ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Економіка праці і соціально трудові відносини

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Економіка праці і соціально трудові відносини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Задачі

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Задача 2.1
Розрахуйте як змінилась структура зайнятих в економіці, у звітному періоді, якщо усього зайнятих у цьому періоді в галузях економіки було 35,72 млн осіб, у тому числі у сфері мат вир-ва 20,47 млн осіб, а у сфері послуг 15,25 млн осіб. Відповідно у базисному періоді було 19,85 млн осіб, 15,98 млн.
Uпр=(4518/19030)*100=23,7%
Розв’язок

 

Базисний

%

Звітний

%

Мат вир млн осіб

19,85

19,85/35,83=55,4

20,47

20,47/35,72=57,31

Сфера послуг

15,98

15,98/35,83=44,6

15,25

15,25/35,72=42,69

Всього

35,83

100%

35,72

100

Задача 2.2
У звітному році чисельність зайнятого  в економічній діяльності населення країни складала 19,9 млн осіб, з яких 9,4 млн зайняті в мат вир-ці, а всі інші – в обслуговуванні. На плануємий рік очікується ↑ чисельності зайнятих в економічній діяльності на 0,6 мон і, в той же час ↓ зайнятості в мат вир-ві на 0,3 млн осіб.
Розв’язок
еі=Еі/Е, де еі – рівень зайнятості в певній галузі, %; Еі – чисельність зайнятих у певній галузі, осіб; Е – загальна чисельність зайнятих.
Ем.зв=(9,4/19,9)*100=47,2%
Еоб.зв.=100-47,2=52,8%
Ем.пл.=((9,4-0,3)/(19,9+0,6))*100=44,4%
Еоб.пл.=100-44,4=55,6%
∆ем=44,4-47,2=-2,8%
∆еоб=55,6-52,8=2,8%

Задача 2.3
Населення міста налічує 496 тис осіб, з яких 72% знаходяться у віці 15-70 років. Підрахуйте рівень економічної активності населення міста і рівень безробіття, якщо зі 117,8 тис незайнятих осіб цієї вікової категорії обстеженням домогосподарств виявлено 29,3 тис безробітних.
Розв’язок

  1. База екон акьтв нас (S)

S=496*0,72=357,12 тис осіб

  1. Чисельність екон актив нас (LF)

LF=357,12-117,8+29,3=268,62 тис осіб

  1. Рівень економічної активності

LF=(268,62/357,12)*100=75,2%

  1. Рівень безробіття (U)

U=(29,3/268,62)*100=10,9%

Задача 2.4
Використовуючи наведені в табл дані визначити рівень економічної активності, рівень зайнятості населення та рівень безробіття в Україні. Проаналізувати його динаміку за 2000-2005 рр.
Населення УКР за економ актив (15-70рр), тис осіб


Показник

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

Тис ос

Тис ос

Тис ос

Тис ос

Тис ос

Тис ос

Екон актив нас (ЕАН)

22831

22427

22232

22171

22202

22281

Працездатного віку

21151

20894

20670

20618

20583

20482

Старше працезд віку

1680,1

1532,9

1562,4

1553,2

1619,9

1799,1

Зайняті

20175

19972

20091

20163

20296

20680

Працездатного віку

18521

18453

18541

18624

18694

18887

Старше працезд віку

1654,3

1518,2

1550,3

1539,2

1601,4

1793,5

Безробітні

2655,8

2455

2140,7

2008

1906,7

1600,8

Працездатного віку

2630

2440,3

2128,6

1994

1888,2

1595,2

Старше працезд віку

25,8

14,7

12,1

14

18,5

5,6

Економ неактив нас(ЕНН)

13318

13596

13668

13688

13623

13560

Працездатного віку

7562,4

7894,1

8140,2

8262,8

8365,4

8410,3

Старше працезд віку

5756

5701,5

5527,3

5424,8

5257,5

5149,4

Заг к-ть нас2000=ЕАН+ЕНН=22831+13318=36149
Заг к-ть нас2001=36023
Заг к-ть нас2002=35900
Заг к-ть нас2003=35859
Заг к-ть нас2004=35825
Заг к-ть нас2005=35841
Розв’язок

 

2000,%

2001,%

2002%

2003%

2004%

2005%

Рівень економ актив=ЕАН/заг к-ть

63,2

62,3

61,9

61,8

62

62,2

Рівень зайнятості=зайняті/заг к-ть нас

55,8

55,4

56,0

56,2

56,7

57,7

Рівень Б=безроб/економ акт нас

11,6

10,9

9,6

9,1

8,6

7,2

Рівень економ неактив=ЕНН/заг к-ть

36,8

37,7

38,1

38,2

38,0

37,8

Тема 5. Ринок праці та його регулювання
Задача 5.1
На кінець звітного періоду чисельність безробітних в районі за тривалістю безробіття розподілялась таким чином: 2 місяці без роботи – 4220 осіб, 4 – 1870, 5-3720, 8-1680. Підрахуйте середню тривалість безробіття в районі
Розв’язок
Тс=(∑T*U)/∑U
Тс-сер трив Б, міс
Т-трив Б відпов групи, міс
U-чис відп за трив групи Б, осіб
Тс=(2*4220+4*1870+5*3720+8*1680)/(4220+1870+3720+1680)=4,1 міс.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП