ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Регіональна економіка (РПС) - Економіка регіонів (Конспект лекцій)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Регіональна економіка (РПС) - Економіка регіонів (Конспект лекцій)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Економіка регіонів (Конспект лекцій)

ВСТУП

1. Предмет і завдання курсу.
2. Зв’язок предмета з іншими дисциплінами. Структура і зміст тематичного плану.
3. Список літературних джерел.

1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ
Предметом курсу “Економіка регіонів” є вивчення економічних категорій, закономірностей розвитку, основних принципів та форм організації регіональних економічних відносин, що виникають між суб’єктами господарювання на загальнодержавному, міжрегіональному та регіональному рівнях. Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу з проблемами регіональної економіки.
Таким чином, предмет регіональної економіки у широкому сенсі є складним та багатогранним. Його основними складовими є:
• Економіка окремого регіону;
• Економічні зв’язки між регіонами;
• Регіональні системи (національна економіка як система взаємодіючих регіонів);
• Розміщення продуктивних сил;
• Регіональні аспекти економічного життя.
Завдання курсу полягає у наданні знань про комплексний, міждисциплінарний характер аналізу регіональних соціально-економічних процесів; одержанні базових знань з теорії та практики використання різноманітних інструментів управління економікою регіону; забезпеченні опанування методами та навичками аналізу та оцінки економічної політики за умов ринкової економіки для окремих регіонів держави враховуючи їхню специфіку.
Це необхідно майбутньому спеціалісту для того, щоб:
1. Правильно, об'єктивно оцінювати процеси, які відбуваються в економіці.
2. Розуміти зміст, особливості, тенденції розвитку економічних відносин, особливості цих відносин на загальнодержавному, міжрегіональному та регіональному рівнях.
3. Вміти розробляти, вирішувати регіональні економічні проблеми на різних рівнях.

2. ЗВ’ЯЗОК ПРЕДМЕТА З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ
Курс базується на основах економічної теорії, політекономії і тісно пов'язаний з дисциплінами, які формують фах випускників, а саме:
«Державне управління»;
«Макроекономіка»;
«Мікроекономіка» та інші.
Для повного засвоєння даної дисципліни необхідно також вивчити теорії відомих зарубіжних та українських економістів в галузі регіональної економіки, основи механізму регіонального управління, управління у сфері зовнішньоекономічних зв'язків регіонів, ознайомитись з думками вчених, керівників різних регіональних структур.
Курс передбачає вивчення наступних розділів:
Розділ 1. Теоретичні основи регіональної економіки
Розділ 2. Управління економікою регіону
Розділ 3. Економіка розвитку галузей господарства в регіоні

3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Айзард У. Некоторые исследования в области регионального развития и сотрудничества и некоторые вопросы региональной науки, не имеющие ответов // Региональное развитие и сотрудничество. 1998. Вып. 1-2. с.61)
2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для ВУЗов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 495 с.
3. Долішній М., Мошенець О. Ринкові механізми регіонального управління // Регіональна економіка. – 2001. - №1
4. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка. К: “Наукова думка”, 1999
5. Запоточний І. В., Захарченко В. І. Державне регулювання регіональної економіки / За заг. ред. д.е.н., проф. Захарченка В. І. – Харків – Львів – Одеса: ТОВ “Одіссей”, 2003 р. – 592 с.
6. Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира: учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 347 с.
7. Мрінська О.В. Розвиток регіональної політики в Європейському Союзі у контексті її становлення в Україні // Український географічний журнал. – 2001. - №1
8. На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів: (Проект Київського Ін-ту Схід-Захід)/ Є. Кіш, О. Вишняков, Л. Лендьел та інші; за ред. С.Максименка, І. Студеннікова. – К.: Логос, 2000. – 224 с.
9. Одесская область: Территориальная организация и структура хозяйства. Концепция социально-экономического развития / А.Г. Топчиев (руководитель), Н.П. Михайлова, А.Э. Молодецкий, Н.Е. Нефедова, А.И. Полоса и др. – Одесса, Маяк, 1991. – 312 с. + 20 отд.л.к.
10. Павлов В. Методологія формування та механізми реалізації політики соціально-економічного розвитку регіону // Регіональна економіка. – 2001. - №1
11. Павлов В. Регіональна політика – сутність і значення // ПРОбізнес. – 2000. – листопад
12. Програма Одеської обласної державної адміністрації “Регіональна ініціатива. 2002-2006 роки” (розпорядження від 12 лютого 2003 р. №87/А-2003)
13. Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України: (Проект Київського центру Ін-ту Схід-Захід). С.Максименко, Є.Кіш, М. Лендьел, І. Студенніков; за ред. С.Максименка,. – К.: Логос, 2000. – 72 с.
14. Руденко Л.Г., Кулік О.О. Економічні, соціальні і екологічні відміни регіонів України в контексті регіонального розвитку // Український географічний журнал. – 2000. - №3
15. Руденко Л.Г., Підгрудний Г. П. Столична область і Київ у регіональному вимірі України // Український географічний журнал. – 2001, №2
16. Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навчальний посібник – К.: Вища школа, 2002. – 254 с.
17. Топчиев А. “Нижний Дунай» – новый еврорегион Восточной Европы и Причерноморья // Южный Экспресс – 1999. - август-сентябрь
18. Declaration of the Assembly of European Regions on Regionalism in Europe/ - Basel, 4th December 1996. PP. 5-6.
19. Glossary: institutions, policies and enlargement of the European Union // European Commission. – Luxembourg – 2000
20. www.rada.gov.ua - Офіційний сайт Парламенту України
21. www.kmu.gov.ua - Офіційний сайт Уряду України
22. www.me.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства економіки України
23. www.minfin.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства фінансів України
24. www.bank.gov.ua - Офіційний сайт Національного банку України
25. www.kuchma.gov.ua - Офіційний сайт Президента України
26. www.europa.eu.int - Офіційний сайт Європейського Союзу
27. www.icps.kiev.ua - Міжнародний центр перспективних досліджень
28. Періодика:
• Журнал “Економіка України”
• Журнал “Фінанси України”
• Журнал “Регіональна економіка”
• Журнал “Економіст» (Росія)
• Український географічний журнал


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП