ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Іноземні мови (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Іноземні мови (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

У мене був велосипед, але його вкрали.
I had a bicycle beet it was stolen.
У мене буде можливість побачити його завтра.
I’ll have a possibility to see him tomorrow.
Хтось телефонував тобі сьогодні й хотів розповісти щось цікаве.
Somebody has rung up you today end wanted to tell you something interesting.
Це гарний фільм? Так це найкращий фільм який я коли небудь бачив.
Is it fine film? Yes, it is the best film I have ever seen.
Це головна проблема, яку потрібно вирішити негайно.
It is the main problem to be solved rite now.
Це книга, яку ти дійсно повинен прочитати.
It is the book you must really read.
Це місто варто відвідати.
This town is worth visiting.
Це стаття, яку негайно треба перекласти.
This article has to be translated ride now.
Цей лист щойно підписаний директором.
This letter has been just signed by the director.
Цей текст найскладніший із усіх текстів, які ми коли-небудь перекладали.
This text is the most hard we have ever translated.
Ці товари варто купити.
These commodities are worth buying.
Цю газету шукали в кімнаті.
This newspaper was looked for in the room.
Цю річ варто купити.
This thing is worth being.
Чесно кажучи ви могли б і розповісти мені про це.
To be honest, you could tell me about this.
Чи багато риби в цій річці?
Are there a lot of fishes in this river?
Чи можемо переходити вулицю, коли світло червоне?
Can we cross the street if the light is red?
Чи скоро покажуть цей фільм по телевізору?
Is this film soon shown on TV?
Чому ти не зателефонував йому вчора? Тому, що я з ним посварився.
Why did you not phone him yesterday? Because, I had quarreled with him.
Чули, що він повторив ці слова декілька разів.
He was heard repeated these words several times.
Що будують по той бік річки.
What is built the opposite side of the river?
Що ви робите в бібліотеці? Я готую доповідь.
What are you doing in the library I’m preparing the report.
Що примусило вас зробити цей крок?
What make you do this step?
Що ти будеш робити коли вони запропонують тобі роботу?
What will you do when they offer the work for you?
Щоб виконати це завдання йому знадобиться з півгодини.
To make this task, he need half an hour.
Я б хотіла, щоб ви пояснили мені це ще раз.
I want you to explain me it once more.
Я бачив, що вона відкрила двері і вийшла.
I saw her open the door end come out.
Я вважаю, що він відповідальний за це.
I think he is responsible for it.
Я взяв газету, що лежала на столі.
I took the newspaper laid on the table.
Я загубив зошит і мені довелося купити новий
I had last the exercise book end I had to buy a new one.
Я звик жити з батьками, але зараз я живу один у своїй власній квартирі.
I get used to live with parents, but now I live alone in my own flat.
Я звик приходити додому о 10 вечора.
I get used to come home at 10 o’clock in the evening.
Я зможу повернути вам вашу доповідь через тиждень.
I’ll be able to return your report in a week.
Я знав, що всі фінансові документи підписуються директором.
I knew that a principal signed all financial documents.
Я знав, що мій друг ніколи не був в Англії.
I know that my friend had never been to England.
Я на п’ять років старший від своєї сестри.
I’m 5 years elder than a sister.
Я не був упевнений, що ця робота буде зроблена вчасно.
I wasn’t sure that this work would be done on time.
Я не вірю, що це правда.
I don’t believe that it is true.
Я не думаю, що ми зможемо закінчити переклад на англійську мову сьогодні.
I don’t thing that we are able to finish translating in to English today.
Я не заперечую проти того, що ви приїхали сюди.
I don’t mind your coming here.
Я не могла не звернути уваги на те, що він розповів.
I couldn’t help attracting attention on what he had told.
Я не повинен приймати цю пропозицію.
I shouldn’t accept this suggestion.
Я не хочу, щоб мене турбували кожний день.
I don’t want wont to be disturbed everyday.
Я нікого не чекаю сьогодні ввечері.
I don’t wait for anybody to night.
Я нічого не маю проти того, щоб подивитися цей фільм ще раз.
I don’t mind watching this movie one more.
Я певен, вона прийде.
I’m sure she’ll come.
Я повинен негайно відіслати гроші додому.
I have to send many at home immediately.
Я повинна знати про що ти говориш?
I mast know what are you talking about.
Я повинна йти зараз, я не хочу запізнюватись.
I have to go now because I don’t want to be late.
Я роблю зачіску щотижня.
I make a hair weekly.
Я спостерігав, як вони ремонтували машину.
I watched them repairing a car.
Я хотів бути пілотом, коли був молодим.
When I was yang I wanted to be a pilot.
Я хочу, щоб ви дали мені інформацію.
I want you to give me same information.
Я хочу, щоб мені відремонтували пральну машину.
I want to have my washing machine repaired.
Як довго ти чекаєш на мене?
How long have you been waiting for me.
Як ти допомагала своїй сестрі минулого літа?
How did your sister last summer.
Як тільки концерт закінчився ми пішли додому.
As soon as the concert had finished we went home.
Як часто він стрижеться?
How often does he cut his hair?
Яке правило пояснює вчитель.
What rule are being explained by the teacher.
Яку пісню вони співають зараз?
What song are they singing now?
Якщо ви бажаєте поліпшити свій англійський, вам треба багато працювати.
If you want to change your English for better, you need to work hard.
Якщо ви вдягнете окуляри, ви будете краще бачити.
If you wear the glasses you’ll be able to see letter.
Якщо ви залишитеся тут трохи довше, то побачите його.
If you stay here for a while we’ll meet him.
Якщо ви одягнете теплий одяг ви не застудитесь.
If you take the warm clothes you won’t ketch a cold.
Якщо ви передзвоните мені завтра, ми вирішимо вашу проблему.
If you recall me tomorrow we’ll solve your problem.
Якщо ви прийдете до мене, я буду дуже рада.
If you came to me I’ll be very glad.
Якщо він мені не зателефонує, ми відправимо йому телеграму.
If doesn’t call me, we’ll send him a telegram.
Якщо він прийде пізно, ми підемо без нього.
If he comes late, we’ll go without him.
Якщо вони нам допоможуть, ми прийдемо без запізнення.
If they help us, we’ll go without delay.
Якщо дитина захворіє, мати викличе лікаря.
If a child gets seek, mother will call for a doctor.
Якщо обставини дозволять, ми поїдемо завтра.
If circumstances allow we’ll go tomorrow.
Якщо ти зателефонуєш мені, то я піду з тобою на прогулянку.
If you call me I’ll go with you for a walk.
Якщо ти зустрінеш її завтра, вона допоможе тобі.
If you meet her tomorrow she will help you.
Якщо тобі сподобається ця книга, ти купиш її?
If you enjoy this book will you buy it?
Якщо ціна на цей продукт підніметься, ніхто його не купить.
If the price for this product rises nobody will buy it.
Якщо я зустріну її, я запрошу її на вечірку.
If I meet her, I’ll invite her to the party.
Якщо я отримаю цю інформацію вчасно, я використаю її.
If I get this information on time, I’ll use it.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП