ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Інформатика та інформаційні мережі

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Інформатика та інформаційні мережі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Форматування абзаців
Для форматування абзаців використовують команду Формат/Абзац, яка відкриває вікно діалогу Абзац із вставкою Отступы и интервалы (рис. 6.9).
За замовчуванням Word вирівнює абзаци ліворуч. За допомогою опції Выравнивание можна встановити вирівнювання праворуч, центрування (рядки розміщуються симетрично відносно уявної вертикальної лінії, що проходить серединою сторінки) або блочне вирівнювання (рядки вирівнюються як ліворуч, так і праворуч).
Опція Отступ дає можливість встановити відступи зліва і справа рядків виділеного абзацу, а також окремо лівий відступ першого рядка абзацу.
Форматування сторінок
Під час уведення і друкування тексту Word використовує встановлені за замовчуванням розміри поля сторінки. Змінити ці параметри можна за допомогою команди Файл/Параметры страницы. При цьому відкривається вікно діалогу Параметры страницы, яке має ряд вкладинок (рис. 6.10).
Вкладинка Поля дає змогу встановити розміри верхнього, нижнього, лівого і правого полів. Поле Образец цієї вкладинки показує, який вигляд матиме сторінка з встановленими параметрами поля, коли друкуватиметься.
Вкладинка Размер бумаги дає можливість вибрати стандартні розміри зі списку форматів, які підтримує Word. Якщо жоден зі стандартних розмірів не підходить, то слід вибрати у списку форматів елемент Специальный і для нього вказати ширину та висоту. В полі Ориентация потрібно зазначити орієнтацію документа Книжная (рядки документа паралельні короткій стороні аркуша) або Альбомная (рядки паралельні довгій стороні аркуша). В разі зміни орієнтації документа з книжної на альбомну використовується розмір верхнього і нижнього полів для правого та лівого поля. У разі переходу з альбомного на книжковий формат праве та ліве поля стають відповідно верхнім і нижнім.
16. Розстановка переносів, використання елементів автотексту, створення приміток.
Розставляння переносів
Для надання документу професійного вигляду використайте розставляння переносів. Таким чином можна зменшити порожні ділянки, вирівнюючи за шириною, або вирівняти рядки тексту у вузьких колонках.
Word дає можливість розставляти переноси в тексті як автоматично, так і примусово. В останньому випадку дефіси проставляє сам користувач.
Можна також вставляти м’які переноси, які використовуються тільки в тих випадках, якщо слово розташовується в кінці рядка, і нерозривні дефіси, що дає змогу залишати в одному рядку слово, написане через дефіс.
Порада. Найкраще розставляти переноси в тексті після повного завершення його написання і редагування, оскільки навіть невелике додавання або видалення тексту в документі може зіпсувати результати розставляння переносів.
Вставка елемента списку автотексту
1. Встановіть курсор туди, куди потрібно вставити елемент списку автотексту.
2. Виберіть команду Вставка/Автотекст (рис. 6.17).
Щоб побачити повний список елементів автотексту, в разі вибору команди Автотекст втримуйте натисненою клавішу Shift.
3. Якщо підменю містить список стилів абзаців (Обычный, Приветствия), виберіть стиль, пов’язаний з потрібним елементом автотексту.
4. Виберіть ім’я потрібного елемента списку автотексту.
Порада. Для вставки елемента списку автотексту також можна використати таку послідовність дій. Передусім включіть автозаповнення: виберіть команду Вставка/Автотекст, після чого встановіть прапорець Автозаполнение для автотекста и дат і натисніть кнопку ОК. Далі введіть у документ кілька перших символів імені елемента автотексту. Щоб прийняти запропонований елемент списку автотексту, натисніть клавішу Еnter або F3.
В іншому випадку продовжте введення.
. Зміна елемента списку автотексту
1. Вставте елемент списку автотексту в документ.
2. Внесіть необхідні зміни.
3. Виділіть змінений елемент списку автотексту.
Щоб зберегти елемент разом з форматуванням абзацу, включіть символ абзацу у виділений фрагмент.
4. Виберіть команду Вставка/Автотекст, а потім команду Создать.
5. Введіть початкове ім’я елемента списку автотексту.
Створення приміток
Для того, щоб вставити примітку в документ, необхідно пересунути курсор введення туди, де ви хочете вмістити примітку. Потім виконайте команду Вставка/Примечание, і в нижній частині екрана відкриється панель з лінійкою інструментів Примечание.
Word вставить у текст і в панель примітки код, що складається з ініціалів користувача, заданих за умовчанням, і номери примітки.
Введіть текст вашої примітки. Натисніть кнопку Закрыть лінійки інструментів Примечание, щоб прибрати з екрана панель приміток і погасити зображення кодів приміток. Для вставки нової примітки виберіть опцію Примечание з меню Вставка.
Порада. Якщо натиснути Shift + F5 після введення примітки, Word залишить на екрані панель примітки разом з її кодами.
17.Настройка параметрів друку документа в WORD.
Windows натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Довідка та підтримка. У полі Найти введіть текст Средство устранения неполадок печати та клацніть стрілку, щоб почати пошук.У полі Рекомендуемые разделы виберіть пункт Список средств устранения неполадок, а потім виберіть пункт Печать.Дотримуйтеся інструкцій майстра виправлення неполадок друку. Якщо настройки принтера в Microsoft Windows видаються правильними, перевірте настройки принтера в Microsoft Word. Слід переконатися в тому, що параметри обраного принтера співпадають із параметрами принтера, який використовується. У меню Файл виберіть команду Друк, а потім у списку Ім'я виберіть ім'я принтера, яке буде використовуватися.Переконайтеся, що зазначений у діалоговому вікні Друк діапазон сторінок відповідає нумерації наявних у документі сторінок.
18.Основний принцип, засади, на яких побудована робота електронних таблиць. Дайте розлогу відповідь по цьому питанню.
Таблиця надає вам можливість упорядкувати дані у вигляді рядків і стовпців. Кожен елемент таблиці, що називається коміркою, не залежить від інших елементів. Ви зможете побудувати таблицю з довільною кількістю рядків і стовпців. До того ж ви завжди зможете змінити розмір і форматування кожної комірки. Вона може містити текст, малюнок і взагалі все, що може містити документ Word. Єдиний виняток — у таблиці не може міститися інша
Програми Office для створення таблиці
Перед створенням таблиці необхідно визначити, яка з програм Office найкраще підходить для виконання даного завдання. Щоб створити таблицю, можна використовувати Word, Microsoft Excel чи Microsoft Access. Microsoft Excel і Word можуть виконувати автоматичне форматування таблиці. У Microsoft Access можливе форматування таблиці MS Graph у цілому.
Для таблиці з графікою складного формату, такого, як маркіровані списки, користувальницькі вкладки, нумерацією, виступами, окремими комірками форматування й комірками з діагональною розбивкою, використовуйте Word.
Якщо необхідні повні можливості реляційної бази даних, створіть таблиці в Microsoft Access.
Для таблиці з можливістю її включення в презентацію PowerPoint використовуйте Word.
Для таблиці зі складними обчисленнями, статистичним чи аналізом діаграмами використовуйте Microsoft Excel.
Для реалізації складних умов сортування і пошуку використовуйте Microsoft Access чи Microsoft Excel.
Як вставити таблицю?
Щоб вставити нову порожню таблицю в будь-яке місце свого документа, виконайте такі операції:
1) встановіть курсор у те місце документа, куди ви хочете вставити таблицю;
2) виберіть команду Таблица/Добавить/Таблица. З’явиться діалогове вікно Вставка таблицы
3) у текстових полях Число столбцов і Число строк, клацаючи по стрілках чи набираючи на клавіатурі, введіть кількість рядків і стовпців майбутньої таблиці (якщо буде потрібно, ви зможете змінити ці дані);
4) для того, щоб застосувати один з видів автоформатування таблиць Word до своєї таблиці, натисніть кнопкою Автоформат, виберіть потрібне форматування, а потім натисніть кнопку ОК. (Про поняття автоформату ви довідаєтеся нижче.)
5) у текстовому полі Ширина столбца виберіть потрібну ширину стовпця. Виберіть Авто, щоб побудувати таблицю завширшки від лівого до правого поля чи краю сторінки, зі стовпцями однакової ширини;
6) натисніть кнопку ОК. У документі з’явиться порожня таблиця, в першій комірці якої перебуватиме курсор.


19.Загальні відомості та основні елементи екрану EXCEL 2000. Відмінності екрану EXCEL від екрану WORD. Як перейменувати ярлик робочого листа EXCEL?
Панель інструментів Стандартна.
Три кнопки призначені для операцій з файлами. Перша — для створення нової робочої книги; друга — для відкриття вже створеної робочої книги; третя — для збереження змін.
Кнопки другої групи призначені для виведення в друк; ввімкнення режиму попереднього перегляду та перевірки орфографії.
Наступні чотири кнопки призначені для вирізання, копіювання та вставки вмісту комірок.
Перша кнопка призначена для скасування результату останньої виконаної команди; друга — для повторення останньої виконаної команди.
Ці кнопки для автопідсумовування комірок і виклику Майстра функцій.
Ці кнопки встановлюють порядок сортування списків.
За допомогою першої кнопки ви можете запустити Майстер діаграм. За допомогою другої — вставити текстове поле в робочий
аркуш. Третя кнопка призначена для ввімкнення зображення панелі інструментів Малювання.
Це поле масштабування. З його допомогою ви можете зменшити чи збільшити зображення робочого аркуша на екрані.
За допомогою першої кнопки ви можете запустити Майстер підказок. Друга кнопка призначена для одержання контекстно залежної довідки.

Панель інструментів Форматування
На цій панелі знаходяться кнопки, що допоможуть вам в оформленні ваших робочих аркушів.
Це відкривається список, за допомогою якого ви можете призначити тип шрифту для комірки чи виділеного тексту.
Кнопки цієї групи використовуються для призначення стилю тексту: напівжирний, курсив, з підкресленням.
За допомогою цих кнопок ви можете вирівняти текст у комірках: по лівій межі комірки, по центру та по правій межі комірки. Остання кнопка призначена для вирівнювання тексту по центру виділеної ділянки з декількох осередків.
За допомогою кнопок цієї групи ви зможете швидко задавати формати чисел у комірках робочої таблиці. Перша кнопка служить для призначення формату валют, друга — формату відсотків. За допомогою третьої кнопки ви можете встановити поділ тисяч у форматі числа пробілом. Четверта і п’ята кнопки регулюють число виведених знаків після коми, причому кожне натискання відповідно зменшує чи збільшує число знаків після коми на одиницю.


20. Панелі інструментів в EXCEL 2000. Основне меню в EXCEL 2000, вибір команд меню. Попередні відомості про побудову діаграм.
Під рядком меню розташовані панелі інструментів, що складаються з кнопок з малюнками. Кожній кнопці відповідає команда, а малюнок на цій кнопці передає значення команди. Більшість кнопок дублюють найбільш часто вживані команди, доступні в меню. Для виклику команди, зв'язаної з кнопкою, необхідно натиснути мишею на цій кнопці. Якщо навести покажчик миші на кнопку й трохи почекати, поруч з'явиться рамка з назвою команди.За звичаєм під рядком меню знаходяться дві панелі інструментів - Стандартная і Форматирование Щоб вивести, або забрати панель з екрану слід вибрати в меню Вид пункт Панели инструментов, а потім натиснути на ім'я потрібної панелі. Якщо панель присутня на екрані, то навпроти її імені буде стояти позначка a. Також для зміни складу панелі інструментів можна у меню Сервис вибрати пункт Настройка. У діалоговому вікні необхідно вибрати укладку Команды. У переліку Категории необхідно вибрати групу кнопок, після чого у переліку Команды з'являються кнопки цієї групи. Щоб додати кнопку до панелі інструментів слід пересунути її з діалогового вікна в потрібну позицію меню. Процес установлення кнопки завершується натисканням кнопки Закрыть. Для видалення кнопки з панелі інструментів необхідно пересунути її в діалогове вікно Настройка.Керувати панелями інструментів зручно за допомогою контекстного меню (мал.7), яке викликається натисканням правої клавіші миші на будь-якій кнопці Під панелями інструментів Microsoft Excel за звичаєм знаходиться рядок формул, а у нижній частині вікна рядок стану. Щоб вивести або забрати ці рядки слід у меню Вид вибирати відповідні пункти: Строка формул або Строка состояния МенюПід заголовком вікна знаходиться рядок меню, через який можна викликати будь-яку команду Microsoft Excel. Для відкриття меню необхідно клацнути мишею на його імені. Після чого з'являться ті команди цього меню, які уживаються найчастіше (мал.3). Якщо клацнути на кнопці у нижній частині меню то з'являться усі команди цього менюДІАГРАМА Для побудови д-ми треба виділити значення, на основі яких буде побудована д-ма. Вставка →Діаграма: у вікні вибираємо тип д-ми з переліку → Далее; визначаємо, де розміщені значення (у рядках або в стовпцях) → Диапазон значень, на базі яких будується д-ма → Далее; якщо необхідно, створюється назва д-ми (осей Х, У) → Далее; визначити розташування д-ми (на окремому листі чи на поточному) → Готово. Цю д-му можна редагувати: клацнути правою кнопкою миші, у меню вибираєш потрібний напрямок редагування (тип, назва, легенда, текстове пояснення до кожного об’єкту д-ми
21. Адрес комірки, відносне посилання на комірку, абсолютне посилання на комірку. Як дати ім”я комірці? Дати визначення, приклади.

Комірка
Комірка — це основний елемент електронної таблиці, лише в ній може міститися якась інформація (текст, значення, формули).
Структура комірки Excel:


Рис. 8.3. Рівні комірки
1-й рівень містить видиме на екрані зображення (тобто відформатований текст чи результат обчислення формули).
2-й рівень містить формати комірки (формат чисел, шрифти, вимикач/вмикач ознаки, показувати чи ні комірку, вид рамки, захист комірки).
3-й рівень містить формулу, що може складатися з тексту, числа чи вбудованих функцій.
4-й рівень містить ім’я комірки, це ім’я може використовуватися у формулах інших комірок, при цьому забезпечується абсолютна адресація даної комірки.
5-й рівень містить примітки даної комірки (довільний текст). Якщо комірка містить примітку, то в правому верхньому куті з’являється червоний квадратик (крапка).
Блоки комірок
Для роботи з кількома комірками відразу необхідно виділити блок комірок. Це робиться в такий спосіб: клацнувши на комірці і утримуючи кнопку миші, протягнемо по аркушу покажчиком миші. При цьому буде зроблено виділення суміжних комірок. Блок описується двома адресами, розділеними знаком двокрапки — адресою верхньої лівої та нижньої правої комірок. На рис. 8.4, 8.5, наприклад, виділений блок: A2:D4.
22. Автозаповнення, навести визначення і приклади. Як створити свої послідовності для автозаповнення?
Істотно створити введення даних до електронної таблиці можна за допомогою авто заповнення, що забезпечує заповнення комірок даними з визначених послідовностей, передбачених в Excel. Такими послідовностями є, зокрема, дні тижня, назви місяців, прогресії.

23. Рядок формул, з яких частин він складається. Посилання на комірки, приклади.

Обчислення в Excel. Формули та функції
Електронна таблиця Excel має великі можливості через наявність у неї могутнього апарату формул і функцій. Будь-яка обробка даних у Excel здійснюється за допомогою цього апарату. Ви можете додавати, множити, ділити числа, добувати квадратні корені, обчислювати синуси та косинуси, логарифми й експоненти. Крім суто обчислювальних дій з окремими числами, ви можете обробляти окремі рядки чи стовпці таблиці, а також цілі блоки комірок. Зокрема, знаходити середнє арифметичне, максимальне та мінімальне значення, середньо-квадратичне відхилення, найімовірніше значення, довірчий інтервал і багато чого іншого.
Формули
Формулою в Excel називається послідовність символів, що починається зі знака рівності =. У цю послідовність символів можуть входити постійні значення, посилання на комірки, імена чи функції оператора. Результатом роботи формули є нове значення, що виводиться як результат обчислення формули за вже наявними даними.
Якщо значення в комірках, на які є посилання у формулах, міняються, то результат зміниться автоматично.
Як приклад введемо формули, що обчислюють корені квадратного тричлена: ax2 + bx + c = 0. Вони введені в комірки A2 і A3 та мають такий вигляд:
= (–B1 + КОРЕНЬ(B1*B1 – 4*A1*C1))/2/A1
= (–B1 – КОРЕНЬ(B1*B1 – 4*A1*C1))/2/A1
У комірках A1, B1 і C1 перебувають значення коефіцієнтів a, b
і с, відповідно. Якщо ви ввели значення коефіцієнтів a = 1, b = –5
і с = 6 (це означає, що в комірках A1, B1 і C1 записані числа 1, 5
і –6), то в комірках A2 і A3, де записані формули, ви одержите числа 2 і –3. Якщо ви зміните число в комірці A1 на –1, то в комірках
з формулами ви одержите числа –6 і 1.

24. Формула, структура формули. Які математичні оператори використовуються у формулах? Які об”єкти ще використовуються у формулах?

Формули
Формулою в Excel називається послідовність символів, що починається зі знака рівності =. У цю послідовність символів можуть входити постійні значення, посилання на комірки, імена чи функції оператора. Результатом роботи формули є нове значення, що виводиться як результат обчислення формули за вже наявними даними.
Якщо значення в комірках, на які є посилання у формулах, міняються, то результат зміниться автоматично.
Як приклад введемо формули, що обчислюють корені квадратного тричлена: ax2 + bx + c = 0. Вони введені в комірки A2 і A3 та мають такий вигляд:
= (–B1 + КОРЕНЬ(B1*B1 – 4*A1*C1))/2/A1
= (–B1 – КОРЕНЬ(B1*B1 – 4*A1*C1))/2/A1
У комірках A1, B1 і C1 перебувають значення коефіцієнтів a, b
і с, відповідно. Якщо ви ввели значення коефіцієнтів a = 1, b = –5
і с = 6 (це означає, що в комірках A1, B1 і C1 записані числа 1, 5
і –6), то в комірках A2 і A3, де записані формули, ви одержите числа 2 і –3. Якщо ви зміните число в комірці A1 на –1, то в комірках
з формулами ви одержите числа –6 і 1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП