знецін-ня запасів” – 2т.
Задача 33. Рахунок постачальника. Куплено устаткування для офісу: договірна ціна 50000 дол., ПДВ - 18%. У цьому ж місяці введено в експлуатацію гараж, збудований своїми силами, фактична собівартість якого становить 35000 дол. Рахунок постачальника оплачено грошима протягом місяця.
Рішення:
1) куплено устатк-ня – 50т.; ПДВ – 18%.
Дт “устатк-ня” – 50т. $;
Дт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” = 50т.*0,18 = 9т. $;
Кт “рах-ки до сплати” – 59т.$.
2) введено в експлуатацію гарант. варт-ть – 35т.$
Дт “осн. запаси” – 35т. $; Кт “незаверш. будівн-во” – 35т.$.
Оплачено: Дт “рах-ки до сплати”; Кт “грош. кошти”.
Задача 34. Продано верстат (в кредит). Первісна вартість верстата 30000 дол., Амортизація за період експлуатації 20000дол. Договірна ціна реалізації 1 5000 дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою США.
Рішення:
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 15т. $; Дт “аморт. устатк-ня” – 20т. $;
Кт “устатк-ня” – 30т. $; Кт “приб-к від реал-ції” – 5т. $.
Задача 35. Продано верстат (в кредит). Первісна вартість верстата - 1 5000дол., амортизація за період експлуатації - 10000 дол. Договірна ціна реалізації 3500 дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою США.
Рішення:
За методикою США:
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 3500т. $; Дт “аморт-ція” – 10т. $;
Дт “збитки від реал- ції осн. засобів” – 1500; Кт “устатк-ня” – 15т. $;
Задача 36. Компанія продала в кредит устаткування, первісна вартість якого становить 30000 дол. За час експлуатації нараховано амортизацію устаткування 20000 дол. Договірна ціна реалізації 15000дол. Відобразити в обліку вибуття устат-кування за методикою західноєвропейських країн.
Рішення:
Методика ЗЄ-их країн.
Списання бал. варт-ті:
Дт “аморт-ція устатк-ня” – 20т. $; Дт “втрати по неаморт. Варт-ті” – 10т.; Кт “устатк-ня” – 30т. $.
Надходж-ня доходів:
Дт “рах-ки до одерж- ня” – 15т.; Кт “доходи від реал-ції” – 15т.
Задача 37. Первісна вартість устаткування 42000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість устат-кування 2000 дол. Нарахувати суму амортизації за перший рік експлуатації прямолінійним методом та відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку.
Рішення:
Річна сума аморт-ції:
(перв. варт-ть – лікв. варт-ть)/(кільк-ть рр.. експл-ції) = (42т. – 2т.)/5р. = 8т.
N лін. аморт-ції = 100%/5 = 20%
Дт “витрати на аморт-цію” – 8т.; Кт аморт-ція“ – 8т.
Задача 38. Первісна вартість устаткування 42000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000 дол. Визначити суму амортизації за перший рік експлуатації методом подвійної норми та відобразити її в обліку.
Рішення:
N аморт. = 100%/5 = 20%.
20%*2 = 40%
1 – 42т.; N аморт. – 40%; річна сума аморт. – 16800; заг. варт-ть на кін. року – 25200.
Дт “витрати на аморт-цію” – 16800; Кт “аморт. устатк-ня” – 16800.
Задача 39. Первісна вартість устаткування 32000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000 дол. Визначити суму амортизації за перший рік експлуатації устаткування методом суми цифр років експлуатації та відо-бразити її в обліку.
Рішення:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
1; перв-лікв – 30т.; доля – 5/15; сума аморт. – 10т.; зал варт-ть на кін. року – 20т.
Дт “витрати на аморт.” – 10т.; Кт “аморт. устатк-ня” – 10т.
Задача 40. Первісна вартість устаткування 32000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000 дол. Визначити суму амортизації виробничим методом за перший звітний період та відобразити її в облік>. Кількість про-дукції "А" до випуску за 5 років експлуатації - 6000 шт. В перший звітний період виготовлено 800 шт.
Рішення:
Ставка аморт. = (32т. – 2т.)/6т. = 5.
1 період: 800од.;
Сума аморт. = 5$*800 = 4т.$.
Дт “витрати на аморт.” – 4т.; Кт “аморт.” – 4т.
Задача 41. Корпорація придбала в кредит родовище калійної солі, запаси якого становлять 5 млн.тон, за 3 млн. дол.. В перший звітний період видобуто і реалізовано 400000 тон. Визначити суму виснаження (амортизації) родовища за звітний період, відобразити в обліку операції придбання та амортизації родовища.
Рішення:
Придбання : Дт “Природні ресурси” 3 млн, Кт “Рахунки до сплати” 3 млн.
3 млн / 5 млн т солі = 0,6 дол/тона (ставка амортизації).
річна сума амортизації = 0,6*400000 тон = 240000 дол.
Дт “Витрати на виснаження” 240000, Кт “Виснаження родовищ” 240000
Задача 42. Рахунок постачальника. Куплено товари за договірною ціною 8000 дол., ПДВ - 10% (визначити). Через 15 днів рахунок постачальника оплачено грошима з рахунку в комерційному банку.
Рішення:
Дт “Витрати на закупівлю” 8000, Дт “Розрахунки з бюджетом (ПДВ)” 800 (8000*0,1), Кт “Рахунки до сплати” 8800.

Задача 43. Рахунок постачальника: договірна ціна за матеріали 20000дол., комерційна знижка 5 %, розрахункова знижка 2 % із суми після комерційної знижки. Відобразити в обліку рахунок постачальника та його оплату, зробивши попередньо необхідні розрахунки.
Рішення:
Комерц знижка 5%(20000*0,05=1000$); нетто комерційне =19000$; розрах знижка 2%((20000-1000)*0,02=380$)  Сума = 20000-1000-380 =18620$
Рахунок постачальника:
Дт “Витрати на покупку” 19000, Кт “Рахунки до сплати” 18620, Кт “Фінансовий дохід” 380.
Оплата: Дт “Рахунки до сплати” 18620, Кт “Грошові кошти” 18620
Задача 44. Дані рахунку постачальника: договірна ціна куплених товарів 7000 дол., ПДВ - 5% (визначити). Рахунок поста-чальника оплачено банківським чеком. Відобразити в обліку розрахунки по заборгованості постачальнику за системи періодичного та постійного обліку запасів.
Рішення:
Система постійного обліку: Дт “Складські запаси” 7000, Дт “Розрахунки з бюджетом (ПДВ)” 350, Кт “Рахунки до сплати”; Дт “Рахунки до сплати” 7350, Кт “Рахунки в банку” 7350.
Система періодичного обліку: Дт “Витрати на покупку” 7000, Дт “Розрахунки з бюджетом (ПДВ)” 350, Кт “Рахунки до спла-ти” 7350; Дт “Рахунки до сплати” 7350, Кт “Рахунки в банку” 7350.
Задача 45. Борг підприємства постачальнику "Р" становить 15000 дол. 1.08.2000р. підприємство акцептувало переказний вексель на 15000 дол. на три місяці за умови 12% річних. Через три місяці (1.11.2000р.) сплачено вексель і належні відсо-тки.
Рішення:
Дт “Рахунки до сплати” 15000; Кт “Векселі видані” 15000.
%=(15000*12% / 100%)*3/12=450
Дт “Векселі видані” 15000; Дт “Фінансові витрати (% по векселях)” 450; Кт “Грошові кошти” 15450.
Задача 46. Нарахована зарплату персоналу фірми 25000 дол. Утримано: прибутковий податок 3700 дол., обов'язкове со-ціальне страхування 2300 дол. Виплачено зарплату працівникам фірми (визначити). Перераховано також заборгованість по утриманнях із зарплати.
Рішення:
Нарахована з/п: Дт “витрати на оплату праці” 250000, Кт “Розрахунки з персоналом” 25000
Утримано: Дт “Розрахунки з персоналом” 6000, Кт “Витрати на податки (відрахування)” 6000
Виплата з/п: Дт “З/п до сплати” 19000, Кт “Грошові кошти” 19000
Перераховано заборгованість по утриманню із з/п: Дт “Витрати на податки та відрахування” 6000, Кт “Соціальні відраху-вання до сплати” 2300, Кт “Прибутковий податок до сплати” 3700.
Задача 47. Сума нарахованої зарплати працівникам фірми за звітніий період становить 40000 дол. Фірма здійснила нара-хування на соціальне страхування 15%, до фонду зайнятості 4%, на додаткове пенсійне забезпечення 2400 дол. Перера-ховано заборгованість по нарахуванню на зарплату у тому ж місяці.
Рішення:
Дт “Витрати на оплату праці” 40000, Кт “Розрахунки з персоналом” 40000 ; Дт “Витрати на відрахування” 10000, Кт “Соц страх” (40000*0,15) 6000, Кт “Фонд зайнятості”1600, Кт “Додаткове пенсійне забезпечення” 2400; Дт “Розрахунки з персо-налом” 30000, Кт “Грошові кошти”30000.
Задача 48. Компанія "К" випустила 1.01.2000р. 1000 піт. довгострокових облігацій номіналом 100дол. кожна, на 4 роки, процентна ставка 12 %. Квота до ціни дорівнює 100. Сплата процентів інвесторам 2 рази на рік: 1 липня та 1 січня наступ-ного року. Відобразити в обліку операції випуску та сплати процентів за перший рік.
Рішення:
1,01,01 Дт “Грошові кошти” 100т., Кт “Облігації до сплати”100т.
% за півріччя = 100т.*12%*6/12=6000
1.07. Дт “Фінансові витрати (% по облігаціях)”6000, Кт “Грошові кошти” 6000
31.12. Регулююча бух проводка: Дт “Фін витрати (% по облігаціях)” 6000, Кт “% по облігаціях до сплати” 6000
1.01.02 Дт “% по облігаціях до сплати” 6000, Кт “Грошові кошти”6000
Задача 49. 1.01.2000р. компанія випустила (реалізувала) 1000 піт. довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, за 12% річних. Квота до ціни 95. 1.07.2000р. компанія виплатила інвесторам відсотки по облігаціях за пів року з погашенням (амортизацію) відповідної суми дисконту.
Рішення:
Дт “Грошові кошти” 95000, Дт “Дисконт по облігаціях” 5000, Кт “Довгострокові Облігації до сплати”100 000.
Дисконт по облігаціях – 5000
100т.*12%*6/12=6000 (за півріччя);
5000(дисконт)/ 8=625 (в один платіжний період)
Сплата %: Дт “Фін витрати” 6625 (6000+625), Кт “Дисконт по облігаціях” 625, Кт “Грошові кошти” 6000.
Задача 50. Компанія випустила (реалізувала) 1.01.2000р. 1000 шт. довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, процентна ставка 12 %. Квота до ціни 105. Виплата процентів 1.07. та 1.01. 1.07.2000р. компанія виплатила відсотки по облігаціях з погашенням відповідної суми премії.
Рішення:
1.01.2000 Дт “Грошові кошти” 105000, Кт “Облігації до сплати” 100000, Кт “Премії по облігаціях” 5000
Премії по облігаціях +5000
100 000 * 12% / 100%* (6/12)= 6000
Амортизація премії=5000/8=625
1.07. перша сплата %: Дт “Фін витрати” 5375, Дт “Премія по облігаціях” 625, Кт “Грошові кошти” 6000.
31.12.Регулюючий запис: Дт “фін витрати” 5375, Дт “премії по облігаціях”625, Кт “% по облігаціях до сплати” 6000
1.01. Дт “% по облігаціях до сплати” 6000, Кт “Грошові кошти” 6000.
Задача 51. Компанія випустила (реалізувала) 1.01.2000р. 1000 шт. довгострокових облігацій номіналом 100дол. кожна, на 4 роки за умови 12% річних. Квота до ціни 108. Виплата процентів 1.07. та 1.01. Відобразити в обліку операцію випуску облігацій та остаточне погашення зобов'язані» по них через 4 роки (1.01.2004р.) .
Рішення:
1.01.2000 Дт “грошові кошти” 108000, Кт “облігації до сплати” 100000, Кт “Премії по облігаціях”8000.
% за =100000* 0,12*6/12=6000
1.01.04. Дт “Облігації до сплати” 100000, Дт “% по облігаціях”6000, Кт “Грошові кошти” 106000
Задача 52. Випущено (реалізовано) довгострокові облігації 1.01.2000р.: 1000шт., номіналом 100дол. кожна, на 4 роки, 12% річних. Квота до ціни 92. Виплата процентів 1.07. та 1.01. Відобразити в обліку випуск облігацій та остаточне погашення облігацій по них через 4 роки (1.01.2004 р.).
Рішення:
1,01,00Дт “Грошові кошти” 92000, Кт “Облігації до сплати” 100000, Дт “Дисконт по облігаціях”8000
% за = 100 000*0,18* (6/12)=6000
1.01.04. Дт “Облігації до сплати” 100000, Дт “% по облігаціях”6000, Кт “Грошові кошти” 106000,
Задача 53. Компанія випустила 1.01.2000р. довгострокові облігації: 1000 шт., номіналом 100дол кожна, на 4 роки. Квота до ціни 92. Виплата процентів 1.07. та 1.01. Відобразити в обліку сплату процентів інвесторам 1.07.2000р. з відповідною амортизацією дисконту та остаточне погашення зобов'язані, по облігаціях через 4 роки. (1.01.2,004 року).
Рішення:
01,01 Дт “Грошові кошти” 92000; Дт Дисконт 8000
Кт “Облігації до сплати” 100 000
1.07.00. Дт “Фін витрати” 7000, Кт “Дисконт по облігаціях”1000, Кт “Грошові кошти”6000.
Дисконт = 8000/8=1000
31.12.00. регулюючий запис: Дт “Фін витрати”7000, Кт “Дисконт по облігаціях”1000, Кт “% по облігаціях” 6000
1.01.04. Викуп: Дт “Облігації до сплати”100000;Дт “Відсотки по облігаціях” 6000 Кт “Грошові кошти”106000.

Задача 54. Випущено (реалізовано) 1.01.2000р. довгострокові облігації: 1000шт., номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, 12% річних. Квота до ціпи 108. Виплата процентів 1.07. та 1.01. наступного року. Відобразити в обліку операції спла-ти відсотків інвесторам 1.07.2000р. з відповідною амортизацією премії та остаточне погашення зобов'язань по облігаціях через 4 роки ( 1.01. 2004 року).
Рішення:
01,01, Дт “Грошові кошти” 108 000; Кт “Довгострокові облігації” 100 000; Дт “Премія” 8000
8000/8=1000 (премія в один платіжний період)
1.07.00. Дт “Фін витрати”5000, Дт “Премія по облігаціях”1000, Кт “Грош кошти”6000
31.12.00. регулюючий запис: Дт “Фін витрати”5000, Дт “Премія”1000, Кт “% по облігаціях”6000
1.01.04 викуп: Дт “Облігації до сплати”100000, Дт “Відсотки по облігаціях” 6000, Кт “Грошові кошти”106000
Задача 55. Компанія випустила 1.01.2000 року довгострокові облігації: 1000шт, номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, 12% річних. Квота до ціни 95. Виплата відсотків 1.07. та 2.01. наступного року. Відобразити в обліку операції випуску облігацій та сплати відсотків за перший рік (з відповідним погашенням дисконту).
Рішення:
1.01.00 Випуск: Дт “Грошові кошти”95000, Дт “Дисконт по облігаціях”5000, Кт “Облігації до сплати”100000
1.07.00. Дт “Фін витрати”6625, Кт “Дисконт по облігаціях”625, Кт “Грошові кошти”6000
100000+48000-95000=53000
53000/8=6625(сплата грошей в один період) 5000/8=625(дисконт за один період)
31.12. регулююча проводка: Дт “фін витрати (% по облігаціях)”6625, Кт “Дисконт”625, Кт “% по облігаціях до сплати”6000
2.01.01. оплата %: Дт “% по облігаціях до сплати”6000, Кт “Грошові кошти”6000
Задача 56. Випущено 1.01.2000 року довгострокові облігації: 10000шт, номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, 12% річних. Квота до ціни 105. Виплата процентів 1.07. та 2.01. наступного року. Відобразити в обліку випуск облігацій та сплату про-центів за перший рік (з відповідною амортизацією премії).
Рішення:
1.01.00Випуск: Дт “Грошові кошти”105000, Кт “Премія по облігаціях”5000, Кт “Облігації до сплати”100000
100000+48000-105000=43000 43000/8=5375 5000/8=625
1.07.00. Дт “Фін витрати”5375, Дт “Премія по облігаціях”625, Кт “Грошові кошти”6000
31.12. регулююча проводка: Дт “фін витрати (% по облігаціях)”5375, Дт “Премія”625, Кт “% по облігаціях до сплати”6000
2.01.01. оплата %: Дт “% по облігаціях до сплати”6000, Кт “Грошові кошти”6000
Задача 57. Після п'ятого платіжного періоду компанія викупила всі довгострокові облігація з квотою 103 до номіналу. Довідка: було випущено 1000 шт., облігації! номіналом 100 дол. кожна на 4 роки 12% річних, квота до ціпи 100, сплата процентів 1.07. та 1.01.
Рішення:
100000+48000-100000=48000
48000/8=6000
Випуск: Дт “Грошові кошти”100000, Кт “Облігації до сплати”100000
Сплата %: Дт “Фін витрати”6000, Кт “Грошові кошти”6000
Викуп: Дт “Облігації до сплати”100000, Кт “Грошові кошти”103000, Дт “Збитки від викупу облігацій” 3000
Задача 58. Після шостого платіжного періоду компанія викупила всі свої довгострокові облігації з квотою 104 до номіналу. Довідка: облігації випущено на 4 роки, 1000 шт. номіналом 100 дол. кожна, 12% річних, квота до ціни 95, сплата процентів 1.07. та 1.01. :
Рішення:
Випуск: Дт “Грошові кошти”95000, Дт “Дисконт по облігаціях”5000, Кт “Облігації до сплати”100000
5000/8=625(оплата дисконту в один платіжний період)
100000*12%*6/12=6000 (% за півріччя)
Сплата %: Дт “Фін витрати”6625, Кт “Дисконт по облігаціях”625, Кт “Грошові кошти”6000
Викуп після 6-го платіжного періоду:
8-6=2 2*625=1250 (недоамортизований дисконт)
Дт “Облігації до сплати”100000, Кт “Дисконт по облігаціях”1250, Кт “Грошові кошти”104000, Дт “Збитки від викупу”5250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП