ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Інформатика та інформаційні мережі

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Інформатика та інформаційні мережі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Мережа Internet була створена наприкінці 60-х початку 70-х років з метою забезпечення спільного використання інформації та економії комп'ютерного часу. Internet — це глобальна мережа яка поєднує десятки тисяч комп'ютерних мереж, розташованих по всьому світу.
Услуги Internet. Это - комплекс услуг на базе IP: доступ (транспорт) в Internet, электронная почта, создание и размещение собственной Web-страницы на сервере провайдера, доступ к открытым (публичным) телеконференциям, передача файлов (FTP), доступ к местным (региональным) и международным информационным источникам (Internet-версиям газет, журналов и иных средств массовой информации), к поисковым системам и базам данных, подключение коммуникационных узлов и серверов пользователя к сети провайдера для организации доступа и использования сервисов Internet.
FTP – протокол передачі файлів, який дозволяє отримувати та передавати текстові та двійкові файли. ФТП-сервери містять останні версії програмного забезпечення, драйвери підтримки апаратних засобів, тощо.
Електронна пошта — це система, що дозволяє пересилати повідомлення з одного комп'ютера на інший через модем або мережеве з'єднання. Адреса електронної пошти має такий вигляд: ім'я_користувача@хост.домен. Для роботи з електронною поштою використовуються спеціальні програми. Так, у складі Windows 98 існує програма Microsoft Exchange, в пакеті Microsoft Office 2000 — програма Outlook Express. Засоби роботи з електронною поштою мають також Web-броузери Internet Explorer та Netscape Communicator.
USENET — загальнодоступна мережа користувачів, у межах якої люди зі спільними інтересами можуть поєднуватися в дискусійні групи та обмінюватися знаннями, проблемами тощо. Такий спосіб обміну інформацією називається телеконференцією, в кожної з них є своя тематика, т.з. група новин.
TELNET — протокол, який дозволяє перетворити комп'ютер У віддалений термінал іншого комп'ютера. Всі команди та дані, які вводяться з клавіатури, передаються для використання та обробки віддаленому комп’ютеру, а отримані результати виводяться на екран свого компа. Мережа Internet була створена наприкінці 60-х початку 70-х років з метою забезпечення спільного використання інформації та економії комп'ютерного часу. Internet — це глобальна мережа яка поєднує десятки тисяч комп'ютерних мереж, розташованих по всьому світу.
Після підключення до Internet можна обмінюватися даними з
будь-яким комп'ютером цієї мережі.
Кожний комп'ютер, що підключений до Internet, має унікальну адресу (IP). Адреса — це число, яке поділене на 4 групи цифр до трьох цифр у кожній. Адреси Internet поставлені відповідно до назви. За правильним перекладом чисел у назви та навпаки, стежать спеціальні комп'ютери — сервери доменних назв (наприклад, ім'я WEB-сервера Internet — WWW.MCP.COM). Адреса IP має таку структуру:
<Назва комп'ютера (конкретний хост)>. <назва локальної мережі>. <назва мережі>.<назва домену верхнього рівня>

Мережа Internet була створена наприкінці 60-х початку 70-х років з метою забезпечення спільного використання інформації та економії комп'ютерного часу. Internet — це глобальна мережа яка поєднує десятки тисяч комп'ютерних мереж, розташованих по всьому світу.
Після підключення до Internet можна обмінюватися даними з будь-яким комп'ютером цієї мережі.
Усі комп'ютери у мережі користуються мережевими протоколами (протоколами управління передаванням) з назвою TCP/IP, який підтримується такими операційними системами: Windows усіх версій, UNIX, Macintosh тощо. Протокол TCP відповідає за організацію зв'язку між двома комп'ютерами, а протокол IP — за маршрутизацію.
WWW — це служба для пошуку документів у різних базах даних, яка заснована на гіпертекстовій логіці перегляду документів. Гіпертекст — це багатовимірний текст, що може містити посилання різного напрямку або покажчики (адреси) на інші документи та посилання.
Для створення гіпертекстових або гіпермедіа-документів існує спеціальна мова гіпертекстової розмітки HTML.
Гіпермедіа-посилання, що присутні на сторінці WWW, описують місцезнаходження документа (URL), який програма-броузер повинна відобразити на екрані. URL (UNIFORM RESOURS LOCATOR) — уніфіковний покажчик ресурсів, який дозволяє броузеру перейти безпосередньо до файла, що знаходиться на будь-якому сервері мережі. Фактично, URL — це адреса сторінки WWW. Усі URL мають однаковий формат:
<схема доступу>://<комп’ютер>.<адреса файла у файловій системі комп'ютера>

Для роботи з WWW використовуються спеціальні програми — WEB-броузери, які створюють команду, пересилають її на сервер та отримують відповідь. Обробка даних в http складається з чотирьох етапів: відкриття зв'язку, пересилання повідомлень запиту, пересилання даних відповіді та закриття зв'язку. Найбільш поширені Web-броузери: Microsoft Internet Explorer та Netscape Navigator.
Для завантаження потрібної Web-сторінки необхідно ввести її адресу. За допомогою меню Файл цю сторінку можна зберегти на своєму диску або вивести на принтер.
Пошук інформації
Із збільшенням обсягу інформаційного наповнення Інтернету проблема пошуку інформації стає дедалі актуальнішою. Потужним інструментом для розв’язання цієї проблеми є створені пошукові системи, які допомагають знайти необхідні сервери чи окремі Web-сторінки.
Пошукові системи поділяються на тематичні та індексні системи пошуку. Тематичні системи пошуку надають список категорій, в якому Web-сторінки впорядковані за ієрархічною структурою. Переміщуючись по дереву каталогів, можна послідовно обмежити область пошуку й отримати список посилань на Web-вузли, що пов’язані з необхідною темою сторінки. Для користування такою пошуковою системою необхідно точно знати, до якої теми належить інформація.
Індексні системи виконують пошук за заданими ключовими словами. У результаті пошуку система виводить список Web-сторінок, які задовольняють задані критерії. Критеріями пошуку можуть бути слово або набір слів чи логічний вираз.
Відомі пошукові системи www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.meta-ukraine.com.
Для виконання цієї функції необхідно активізувати Web-броузер, ввести адресу пошукового сервера. Після завантаження ввести ключове слово і натиснути Enter. Автоматично підмикається пошукова програма, яка переглядає базу даних сервера і при віднаходженні ключового слова в черговій Web-сторінці записує її адресу в перелік результатів пошуку. Тепер для перегляду змісту знайдених файлів необхідно двічі клацнути на гіперпосиланні.
Пошук можна виконати й у вікні броузера. Для цього активізують кнопку Поиск і вибирають у лівій частині вікна серед переліку відповідний пошуковий сервер.
8.Призначення та використання мережевого оточення WINDOWS 2000. Пошук файлів та комп’ютерів за допомогою засобу «Сетевое окружение».
Microsoft Word 2000 –– могутній інтелектуальний текстовий процесор. Це обумовлено насамперед його численними перевагами, до яких належать широкі функціональні можливості. Важко знайти таке завдання під час роботи з текстами, в процесі створення професійно оформлених документів, яке не можна було б виконати засобами Microsoft Word, які до того ж є зручними та простими у використанні.
За тривалі роки свого розвитку програма пройшла шлях від додатка операційної системи MS-DOS до додатка Windows 3.1 (Word 6.0), далі — до Windows 95 (Word 95 і Word 97), і нині ми вже маємо версію Word 2000. На сьогодні Word являє собою центральне ядро потужного пакета офісних додатків MS Office. Поряд з іншими перевагами цієї програми розглядається її можливість спільної роботи з іншими додатками цього пакета — такими, як система управління базами даних Ассеss, електронними таблицями Ехсеl та ін.
До традиційних засобів форматування процесора Word належать: шрифтове оформлення документів, управління вирівнюванням текстів на смузі набору, управління режимами обтікання вбудованих об’єктів. У питаннях форматування особливої уваги заслуговують унікальні можливості останніх версій Word у роботі з таблицями.
Розвиваючись від версії до версії, текстовий процесор поступово набуває все нових і нових можливостей з автоматизації роботи з документами: використання стилів оформлення абзаців і застосування шаблонів документа, перевірка граматики та орфографії, створення комплексних документів і документів злиття на основі табличних даних.
Наявність розвинутих засобів управління вставкою та текстовий документ об’єктів, що підготовлені в інших додатках (креслень, малюнків, діаграм, таблиць) певною мірою виводить Word за рамки звичайного текстового процесора. Незважаючи на те, що програма не є системою електронної верстки поліграфічних видань, маємо приклади, коли великі за обсягом видання використовують її саме в цій ролі.
В останні роки з’явився ще один напрямок розширення операційного простору Word. У світлі загальної орієнтації операційних програмних продуктів на взаємодію з Інтернетом, Word підтримує концепцію гіпертекстових посилань і дає можливість створити не лише друковані, а й електронні документи.
Існує кілька версій Word для Windows, кожна наступна версія сумісна, як правило, з попередніми версіями і має додаткові можливості. Подальший виклад ґрунтуватиметься на русифікованій версії.
Значок Сетевое окружение
Використовується для підключення до будь-якого комп’ютера в мережі, якщо поточний комп’ютер входить у мережу
9.Команда "Поиск" і її використання для пошуку папок, файлів та ярликів
Команда Найти
Цей пункт можна вважати «пошуковим центром» системи Windows 98. У ньому міститься кілька засобів пошуку інформації, кожен з яких дублює пошукові засоби свого батьківського додатка (рис. 5.20). Оскільки пошук ніколи не буває самоціллю (він потрібний для виконання конкретного завдання), то й виконувати його краще з додатка, в якому запущене завдання. Проте як єдиний центр, у якому зібрані основні пошукові засоби системи Windows 98, цей пункт Головного меню також може використовуватися. Він відкриває доступ до таких засобів пошуку:
• Файлы и папки — засіб пошуку папок і файлів у файловій системі автономного комп’ютера. Дає можливість пошуку файла за його іменем (чи фрагментом імені), типом, датою створення (зміни) чи за фрагментом змісту. Пошуковий засіб дублює пошукову систему програми Проводник (Windows Explorer), що створює додаткові зручності в роботі.
• Компьютер — засіб пошуку папок, дисків і комп’ютерів у локальній мережі. Він дублює пошукову систему, вбудовану в систему Сетевое окружение (Network Neighborhood).
• В Интернете. Засіб пошуку інформації в Інтернеті. Сам по собі він не виконує пошукові функції, а замість цього дає можливість за допомогою оглядача Internet Explorer одержати доступ до пошукових систем Інтернету, що, в свою чергу, й виконують пошук інформації у всесвітній Мережі. Існуючі пошукові системи поділяються на тематичні каталоги і пошукові індекси. Вони дають можливість розшукувати ресурси, присвячені заданій темі, за ключовими словами, а також розшукувати не лише текстові документи, а й графічні та мультимедійні.
Переналаштувати засіб пошуку інформації в Інтернеті можна в рамках настроювання оглядача Internet Explorer 4.0.
• С помощью Microsoft Outlook. Засіб пошуку інформації в прикладних документах, створених додатками пакета Microsoft Office та іншими додатками Microsoft. У тих випадках, коли
інформація, що міститься в цих документах, форматована спе-
ціальними засобами, звичайний пошук за допомогою системного засобу Искать файлы и папки може не дати позитивних результатів. У цьому разі й користуються засобом пошуку, що входить до складу Microsoft Outlook.
• Людей. Засіб пошуку інформації про людей (телефони, адреси й ін.). Пошук може вестися не тільки в межах влас-
норучно створеної Адресної книги (Address Book), а й за допомогою спеціальних систем, що зберігають персоналії в Інтернеті.
10.Технологія роботи з папками, файлами та ярликами на робочому столі та у вікні МОЙ КОМПЬЮТЕР. Переміщення, копіювання, перейменування та вилучення папок, файлів і ярликів. Використання буферу обміну. Швидкий перегляд файлів та їх друкування.
Папка Мой компьютер
Головне меню надає найзручніший метод навігації, якщо її метою є запуск додатка чи відкриття документа. Але в навігації можуть бути й інші завдання — обслуговування жорсткого диска чи локальної мережі.
І жорсткий диск, і локальна мережа являють собою фізичні пристрої, тому підходити до подібного завдання можна двома шляхами. Припустимо, що необхідно перевірити жорсткий диск D: на наявність дефектів робочої поверхні. Для цього можна знайти і запустити програму перевірки диска, а потім у рамках даної програми вибрати диск D: і провести перевірку. Але можна піти й іншим шляхом — почати з об’єкта (знайти та вибрати жорсткий диск D:), а потім вибрати програму для його обслуговування. У першому випадку робота починається з вибору програми ScanDisk у Главном меню, а в другому — з вибору значка диска D: у вікні Мой компьютер. Цей приклад характеризує два можливі підходи: логічний і фізичний.
У цьому й полягає різниця в методиці навігації за допомогою структури Главного меню і структури Мой компьютер: Главное меню краще забезпечує навігацію за логічною структурою, а Мой компьютер — за фізичною.
Щоб відкрити вікно Мой компьютер (рис. 5.8), досить двічі клацнути по значку Мой компьютер, що зазвичай розташований у лівому верхньому куті Робочого столу. Це вікно надає негайний доступ до дисководів гнучких і компакт-дисків, до жорстких дисків, а також до корисних папок для обслуговування фізичних пристроїв — Панель управления, Принтеры, Удаленный доступ к сети та Назначенные задания.

Засоби навігації в структурі Мой компьютер
Подвійне клацання по значку диска приводить до того, що відкривається вікно папки, в якому представлено вміст даного диска.
Якщо компакт-диск, що знаходиться в дисководі CD-ROM, має засоби для автоматичного запуску, то подвійне клацання по значку дисковода приведе не до відображення вмісту диска, а до запуску програмного забезпечення, що зберігається на ньому. Якщо це не потрібно, тоді правою кнопкою миші слід клацнути по значку дисковода CD-ROM і в контекстному меню вибирати пункт Открыть.
Те, що ми бачимо на рис. 5.8, — це типове вікно папки. Ієрархічна структура Мой компьютер представлена послідовністю звичайних вікон папок. Навігація в цій структурі здійснюється засобами, що наявні в складі вікна папки, а саме:
• за допомогою команди Переход рядка меню;
• використанням кнопок переходу Вперед, Назад і Вверх на один рівень;
• зазначенням адреси переходу в поле Адрес;
• вибором пункту переходу зі списку за допомогою кнопки, що розкриває, поле Адрес.
Швидкий доступ до папки Избранное і наявність панелі Ссылки дають додаткові можливості навігації. Якщо потрібен вихід для навігації в Інтернеті, в правому верхньому куті є значок Windows 98, клацнувши по якому запускаємо Обозреватель. Якщо ж потрібен перехід для навігації по довідковій системі, для цього служить пункт Справка рядка меню.
Як бачимо, вікно надає достатньо можливостей для навігації як у межах одного комп’ютера, так і по всьому світі. Проте нам слід згадати і про завдання навігації.

Завдання навігації в структурі Мой компьютер
Навігація в структурі Главного меню служить для пошуку та запуску єдиного додатка чи відкриття єдиного документа. При цьому зовсім не відомо, де фізично розташований додаток чи де перебуває документ.
Коли спробувати застосувати для щойно згаданих цілей навігації структуру папок Мой компьютер, то доведеться тримати в голові повний шлях доступу до кожного документа і до кожного додатка. Шлях до документа чи додатка, що лежить на глибині 4—5 рівнів папок, може перетворитися в непрохідний лабіринт із поворотами й глухими кутами. Висновок простий: для запуску додатків і відкриття документів вікно Мой компьютер застосовувати не слід. Його основний недолік — складність структури лабіринту папок. Для того, щоб не губитися в ієрархії, занурення в структуру не має перевищувати одного-двох рівнів, а найкоштовніше, що лежить на такій скромній глибині, — це диски комп’ютера. Таким чином, значком Мой компьютер користуються, насамперед, для виконання операцій з дисками: контролю за їх станом, обслуговування, переміщення і копіювання файлів між дисками, огляду вмісту дисків і т. ін.
Ще однією цінною властивістю структури Мой компьютер є можливість одночасного відкриття двох і більше вікон, що відповідають різним дискам чи різним папкам одного диска. У цьому разі процес копіювання та переміщення файлів з одного диска на інший набуває особливої простоти і наочності.

Особливості навігації в структурі Мой компьютер
Істотна особливість навігації в структурі Мой компьютер пов’язана з тим, що в процесі переходу від одного вікна папки до іншого є два режими відкриття нових вікон папок. Можна зробити так, що кожна нова папка відкриватиметься у своєму вікні, але можна зробити й так, що чергова папка відкриватиметься у вікні попередньої папки (цей варіант прийнятий за замовчуванням).
У першому випадку простіше орієнтуватися в структурі папок, оскільки перед нами не тільки вікно поточної відкритої
папки, а й вікна всіх папок, відкритих раніше. Але при цьому
екран надто швидко переповнюється вікнами відкритих папок (рис. 5.5). Другий варіант не перевантажує екран, але ускладнює орієнтацію.

Настроювання режиму відображення кожної папки в окремому вікні.
1. Клацнути на пункті Вид у рядку меню. В меню, що відкривається, вибрати пункт Свойства папки — з’явиться діалогове вікно Свойства папки.
2. На вкладці Общие ввімкнути перемикач Классический стиль.
3. Клацнувши по кнопці ОК, закрити діалогове вікно Свойства папки.
Настроювання режиму відображення всіх папок в одному вікні
1. Натиснути на пункт Вид у рядку меню. В меню, що відкриється, вибрати пункт Свойства папки — відкриється діалогове вікно Свойства папки.
2. На вкладці Общие ввімкнути перемикач Выбранных предпочтений. Клацнувши по кнопці Настроить відкрити діалогове вікно Предпочтения, в якому ввімкнути перемикач Открывать папки в одном и том же окне. Закрити діалогове вікно Предпочтения клацнувши по кнопці ОК.
3. Клацнувши по кнопці ОК, закрити діалогове вікно Свойства папки.

11.Робота з ієрархічною структурою дисків, з папками і файлами за допомогою програми ПРОВОДНИК. Відновлення папок, файлів і ярликів за допомогою КОРЗИНЫ
Проводник
Запуск програми Проводник
Проводник викликається клацанням правої кнопки по меню Пуск чи будь-якому реквізитному (обов’язковому і що не видаляється) значку Рабочего стола чи по значку папки. Для швидкого виклику Проводника, можливо, буде зручно створити і помістити на Панель быстрого запуска Панели задач його персональний значок — тоді він запускатиметься одним клацанням.
Щоб створити значок Проводника на Рабочем столе, по-
трібно:
1) клацнути по кнопці Пуск — відкриється Главное меню;
2) вибрати пункт Программы;
3) у вкладеному меню, що відкрилося, відшукати пункт Проводник і клацнути по ньому правою кнопкою миші. Кнопку не відпускати;
4) перемістити покажчик миші, не відпускаючи праву кнопку, на вільне місце Рабочего стола. Відпустити праву кнопку;
5) в контекстному меню вибрати пункт Копировать і клацнути по ньому — на Робочому столі з’явиться ярлик програми Проводник.
Перенесення значка Проводника на Панель быстрого запуска:
1) переконатися в наявності вільного місця на Панели быстрого запуска Панели задач. Якщо вільного місця для розміщення нового значка немає, можна розширити Панель быстрого запуска: установити покажчик миші на маркері переміщення праворуч від Панели быстрого запуска і, коли покажчик миші змінить форму, розтягти панель вправо;
2) перетягнути значок Проводника на Панель быстрого запуска.
Структура вікна програми Проводник
Клацаємо правою кнопкою миші на значку папки Мои документы і з контекстного меню відкриваємо вікно програми Проводник. Як видно, в основному його структура відповідає вище розглянутій структурі вікон папок, хоча важливі відмінності все-таки є. Відрізняється рядок меню, панель інструментів, але головна особливість полягає в наявності двох робочих ділянок (двох панелей), завдяки чому і забезпечується простота маніпуляцій з папками та файлами (рис. 5.23).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП