ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Міжнародний Бухгалтерський Облік (МБО)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Міжнародний Бухгалтерський Облік (МБО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Теорія та задачі

ТЕМА 2 Аналіз фінанси стану фірми
Показн платоспром-ті:
А) П поточн плат-ті=пот активи/пот зобов’яз. Має бути>1.
Б) П швидкої плат-ті=активи, що реаліз-ся швидко/ поточні зобов’яз.Має бути трохи >1.
В) чист робоч капітал=пот актив-поточн пасиви. Має зростати.
Г) П абсол платоспр-ті=гр. Кошт\поточн зобов’яз. Якщо даний пок-к > 20%, то це говорить про низьку ділову активність підпр-ва.
Показники заборг-ті:
А)пок-к заг. заборг-ті = (довгосторк + коротко строк, поточна)/ Активів. Відображає долю залучених коштів у форм-ні всієї  активів підпр-ва; не повинен перевищ 50% (повинен бути 25-30%).
Б)віднош довгострок. заборг-ті до власн. кап-лу = довгострок. заборг-ть / власн. кап-л*100%. не > 50%.
В) коеф фінанси незал-ті= 100%- П заг заборг.
Г) П віднош довгостр заб-ті до перман-го кап=довг заб/(довг заб+ вл капіт).
Пок-ки оборотності(обіговості):
А)коеф-т обор-ті вир запасів: собів-ть реал-ції под-ції / величина запасів на кін зв період.
тривалість 1-го оборота: 360/к-ть оборотів=дні.
Б)обор-ть дебіт. заборг-ті = обсяг продаж / дебіт. Заборг на кін зв пер;
Період поверн. дебіт. заборг-ті = 360/к-ть оборотів =дні.Нормал вваж-ся строк до 60 днів.
В)обор-ть осн. засобів = обсяг продажу / бал варт-ть ОЗ.
Г)Обор-ть всіх активів = обсяг продажу /  всіх активів.
Пок-ки рент-ті:
А)рент-ть по валов. Приб-ку = (валов. доход / обсяг продаж)*100%.
Б)рент-ть по операц. приб. = (операц. приб. / обсяг продаж)*100%.
В)рент-т по чист. приб. = (чист. приб. / обсяг продаж)*100%. оптим величина пок - 6-12%.
Г)рент-ть інвест-ня = ROI =(чист. приб-к /  Акт.)*100%. Строк окупності = COI=100%\ROI.
Д)рент-ть власн. кап-лу=ROE= (чист.приб-к / власн.кап-л)*100%.Строк окупності кап-лу = 100%/ ROE.
Е)доход на 1-у акцію = (чист. приб - дивід. на привіл акції) / кільк-ть прост акцій.

ТЕМА 3 облік грош кошт.
Зад1.За даними касов апарату виручка на кін дня пов станов-8740, фактичн залишок=8750.
Дт гр. Кошти-8750, Кт дох від реаліз-8740. Кт-інші доходи діяльн-10.
Зад2. Компанія придбала коротк ощадн сер тиф банку на суму 10400,ькрім цього було сплач коміс винагорода брокеру-300 та мито-300. Дт- коротк фін інвест-11000. Кт- гр кошт-11000.
Зад2.1. Придбані ці ж сертиф, але в оплату їх варт-ті передано 100 власн акц номіналом 104 за акц, які на дату придоб мають ринк варт-ть 110 за акц.
ДТ-кор фін інв 11000. Кт-стат кап по номін варт 10400. Дт- дод ком еміс дохід 10400.
Зад 2.2. На 31.12 у зв’язку з пробл фінанси стану банку йогог депоз сер тиф мають ринк ціну=9000.ДТ-витр від переоц-ки, Кт- коротк фін інвест-2000. Дт-кор фін інв-500.Кт-доходи від переоц-ки.
Зад3. Комп придоб коротк депозитн сер тиф на суму 40тис, за їх номін варт. Передбач-ся отрим % кожні півроку із розр-ку 12%річн. Фактично отрим % з числа наст за закінч півроку. 30.06. Дт-деб заборг за нарах % 2400, Кт- фінанси доходи 2400. 3.07 Дт-гр кошти 2400, Кт-деб заборг за нарах %2400.
Зад4. Комп володіє 2000 прост акц ном варт 10 за акц. 15.04 комп отрим повідомл про те, що у зв.періоді затвердж дивід-ди у розр-ку 3 за акц. Фактично дивід отрим-но 18.04.
15.05. Дт-д\з за нарах дивід-6000, Кт- фінанси доходи-6000. 18.04.Дт-гр кошти-6000, Кт-д\з за нарах дивід 6000.
Зад5! Касов апарат показ виручку4546. У касира наявних-4537. нестача- 9. Дт- гр. Кошти 4537, Дт- нестачі або надл по касі-9, Кт- доходи від реалізац- 4546. Якщо навпаки – 9 зайвих грн., то нест і надл по Кт.
Зад6. Сума витрат за ваучером становить 160. поштові витр-80, транспортні-36, канцел-кі-34, інші-10. Дт- поштові 80, Дт-трансп-36, Дт-канцел- 34, Дт-інші-10. Кт- гр. Кошти-160.
Зад7. Корпор «А» придбала 1.07.04 у корпор «В» 1000 простих акцій по 40 дол. кожна. Брок витрати 500 дол. Т.ч, фактична собів придба акцій-40 500 дол.
1.07.04:Д-т «Поточні фінанс інвестиції (Акції)» 40 500,К-т «Гр. кошти» 40 500.
За придбаними акціями корпорація одержує дивіденди, що відобр в обліку мірою їх надходж. Так, 31.12.04 корпорація «А» одержала дивіденди в розмірі 2 дол. з кожної акції, тобто 2000 дол. (2 дол. х 1000). 31.12.04. Д-т «Грошові кошти» 2000,К-т «Фін доходи (Дивіденди)» 2000.
Методика обліку може передбачати попереднє відображ дивідендів до одержання за інформацією («Авізо») корпорації «В», а саме:
Д-т pax. «Дивіденди до одержання» 2000,К-т pax. «Фін доходи (Дивіденди)» 2000.
Наступне одержання грошей:Д-т pax. «Грошові кошти» 2000,К-т pax. «Дивіде до одерж».
Задача8. Корпорація «А» продала 10.02.04 усі раніше придбані акції корпорації «В» за 43 000 дол. Прибуток від реалізації акцій становить 2500 дол. (43 000 - 40 500).
10.02.04. Д-т «Грошові кошти» 43 000,К-т «Поточні фіна інвест (Акції)» 40 500,К-т «Прибутки від реалізації акцій» 2500. Припустимо, що корпорація «А» реалізувала акції за 39 000 дол. Збитки від реалізації в цьому разі становлять 1500 дол. (39 000 - 40 500). Д-т «Гр. кошти» 39 000,Д-т «Збитки від реалізації акцій» 1500.К-т «Поточні фін інвест (Акції)» 40 500.
Задача9! Корпор «А» придбала 1.01.04 у корпор «С» 50 облігацій по 1000 дол. кожна за умови 12 % річних. Брокерські витр 1000 дол. Корпорація «С» платить відсотки кожні півроку, тобто 1 липня та 1 січня наст року. Сума % за півріччя становить 3000 дол. (50 000 х 12 % х 6/12).
1.01.04. Відображу в обліку придоб облігацій за факт собіварт:Д-т «Поточні фін інвест51 000,
К-т «Гр кош». 1.07.04. Надходж % з облігацій за перше півріччя:Д-т «Гр. кошти» 3000,К-т «Фін доходи (Доходи за %)»3000. 31.12. слід нарахувати доходи за % за друге півріччя.
31.12.04. Д-т «Доходи за % до одержання» 3000,К-т «Фін доходи (Доходи за %)»3000.
2.01.05. Надійшли гроші від корпорації «С»:Д-т p «Гр кошти»3000,К-т «Доходи за % до одержання» 3000.
Реалізація. Д = 50 000 х 12 %/100 х 5/12 = 2500 дол.
Ці доходи за % одержить покупець 7.07.03, а тому він оплачує цю суму продавцеві понад ціну реалізації.1.06.03. Д-т pax. «Грошові кошти» 54 500,К-т «Поточні фін інвест (Обліг)» 51 000
К-т «Фінансо доходи (% з облігацій)» 2500, К-т «Прибутки від реаліз облігацій» (52- 51) 1000.
Задача10. 1.07.200 р. корпорація «А» придбала 1 000 простих короткостр акцій корпорації «Б» за ціною $ 30 кожна. Брок послуги $4 000. В кінці року корпор «А» одержала дивіденди у розмірі $ 10 з кожної акції. 1.02.200 р. корпорація «А» прод всі раніше придб акції за $ 50 000.
Купівля акцій Дт коротк фін інвест, Кт гр. Кошт-34000. Одерж дивід: Дт гр. Кошт, Кт фінанси доходи-10000. Продаж: Дт- гр кошти 50000, Кт- кор. Фін інвест 34000. Отрим прибут: Кт- прибут від реалізац: 16000.
Задача11. 1.01.2000р корпорація «А» придбала 100 короткостр облігацій у корпорації «Б» по $500 кожна за умови 12 % річних та сплати відсотків кожні півроку. Брок витрати $ 2 000. 1.07.2000р корпорація «А» одержала % по обліг. 1.09.2000 корпор А продала всі раніше придоб обліг за 60000.
1.01.Купівля обліг: Дт поточн фін інвест, Кт-гр кошти 52000. 1.07.Надходж % з обліг за 1 півріччя: Дт гр. Кошт, Кт фін доходи 3000. 1.09.Реалізація: ДтГр кошти 61000, Кт-поточні фін інв 52000, Кт-фін доходи 1000, Кт-прибутки від реаліз (60-52) 8000.
Задача 12!: Короткостр фін інвест: обліг =55000, з них брок витр=500. 12% річних. 1.07.01.% за обліг отримано. 2.01.02-отрим %. 1.09.01. комп продала всі обліг за 59000.
Дт кор фін інв, Кт-гр кошт 55000; (55000-5000)*12%*6\12=3000. Дт гр кошт, кт фінанси доходи 3000. Дт-гр кошт 59000, Кт кор. Фін інв 55000, Кт дох від реаліз-4000; 50000*12%*2\12=1000. Кт-фін доходи 1000. Дт гр. кошт 60тис.

Створ фонду дрідних сум: Амер сист: Дт ФДС, Кт- гр.кошт. Європ сист: Дт-ФДС, Кт-каса.
Використ ФДС: Амер сист Дт-витрати на придб і утрим трансп зас, канцел, відрядж, пошт, Кт-Гр кошти. Європ сист: витрати на придоб і утрим трансп зас, канцел, відрядж, пошт. Кт- фонд дрібн сум. Поповн ФДС: Європ сист: Дт-фдс, Кт-каса.

ТЕМА 4 розр з дебіторами.
Задача1. Комерц знижка: Реалізуємо пост клієнту товар, звич ціна якого 30000 на умовах комерц кредиту на 30 днів надана комерц знижка 2% від варт покупки. ПДВ-22% від обс реаліз.
Дт- рах до одерж-35868, Кт- дох від реаліз-29400(30000-2%), Кт-розр з бюдж-6468.
Задача2: Умови надання знижки- покуп сплатив полов суми заборг-ті на шпрот терм дії розр-ї знижки, а половину-на 25 день після відвантаж. 3\10 net 30.
35868=17934+17934.Знижка=3% від 17934=538. 1)Дт-гр кошти 17396, Кт-дебіт заборг-17934.
Кт-рах до одерж- 17934, Дт- фінанс витр-538.2) ДТ гр. Кошт-17934, Кт-рах до одерж-17934.
Задача3: Протягом зв року комп реалізув в кредит товарів на суму 10000. В наст році було отрим інформац про те, що один з покупців оголош банкрутом, його заборг-400. 2006р: Дт-рах до одерж, Кт- дох від продажів 10000. 2007р: Дт-витрати на спис безнадійн дебіт заборг, Кт- рах до одерж-400.
Задача4: Відвантажено покупцю 1.01.04. товарів на заг суму 5000, в оплату заборг-ті покупцем виписано вексель терм оплати через 2р, що передбач оплату % із розр-ку 11% щороку.
Дт-векс до одерж, Кт дох від реаліз-5000. %=5000*11%=550. 31.12.04.Дт- деб заборг за нарах %, Кт- фін доходи 550. 05.01.05. Дт- гр. Кошти, Кт- деб заборг за нарах % 550. 31.12.05. Дт гр. Кошт, Кт-векс до одерж-5000. Отрим%: Дт гр кошт, Кт-деб заборг за нарах %-550.
Задача5: Комп «Н» відвант компанії «К» за дог ціною прод на 5000 дол. Рахунок-фактуру датовано 1.07.04. В обліку комп «Н»:1.07.04 Д-т «Рах до одерж» 5000,К-т «Дох від реаліз»5000.
20.07.2004 р. компанія «К» повністю оплатила рахунок-фактуру. Гроші над на розр рах компанії «Н» до банку.20.07.04 Д-т «Гро кошти» 5000,К-т «Рах до одерж»5000.
Задача6: Компанія «Н» 1.07.04 реалізувала в кредит компанії «К» товарів на суму 5200 дол. Реалізація здійсн на умовах 2/10. -компанія «К» може одержати знижку 2 % варт товару, якщо вона оплатить раху-факт за 10 днів. 5.07.04 покупець повернув частину товарів на суму 200 дол. 11.07.04 компанія «К» оплатила рахунок на залишок заборг-сті: 1.07.04. Д-т «Рах до одерж»5200,К-т «Доходи від реалізації»5200.5.07.04. Повернення товарів покупцем: Д-т «Поверне товарів і знижки» 200,К-т pax. «Рах до одерж»200.
11.07.04. Одержання грошей за реалізовані товари. Сума знижки: (5200-200) x 2% = 100дол.
Д-т «Гр кошти» 4900,Д-т «Реалізаційні знижки» 100. К-т «Рахдо одерж» 5000.
Задача7: Клієнт «Б» винен нашому п-ву 8000. П-во оцінює його як неплатоспром на 60 %. Отже, очікувані втрати становлять 4800. (8000 х 60 %). Наприк року п-во створює резерв для сумн боргів з віднес його на витрати «Витрати за сумн боргами».Д-т «Витрати за сумн боргами» 4800,К-т «Резерв для сум боргів» 4800. Списання безнад боргу буде наступного року. Прип, суму безнад боргу було визначено точно й клієнт пе-рерахував на розр рах п-ва 3200. Решту заборг п-во списує за рахунок створ резерву:Д-т «Гр кошти»(«Рахунок в банку») 3200,Д-т «Резерв для сумн боргів» 4800, К-т «Розр з клієнтами» (або «Рахунки до одерж») 8000.
Може статися, що клієнт перерахує більшу суму. Відображ надходж грошей від клієнта з одночасним спис суми безнад боргу:Д-т «Гр кошти» 5000,Д-т «Резерв для сумн боргів 3000,К-т «Розр з клієнта» 8000. • Анулюється необгрунтовано нарах сума резерву для сумн боргів: (4800 - 3000).
Д-т Резерв для сумнівних боргів1800,К-т Доходи від анульованих резервів1800.
Задача8: 1.07.04 від покупця «К» одерж вексель під 12 % річних терміном на 3 місяці на 10 000 дол. у покриття дебіт заборг. Термін погаш (оплати)-векселя 1.10.04. 1.07.04.
Одержаний від клієнта вексель:
Д-т Векселі одержані 10 000,К-т Рахунки до одержання10 000. % за векселем за весь період: 10 000 х 12 % х 3/12 = 300 (дол.). Сума погаш векселя: 10 000+ 300 =10 300 (дол.). 1.10.04 покупець (клієнт) оплатив ном вартість векселя й відсотки: Д-т «Грошові кошти» 10 300,К-т «Векселі одержані» 10 000.
К-т «Доходи за відсотками» (або «Фінансові доходи») 300
Якщо вексель не оплачено у встановлений термін:1.10.04. Дт рах до одерж 10300, Кт-векс одерж 10000, Кт- доходи за % 300.
Задача 9: Корпор А наділ рахунок на адресу покупця за відпущ товари. Товари за догов цінами: 12500. Комерц зн-500. нетто комерц 12000. розрах зн-2%. ПДВ 10%.
Розр зн=240. ПДВ=1176. разом по рах-ку 12936.
1) Дт-рах до одерж12936,Дт-фін витр 240,Кт- дох від реаліз-12000,Кт- розр-ки з бюдж 1176. 2)Надійшли гроші: Дт гр. Кошти 12936, Кт- рах до одерж 12936.
Задача 10: В покриття дебіт заборг корпорацією «Б» 12.03. 2000р. одержано вексель від компанії «В» на 20 000 за умови 12 % річних зі сплатою через 6 місяців . 1)Одерж вексель: Дт векс одерж, Кт рах до одерж 20000. %=20000*0,06=1200. Сума погаш векс=20000+1200=21200.
2) покупець оплатив вексель: Дт гр. Кошт 21200, Кт векс одерж 20000, Кт- фінанси доходи 1200.
Задача 11: Корпор «Г» продано дебіт заборгь у сумі $ 8 000 фінанс компанії за умови 2 % комісвід суми дебітор заборг. Кт-рах до одерж 8000, Дт- фінанси доходи 160, Дт гр. Кошти 7840.
Задача 12: Корпорація «Д» мас заборг клієнта «Е» у сумі $ 6 300. 31.12.2000р. корпорація оцінила цього дебі-тора як неплатоспро на 100% та здійснила пряме списання дебіт заборг. Проте 31 .02. 2001р. дебітор знайшов можливість відшкодувати $ 3 300. Гроші надійшли на рахунок корпорації.
1)Дт витр по сумн боргам, Кт рах до одерж 6300.
2) Дт рах до одерж, Кт- інші операц доходи 3300.
3) Дт гр. Кошти, Кт рах до одерж 3300.
Задача 13. Дебіт заборг корпорації «Ж» на кінець року становить $45 000. Несплати за попередні три роки становлять: 6 %. 4 % та 8 % від суми дебіт заборг. 31.12. 2000 р. нараховано резерв сумн боргів з врахув залишку резерву у розмірі $ 400. У березні наст року списано за рахунок резерву сумн борг у сумі $ 500. Розв’яз: 6+4+8\3=6% 4500*0,06=2700. 2700-400=2300.
Дт-витр по сумн боргам, Кт-резерв сумн боргів-2300. Дт- рез сумн боргів, Кт- рах до одерж 500.
Задача 14. Обсяг продаж корпорації «З» за звітний період становить 800 000. Розмір несплат за попередні три роки становить відповідно 5%, 9% та 7% від суми обсягу продаж. 31.12.2000р. нараховано резерв сумн боргів. 15.03.2001р.один з клієнтів, що збанкрут, надіслав в остат розр 5 000 з заг суми боргу в 9 000. Розв: 5+9+7\3=7%. 800000*0,07=56000. 1)Дт витр по сумн боргам, Кт рез сумн борг 56000. 2) Дт гр. Кошт 5000,Дт рез сумн борг 4000, Кт- рах до одерж 9000.
Задача 15: Заборг покупця корпорї «А» становить 50 000. В кінці звітного періоду корпор оцінила свого кліє-нта як неплатоспр на 40 % і створила резерв для погашення сумнівної заборг клієнта. Через 3 місяці клієнт перерах корпорації 40 000. Решту заборг клієнта корпор спис за рахунок створ резерву. 50000*40%=20000. 1)Дт- витр по сумн борг, Кт- рез для сумн борг-20000. 2)Дт-гр кошт 40000, Дт- рез для сумн борг-10000, Кт- рах до одерж-50000. 3) Дт рез для сумн борг, Кт- доход від анульов резервів-10000.
Задача16!: Дог ціна=10500, ком зн-500, розр-2%. ПДВ-10%. Розр зн=200, ПДВ=980. разом по рах=10500-500-200+980=10780. 1) Дт-рах до одерж 10780, Дт-фін витр-200, Кт- дох від реаліз-10000, Кт- розр з бюдж 980. 2)Дт гр. Кошт, Кт рах до одерж 10780.

ТЕМА5 оцінка запасів
Задача 1:Компан придбала товари на суму 28000, в т.ч варт товарів 25000, ПДВ-3000. В цьому ж зв періоді реалізовано запасів с\в яких=13000. 1) Кт- рах до сплати-28000, Дт-запаси 25000, Дт- заборг перед бюдж 3000. 2) Дт с\в реалізов запасів,Кт запаси 13000.
Задача2: Куплено матер в кредит. Догов ціна 5000, ПДВ18,6%. Періодичний облік: Дт – витр на закупівлю 5000, Дт- розр з бюдж 930(=18,6%*5000). Кт- розр з постач 5930. Постійний: Дт- скл запаси 5000, Дт- розр з бюдж 930. Кт- розр з постач 5930.
Задача3: Зал товар на поч. Періоду 4000, на кін періоду 5000. Куплено товар за місяць 20000. Відрегулюв залишки тов. На поч. І кін місяця. 4000+20тис-5тис=19000- варт прод.
В США: 1)Дт фін рез-ти, Кт-скл запаси 4000.2) Дт скл запаси, Кт фін рез-ти 5000. 3) Дт витр на зак-лю, Кт рах до сплати 20000. 4) Дт рах до одерж, Кт- дох від реаліз 19000.
Зах Європа: 1)Дт зміна зал запасів, Кт-скл запаси 4000. 2)Дт-скл запас,Кт-зміна зал запас 5000. Дт-зміна зал зап, Кт фін рез-ти 1000. 3)Дт витр на зак-лю, Кт рах до сплати 20000. 4) Дт рах до одерж, Кт- дох від реаліз 19000.
Задача4: Компан придбала товари на умовах відстроч платежу на суму 28000, в т.ч варт тов.-25000, ПДВ-3000. Залишок невикорист товарів на поч. Періоду 11600, на кінець-23600. Дт-витр на закуп 25000,Дт- розр з бюдж 3000, Кт-рах до сплати 28000. 2) Кт запаси, Дт фін рез-ти 11600. 3) Дт запаси, Кт фінанс рез-ти 23600.
Задача5:
01.11Зал на поч міс 10 по 10.
15.11Придбано 12 по 11.
20.11Продано 8 по 20.
24.11Придбано 15 по 12.
28.11Продано 10 по 20.
1.Система періодичного обліку запасів
Зал товару «Люкс» на кінець місяця за даними інвентариз - 19 од.
Метод ФІФО:
Зал товару, зокрема: 4 од. х 11 дол = 44 дол.; 15 од. х 12 дол = 180 дол. Разом 224 дол.
С\В реаліз товарів: 100 дол. + 132 дол. + 180 дол. - 224 дол. = 188 дол.
Метод ЛІФО:
Залишок на кінець місяця: 9 од. х 11 дол. = 99 дол.; 10 од. х Ю дол. = 100 дол. Разом 119 дол.
С\В реаліз товарів. 100 дол. + 132 дол. + 180 дол. - 199 дол. = 213 дол.
Метод середньозваженої оцінки:
Залишок на кінець місяця. Середньозв ціна=(100 дол. + 132 дол. + 180 дол): (10 + 12 +15) = 412 дол:37 = 11,135 дол. 19 од. х 11,135 дол. = 212 дол.
С\В реаліз товарів = 412 дол. -212 дол. = 200 дол.
2.Система постійного обліку запасів
Метод середньозв оцінки: 20.11 (10 х 10дол) + (12 х 11дол) : 22 = 232 дол:22 = 10,5 дол.
Видаток: 8 од. * 10,5 = 84 дол.
28.11 (14 х 10,5 дол.) + (15x12 дол.): 29= 327 дол:29 =11,3 дол.
Видаток: 10 од. * 11,3= 113 дол.
Зал па кін місяця: 232 дол-84 дол+180 дол-113 дол=215 дол.
Метод ФІФО
Видаток 20.11: 8 од х 10дол. = 80дол; 28.11: 2 од. х 10дол. = 20дол.; -//- 8 од. х 11 дол. = 88 дол.
Разом: 188 дол.
Зал на кінець місяця:
10+27-18 = 19 од., зокрема: 4 од. х 11 дол. = 44 дол.; 15 од. х 12 дол. = 180 дол. Разом: 224 дол.
Метод ЛІФО
Видаток 20.11 8 од. х 11 дол. = 88 дол.; 28.11 10 од. х 12 дол. = 120 дол. Разом:208 дол.
Зал на кінець місяця =19од.:
5 од. х 12 дол=60 дол; 4 од. х11 дол= 44 дол; 10 од. х10 дол=100 дол. Разом: 204 дол.

ТЕМА 6 Облік ОЗ
Задача1: Комп придбала п-во. Ціна придоб 20000. трансп витр 3000, мито 700, з\пл працівн 800, допом матеріали 200. Дт-ОЗ 24700. Кт-гр кошт 20000, Кт-рах до спл 3000, Кт розр з бюдж 700, Кт-розр з прац 800, Кт-запаси 200.
Задача2: В опл варт-ті тов. Комп емітує 30 прост акц, ном варт 250 за акц, їх ринк варт 260 за акц. Дт-ОЗ 7800(260*30), Кт стат кап 7500, Кт додатк капр 300.
Задача3: В опл варт придоб зем ділянки комп передає верстат перв варт 28000, сума зносу за час експлуат 3000 та доплач гр. Кошти в сумі 7000.Варт верст в сучасн умовах 30000. Дт ОЗ(земля) 37000, Кт- ОЗ-верстат 28000, Кт гр. Кошти 7000. Дт знос ОЗ 3000, Кт приб від операц обміну 5000.
Задача4: Комп реаліз обладь. Ціна 12000, буде оплач через 2 міс. ПВ облад=17000, сума зносу=4000.
США:Дт-рах до одерж 12000,Дт знос ОЗ 4000, Дт збитки від реаліз 1000, Кт- ОЗ(ПВ)-17000.
Європа:1)Дт рах до одерж, Кт- дохід від реаліз 12000. 2) Дт знос ОЗ 4000, Кт-ОЗ 17000, Дт втрати від недоамортизов част 13000.
Задача5!: Придбано верст в кредит: ПВ=25000, аморт=15000. дог ціна реаліз=13000.
США: Дт рах до одерж 13тис,Дт аморт устаткув 15 тис, Кт ОЗ 25 тис, Кт приб від реаліз 3тис.
Європа: Дт аморт устаткув 15тис,Дт витр по недоаморт варт 10 тис, Кт ОЗ 25 тис. 2) Дт рах до одерж 13тис, Кт дох від реаліз 13 тис.

Задача 6: ПВ верстата 33 000 дол. Термін його служби — 5 років. Припустима ЛВ верстата після зак терміну експл — 3000 дол. Лінійна амортизація. Річна сума аморт залежить від терміну служби об'єкта. Беруть до уваги також очікувану лікв вартість. У нашому прикладі річна сума аморт = (33 000 дол. - 3000 дол.) : 5 років = 6000 дол. або 20% (100% : 5 років). Щороку впродовж 5 років сума аморт буде 6000 дол. (по одній лінії), тобто 20 % від 30 000 дол.
Виробничий метод: Ставка аморт = (первіс. варт. - ліквід. варт)\ кільк. прод. до випуску упродовж терміну експлуат = (33 000 - 3000): 15 000 = 2 дол./од.
Суму аморт за звітний період визначають множ к-ті випущ продукції на ставку аморт. І період 2500 од.; Сума аморт. = 2*2500=5000 дол.
Метод подвійної норми амортизації-прискореної ам.
Визначають множенням норми лінійної ам на встановл коефіцієнт для прискор амортизації. У США— 2,0. У нашому прикладі лінійна норма ам становить 20 %. Отже, норма прискор аморт буде 40 % (20 %*2,0).
Рок Зал варт на поч рок Норма ам, % Річн сума ам Зал варт на кін рок
1 33 000 40 13 200 19 800
2 19 800 40 7920 11 880
3 11 880 40 4752 7128
4 7128 40 2851 4277
5 4277 — 1277 3000

Метод суми цифр років експлуатації
У пр термін експлу 5 років. Сума цифр буде 1+2+3+4+5=15. Розр ам:
Рок ПВ-ЛВ Частка варт-ті Сума ам Зал вартість
1 30 000 5/15 10 000 20 000
2 30 000 4/15 8000 12 000
3 30 000 3/15 6000 6000
4 30 000 2/15 4000 2000
5 30 000 1/15 2000 —
Сума аморт за перший рік експл верстата буде:Д-т «Витр на аморт»10 000,К-т «Аморт (знос) ОЗ (устаткування)» 10 000.
Задача7!: Компанія інвестувала на придбання родовища кам вугілля 4 млн дол. Згідно з оцінкою, родов має 8 млн т вугілля. ЛВ немає. Першого року було видобуто й реаліз 800 000 т вугілля. Сума виснаж:
1) ставка виснаж=(ПВ-ЛВ)\заг розрах-й обсяг кор копал= на 1 т вуг:4 млн дол:8 млн т = 0,50 дол.;
2) сума виснаж(= ставка виснаж* факт видобут прир рес)= за 1й рік експл родов: 0,50 дол. х 8 млн т =400тис дол. Д-т «Витр на виснаж» 400 000,К-т «Виснаж (аморт) родовища» 400 000.
Задача 8: Корпор придбала в кредит родов калійн солі солі, запаси якого= 7млн. тон за 4млн дол. В перш Зв період видобуто і реалізов 500 тис тон. 1) Дт прир рес 4млн,Кт рах до сплати 4 млн. Ставка виснаж =4млн\7млн=0,57. Сума виснаж=0,57*500тис=285000. Дт-витр на виснаж, Кт-виснаж родов 285тис.
Задача9: Компанії «Кемаро» та «Фаєдог» ідентичні. Кожна з них почала свою діяльність 1 січня 2000 р. з обладн ПВ $ 126 000, яке розраховане на 8 років експлуат і матиме ЛВ $ 14 000. Закупки товарів за рік: 1січня 280х $ 300 за од= 84 000; 15 квітня 350 од. х $360 за од. = 126 000; 25 червня 525 од. х $ 375 за од. = 196 875; 5 листопада 295 од. х $ 400 за од. = $118 000. Разом: $ 524 875.
На 31 грудня звітного року кожна з компаній мас залишок товарів у кількості 340 одиниць. Комп «Кемаро» використовує прямол метод нарах аморт га метол FIFO для оцінки запасів. Комп «Фаєдог» відповідно-метод зменш зал для нарах аморт обладн.
FIFO: зал 340 од, 295*400+45*375=134875. С/В= (Зпоч+Надходж)-Зкін= 524875-134875=390тис.
LIFO: зал=340 од=280*300+60*360=84000+21600=105600.С\В=524875-105600=419275.
Прямолін метод: Сума аморт=(ПВ-ЛВ)\ терм експл=126000-14000\8=14000 кожен рік.
Метод подв амортиз: норма А= 100%\8*2=25%. Сума ам= 126тис*0,25=31500.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП