ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Аудит (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Аудит (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

23. Державний аудит в США.У с-мі держ устрою США відсутня єдина спеціалізована установа, що здійснює адміністративний і фін контроль над д-стю органів виконавчої влади. Відповідальність за забезп законності і правопорядку в країні несе Президент США. Адміністративно-бюджетному упр-ню, службі ген інспектора, ін органам вищої зак-чої влади. Ключовим органом фін контролю є Адміністративно-бюджетне упр-ня при Президенті США. Крім функцій фін контролю АБУ оцінює ефективність орг-ційних і упр-ких стр-р виконавчої влади, координує д-сть міністерств і відомств, інформує Президента про роботу держ установ. Бюджетна Служба надає Конгресу своєчасну інфо про виконання бюджету, відповідає за поточний контроль за фактичними заг видатками і порівнює їх з видатками, передбаченими у бюджеті. В США діє спеціалізований орган фін контролю федерального уряду – Гол контрольне упр-ня. для перевірки витрат бюджетних асигнувань органами і стр-рами федерального підпорядкування. ГКУ є безпосередньо підзвітним Конгресові США, упр-ня розслідує, як федеральний уряд витрачає кошти платників податків. Гол контрольне упр-ня США має широкі повноваження, а осн його обов'язком є підтримка Конгресу. Об'єкти аудиту — всі органи штатів і місцеві органи, що отримують із федеральних фондів 100 000 доларів в рік і більше. До кола обов'язків ГКУ входять ревізування і контроль над процесом виконання федеральних програм, надання безпосередньої допомоги Конгресові, встановлення для федеральних агентств облікових принципів та стандартів, покликаних забезпечити достатність і надійність облікових систем федеральних агентств, Окремі огляди виконуються незалежно, відповідно до зак-чих обов'язків ГКУ. ГКУ формує свою позицію стосовно передбачуваних законопроектів і їх. цілям на підтримку комітетів, у тому числі і загальних комітетів обох палат, а також розробляє методи аналізу інформації, Осн областями контролю в США є: бух облік, фінанси, с\г, охорона здоров'я, оборона, житлове будівництво, енергія, страхування доходу, навкол середовище, упр-ня інфо, міжн д-сть, міжурядові справи, служба в армії, податки, транспорт. Рез-ти робіт, виконаних ГКУ, доповідаються Конгресові через виступи працівників ГКУ в комітетах і підкомітетах Конгресу і брифінгах по даному питанню. На чолі ГКУ США знаходиться Ген контролер. У склад ГКУ входять 7 великих відділів, 4 з яких, так називані програмні, мають групи по окремих напрямках (транспорт, сільське господарство, оборона і т.д.). Усього в системі ГКУ нараховується 37 напрямків.

24. Незалежний аудит у США.В кожному відомстві та міністерстві за рішенням конгресу існує посада генерального інспектора. Ці особи є незалежними і проводять розслідування і аудиторські перевірки щоб запобігати шахрайству.До повноважень і обов’язків таких інспекторів належить наступне:-інформує конгрес про д-сть і проблеми свого відомства.-взаємодіє з всіма органами, для обміну інформацією.Д-сть всіх ауд. установ ґрунтується на законах і стандартах, які регулюють їх незалежність від конгресу і надають можливість взаємодіяти між собою.В США існує інститут внутрішніх аудиторів. Для того щоб стати внутрішнім аудитором потрібно отримати сертифікат. Всі аудитори повинні дотримуватись кодекса етики та міжнародних стандартів.

25. Сист держ та незалежн аудиту в Німеччині.Прообразом суч вищого органу фін контролю (ВОФК) Німеччини є Гол рахункова палата Пруссії. Вона ств 1714 року.В 1990 році почалася робота з інтеграції контрольного органу колишньої Німецької Демократичної Респ-ки у фін с-му Зах Німеччини, що завершилася 1990 року. Частина співробітників була зарахована в штат ВОФК, а частина - у контрольні органи суб'єктів федерації. На поч. 1998 року було ств 9 регіональних контрольних органів, перед якими було поставлене завдання оптимізації й посилення держ контролю в країні, а існуючі органи з тими ж функціями скасовані. Регіональні контрольні органи підпорядковані ВОФК, що керує й контролює їхню д-сть. В 2005 році в Німеччині було проведено VI Конгрес ЄВРОСАІ. В результаті, глава ВОФК Німеччини прийняв на себе обов'язки Президента цієї орг-ції.ФРП - верховний незалежний федеральний орган фін контролю. У своїй д-сті керується: Конституцією Німеччини, законом про вищий орган фін контролю, законом про основи бюджетної д-сті, бюджетним кодексом. ФРП підкоряється тільки закону. Контрольно-перевірочна ф-ція:- здійснює контроль за виконанням доходної та видаткової частини федерального бюджету,- здійснює перевірку фін стану орг-цій й установ, що перебувають у власності держави,- здійснює перевірку фін стану соціально-страхових установ та орг-цій, частина акцій яких знаходиться у власності держави,- контролює правильність ведення ними звітності,- перевіряє відповідність рез-тів д-сті установ рекомендаціям, які ФРП надавала їм на етапі прийняття рішень. Об’єкти контролю: доходна та видаткова частини федерального бюджету; розподіл та асигнування бюджетних коштів; Фін стан; орг-цій й установ, що перебувають у держ власності; фін стан соц-страхових установ та орг-цій, частина акцій яких знаходиться у власності держави; проекти держбюджету та ін законопроекти.Спільне з Рах. Палатою: назви, контрольно-перевір ф-ція, об’єкт-видат частина бюджету, контроль за еф-тю розподілу коштів, інформативна ф-ція. Відмінності: зумовлені різною орг-ю устрою країн.. Мають право контролювати місцеві бюджети, статус: в Німеччині ВОФК підкоряється тільки закону, в Нім ВОФК перевіряє ефек-ть наданих ним рекомендацій. Голова обирається в Н – на 12 р, в Укр –на 7 р. Німеччина є незмінним членом Ради упр-ня в ЄВРОСАІ.

26. С-ма аудиту у Франції.Особливосі аудиту у Франції: - наполеонівська судова с-ма –велика к-сть держ- контролюючх органів. свідомість фін бізнесу -, сприймають контролюючі дії, як належно.конституційно і законодавчо можливість контролювати п-цькі стр-ри незваж на отримання ними бюджетних коштів.Рахунковий суд ( ауд-й суд).Хто є об'єктом контролю: п-ва першого рангу- п-ва і відомства, ті хто є розпорядниками бюджетних коштів, основну увагу звертають на аудит консолідованої фін-ї звітності, а не на фінансово- госп-ку д-сть апарату управління.Задача: оцінити фін звітність.1309р – заснований рахунковий суд.Рах суд сам затверджує план роботи, контролює будь-які питання без обмежень.Підконтрольних об'єктів небагато.Рах-й суд – нечисельний -400 аудиторів.Перевірка для держ п-ств відбувається 1 раз на 3 роки. Рішення входять до судової с-ми, для того щоб рішення було колегіальним., вносяться зміни в звіт.якщо за результатами такого звіту виявляються суттєві порушення то справа передається до органів правосуддя- фін суду, для нього є матеріали судової справи.Очолює рах-й суд – генер прокурор.- майже особисто очолює контрольні заходи.Члени рах суду не є держ службовцями, а є професійними аудиторами.Рах суд не розглядає приватний аудит, як цілком незалежний.Рах-й суд викор-є звіти приватних аудиторів. Але вони ретельно досліджуються.Якщо виникають сумніви, стосовно їх достовірності, то рах суд повідомляє про це в міністерство юстицій.Комісія з корпоративних прав – аналог фонду держ майна в Україні. Органи внутр контролю на поч 2004 р держава контролювала 1600 п-ств- 97 посиленого контролю.У Фр. здійснюють 3 види контролю : попередній поточний і наступний. Наступний контроль у франції здійснюється інститутом фін контролерів і держ контролерів.Фін контролер попередньо візує всі документи, до підписання керівником,за яким наступають фін зобов'язання.Держ контролер – держ аудитор здійснює заг нагляд за д-стю держ п-ва і візує стратегічні документи.Інституція урядових комісарів – це представники урядових міністерств, що є заступниками міністрів, або керівникам відділів.Базовим елементом є внутр управлінський контроль., що будується на американських методиках,керується Базельським комітетом.Керівник повинен приймати рішення про внутр контроль.

28. Система аудиту у розвинутих країнах. Адміністративний контроль – це внутр контроль виконавчої влади. Парламентський контроль – це внутр контроль законодавчої влади. Гол метою держ фін контролю є визначення відповідності практики управління фін ресурсами у всіх сферах вир-ва та розподілу суспільного продукту. Предметом держ фін контролю є грошові відносини, що виникають в звязку з формуванням держ фін ресурсів і використанням цих коштів на задоволення потреб держави та всього суп-ва. Об'єкти: Органи держ влади, держ підпр та установи, підпр з участю держави, підпр, що фін за рах бюджетних коштів або отримують держ субсидії, держ. бюджетні та позабюджетні фонди, органи місцевого самоуправління, орг-ції незалежно від форм власності, фіз особи, якщо вони отримують, перерах, викор держ кошти чи управляють ними або мають держ пільги:податкові, митні, інші громадські організації, недержавні фонди, недержавні некомерційні організації в частині викор державних коштів або пільг, підпр стр-ри та фіз особи в частині сплати податків. ДФК спрямований на всі госп суб'єкти не залежно від форми власності. Він здійснюється органами держ влади та держ управління загальної компетенції. Предметом бюджетно-фін-го контролю є процеси формування та викор-ня фін ресурсів доходної та видаткової частин бюджету, вклчаючи контроль законності та ефективності викор держ коштів; контроль вик бюджетів всіх рівнів; контроль грошового обігу викор кредитних ресурсів; контрорль стану держ вн та зовн боргів; контроль держ резервів; контроль збереженості держ майна закріпленого за держ органами. Об'єктами бюдж-фін контролю є фінансові потоки, майно. Відомчий контроль здійснюється через контроль окремих відомств (міністерств, концерни, органи управління вик влади). Його здійснюють спеціалізовані підрозділи створені у відомствах. Органи відомчого контролю переважно перебувають в системі якогось відомства.

29. Моделі і типи світових с-м аудиту.Умовно виділяються такі моделі аудиту: 1. Наполеонівська – це с-ма визначення відповідності прийнятих виконавчою владою та підвідомчими їй органами рішень законам та інструкціям. Хар-ка: органи аудиту відрізняються великою кількістю посадових осіб.Cудова с-ма побудови держ аудиту. Парламент не отримує від органів держ аудиту доповідей та звітів автоматично, а тільки по запиту. Така модель діє в таких країнах: Франція, Бельгія, Португалія, латиноамер кр, країни Африки, що були фр та португальськими колоніями.2. Вестміністерська модель хар періодичністю доповідей в парламент. Хоч генер аудитор і несе відповідальність за д-сть служби, але частково рішення приймаються колегіально. Законодавчо закріплена частота подачі звітів до парламенту. За суттю доповідей аудиторів про фін стан та фін опер малоорієнтований аналіз відповідності правовим нормам (хоча такий аналіз також проводиться). Осн увага у звітах приділяється ефективності, доцільності та раціональності. Доповіді подаються із зауваженнями та термінами їх виконання. Кр: Англія, Канада, Ірландія, Ісландія, Шотландія. 3. Колегіальна модель. В частинні подання звітів та прийнятті рішень близька до вестміністерської моделі, але в ній відсутня персональна відповідальність керівника, рішення приймаються колегіально. Така модель поширена в кр Азії, Індонезія, Японія, Південна Корея, Китай, Індія, Пакистан. За орг-ційною побудовою ВОФК в ЄС можна виділити такі моделі: 1. Суд з юридичною ф-цією(Франція, Бельгія, Люксембург, Португалія, Іспанія, Ісландія, Греція). Цей орган приймає таке рішення, що не повинно ще кимось затверджуватися і є істиною в останній інстанції. В Греції та Португалії ці суди є частиною судової системи, а в інших країнах вони існують окремо. 2. Колегіальна структура без юридичної функції (Європейський Суд Аудиторів). Відносяться країни з федеральним устроєм і не передбачені судові (ФРН, Нідерланди, Швейцарія). 3. Офіс аудиту очолюваний Генеральним аудитором без юридичної функції. Нагадує Вестмінстерську систему (Великобританія, Ірландія, Данія, США, Австрія, Канада). 4. Офіс аудиту очолюваний Генеральним аудитором в структурі уряду. Швеція, Фінляндія, Австрія. Входять у гілку виконавчої влади

30. Особливості ВОФК в окремих країнах світу.
У Нідерландах ВОФК очолюється радою трьох і рішення приймаються колегіально. Напр, в Італії —понад 20 членів, по 12—у Бельгії й Іспанії. Кандидати на вищі посади в органах вищого державного фінансового контролю звичайно мають адміністративний чи політичний чи досвід і те, і інше. Радники органа вищого державного фінансового контролю в Іспанії, наприклад, повинні мати принаймні 15 років досвіду роботи як аудиторів, суспільних бухгалтерів, магістратів, адвокатів, економістів, університетських викладачів.У Фінляндії генеральний аудитор і три члени ради аудиторів повинні мати учений ступінь і знання в області суспільних фінансів і держ адміністрації. У Португалії члени повинні мати учені чи ступені мати значний досвід роботи у вищих адміністративних органах. У Великобр генер аудитор визначений як посадова особа Палати громад, що підкреслює його незалежність. Члени Федеральної рахункової палати Німеччини мають статус суддів, так само як і радники Суду в Іспанії і члени Суду в Португалії. У різних країнах глави і члени ВОФК призначаються на різні терміни, причому більшість з них чи довічно до пенсійного віку. Виключення складають кілька країн. Звільнення тільки зі схвалення зак-вчими органами передбачене в Ірландії, Люксембурзі й Австрії, де тільки вердикт Конституційного суду може видалити президента Рахункової палати. У деяких країнах ВОФК можуть також проводити перевірку д-сті місцевих органів влади, як, напр, в Австрії. У більшості країн ЄС перевіряються звітності за один минулий рік, але в деяких країнах також перевіряються звітності, що відносяться до більш ранніх років. За винятком Греції і Люксембургу, всі ВОФК країн ЄС мають можливість перевірки виконавчої д-сті державних і ін суспільних стр-р. Є також розходження в тім, з якого етапу ВОФК можуть починати перевірку ходу виконання. Напр, у Німеччині вони мають специфічні можливості висловити свою думку парламенту про дійсну ефективність д-сті органів виконавчої влади. У Нідерландах ВОФК можуть почати обстеження на предмет перевірки виконання з моменту одержання дозволу на реалізацію проекту. ВОФК європ-х країн мають повноваження, що можуть викор-тися ними у виняткових обставинах. В Австрії, напр. Рахункова палата може одержати доступ до закритої інфо через Конституц суд. У Фінляндії Державний офіс перевірки має можливості вилучити документи в кожного, хто відмовляється реагувати на його інформаційні запити. У сімох країнах ЄС держ контролю мають юридичне право контролювати роботу ін органів фін контролю, насамперед незалежний аудит. В Іспанії, Португалії й Італії застосовується ін метод.

31. Лімська декларація керівних принципів контролю.Осн міжн нормативним документом у сфері держ фін контролю є Декларація про керівні принципи фін контролю, яка була прийнята в 1977 р на ІХ конгресі INTOSAI - міжн орг-ції вищих органів фін контролю, що діє під егідою ООН і об’єднує Незалежні державні органи фін контролю 174 країн світу, - у місті Ліма (Лімська декларація). У декларації йдеться про компіляцію та систематизацію загальноприйнятих осн принципів контролю за держ фінансами. Вона являє собою базовий, принциповий документ, що враховує різні с-ми фін контролю (а саме: монократичну та колегіальну), різне розуміння місця фінансового контролю в с-мі держ функцій і гілок влади, а також різні рівні розвитку, яких фін контроль досяг в окремих регіонах. Хоча Лімська декларація, з точки зору міжн права, не має обов’язкового хар-ру, не можна недооцінювати її вплив на розвиток ВОФК в окремих країнах. Успіх Декларації полягає, гол чином, у тому, що вона, залишаючись чіткою та точною, містить вичерпний перелік цілей аудиту державних фінансів та усіх дотичних до цього питань. Це полегшує її використання та гарантує, що простота мови, якою вона складена, зосереджує увагу на її ключових елементах. Осн метою Лімської декларації є заклик до незалежності аудиту державних фінансів. Вищий орган контролю державних фінансів, що не відповідає цій умові, не може претендувати на свій статус. Тому й недивно, що питання незалежності вищих органів контролю державних фінансів продовжує бути важливою темою для обговорення усередині INTOSAI. Проте, необхідно відзначити, що цілі Декларації вважаються досягнутими лише за умови законодавчого закріплення цієї незалежності. В свою чергу, це вимагає існування органу контролю за дотриманням зак-ва, органу, який функціонує лише в умовах демократії чи правової держави.

32. Світові орг-ції держ аудиту.Міжн орг-ція вищих контрольних органів ІНТОSАІ - є організацією вищих органів контролю держфінансів країн, що є членами ООН чи її спеціалізованих органів. Вищі органи контролю держ фінансів відіграють значну роль в контролі держ фінансів та державної управлінської д-сті, сприяють удосконаленню фін управління та посиленню відповідальності на усіх рівнях державного управління. INTOSAI було створено у 1953 році. З того часу кількість її членів більше, ніж 170. Лімська Декларація (1977) встановила філософські та концептуальні рамки д-сті INTOSAI.Згідно статуту, INTOSAI є самостійною, незалежною і неполітичною орг-цією, мета якої є сприяння обміну ідеями і досвідом між вищими контрольними органами держ аудиту. Визнана як одна з найважл орг-цій в сфері контролю держ фінансів, INTOSAI видає міжн директиви у сфері фін управління, розробляє методологічні підходи, пов’язані з цією сферою, здійснює навчальні заходи та сприяє обміну інфо між своїми членами. Штаб квартира INTOSAI знаходиться в Відні (Австрія). Орг стр-ра INTOSAI передбачає функц-ня Конгресу, Керуючої Ради, Генер Секретаріату, Регіональних Роб груп.Витрати INTOSAI покриваються надходженнями від членських внесків, дарунків і пожертвувань приватних осіб, приватних і держ інституцій, публікацій INTOSAI і ін. Офіц мовами INTOSAI є англ, араб, ісп, нім, фр.Ревізійна Рада ООН.ООН і ін орг-ції її с-ми ведуть роботу з сприянню дотриманню прав людини, охороні навкол середовища, боротьбі з хворобами і скороченню масштабів зубожіння. Зовн фін контроль ООН покладено на Ревізійну Раду ООН. До складу Ради входять три учасники, тобто три країни –члени ООН. Це керівники фін контролю цих країн. Вони обираються Ген Асамблеєю терміном на три роки з можливістю подовження терміну мандату. До с-ми зовн фін контролю крім ревізійної Ради включено зовнішні ревізори спеціальних підрозділів (орг-цій спеціального призначення).Це ревізори орг-ції з с\г розвитку і продовольства, Міжн орг-ції праці, ЮНЕСКО, Всесвітньої орг-ції охорони здоров'я, Всесвітньої продовольчої програми і ін.Об’єктом контрольно-фін д-сті Ревізійної Ради є орг-ції і органи ООН: Секретаріат ООН, регіональні економічні комісії ООН, Пенсійний фонд персоналу ООН, спеціальні місії ООН і місії ООН з підтримки миру, Програма ООН із розвитку, Фонд ООН з питань народонаселення, Комісаріат ООН з питань біженців, Фонд ООН з питань охорони дитинства, Програма ООН з охорони навкол середовища, Агенція ООН з землеустрою, Центр міжн торгівлі.За результатами контролю Ревізійна Рада готує звіти. Протягом кожного бюджетно-фін періоду вона надсилає керівникам перевірених орг-цій листи, де міститься оцінка виявлених під час перевірки фактів, з приводу яких мають бути надані належні пояснення.Одним з найгол завдань Ревізійної Ради є підготовка об’єктивної, добре аргументованої інфої про адміністрування фінансів ООН. Ця інфо надається у вигляді доповідей про заходи з нагляду, здійснюваних до початку виконання установами ООН рішень Орг-ції.Ревізійна Рада останнім часом вдосконалює способи проведення контролю. Під час перевірок більшої уваги приділяється контролю рентабельності (раніше осн увага приділялась оцінці правильності і законності ведення рахунків), проводяться вибіркові ревізії, надаються доповіді, присвячені спеціальним питанням фін управління. Ревізійна Рада в своїй роботі викор-є досвід контролерів різних країн світу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП