ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Економіка праці і соціально трудові відносини

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Економіка праці і соціально трудові відносини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Тема 11. Аналіз звітності і аудит у сфері праці
Задача 11.1
Визначте, яке з двох металургійних підприємств у звітному році спрацювало більш продуктивно? Необхідні дані у таблиці.


Під-во

Базисний рік

Звітний рік

 

Обсяг виробництва, тис. грн.

Чисельність ПВП, осіб

Обсяг виробництва, тис. грн.

Чисельність ПВП, осіб

№1

260000

3450

295000

3470

№2

520000

4720

601000

4880

Розв'язок
Продуктивніше спрацювало те підприємство, на якому питома вага приросту продукції за  рахунок продуктивності праці (%∆QПП) була вищою.

Знаходимо відсоток приросту чисельності (%∆Ч):

Знаходимо відсоток приросту продукції (%∆QПП)

Знаходимо питому вагу продукції, отриману за рахунок приросту продуктивності праці:

Відповідь: продуктивніше спрацювало перше підприємство.

Задача 11.2
Бригада у складі 20 робітників виконала роботу по збірці устаткування. Розподіл робітників і робіт по тарифних розрядах у таблиці

Розряди

Коефіцієнти

Чисельність робітників

Обсяг годин, тис нормогодин

1

1

-

-

2

1,13

-

8

3

1,29

6

12

4

1,48

-

10

5

1,71

6

-

6

2

8

-

Підрахуйте середню годину тарифну ставку робітників та виконаних ними робіт і зробіть висновки на основі розрахунків чи ефективно використовується робоча сила і фонд заробітної плати в даному випадку.
Розв'язок
Підрахуємо середній тарифний коефіцієнт бригади робітників і робіт.

Підрахуємо середню тарифну ставку робітників і робіт із розрахунку ТГОД1розряду=2,07 грн

Оскільки робітникам, незалежно від розряду робіт, слід сплатити відповідно до їх тарифної ставки перевитрати фонду оплати праці за дану роботу складуть:

 1. за годину (3,52 - 2,71)=81 коп. х 20 = 16,2 грн.
 2. за зміну 16,2 х 7 = 113,4 грн.
 3. за місяць (154 год.) 16,2 х 113,4= 1837,08 грн.

Робоча сила і фонд заробітної плати використовуються незадовільно через помилки у плануванні робіт.

Задача 11.3
Визначити значимість в абсолютному виразі і за питомою вагою кожного чинника, що зумовив зростання продуктивності праці на основі наступних показників.


Показники

Базисний період

Звітний період

Годинний виробіток, грн.

6

6,5

Кількість годин роботи за зміну

7,95

8,1

Кількість явочних днів за рік

228

225

Питома вага робітників в загальній чисельності персоналу, %

80

82

Розв'язок
Визначаємо виробіток на 1 працівника в базисному періоді
6*76,95*228*0,8=8700,5 грн.
І в звітному періоді
6,5*8,1*225*0,82=9713,9 грн.
Визначаємо абсолютний приріст
9713,9-8700 = 1013,4 грн.
Визначаємо процент зростання виробітку
9713,9/8700- 1.1164*100=116.5%
Визначаємо абсолютний приріст і за питомою вагою продуктивності праці по кожному чиннику:
а)         1 підстановка за рахунок збільшення годинного виробітку
6.5 х 7.95 х 228 х 0.8 = 9425.5 грн. Абсолютний приріст 9425.5 - 8700.5 = 725 грн. питома вага = 725/1013.4=71.55%
б)         2 підстановка за рахунок зменшення з внутризмінних втрат робочого часу
6.5 х 8.1 х 228 х 0.8 = 9603.4 Абсолютний приріст 9603.4- 9425.5 = 177.9
питома вага =177/1013.4=17.55%
в)         3 підстановка За рахунок зменшення числа явочних днів
6.5 х 8.1 х 225 х 0.8 = 9477 грн
Абсолютний приріст 9425.5 - 9603.4= -126.4 грн питома вага = -126.4/1013.4=-12.47%
г)          4 підстановка За рахунок збільшення питомої ваги працівників
6.5 х 8.1 х 225 х 0.82 = 9713.9 грн. Абсолютний приріст 9713.9 - 9477 = 236.9 питома вага = 236.9/1013.4=23.38% Перевірка 71.55 +17.55+(-12.47) + 23.38 = 100
Задача 11.4
Розподілити приріст продукції за наступними чинниками - зростання виробітку, зміни використання робочого часу і чисельності робітників в абсолютних і відносних величини на основі даних, наведених в таблиці.

Показники

Базисний період

Звітний період

Обсяг товарної продукції, тис. грн.

7500

8000

Кількість робітників, чол.

650

670

Кількість годин, відпрацьованих всіма робітниками тис. год.

1157

11993

Розв'язок
800/7500=106,66 абсолютний приріст 8000-7500=500

 1. 7500тис/650=11538 грн.
 2. 8000тис/670=11940 грн.
 3. 11940/11538*100=103,48% (продуктивність праці)
 4. 670/650*100=103,07%
 5. 1157тис/650=1780год
 6. 61199,3тис/670=1790год
 7. 1790/1780*100=100,56%
 8. 3,48%виробіток+3,07%чис. робітн+0,56%зміна викор. роб. часу=7,11 %
 9. 6,675/7,11%=0,937%
 10. 500тис/6,67=75,07тис.грн.
 11. 3,48*0,937=3,26%
 12. 3,07*0,937=2,87%
 13. 0,56*0,937=0,52%
 14. 75,07*3,26=244,72
 15. 75,07*2,27=215,45
 16. 75,07*0,52=39,06

Задача 11.5
На основі наведених даних визначити за рахунок яких чинників і в якій мірі відбулося зростання обсягів виробництва в звітному періоді.


Показники

Базисний період

Звітний період

Обсяг продукції, тис. грн.

11000

11500

Трудомісткість, тис. нормо-год.

2544

2580

Кількість основних робітників, осіб

1220

1252

Витрати прані основних робітників, тис. чол.-год.

2200

2250

Чисельність промислово-виробничого
персоналу, осіб

3000

3020

Розв'язок
1)  трудомісткість на 1 тис. грн.
Базисний 2544000/11000=231.27 Звітний 2580000/11500=224.35 
I=0,97

 1. виконання норм 2544000/2200000/* 100=115.6 звітний 2580000/2250000*100=114,7

I=0,99

 1. використання робочого часу 2200тис/1220= 1803 год  звіт=2250тис/1252=1797 год
  І=1797/1803=0,997
 2. питома вага осн. робітників баз= 1220/3000*100=40.7% звіт=1252/3020* 100- 41.5%
  I=1,02
 3. 1/(0,97*0,99*0,977* 1,02)=1,045

6)       Виробіток на 1 працюючого (ПВП)
Баз 1Імлн/3000=3666.7
Звіт 11500тис/3020=3807,9

 

Задача  11.6
Підприємство, яке налічує865 працівників і працює в 1 зміну, протягом звітного місяця мало простій через відключення струму 6 робочих днів з 22-х.Однак заробітну плату по частковому безробіттю сплачено лише 112 робітникам, а інші отримали її повністю як за відпрацьований час. Підрахуйте рівень прихованого безробіття за звітний місяць.
Розв’язок:

 1. Визначаємо загальний фонд робочого часу (Фр.ч.з.)

      Фрчз=865*22=19030 (люд. днів)

 1. Визначаємо втрачений фонд робочого часу (Фр.ч.вт.)

      Фрчвт=865*6=5190 (люд. днів)

 1. Визначаємо врахований втрачений фонд робочого часу (Фр.ч.вт.вр.)

Фр.ч.вт.вр.=112*6=672 (люд. днів)

 1. Визначаємо неврахований втрачений фонд робочого часу (Фр.ч.вт.невр.)

      Фр.ч.вт.невр.=5190-672=4518 (люд. днів)

 1. Визначаємо рівень прихованого безробіття (Uпр)

Uпр=(4518/19030)*100=23,7%
Розв’язок

 

2000,%

2001,%

2002%

2003%

2004%

2005%

Рівень економ актив=ЕАН/заг к-ть

63,2

62,3

61,9

61,8

62

62,2

Рівень зайнятості=зайняті/заг к-ть нас

55,8

55,4

56,0

56,2

56,7

57,7

Рівень Б=безроб/економ акт нас

11,6

10,9

9,6

9,1

8,6

7,2

Рівень економ неактив=ЕНН/заг к-ть

36,8

37,7

38,1

38,2

38,0

37,8


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП