ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Фінанси (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Фінанси (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Фінанси

Перелік питань

1. Бюджетна система та принципи її побудови
2. Бюджетна політика і бюджетний механізм.
3. Бюджетне планування та його завдання.
4. Бюджетне планування та його завдання.
5. Бюджетний кодекс України.
6. Бюджетна класифікація.
7. Бюджетний механізм
8. Бюджетний дефіцит
9. Бюджетна політика
10. Бюджетний процес.
11. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями ринкового господарювання.
12. Взаємовідносини підприємств із бюджетом та позабюджетними фондами.
13. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, шляхи їх удосконалення.
14. Видатки державного бюджету.
15. Види фінансових планів та напрямки удосконалення.
16. Види і форми державного кредиту та їх розвиток.
17. Види,методи та організація фінансового контролю.
18. Використання фінансових ресурсів.
19. Державні фінанси-складова частина фінансової системи України.
20. Державні видатки.
21. Державні доходи
22. Державний бюджет як основний фінансовий план держави,розділи та їх характеристика.
23. Державний бюджет, проблеми формування та використання ресурсів.
24. Державний кредит.
25. Державний борг .
26. Дефіцит бюджету.
27. Джерела формування фінансових ресурсів та методи їх мобілізації.
28. Доходи державного бюджету та їх класифікація
29. Доходи і видатки місцевих бюджетів
30. Загальнодержавні податки та збори.
31. Класифікація видатків бюджету за функціональними ознаками.
32. Класифікація бюджету за економічними ознаками.
33. Методи фінансового механізму та його структура.
34. Місцкві фінанси.
35. Місцеві бюджети у системі місцевих фінансів.
36. Місцеві бюджети: проблеми формування та використання.
37. Місцеві податки та збори.
38. Місцевий бюджет –фінансова база місцевого і регіонального самоврядування.
39. Необхідність та зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки.
40. Необхідність і сутність державних фінансів
41. Неподаткові доходи бюджета.
42. Основи фінансів підприємств та засади їх організації.
43. Пенсійний фонд: джерела його формування та напрямки використання.
44. Податки: необхідність,функції, роль у сучасних уиовах.
45. Податки, їх класифікація за окремими ознаками.
46. Податки - основне джерело формування фінансових ресурсів держави.
47. Податкова система України,її побудови
48. Податкові доходи бюджету, шляхи їх удосконалення.
49. Регулювання міжбюджетних відносин.
50. Ринок цінних паперів
51. Роль фінансів в економічній системі країни
52. Роль державного казначейства у виконанні бюджета.
53. Роль бюджетно-податкової політики в реалізації ринкових перетворень.
54. Страхування: призначення, характеристика і напрямки.
55. Страховий ринок.
56. Структура фінансової системи України.
57. Структура бюджетної системи України. Характеристика ланок.
58. Сутність та роль бюджету в умовах ринкових відносин.
59. Стадії бюджетного процесу та їх характеристика.
60. Управління фінансовою системою України.
61. Управління державним боргом
62. Фактори, які впливають на фінансову політику та етапи їі реалізації
63. Фінансова система:сутність та розвиток.
64. Фінансова політика, її суть, цілі та завдання.
65. Фінансова система і бюджет.
66. Фінансові сфери метеріального виробництва – основа фінансової системи України.
67. Фінансові ресурси: призначення, визначення.
68. Фінансові ресурси підприємств
69. Фінансовий механізм:призначення та склад.
70. Фінансовий ринок.
71. Фінансовий контроль:призначення,зміст та принципи.
72. Фінансове планування та його завдання.
73. Фінансове планування в діяльності господарських суб'єктів.
74. Фінансове право. Предмет та джерело бюджетного права.
75. Фінанси державних підприємств у системі державних фінансів.
76. Фінанси, бюджет, податки: визначення, суть, функції, взаємозв'язок, роль в сучасних умовах.
77. Фонди спеціального призначення.
78. Фонди державного соціального страхування; джерела формування та напрямки використання.
79. Функції фінансів
80. Функції Міністерства фінансів України.
81. Функції бюджету.
82. Характеристика ланок фінансової системи.
83. Централізовані та децентралізовані фінанси.
84. Шляхи зміцнення бюджетної системи України.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП