ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Фінанси (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Фінанси (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

До місцевих податків та зборів належать:
— податок з реклами, 0,1% від вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5% від вартості послуг за розміщення реклами на тривалий час;
— комунальний податок, гранична ставка 10% від неоподаткованого мінімуму доході вгромадян на місяць за кожного працівника;
— готельний збір, гранична ставка збору становить 20% від добової вартості найманого житла;
— збір за припаркування автотранспорту, у спеціально обладнаних місцях 3%, в необладнаних 1%;
— ринковий збір, для фізичних осіб 0,05-0,15%, для юридичних 0,2-2%;
— збір за видачу ордера на квартиру, розмір ставки не повинен перевищувати 30%;
— курортний збір, граничний розмір не повинен перевищувати 10%;
— збір за участь у бігах на іподромі, ставка становить у розмірі 3 неподаткових мінімумів доходів громадян;
— збір за виграш у бігах на іподромі, від розміру виграшу 6%;
— збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, 5% від суми участі;
— збір за право використання місцевої символіки, від 0,5% до 5 неподаткових мінімумів;
— збір за право проведення кіно- і телезйомок;
— збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу й лотерей, до 0,1% від вартості виставлених товарів;
— збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, 0,5 неподаткових мінімумів;
— збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі;
— збір з власників собак.

27. Визначте суть неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів.
Неподатковими надходженнями визнаються:
- трансферти
- доходи від використання майна, що перебувають у державній власності (орендна плата від здачі в оренду державного майна; відсотки за залишками бюджетних коштів на рахунках у кредитних організаціях; дивіденди за акціями, власником яких є держава; повернення державних і бюджетних креди-
тів та ін.);
- доходи від продажу майна, що перебувають у державній та комунальній власності;
- проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;
- доходи від платних послуг що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також бюджетними установами;
- кошти, отримані в результаті застосування заходів громадянсько-правової, адміністративної і кримінальної відповідальності (штрафи, конфіскації, компенсації та інші суми примусового вилучення);
- доходи від власності та підприємницької діяльності;
- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
- участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах
- Рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть випускати місцеві позики, лотереї та цінні папери, отримувати позички з інших бюджетів на покриття тимчасових касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетного року, а також отримувати кредити в банківських установах.
- Органи місцевого самоврядування можуть у межах законодавства створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантами кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміщувати належні їм кошти в банках інших суб'єктів права власності, отримувати відсотки від їх доходів відповідно до законодавства з зарахуванням їх до доходної частини відповідного місцевого бюджету. Економічна спрямованість цієї діяльності проявляється в тому, що інвестор вкладає гроші на певний термін, сума підлягає поверненню, інвестиції приносять дохід, гроші вкладаються під певні гарантії місцевих органів влади. При цьому враховуються економічні інтереси як інвестора - отримання прибутку, збереження грошей у кругообігу господарського суб'єкта чи домогосподарства, так і емітента.
- інші неподаткові надходження.

28. Охарактеризуйте загальнодержавні податки і збори та нормативи відрахувань, які закріпляються за місцевими бюджетами.
До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів бюджетних трансфертів, належать такі податки і збори (обов’язкові платежі):
1) прибутковий податок з громадян (до доходів бюджетів міста Києва і Севастополя — 100 %, до доходів міст республік та областей значення — 75 %, до доходів міст районного значення, сіл, селищ — 25 %);
2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;
4) плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;
5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад;
6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
7) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва в частині, що належить відповідним місцевим бюджетам.

29. Перелічіть місцеві податки і збори, які справляються на території України.
До місцевих податків та зборів належать:
— податок з реклами, 0,1% від вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5% від вартості послуг за розміщення реклами на тривалий час;
— комунальний податок, гранична ставка 10% від неоподаткованого мінімуму доході вгромадян на місяць за кожного працівника;
— готельний збір, гранична ставка збору становить 20% від добової вартості найманого житла;
— збір за припаркування автотранспорту, у спеціально обладнаних місцях 3%, в необладнаних 1%;
— ринковий збір, для фізичних осіб 0,05-0,15%, для юридичних 0,2-2%;
— збір за видачу ордера на квартиру, розмір ставки не повинен перевищувати 30%;
— курортний збір, граничний розмір не повинен перевищувати 10%;
— збір за участь у бігах на іподромі, ставка становить у розмірі 3 неподаткових мінімумів доходів громадян;
— збір за виграш у бігах на іподромі, від розміру виграшу 6%;
— збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, 5% від суми участі;
— збір за право використання місцевої символіки, від 0,5% до 5 неподаткових мінімумів;
— збір за право проведення кіно- і телезйомок;
— збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу й лотерей, до 0,1% від вартості виставлених товарів;
— збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, 0,5 неподаткових мінімумів;
— збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі;
— збір з власників собак.

31. Дайте характеристику закріпленим і регулюючим доходам.
Закріплені доходи - це доходи, які закріплюються за певним бюджетом. Закріплені доходи також є основою самостійності місцевих бюджетів.
За місцевими бюджетами в основному закріплюються: місцеві податки і збори; прибутковий податок із громадян; податок на прибуток підприємств; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; плата за землю; податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; податок на промисел; надходження коштів від приватизації підприємств комунальної власності; інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, визначених законодавством;надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, яка належить місцевим бюджетам; надходження відрахувань і збору на будівництво, ре-конструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, доріг загального користування в частині, яка належить місцевим бюджетам.
Основну частку доходів місцевих бюджетів поки що становлять так звані регульовані доходи. Ця частка сягає 75-85 відсотків.
Регульовані доходи - це доходи, що розподіляються між різними рівнями бюджетної системи.
До основних регульованих доходів належать: податок на додану вартість; податок на прибуток підприємств (за винятком тих, що перебувають у комунальній власності); акцизний збір; прибутковий податок із громадян; плата за землю.
Регульовані доходи зараховуються до місцевих бюджетів за індивідуальними ставками та єдиними нормативами відрахувань.

32. Яку роль відіграють субсидії, субвенції і дотації в збалансуванні бюджетів різних рівнів.
Бюджетні дотації — це трансферні ресурси, що передаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, чи з місцевих бюджетів вищого адміністративного рівня місцевим бюджетам нижчого адміністративного рівня безповоротно для збалансування їхніх доходів і витрат. Дотація не може мати цільового призначення. Вона може вважатися одним з дохідних джерел місцевих бюджетів, що використовують її на цілі, визначені органами місцевого самоврядування.
Бюджетні субсидії — це трансферні ресурси, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, чи з місцевих бюджетів вищого адміністративного рівня до місцевих бюджетів нижчого адміністративного рівня на фінансування цільових витрат. Обсяги бюджетних субсидій, що надаються тій чи іншій території у принципі мають бути зв’язані з обсягами її витрат на фінансування делегованих повноважень.
Під бюджетною субвенцією розуміють трансферні ресурси, що передаються з Державного бюджету місцевим бюджетам, чи з місцевих бюджетів вищого рівня до місцевих бюджетів нижчого адміністративного рівня на фінансування цільових витрат і які підлягають обов’язковому поверненню у випадку нецільового використання. Бюджетні субвенції необхідно спрямовувати в місцеві бюджети розвитку, тому що вони мають стати основною формою державної фінансової підтримки інвестиційної діяльності місцевих органів влади. Обсяги надання бюджетних субвенцій мають визначатися для кожної територіальної одиниці з урахуванням цілей державної регіональної фінансової політики, зближення і вирівнювання рівнів розвитку окремих регіонів України.

34. Назвіть склад та структуру видатків місцевих бюджетів.
Видатки різних бюдж. розподіл. на поточні видатки та видатки розвитку.
Поточні видатки-витрати бюджету на фінанс-ня мережі підприємств,установ,що діють напочаток бюджет. періоду і на фінанс-ня заходів щодо соц. захисту населення,утримання апарату управління,на соц.обслуговування населен.
В основ побуд.поточн.бюдж. покладений принцип забезпеч.достатн.рівня розвитку регіона,стабільн.надходж.коштів,пріоритетн.розвиток соц.-культур.сфери,наукова обгрунтованість,обов’язк.характер виконан.поточного бюджету.
До видат.розвитку належ.витрати на фінансуван.інвестиц. та іноваційної діяльності,реаліз.програм соц.-економічн. розвитку міста, капітал. будівництво, придбання обладнання та ін.техніки,та ін.видатки пов’язані з розширеним відтворенням.
Основними принципами бюдж.розвитку є тісний зв’язок з поточ.бюдж.,зміна бюдж-их пріоритетів,виконан.в міру надходж.коштів,напрями використання бюдж.розв. можуть змін.у відповідності зі змінами плану соц.і економіч.розвитку міста.
Співвіднош. між поточн.бюдж.та бюдж.розвитку нестабільне і в основному залежить від досягнутого рівня екон.і соціал.розвитку регіона.
Видтки місц.бюдж.можна поділ.на:
-видат.,пов’язані з виконан.власних повноважень місцев. самоврядування
-видат.,пов’яз,зреалізац.делегованих законом повноважень

35. У чому полягає суть кошторисного фінансування?
Порядок планування та фінансування соціально-культурних установ та заходів називається кошторисним. Кошторис видатків є загальним плановим документом, який визначає обсяг, цільове спрямування та поквартальний розподіл коштів, які виділяються з бюджету на проведення соціально-культурних заходів з господарського та культурного будівництва.
Бюджетні установи та центральні заходи фінансуються за рахунок коштів бюджету і за затвердженими для них кошторисами доходів і видатків.
Можна виділити такі види кошторисів:
Індивідуальні кошториси - відбивають специфіку й особливості виробничої діяльності установи. Дані кошториси розробляються за затвердженими формами і розрізняються за видами бюджетних установ (школами, лікарнями, дитячими садками і т.д.). Кошторис складається з двох частин — загального і спеціального фондів.
Загальні кошториси - являє собою основний фінансовий документ, який визначає обсяг, цільове призначення і розподіл коштів загального і спеціального фондів, що виділяються з бюджету на утримання кількох типових установ, що обслуговуються однією централізованою бухгалтерією.
Кошториси видатків на централізовані заходи - складаються міністерствами, відомствами або управліннями виконкомів місцевих рад. На їхній основі фінансуються витрати на підготовку кадрів, придбання спеціального, цінного інвентаря і навчального обладнання, медичного обладнання тощо.
Зведені галузеві кошториси - об’єднані в один кошторис індивідуальні кошториси однотипних установ, кошториси видатків на централізовані заходи і загальні кошториси міністерств і управлінь виконкомів.

36. Дайте характеристику показникам, що лежать в основі кошторисних витрат.
Так, наприклад по заробітній платі виплати формуються: у лікарнях з огляду на кількість ліжко-днів і відділень та специфіку останніх. Так само визначається кількість лікарів середнього і молодшого персоналу, при цьому враховується стаж їхньої роботи. У школах — виходячи з класів-комплектів і кількості учнів, розраховують кількість навчальних ставок на вчителя, а під них встановлюється навантаженість на вчителя плюс доплати за перевірку зошитів, класне керівництво і т. д. Аналогічний порядок і щодо інших установ: або розрахунково, або за типовими штатами. І інші норми обсягу діяльності є однаковими в усіх установах.
Визначивши кількість працівників у тій чи іншій установі за тарифними ставками або схемами посадових окладів, визначають ставку або посадовий оклад того чи іншого працівника.
Витрати на благоустрій міст і селищ містять у собі:
- капітальні вкладення - проводяться як за рахунок бюджету, так і з залученням коштів підприємств, організацій усіх форм власності відповідно до програм, затверджених відповідними радами.
- витрати на капітальний ремонт - проводяться за рахунок бюджету і визначаються відповідно до встановлених норм за видами видатків — шляхи, тротуари, водопроводи, каналізація, вуличне освітлення тощо, і згідно з кошторисом.
- витрати на поточне утримання споруд і благоустрій - санітарна очистка вулиць і тротуарів, вуличне освітлення і т.п. — проводяться за рахунок коштів відповідних бюджетів на підставі кошторисних розрахунків.

39. Назвіть особливості планування видатків на школи-інтернати та дошкільні установи.
Видатки на утримання дошкіл.установ залеж.від кільк-ті груп,дітей і числа днів перебування однієї дитини в дитячій установі.Головним показн.при планув.є число дітей в дитячій установі.Планом передбачається кільк-ть дітей у дит.установі на кінець року,що планується.Для розрахунку видатків на дитячі дошкіл.установи необхідно визначити чисельність дітей на початок року і їх середньорічний контингент.Цей континг.для окремих установ встановл.виходячи із кільк-ті дітей на початок року і його збільшення з урахуванням строків введення нових місць.
Витрати на зар.плату плануються відповідно до затверджених типовихз штатів і ставок зар.плати.Чисельн.штатн.одиниць залежить від кільк-ті груп та тривалості перебуван.дітей у дитячій установі.Ставки зар.плати педагогам встановл-ся із урахуванням освіти,стажу педагогічн.роботи та кваліфікації.
Вдошкіл.закладах передбач-ся витрати на придбання іграшок,посібник.і матер.для занять з дітьми,на проведення димтяч.свят,які плануються за нормами на одну дитину на рік.
Витрати на харчув.плануються за встановл.грошовими нормами затрат на одну дитину в день.
Вихованці шкіл-інтернат.забезпеч.м”яким інвентарем і обмундируван.Видатки на це розраховуються за нормами затрат на 1вихованця,які диференціюються за роками перебуван.вихованців у школах-інтерн.Видатки на харчув.визнач.виходячи із норм на 1вихованця в день і кільк-ті проживаючих в інтернаті вихованців.Ці видатки розрахов-ся не на весь календарн.рік,а на час фактичного перебуван.вихованців у школі-інтерн.

40. Який порядок планування та фінансування закладів охорони здоров’я?
Фінансуван.охорони здоров.здійсн.за рахунок держ.бюдж.Укр., бюдж. АРК, бюдж-ів місц.та регіонал.самоврядування, фондів мед.страхув.і будь-яких ін.джерел,що не заборонені законодавством.
Кошти держ.бюдж.Укр.та місц.бюджетів,асигнованіна охор.здоров., викор-ся для забезпечення населенню гарантованого рівня медико-санітар.допомоги, фінанс. держ.і місцевих програм охорони здоров.та фундаментал.науков.дослідж.з цих питань.Обсяги бюдж-го фінанс-ня визнач-ся на підставі науково-обгрунт.нормативів із розрахунку на одного жителя
За рахун.держ.бюдж.Укр.,місц.бюдж-ів фінанс-ся загальнодоступні для населення заклади охорони здоров.Кошти,не використані закладом охор.здоров.,не вилучаються і відповідне зменшення фінанс-ня на наступн.період не провадиться.
При плануванні видатків на охор.здоров.використовують головним чином 2основні показники-кільк-ть ліжок і число лікарів амбулаторно-поліклінічного обслуговування населення.
Планування мережі поліклінік та амбулаторій базується на даних про кільк-ть лікарських відвідувань за рік кожним мешканцем міста,району.Кіль-ть ліжок та кільк.лікарських відвідувань слугують підставою для визначення чисельн.медичн. працівників і затрат на їх зар.плату. Для планування чисельн-ті медич.працівників і сум зарюплати,які їм виплачують,застосовуються відповідні нормативи.Нормативи чисельності працівн.визнач-ся наказами і вказівками Мініст.охор.здоров. Нормативи оплати їх праці встановл-ся на підставі коштів Каб.Міністрів.
Важливе місце у фінанс.мед.установ належ.видаткам на продук.харчув., медикаменти та перев”яз.матеріали.Потреба в цих видатках визнач-ся за нормативами зурахуванням умов утримання та лікування хворих.Такі нормативи розрах. Виходячи із раціону харчув.,який визначає добову норму витрат продук.і цін на ці продукти.Норми видат.на харчув.встанов-ся Каб.Мін.Укр.

41. Розкрийте особливості планування і фінансування видатків на культурно-освітні установи.
Фінансуван.культурно-освітніх установ здійсн.за рахун.держ.та місц.бюдж-ів,а також коштів від надання платних послуг,передбачених законодавством.
Культ-освітні установи,що фінанс.за рахунок держ.та місц.бюдж-ів,складають єдиний кошторис доходів і видатків,що затвердж.вищою організацією. Планування витрат здійсн.в тому ж порядку ,що і в ін.бюдж.установах. Так оплата праці планується виходячи з типових штатів,встановлених для кожного виду установ залежно від обсягу їх діяльності.Ставки зар.плати бібліотекарів залеж.від освіти,а працівників ін.культур-освітн.установ-від групи установи.
Для невеликих устан.культури склад.загальні кошториси.Зведене планування здійсн.за видами установ на основі середн.кількості устан.кожного типу та середн.норми витрат з виділенням витрат на оплату праці.Окремі культ-освітні заклади мають власні доходи від основної діяльн.Для цих установ з бюдж.план-ся сума дотації у розмірі витрат,що не покрив-ся власними доходами.
Держава у культ-освітній сфері здійсн.політику пільгового оподаткув. Звільняються від сплати податків творчі спілки,націонал.-культур.товар-ва ,фонди,асоціації та ін.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП