ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Кириченко О.А.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с. ISBN 966-7767-51-5

Це навчальний посібник нового покоління. За оцінкою фахівців, його можна назвати енциклопедією зовнішньоекономічної діяльності і настільною книгою для бізнесменів-практиків. У посібнику послідовно розкриваються методологічні, організаційні та правові основи зовнішньоекономічної діяльності, інструментарій менеджменту в цій галузі, стратегічний, міжнародний, фінансовий та інноваційний менеджмент, система міжнародних розрахунків та фінансування зовнішньої торгівлі, особливості стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства, стратегія та особливості діяльності України у цій сфері міжнародних відносин.
Розраховано насамперед на працівників компаній, фірм, закладів та організацій, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Книга відповідає програмі навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" і може бути базовим навчальним посібником для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

УДК 339.97(075.8) ББК 65.9(4УКР)8я73
ISBN 966-7767-51-5
© О.А. Кириченко та інші автори, 1998
© О.А. Кириченко та інші автори, зі змінами, 2000
© О.А. Кириченко, зі змінами, 2002 © Видавництво "Знання-Прес", 2002
ЗМІСТ

Передмова

Розділ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 1. Теоретичні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
1.1. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні
1.1.1. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
1.2. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
1.2.1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності
1.3. Еволюція поглядів на управління зовнішньоекономічною діяльністю
1.3.1. Класичні концепції міжнародної торгівлі
1.3.2. Регулятивні теорії розвитку
1.3.3. Сучасні концепції міжнародної торгівлі
1.4. Функціональний та предметний підходи в менеджменті
1.5. Предмет і завдання курсу

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 2. Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю
2.1. Основні види зовнішньоекономічної діяльності
2.1.1. Міжнародна торгівля
2.1.2. Міжнародний лізинг
2.1.3. Використання активів із-за кордону
2.1.4. Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності
2.1.5. Міжнародні інвестиції
2.2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
2.3. Чинники управління зовнішньоекономічною діяльністю
2.4. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю
2.5. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності через посередників
2.6. Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності
2.7. Ліцензування і франчайзинг

Глава 3. Управління персоналом
3.1. Сутність управління персоналом
3.1.1. Система управління персоналом
3.1.2. Стратегія управління персоналом
3.2. Структура управління персоналом
3.2.1. Планування персоналу
3.2.2. Підбір персоналу
3.2.3. Оцінювання персоналу
3.3. Навчання та підвищення кваліфікації
3.4. Атестація і ротація кадрів
3.5. Мотивація персоналу
3.6. Соціальне партнерство

Глава 4. Основи маркетингової діяльності
4.1. Маркетингова діяльність
4.1.1. Сутність маркетингу
4.1.2. План маркетингу
4.2. Особливості міжнародного маркетингу
4.3. Інструментарій маркетингу
4.4. Організаційна структура маркетингової діяльності
4.5. Технологія маркетингової діяльності

Розділ III. ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 5. Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
5.1. Стратегія у зовнішньоекономічній діяльності
5.2. Вибір стратегічного профілю зовнішньоекономічної діяльності
5.3. Стратегічне планування
5.3.1. Зміст і послідовність стратегічного планування
5.3.2. Розробка стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку
5.3.3. Процес стратегічного планування
5.3.4. Місія і цілі організації
5.3.5. Аналіз зовнішнього середовища
5.3.6. Аналіз сильних і слабких сторін організації
5.4. Розробка базової стратегії
5.4.1. Антидемпінгові розслідування
5.5. Стратегія експорту
5.6. Стратегія імпорту
5.7. Глобальна стратегія
5.8. Стратегічний контроль

Глава 6. Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
6.1. Сутність фінансового менеджменту
6.2. Міжнародні розрахунки
6.2.1. Банківський переказ
6.2.2. Чеки у зовнішній торгівлі
6.2.3. Вексель
6.3. Міжнародні валютні ринки
6.4. Фінансування зовнішньої торгівлі
6.5. Ризики у міжнародних розрахунках

Глава 7. Менеджмент у міжнародних корпораціях
7.1. Транснаціональні корпорації
7.2. Особливості функцій менеджменту і планування в міжнародних корпораціях
7.2.1. Планування в ТНК
7.3. Прийняття управлінських рішень у транснаціональних компаніях
7.4. Організаційна структура міжнародних корпорацій і культура їх діяльності
7.5. Управління персоналом у міжнародних компаніях
7.6. Керівництво, комунікації і контроль у транснаціональних корпораціях

Глава 8. Міжнародна логістика
8.1. Поняття логістики: сутність і значення
8.2. Концепція і структура логістики
8.3. Логістична система як складова менеджменту
8.4. Створення міжнародних логістичних систем

Розділ IV. МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕ ПРАВО

Глава 9. Юридичний характер менеджменту. Право і менеджмент

Глава 10. Види підприємництва в зовнішньоекономічній діяльності
10.1. Форма і організація підприємств
10.2. Фізичні особи
10.3. Юридичні особи
10.3.1. Товариства
10.3.2. Товариства з обмеженою відповідальністю. Акціонерні товариства
10.3.3. Інші об'єднання
10.4. Державні торгові підприємства
10.5. Представництва і агентства підприємств

Глава 11. Види міжнародних угод торгового характеру
11.1. Купівля-продаж товару
11.1.1. Укладання договору
11.1 .2. Виконання зобов'язань за договором
11.1.3. Наслідки невиконання договору
11.1.4. Неможливість виконання
1 .2. Міжнародні транспортні перевезення
1 .3. Страхування
1 .4. Платіж. Правові основи здійснення платежу
11.5. Гарантії і фінансування купівлі-цродажу
11.6. Зберігання товару на складі
11.7. Товарообмін. Бартер
11.8. Передача технології. Захист інтелектуальної власності
11.9. Торгівля послугами
11.9.1. Фінансові і банківські відносини
11.9.2. Страхові підприємства
11.9.3. Юридичні й бухгалтерські послуги
11.9.4. Транспортні послуги
11.9.5. Телекомунікації
11.9.6. Будівництво
11.9.7. Гірнича справа
11.10. Інвестиції

Глава 12. Вирішення міжнародних комерційних спорів
12.1. Переговори
12.2. Суд
12.3. Третейський суд
12.4. Виконання іноземних судових рішень

Розділ V. СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Глава 13. Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю
13.1. Роль права і держави. Обмеження влади держави
13.2. Регулювання імпорту
13.2.1. Цілі обмеження імпорту
13.2.2. Засоби обмеження імпорту
13.2.3. Міжнародні зусилля щодо зменшення нетарифних обмежень імпорту
13.2.4. Кількісні обмеження, квоти і ліцензування імпорту
13.2.5. Державні закупки
13.2.6. Стандарти на товари
13.2.7. Митні процедури
13.2.8. Захист вітчизняних виробників від імпорту
13.2.9. Обмеження імпорту. Фінансовий контроль
13.3. Регулювання експорту
13.3.1. Ситуація у світі
13.3.2. Регулювання експорту в Україні
13.4. Регулювання інвестування. Передача технологій
13.5. Створення закордонних підприємств і представництв
13.6. Регулювання торгівлі послугами

Глава 14. Міжнародний розвиток торгових відносин
14.1. Найважливіші міжнародні угоди
14.1.1. Конвенція ЮНСІТРАЛ про договори міжнародної купівлі-продажу товарів
14.1.2. Міжнародні правила перевезення товарів
14.1.3. Конвенції про платежі
14.2. Головні міжнародні організації
14.2.1. Світова організація торгівлі
14.2.2. Міжнародний валютний фонд і Світовий банк
14.2.3. Організація економічного співробітництва і розвитку
14.2.4. Європейський Союз
14.2.5. МЕРКОСУР
14.2.6. Андський пакт
14.2.7. Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН)
14.2.8. Карибський спільний ринок (КАРІКОМ)
14.2.9. Європейський банк реконструкції та розвитку
14.2.10. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА)
14.2.11. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД)
14.2.12. ГУУАМ
14.2.13. Організація Чорноморського економічного співробітництва
14.2.14. Співдружність Незалежних Держав

Глава 15. Зовнішньоекономічні відносини України
15.1. Формування відкритої економіки
15.2. Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі
15.3. Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії
15.4. Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики

Глава 16. Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз і приєднання до ГАТТ/СОТ
16.1. Лібералізація міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ і СОТ
16.2. Процес інтеграції України в ЄС
16.3. Митний союз і зони вільної торгівлі

ПЕРЕДМОВА

Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон'юнктурі та правовому середовищі країни.
Роль її посилюється з часу набуття незалежності українською державою, яка намагається зайняти гідне місце в міжнародних економічних інтеграційних процесах. За таких умов входження кожної країни у наступне тисячоліття вимагає проведення відповідних політичних, економічних та соціальних реформ, які стануть у майбутньому запорукою плідного співробітництва у міжнародному масштабі.
Новий етап входження у світове господарство вимагає істотних зусиль як від окремих підприємств, так і від держави в цілому, від чого, зрештою, буде залежати не тільки динаміка зовнішньої торгівлі, а насамперед, можливість подальшого економічного та соціального розвитку держави як органічної підсистеми світової економіки.
На шляху інтеграції України в європейські й міжнародні структури допущено чимало прикрих прорахунків. Без сумніву, є об'єктивні причини цього, проте зрозуміло одне - відсутність, особливо в регіонах, висококваліфікованих фахівців із зовнішньоекономічної діяльності перешкоджає просуванню нашої країни до цивілізованого співтовариства.
Останнім часом ця проблема є досить відчутною, що пояснюється новими ринковими вимогами фахової спеціалізації та досвіду управління зовнішньоекономічною діяльністю у сучасних умовах.
Розв'язанню зазначеної проблеми, сподіваємося, допоможе вихід у світ уже третього видання цього навчального посібника.
На думку фахівців, такий посібник є не тільки енциклопедією зовнішньоекономічної діяльності, а і настільною книгою для бізнєсменів-практиків.
У книзі зосереджено увагу на широкому колі актуальних проблем зовнішньоекономічної діяльності. Важливе місце відводиться розвитку управлінських процесів в різних галузях зовнішньоекономічної діяльності, зокрема у фінансовій сфері, міжнародному маркетингу, інноваційній сфері, менеджменті персоналу та ін.

Глава 1 Теоретичні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність в Україні. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Еволюція поглядів на управління зовнішньоекономічною діяльністю. Класичні концепції міжнародної торгівлі. Регулятивні теорії розвитку. Сучасні концепції міжнародної діяльності. Функціональний та предметний підходи в менеджменті. Предмет і завдання курсу.
1.1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію українських підприємств у міжнародні економічні зв'язки, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні, - з іншого.
Ефективність господарської діяльності як вітчизняних, так і іноземних підприємців у рамках правової системи конкретної держави визначається, насамперед, ступенем досконалості охоплення сфер регулювання і ліберальності її законодавства. Україна в даному разі не є винятком. У зв'язку з цим зростає значення правового регулювання питань функціонування різних суб'єктів господарської діяльності в Україні, побудованої на взаємовідносинах, що мають місце як на території України, так і за її межами і грунтуються на законах зовнішньоекономічної Діяльності. Саме так це сформульовано в Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність". З його прийняттям зовнішньоекономічна Діяльність в Україні вперше одержала правовий статус. Цей закон є нормативно-правовим актом, в якому пропонується визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності, її суб'єктів, їхніх прав і свобод; встановлюються принципи здійснення та організаційні форми зовнішньоекономічної діяльності.
1.1.1. СУБ'ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Відповідно до чинного законодавства України суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в нашій країні є:
- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають цивільну правоздатність і дієздатність відповідно до законів України і постійно мешкають на її території;
- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і постійне місцезнаходження яких - на її території;
- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, що не є юридичними особами відповідно до законів України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
- структурні одиниці суб'єктів господарської діяльності, іноземних суб'єктів господарської діяльності, що не є юридичними особами відповідно до законодавства України (філії, відділення і т.ін.), але мають постійне місцезнаходження на території України;
- інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України, в тому числі держава в особі її органів, органів місцевого самоврядування в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, що беруть участь у господарській діяльності на території України. Чинне законодавство не дає вичерпного переліку можливих (дозволених) видів зовнішньоекономічної діяльності, здійснюваних її суб'єктами. З урахуванням основної вимоги - відсутність прямої або непрямої заборони на той чи інший вид діяльності - сьогодні більш-менш ефективно в Україні здійснюються:
- експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;
- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- навчання і підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- міжнародні фінансові операції та операції т цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних і страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених її законом;
- спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку суб'єктів господарської діяльності;
- аналогічна діяльність за межами України;
- організація і здійснення діяльності в сфері проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- організація і здійснення оптової, консигнаційної і роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у випадках, передбачених законодавством України;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- операції із придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку;
- роботи на контрактній основі фізичних осіб з України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;
- робота іноземних фізичних осіб на контрактній платній основі із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами та інші не заборонені законодавством України види зовнішньоекономічної діяльності. Якщо ж іноземець прибув в Україну на певний строк для працевлаштування, то варто керуватися "Тимчасовим положенням про умови і порядок оформлення іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні", затвердженим наказом міністра праці України № 27 від 5 травня 1993 р. Відповідно до цього положення праця іноземців може бути використана тільки при наявності дозволів на працевлаштування, якщо інше не встановлюють закони України або міжнародні договори. Такий дозвіл не потрібен для керівників спільних підприємств та іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, а також представникам іноземного морського (річкового) флоту та закордонних авіакомпаній, що обслуговують їх на території України.
Для співробітників представництв іноземних суб'єктів господарювання, офіційно зареєстрованих в Україні, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції видається дозвіл на підставі оформлених належним чином службових карток співробітників представництв та посвідчення про реєстрацію представництва.
Крім заборони на втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяльність її суб'єктів, у випадках, не передбачених чинним законодавством, аналізованих як обмеження права на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, встановлений цілий ряд інших гарантій останньої. Зокрема, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, що одержав від цієї діяльності у власність засоби, майно, майнові й немайнові права та інші результати, має право володіти, користуватися і розпоряджатися ними за власним бажанням.
Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у власника в будь-якій платній і безплатній формі без його згоди забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.
Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності виникає у фізичної особи з моменту придбання нею громадянської дієздатності, порядок, терміни та інші умови виникнення якої регулюються законодавством України, в першу чергу Цивільним кодексом. Фізичні особи, що мають постійне місце проживання на території України, мають відповідне право, якщо вони зареєстровані як підприємці відповідно до Закону України "Про підприємництво". Фізичні особи, що не мають такого права, набувають його, якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законами держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП