ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Мовознавство, фонетика, морфологія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Мовознавство, фонетика, морфологія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Секція „Українська мова”

Українська мова та література
11 клас


I рівень складності
(6 балів) 1. Визначте морфеми в словах: умивалися, опитування, замислитися, невчасно, збір, водій, розбитий, дівчинонько.
2. Провідмінюйте числівник 547.
3. Назвіть героїв кіноповісті О.Довженка «Зачарована Десна». Дайте їм короткі влучні характеристики.

II рівень складності
(12 балів) 1. У поданих реченнях підкресліть відокремлені означення, сформулюйте правила їх відокремлення.
Гори підходять до самого моря, гострі, скелясті, мертві, за ними – безмежний сніговий хребет, холодний, як безнадія... (П. Загребельний).
Осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім новий світ (О.Довженко).
Старі дерев’яні доми, оздоблені густою різьбою, криво нахилені один до одного, ось-ось попадають(П. Загребельний).
Наче зачарований велетень, стояв ліс, опушений весь інеєм білим, прикритий і пронизаний наскрізь сонячним сяйвом. В ньому було тихо; холодне повітря від лютого морозу, здається, загусло, ані ворухнеться – чисте, прозоре, спокійне (Панас Мирний).
Розгойдане море, вже брудне і темне, наскакувало на берег і покривало скелі, по яких по тому стікали патьоки брудної спіненої води (Михайло Коцюбинський). 2. Розкажіть про написання в українській мові подвоєних та неподвоєних приголосних у словах іншомовного походження. Сформулюйте правила та запишіть винятки з правил. 3. Розкажіть, які віхи історії українського народу відображені у творах І Багряного. III рівень складності
( 21 бал) 1. Що означає наказовий спосіб дієслова і коли вживаються форми наказового способу в українській мові? Розкажіть, які є форми наказового способу дієслова в українській мові та поясніть, як вони утворюються. Утворіть від дієслів писати, відпочити, працювати, ловити, міркувати, думати, пекти, пізнати усі можливі форми форми наказового способу.
2. Зробіть повний синтаксичний розбір речення: підкресліть усі члени речення, побудуйте його структурну схему, визначте тип. Подайте характеристику сполучних засобів цього складного речення.
Виконайте словотвірний аналіз виділеного слова.
Я почуватимусь щасливим, якщо мені на сторінках нового роману вдалося показати хоч крихту того, чим сьогодні живуть люди, які у невтомній, тяжкій праці, не завжди ще нами, на жаль, як слід поцінованій, творять хліб (В.Дрозд). 3. Напишіть невеликий твір-роздум на тему: «Природа і людина у творчості М.Рильського». Секція „Українська мова”

Українська мова та література
10 клас


I рівень складності
( 6 балів)
1. Запишіть іменники у формі кличного відмінка: учитель, Вікторія Станіславівна, Софія, Марія, Леся Михайлівна, Коля, Марійка, Ілля Віталійович, Олеся, батько продюсер, Микола Васильович, Оля, Валя, сестра, бабуся, мамуся, невісточка, Сергій Якович, учень, депутат, міністр, директор, редактор, Рая.
2. Дайте визначення складнопідрядного речення. Наведіть приклад.
3. Поясніть назву повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків». II рівень складності
( 12 балів)
1. Дайте визначення словосполучення. Розкажіть, які є типи словосполучень та якими різновидами підрядного зв’язку можуть пов’язуватися слова у словосполученні. Наведіть приклади.
2. Знайдіть відокремлені члени речення, підкресліть їх та поставте розділові знаки. Сформулюйте правила відокремлення членів речення.
Він розпростертий на стерні уперше, мабуть, за своє дитяче життя почув тепло, що струмилося з землі, із зжатих житніх стеблин, ...із густого каміння (Р.Федорів).
Ультиматум – це рішуча категорична вимога супроводжувана погрозами.
Знов прибули до нашої шпаківні Її, мабуть, торішні хазяї І зразу співи почали свої Насмішкуватим спрямуванням дивні (М.Рильський).
Опівночі, коли промчить, прошурхоче велосипедами нічна зміна у бік заводів, і зморена денними клопотами Зачіплянка нарешті поринає в сон, і висне над нею з просторів неба місяць зеленорогий, собор стоїть над селищами в задумі один серед тиші... ( О.Гончар).
Ясне сонце почало підніматись десь далеко за лісом, і його червоний світ слався в лісі по снігу, а на опушених інеєм високих гілках стрибало його ясне проміння висвічуючи то жовто-зеленими, то червоно-синіми іскорками.
3. Розкажіть, що є спільного у родинній історії Чіпки Варениченка та Максима Гудзя (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»). III рівень складності
( 21 бал)
1. Зробіть повний синтаксичний розбір складного речення: підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип. Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.
Ось вона стоїть, українська хата, в якій народ наш не шукав захисту від безмірності історії, бо мав душу нелякливу й вільну, хата, з якої вийшли Тарас Шевченко і Павло Попович, сини землі нашої, що сягнули зір силою свого духу (П.Загребельний).
2. З тексту випишіть дієслова у початковій формі. Утворіть від них усі можливі дієприкметники та дієприслівники, пояснюючи, від якої основи та за допомогою яких засобів утворюється кожний дієприкметник або дієприслівник.
Сонце, схилившись на захід, упало в сині хмари, і на землі враз наступила темнота. Небо прорізали вогняні стріли, ударив грім, на курних дорогах знявся вітер, закрутився клубком і помчав у жита. Підхопив сніп, підняв до хмар і розтрусив над полем. Жовта солома, освітлена блискавицею, довго носилась у повітрі. Житами побігли, покрутились коловороти, зашуміло стигле колосся, обважніле, ще більше пригнулось до землі.
Пролетів перший порив вітру, і на полі знову стало тихо. Звузився горизонт, важко звис над ланами. Темнота гусла, стугонів грім, з півночі потягло прохолодою. Знову налетів вітер і понісся через поля, лісок... Похилив жита, сердито погнав хвилі на далекі пагорби.
Зовсім стемніло. Небо безперервно мережали блискавиці, освітлюючи стіну житів, дорогу, старезні верби і телефонні стовп (За О.Десняком).
3. Напишіть невеликий твір-роздум на тему: «Згубний вплив на людину фанатичного поклоніння багатству (за п’єсою І.Карпенка-Карого «Хазяїн»)». Секція „Фольклористика та мистецтвознавство”

Українська мова та література
11 клас


I рівень складності
( 6 балів)
1. Запишіть іменники у формі кличного відмінка: Юрасик, Юра, Катерина, Інна, Ніна, Алла, Микола, студентка, сваха, кума, Настя, Ілля, суддя, земля, пісня, теща, Богдан, Руслан, Віктор, Андрійко, Тарас, Дмитро, президент, брокер, менеджер, спікер, брат, друг, Вікторія, син, Леся, Катруся, Толя, Надія Дмитрівна, Наталія Іванівна, Ольга Володимирівна.
2. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте тип речення. [ ] , але [ ], (що ) і (що ).
3. Чому твір І.Драча «Чорнобильська Мадонна» називається мозаїчною поемою? IІ рівень складності
(12 балів)
1. Розкажіть про особливості відмінювання іменників ІІІ та ІV відмін. Наведіть приклади.
2. У поданих реченнях підкресліть відокремлені прикладки, сформулюйте правила їх відокремлення.
Вони, Настасині очі, мабуть, міняються залежно від освітлення, як і отой камінь александрит, що то світліє, то наливається темним бузком.
Дилери, як члени фондової біржі, можуть укладати угоди між собою, з брокерами і безпосередньо з клієнтами.
Вже рік, як він має найвищу владу в своїй землі, а влада лишилася для нього незбагненною і загадковою так само, як був загадковий він, султан, для сторонніх очей (П. Загребельний).
І старенька добра жінка, певне, мати партизанів, Їм давала із коновки із джерел її напиться (Л.Забашта).
Кажуть, створив ти статую – пісню свою чудову, Тільки мороз ударив – міг би спотворити диво, Зняв ти із себе ковдру, вкрив ти її, вродливу (Л.Забашта).
3. Поясніть, чому В.Симоненко використав образ лебедя у поезії «Лебеді материнства» і чому вірш має таку назву.
III рівень складності
(21 бал)
1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Виконайте морфологічний розбір виділених слів.
Нерідко ми любимо повторювати, що наше сьогодення надто бурхливе, що живемо ми поспіхом, стрімко, навіть навально, і нічого не вдієш – така-бо епоха, такий вже час(В.Логвиненко).
2. Від поданих слів утворіть прикметники. Позначте засоби (суфікси, префікси), за допомогою яких вони утворилися та визначте спосіб словотворення.
Визначте, до якої групи за значенням належить кожний прикметник і відповідно до цього запишіть прикметники у різні колонки: відносні, присвійні. Поясніть особливості кожної групи. Поміркуйте, чому серед них немає якісних прикметників.
Наталка, Микола, Ольга, Олеся, вітер, сонце, книга, пісок, пісня, риба, батько, син, матуся, сестра, учитель, вовк, комп’ютер, тітка, сусідка, папір, лялька, рослина, качка, джміль, осінь, учень.
3. Напишіть невеликий твір-роздум про систему виховання дітей, якої послідовно дотримується головний герой п’єси О.Коломійця «Дикий ангел». Секція „Фольклористика та мистецтвознавство”

Українська мова та література
10 клас


I рівень складності
( 6 балів) 1. Запишіть усі особові форми дієслів вимкнути, перелетіти, споруджувати.
2. Назвіть типи підрядних частин у складнопідрядному реченні. Наведіть 3 – 4 приклади
складнопідрядних речень з різними типами підрядних частин.
3. Поясніть назву твору І.Франка «Перехресні стежки». II рівень складності
(12 балів) 1. Поясніть, які є форми ступенів порівняння прикметників та як вони утворюються. Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння прикметників високий, важкий, добрий, дорогий, мідрий, легкий, цікавий.
2. До поданих слів доберіть однокореневі слова або інші форми слів, щоб проілюструвати чергування приголосних звуків. Випишіть чергування і поясніть, за яких умов вони відбуваються (при відмінюванні, при словотворенні).
Качка, носити, летіти, ходити, щока, перемагати, мести, нести, сухий, знак, любити, сидіти, косити, рух, водити, стріха, ворог, ліпити, книжка, козак, плакати, платити, дорога, берег.
3. Розкрийте назву твору Ю.Федьковича «Три як рідні брати». Як передано ідею твору у його назві? III рівень складності
(21 бал) 1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте
його структурну схему, визначте тип). Виконайте морфологічний розбір виділених слів.
Є дороги, по яких ми ходимо всього-на-всього один раз, є такі, що самі нав’язуються, щоб їх повторити; а є постійні, залежні не від тебе, залежні від твоєї пам’яті, твого серця – дороги до отчого порога (За В.Логвиненком).
2. Випишіть прислівники разом із словами, з якими вони пов’язані. З’ясуйте значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль прислівників. Там, де це можливо, утворіть форми вищого та найвищого ступенів порівняння.
Під деревами вже глибоко осів сніг, інколи біля відхуканих окоренків проглядали цупкі зелені хрещики… Зараз над поворонілою водою в ріст людини, мов прив’язана, висить тонка й прозора намітка синьої імли... (За М.Стельмахом).Вода мерехтіла, вода світилась різними барвами, вода міняла настрій, де всміхалась по-дитячому щиро, а де стриманіше(Є.Гуцало). Пароплав ішов швидко, та Надії здавалося, що він посувається надто повільно (Яків Баш). Десь далеко дуже швидко, наче наввипередки, стукали зенітки (Л.Первомайський). Катер гойдався біля причалу; він не міг наблизитися упритул, і Мар’яна дивилася на розлитий безмір Дніпра…(Н.Бічуя). Пізно увечері, а то й уночі Нестор Іванович виходить надвір і споглядає зоряне небо (Є.Гуцало).
3. Подумайте, які образи із твору І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» є трагічними? У чому їх трагізм? Свої міркування запишіть у вигляді невеликого твору-роздуму. Секція „Фольклористика та мистецтвознавство”

Українська мова та література
9 клас


I рівень складності
( 6 балів)
1. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте тип речення. [ ], ( ), ( ), ( ). 2. Запишіть слова фонетичною транскрипцією: пізнання, перерозподіл, життя, ясночолий, з’їхати.
3. Поясніть, чому Марко Вовчок у повісті «Інститутка» одну з героїнь називає на ім’я (Устина), а іншу ( Інститутку) – ні. II рівень складності
(12 балів)
1. У поданих реченнях підкресліть відокремлені та уточнювальні обставини, поясніть, чому вони відокремлюються.
На передньому плані, попід плавнями, спокійно сяяла річка, а вподовж неї табунилось білими хатками село (О.Гончар).
Брат промовчав, мабуть, не знаючи, як відповісти, важко зітхнув(М.Олійник).
А там-там, за далекою синюватою лінією горизонту, томиться, грає сполохами невидиме ще, але вже відчутне, близьке сонце (І.Рябокляч).
Минуле, навіть відступаючи в людині, не зникає безслідно, воно переплітається з сущим, іноді лиш маячить на обріях свідомості,зринає у болючому спогаді або ж приходить у снах (П. Загребельний).
Султан Мурад, втішаючись перемогою, їхав по полю битви (П. Загребельний).
Сулейман розповідає рабі своїй, які великодушні були султани до поетів, навіть найлегковажніших з них милуючи і щедро осипаючи їх нагородами(П. Загребельний).
2. Розкажіть про правопис часток в українській мові.
3. Поміркуйте, що об’єднує твори Т.Шевченка «Доля», «Муза», «Слава» у триптих. Запишіть свої міркування та висновки.
IIІ рівень складності
(21 бал)
1. З тексту випишіть іменники та виконайте їх морфологічний розбір. Провідміняйте виділені іменники та вкажіть на особливості їхньої словозміни.
Крутою замаскованою у торішньому опалому листі стежкою я добирався до старовинної башти, присідав біля її підошви на перший-ліпший камінь і годинами вдивлявся у морську далечінь...Цього разу мені заманулося ближче до берега, і я, не роздумуючи, почав сходити вниз.
З кожним кроком все дужче і дужче долинало до мене шумування моря. Ось воно і поряд. Пустотливо котить на прибережні скелі свої білогриві хвилі, б’ється ними об гострі гранітні ребра і вже спіненими бризками злітає догори.
Грається море, грається і сонце. Безсиле збороти і вгамувати промінням пустотливе море, воно напекло скелі, і здається, що вони аж шиплять від падаючих на них морських бризок.
2. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.
Нерідко ми любимо повторювати, що наше сьогодення надто бурхливе, що живемо ми поспіхом, стрімко, навіть навально, і нічого не вдієш – така-бо епоха, такий вже час(В.Логвиненко).
3. Напишіть невеликий твір на тему: «Зображення побуту та звичаїв українського селянина у повісті «Маруся» Г.Квітки-Основ’яненка».
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП