ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Аудит (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Аудит (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

20. А-т фін-х результатів.

Кінцевий фін. рез-т діяль-ті під-ва- це балансовий прибуток або збиток, які є алгебраїчною сумою рез-тів від реаліз-ції пр-ції, робіт, послуг, іншої реалізації, доходів і витрат від позареаліз-х операцій тощо.
А-ру необхідно встан-ти:
1)Прав-ть виз-ня під-вом очікуваного прибутку та виручки від реаліз-ції пр-ції для нарах-ня аванс-х платежів до бюджету. (Джерела-договори з покупцями на поставку пр-ції, гарантійні листи, планові калькуляції с\в одиниці пр-ції) 2) Наяв-ть наказу по обліковій політиці під-ва з вказанням методу виз-ня виручки від реаліз-ї пр-ції.3)Перев-ка законності та обгрунт-ті створ-ня резерву по сумнівним боргам (СБ-деб-ка заб-ть під-ва, що не погашається в установ-й термін та не забезп-на гарантіями) Резерви створ-ся за рез-ми проведеної в кінці звіт-го року інвентар-ції деб-ї заборг-ті під-ва.4) Прав-ть виз-ня прибутку від реаліз-ції ОФ та ін-го майна під-ва. Приб-к повинен виз-ся як різниця між продаж-ю ціною та первинною або залишковою вар-тю цих фондів та майна , збільшеної на індекс інфляції, в порядку вст-му ЗУ.5) Прав-ть відоб-ня угод що склад-сь на бартер-й основі. З`ясувати чи не було вип-ків неправомір-ті відобр-ня цих операцій.6) Прав-ть відобр-ня приб-кк, отриманий від покупців у вигляді фін. допомоги, короткостр-го кредиту, попов-ня ф-ду спец. Приз-ня та інших надх-нь.7)Прав-ть відобр-ня в обліку виручки від реаліз-ції підсоб-х, допоміж-х і обслугов-х вир-в тощо.

21. А-т деб-ї і кред-ї заборг-ті.

При а-ті необхідно встановити:
Прав-ть і обгрунт-ть утрим-х за виконавчими листами на користь інших під-в та осіб, а також своєчасне перерах-ня утрим-х сум одерж-чу.2)Прав-ть розр-ків з особами, які орендують квартири та особами, що мешкають в гуртожитках, відомчих отелях, за користув-ня гуртож-ми, квартирами, отелями та комун-ми послугами.3)Прав-ть розр-ків за товари, що продані в кредит, наяв-ть договорів, строки пред`яв-ня доручень- зобов`язань покупців, порядок погашення кредиту. 4)Повноту та прав-ть розр=в по виданим членам колективу безвідсотковим позикам. Необхідно перевір-ти обгрунт-ть видачі цих позичок, прав-ть оформ-ня док-тів тощо.5) Прав-ть відобр-ня в обліку депонован-їз\п 6) Своєчас-ть та повноту нарах-ня та надх-ня ГК від батьків за утрим-ня дітей в дит. садках.7) Прав-ть склад-ня бух-х проводок по розр-м з деб-ми кред-ми 8) Відп-ть записів аналіт-го обліку рах-ку 68 «Розрах-ки по ін. операціям» з записами в Ж\О №8, гол-й книзі та балансі.

22. А-т капіт-х вкладень.

Кап-ні вкл-ня (КВ) перед-ть приріст вир-х потуж-тей на діючих під=х від тех-го переоснащення іреконстр-ції до нового буд-ва. В процесі перевірки викор-ть такі прийоми:експертиза, інвент-я, вибір-ві і суцільні спост-ня. Також вик-ть документ-ні метод-ні прийоми, які перед-ть аналіт-ні, логічні, порів-но-зіставлювальні а-кі процедури. Джерела інф-ції-договори підряду ,акти передання підрядчику проектно-кошторисної документації, дані БО по рах-х групи№15, а також норм-но-правові і метод-ня док-ти. Перевіряючи якість проектної документації , а-р вивчає висновки експертів до проектів, а також претензії подані до проектної орг-ції. Контроль вик-ня плану КВ а-ром зд-ся за їх обсягом , видами, стр-юта призн-ням , а також вияв-ся позапланові КВ. Причини відхил-нь від планів ретельно вивч-ся а-ром як за даними облікових регістрів так і за первин-ми док-ми. Особливій перевірці підляг-є кап. Буд-во, виконане за договорами з підрядними орг-ми . Своєчасність і прав-ть розр-ків з подр-ми орг-ми по вик-х роботах а-р перевіряє за аналіт-м рах-м№63"Роз-ки з постач-ми та підр-ми". Перевіряючи акти на прий-ня замов-м вик-х етапів буд-но-монт-х робіт, об`єктів та споруд, а-рі вст-є чи дотрим-сь правила приймання цих робіт, чи не було вип-ків завищення обсягіа і вар-ті їх. На завер-ня а-р перевіряє обгрунт-ть відобр-ня в обліку операцій по КВ, достовір-ть звіт-ті і виз-ня інвентар-ї вар-ті завершених і зданих у експлуатацію об`єктів КВК.

23. А-т роз-ків по оплаті праці.

Основною задачею є перевірка склад-ня норм-но правов-х актів при нарах-ні з\п, утримань з неї, та прав-ті ведення БО. Джерелами інф-ції є дані по рах-х 661"Роз-ки за з\п", 662"Роз-ки з депонентами" та інші рах-ки пов`яз-ні з відра-ням до фондів(82 клас). Вивч-ся достовір-ть первин-х док-тів. Зверт-ся увага на перевірку табелів обліку робочого часу. При почасовій оплаті праці перевір-ся прав-ть заст-ня тарифних ставок або умов контракту, а при відрядній-викон-ня якісних та кіл-х показ-ків. При перевірці док-тів встан-ся наяв-ть підписів посад-х осіб, відповід-х за викон-ня робіт. Перевір-ся прав-ть нарах-ня оплати праці, а саме:1) Прав-ть оплати по відряд-м розцінкам, тариф-м ставкам та окладам.2)Обгрунт-ть та прав-ть нарах-ня премій.3)Прав-ть нарах-ня доплат пов`яз-х з відхил-нями від нормальних умов праці.4)Перев-ся докум-не оформ-ня та оплата простоя. Простой не за виною працівника повинен оплачув-сь у розмірі не нижче 2\3тариф-ї ставки оклада. 5)Перев-ся документ-не оформ-ня браку пр-ції. Повний брак не за виною робітника оплачується у розмірі 2\3 тариф-ї ставки відповідно до часу який повинен затрач-сь на вик-ея цієї роботи. 6) Розгляд-ся доплати у нічний час (22-6 годин) Оплата зд-ся у підвищ-му розмірі. Також оплата в позаробочий час оплач-ся за перші 2 години в полуторному розмірі, а за наступні у подвійному. 7) Оплата у святкові дні зд-ся не менш ніж по 2 -м розцінкам, тощо. Також перевір-ся податки та збори до бюджету, їх розмір та прав-ть оформ-ня док-тів, а саме : до Пнес-го ф-ду-1%, до, збір на безроб-тя 0,5%, на соц. Страх-4% тощо.

24. А-т розр-ків з бюджетом.

Врахов-чи велику кіль-ть податків та інших платежів, нестабіль-ть та недосконалість подат-го закон-ва , питання прав-ті нарах-ня податків та сплати платежів до бюджету є найбільш трудомісткими та складними. Загальними питаннями які підляг-ть перевірці є:
1)повнота та прав-ть визн-ня бази, що оподатков-ся.2)Прав-ть заст-ня ставок податків та інших платежів, а також арифметичні підрах-ки при нарах-ні платежів. 3)Повнота та своєчасність сплати платежів до бюджету. 4)Прав-ть склад-ня бух-х проводок по нарах-ню та сплаті платежів. 5)Прав-ть склад-ня та своєчасність предст-ня в подат-ву інспекцію форм звіт-ті за видами платежів. 6) Прав-ть ведення аналіт-го та синт-го обліку по рах-х які відп-ть за розр-ки з бюджетом. 7)Відп-ть записів аналіт-го та синт-го обліку в гол-й книзі та балансі під-ва, тощо.

25. Особл-ті а-ту АТ.

Особл-ті пров-ня аудиту АТ, крім КБ і п-в – інституціон.інвесторів, пров-ся відпов.до вимог держ.комісії з ЦП і фонд.ринкущодо ауд.перевірки ВАТ (крім КБ і п-в – інституці-он.інвесторів), які затверджені ДКЦПФР від 19.03.97 №5. Цей док-т визначає перелік питань, на підставі яких незалежні ауд-ри або АФ пов.підтвердити повноту та достовір-ть бух.звіт-ті ВАТ та сформувати на цій основі висновки про їх реальний фін.стан. З переліку питань, що підляг-ть перевірці, ауд-ру надане право виключати ті, що відсутні або несуттєві для діяль-ті п-ва і вкл.додатково ті питання, які вони вваж.доцільними. Ці вимоги розроблені у відп-ті з норм-ми АПУ
Питання:
1.Осн.відом-ті про ауд-ра і АФ
-назва АФ,№, дата ліцензії, адреса
-назва док-ту “АВ” про достовір-ть бух.звіт-ті та аналіз фін.стану АТ.
-місце пров-ня та дата висновку
-відом-ть пор аудра
-ПІБ, №, серія сертиф-ту
-масштаб перевірки
-підстави для перевірки
-м-ди, що викор.при перевірці
-перелік док-тів для здійс-ня перевірки
2.Осн.відом-ті про емітента
-найм-ня еміт-та
-код ЄДРПОУ
-організ.-правова форма еміт-ту
-№держ.реєстрації, дата видачі
-р/р, назва банку
3.СФ, к-л.
-розмір
-склад і стр-ра СФ (к-ть і види акцій, номін.в-ть)
-додерж-ня терміну відкритої передплати на акції та термінів оплати в разі випуску ЦП на період перевірки
-дотрим-ня з-нів “Про ЦП та фонд.біржу” (ст.6,7)
-порядок оцінки вкладів у СтФ згідно із засновн.док-тами
-порядок форм-ня СтФ та його зміни, додерж-ня вимог з-ну “Про госп.тов-ва”
-порядок ведення АО СтФ
-викуп акцій власної емісії та їх подальше викор-ня
4.Облік ОЗ, НА та їх зносу
5.Облік фін.вкладень
6.Облік ТМЦ
7.Облік витрат вир-ва та обігу
8.Облік коштів в розрах-ках
9.Облік позик.коштів
10.Облік фондів та їх викор-ня
11.Стат.БО і звіт-ті
12.Висновок

26. Особ-ті а-ту СП.

СП-створ-ся з інозем-ми інвест-ми , залученням їх в рез-ті придб-ня інозем-м інвес-м частки участі акцій у раніше заснов-му під-ві без інозем-х інвест-й, або придб-ня такого під-ва повністю. Створ-ня СП регул-ся ЗУ "Про іноземні інвестиції", а без участі іноз-го інв-ра в порядку перед-му ЗУ"Про гос. Тов-ва".Ном-на база.1) ЗУ "Про іноз-ні інв-ції" 2)ЗУ"Про госп. тов-ва" 3)ЗУ"Про режим іноз-го інвест-ня" 4) Полож-ня про фінанс-ня та держ. Кредит-ня кап. Буд-ва, що розт-ся на тер-ї УКР. Завдання а-ту. Перевірка дотр-ня зак-х та норм-х актів виходячи з особл-тей цього питання. А-т фін-госп-ї д-ті СП дає змогу врахувати особливості викор-ня спільного капіталу , визн-ня суму прибутку та його розподілення між учасниками. Фін-госп. д-ть СП підлягає а-й перевірці за угодою з керів-ми цих під-в. Насамперед перевір-ся правомір-ть діяль-ті СП: відповідність документам, та реєстрація СП подат-ю держ-ю адміністр-ю або іншим уповноваженим на це органом. Перев-ся пільги та гарантії, що над-ся мід-ву з інозем-ми інвест-ми , зокрема наяв-ть у нього встанов-ї норми іноз-го капіталу у с\ф під-ва, що стало засн-м СП. Окремій перевірці підлягає інтелек прац-в під-ва. А-т має додер-сь прав інтелект-ї влас-ті та ефект-ті викор-ня її під-вом.
Необ-но звер-ти увагу на особ-ті у об-ку фін-х вкладень (інвестиції у прибуткові активи, ЦП) інших під-в. При а-ті анал-ся рах-ки фін-х вкладень , аналіт-й оьлік на яких ведеться за видами ф-х вкл-нь. А-р окремо дослідж=є операції на валют-х рах-х СП. Записи повинні зд-сь у валюті У-ни. Доходи з фін-х вкл-ньзарах-ся СП на рах-к прибутку у кореспон-ції у коресп-ції з №311"Пот-ні рах-ки у нац-й валюті" та №312"Пот-ні рах-ки в іноз-й валюті".
Прод-ю, відвант-ну на експорт , до моменту переходу права волод-ня , від-ть на рах-ку 28 “Товари”. Якщо пр-ю приймає покупець за умов-ми договору тот таку пр-ю вваж-ть реаліз-ю.
Сумнів-ми боргами- виз-ть деб-ку заб-ть СП, що не погашена в устан-ні строки. Резерви з цих боргів створ-ся на підст-ві првед-ї в кінці року інвент-ції.

27. Особ-ті а-ту інвест-х фондів і бірж.

Завд-ня а-ту інвест-х ф-дів: визн-ня доцільності вклад-ня інвестицій , обгрунт-ті викор-ня коштів та ефект-ті роз-ку тех-го процесу. Об`єкти: знов створювані і модернізовані ОФ і ОК у всіх галузях і сферах н\г, ЦП, цільові вклади коштів, інтелект-ні цінності і майнові права, БО і звті-ть з інвест-ї діяль-ті. Джерела інф-ції:зак-чі акти про інвест-ну д-ть (ІД), норм-на док-ція з обліку ІД, первинні док-ти, облікові реєстри., звіт-ть про ІД. Метод-ні прийоми: інвентар-я, спостереження, експертизи, експерименти, ке=й а-з, стат-ні роз-ки, моделювання. А-р перевіряє як викор-ся кошти. Зак-чо заборонено інест-ції в об`єкти, викор-ня яких не відповідає санітарно-гігієнічним нормам, а також порушує права громадян та юрид. Осіб.
Фондові біржі(ФБ)-це орг-я спец. Призн-ня для відкритої торгівлі ЦП на акціон-й основі. Осн-на мета ФБ-забез-ти швидкий і ефект-й перепродаж ЦП. Кожен АТ при емісії акцій , облігацій подає інф-ю про свою д-ть дост-ть якої підта-є а-й вис-к. Вони висвіт-ть фін-й стан АТ на момент випуску акцій, а також визн-ть перспективу. Вис-ки зміц-ть довіру до акцій, забез-ть ек-но обгрунтов-не перенес-ня фін. рес-сів на персп-ні напрямки. А-т допомагає органам які управ-ть випус-м ЦП, регул-ня д-ті емітентів.Окремій а-й перевірці підляг-ть біржові операції- купівля-продаж ЦП Операції визн-ня ціни за якої задовільн-ся най-ша к-ть замовлень підлягає обов`яз-му а-ту.

28. Особл-ті і знач-ня внутр-го а-ту (ВА) на під-ві.

Згідо ст.23 з-ну Укр.”Про АД” діяль-ть АФ і ауд-рів обмежена наданням ауд.послуг та видами робіт, які мають безпосер.віднош-ня до надання ауд.послуг у формі консультацій, перевірок та експертиз. Ауд-ри і АФ не мають право безпосер.брати участь у вир.процесі на п-ві та впливати на цей процес. Ця закон-ча норма обум.існув-ня 2-х форм пров-ня аудиту, які мають різну мету: ВА і ЗА. ВА пров-ся всередині самої орг-ції за вимогами керів-ва п-ва ауд-рами, які працюють в самій орг-ції і у викон-ні своїх ф-цій вони залежать від керів-ва п-ва. Тому неможливо сказати, що ВА є незалежним і об’єктивним. А це означає, що не зменш-ся важл-ть ВА як невід’ємної частини к-лю. Об’єкти ВА:
1.С-ма обліку і внутр.к-лю
2.Окремі статті БО та операт.інф-ції
3.УР і їх еф-ть
4.Фін.прогнози
5.Ретроспективний і перспект.аналіз
6.Інф-ція про госп.діяль-ть
7.Майно п-ва.
8.Оподатк-ня
9.Планув-ня
10.Виконавча дисц-на тощо.
Незалежно від виду аудиту, форм і м-дів його здійс-ня, ауд-р в своїй діяль-ті пов.керуватися принципами і м-дами аудиту. При цьому методичні прийоми ВА мають деяку особл-ть. Їх слід розглядати по віднош-ню до конкр.об’єктів. Серед метод.прийомів ВА можна виділити 2 групи:
-наукового мислення
-фактично-докум-го аудиту
Наук.мислення є найб.розповсюдженим прийомом. Він викор-ся для вивч-ня всіх об’єктів ВА. Критично вивчаючи кожен об’єкт аудиту, визнач-ся найб.еф-й м-д аудиту, який можна використати по віднош-ню до цього об’єкту. Він може при необх-ті викор-ти еврістичний м-д, провести експертизи док-тів. Причому ці м-ди можуть викор-ся ауд-ром безпосер., а також залуч-ням відпов-х фахівців. Крім цього ауд-р може викор-ти такий прийом як модел-ня, яке дає можл-ть розробити фін.прогнози, попередити й усунути негат.тенденції розв-ку. Для провед-ня фактичного аудиту викор-ть інв-цію, обстеж-ня, лабор.аналіз, к-ль і обміри виконаних робіт, безпосер.к-ль якості пр-ції тощо. При пров-ні докум.аудиту викор-ть зустрічні і лічильні перевірки, прийоми спец.розрах-в, статист.м-ди, ек.-матем.м-ди тощо. Орг-ція ВА здійс-ся на підставі затверджених планових програм керів-вом п-ва, де працює ауд-р.

29. Сут-ть і види а-х послуг.

Згідо з З-ном Укр “Про А-ку дія-ть” ст.3, пон-тя А-ка дія-ть вкл-є в себе організац і методичне забезпеч А-ту, практичне виконання А-х перевірок та надання інш А-х послуг. А-кі послуги можуть надаватися у формі А-х перевірок та пов'язаних з ними експертиз, консультації з питань б/о , звітності, оподаткування, аналізу, фін-госп діял-сті та ін види економіко-правового забез-ння підпр діял-сті фіз та юр осіб. Разом з цими видами послуг аудит фірми Укр можуть проводити роботи по приватизації майна держ підпр-в, комерціал-ції торгівлі, акціонування підпр-в, готують матеріали для роз-ку справ клієнтів в арбітражних судах, тобто завдяки аудиту зд-ся посередницький контакт. А-ка дія-ть в кінц рах-ку уявл собою досить високу форму організації і здійсн ек думки.
Необхідність проведення ауд-ту обум-ся потребою користувачів. Користувачами інф-ції про фін стан можуть бути :власник суб'єкта госп-ня або кер-во апарату цього суб'єкта, інша юр або фіз особи, які мають матер зацікавленість в рез-х фін-госп діял-ті суб'єкта госп-ня (кредитор, інвестор, постач-к). Корист-ам необхідна впевненість у достовірності і повноти наданої інф-ції про стан суб'єкта, при цьому самі користувачі не мають доступу до джерел інф-ції і не мають спец знань для оцінки цієї інф-ції це зумовлює їх потребу у висновках спеціаліста. Потребами корист-ів дикт-ся. Що висновок повинен бути об'єктивним і це перед-є незалежність аудиту як обов'язкову умову і одну із специфічних рис. Надана аудитору достов-ть повноти інф-ції не є абсолютною. Аудит дає лише деякий, хоч і достатньо високий ступінь впевненості.

30. Перспективи розвитку А-ту в Україні.

Входження ек-ки Укр. в ринок – процес складний і суперечливий
В сучасних умовах, коли налагоджуванню ек-них зв’язків між підприємствами часто перешкоджає відсутність довіри партнерів один до одного, дуже гостро проявляється потреба в достовірній ек-ній інф-ції, в якій зацікавлені всі учасники госп-го оборота.
Т.ч. з’явилась гостра необхідність проведення незалежного контроля. В останній час почало розвиватись незалежне аудиторство – провідна форма зовнішнього фінансового контроля.
Ринкова ек-ка ставить перед підприємцями, незалежно від форм власності і господарювання запитання: яку прод. необхідно випускати і в якому обсязі, щоб мати найбільший прибуток; наскільки ця продукція буде конкурентноспроможною на ринку за якістю і с/б та ін. Відповідь на ці запитання власникам капіталу, який вони вклали у підпр-ку дія-ть, має дати незалежний аудиторський контроль. Це зумовлює появу нового напряму розвитку функцій внутрішнього і зовнішнього А-ту – прогнозного – як засобу активізації та оптимізації підпр-кої дія-ті в умовах формування і розвитку ринкових відносин.
Сфера А-кої дія-ті в сучасній практиці істотно розширилась за рахунок аудиторських послуг. Головна увага приділяється підвищенню ефективності системи управління підпр-вом і перш за все системі внутрішнього контроля. Системний підхід підготовив грунт для розвитку якісного А-ту, т.б. А-кі структури почали значно більше займатися консультаційною дія-тю, ніж безпосередньо А-том. Спеціалізовані А-кі фірми виконують наступні роботи:
- перевірку достовірності бух. зв-ті, законності і доцільності здійснених госп. операцій;
- аналіз фін.-госп. дія-ті;
- захист фінансових інтересів клієнтів;
- консультації з питань податків, ведення б\о і внутрішнього контроля;
- оцінку майна підпр-м у зв’язку з приватизацією і для ін. цілей;
- та ін.
Отже, значно розширився спектр супутних А-ту робіт і він має подальші перспективи розвитку в майбутньому.
Звичайно, ринок аудиторських послуг знаходиться в стадії зародження. Але існували обставини, які значно здержували його розвиток: аудиторство не було закріплено законодавчо; попит на аудиторські послуги був незначний.
Важливою умовою розвитку цивілізованого ринку А-ких послуг є відповідний рівень підготовки А-рів. В Укр. перш ніж займатись А-кою дія-тю всі фізичні особи повинні отримати сертифікат.
Про майбутнє А-ту робиться багато пропозицій і різних прогнозів. Але одне можна сказати впевнено, що незалежний аудиторський контроль в умовах формування ринкових відносин набуває функцій каталізатора зростання вир-ва конкурентно-спроможної прод. за якістю і кільк-тю для задоволення соц. і ек-х потреб населення.
Грунтуючись на досвіді ряда європейських країн з розвинутою ринковою ек-кою (Германії, Італії), можна зробити висновок про перспективність і достатню ємкість цього ринку, де споживачами послуг є малі і середні підпр-ва різних галузей ек-ки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП