ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Регіональна економіка (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Регіональна економіка (КНЕУ)

... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...

53. Місце і значення електроенергетики, її вплив на спуціалізацію і розміщення продуктивних сил.
Електроененргетика – капіталомістка складова частина ПЕК будь-якої країни, його базова галузь. Впливає не тільки на розвиток н/г, а й на територ ор-ганізацію ПС. Буд-во потужних ліній електропередач дає змогу освоювати паливні ресурси незалежно від віддалення районів споживання. Розвиток електронного транспорту розширює територіальні межі промисловості. Достатня кількість електроенергії притягує до себе під-ва і вир-ва, в яких частка п.-е. витрат у собівартості готової продукції значно більша порівняно з традиційними галу-зями пром-ті. Електроененргетика має велике районотоврче значення. У ряді районів У. (Донбас, Придніпров’я) вона визначає виробничу спеціалізацю, є основою формування ТВК.

32. Галузева струтура машинобудуван-ня України та принципи розміщення осн. галузей.
На основі особливостей розміщ. вир-ва і технологічних процесів галузі машинобудування класифікують:
1) Важке машинобудування , яке об’єднує вир-во металургійного, гірничо-шахтового, підйомно-транспортного та енергетичного устаткування. Для нього харктерні низька трудомісткість, висока мета-ломісткість, низька транспортабельність продукції.Вир-во металургійного устаткування майже повністю (95,5%) зосереджене в Донеькому і Придніпровському еконо-мічних районах.
2) Загальне машинобудування об’єднує танспортне (без автомобільного) і сільськогосподарське (без тракторного) вир-во промислового технологічного та будівельного обладнання (без легкої та харчової промисловості). Під-ваяк правило орієнтується на споживача гоотової продукції, за винятком виробів, які відзначаються абсолютною транспортабельністю.
3) Середнє машинобудування охоп-лює найширший спектр галузй. Для нього характерний високий рівень кооперації вир-ва. Серед факторів, що впливають на розміщенняпід-в середнього м/б, найважливішими є населення і трудові ресурси, наявність кваліфікованих кадрів. Тракторо-будування орієнтуються на споживача. Верстатобудування орієнтується на райони та ценри з розвиненим м/б/ на-уково-дослідною базаю і конструкторською базою.
4) Вир-во приладів, точних машин, інструментів і механізмів орієнтується на райони високої технічної ультури. Галузт відзначається мінімальною металомісткістю

71. Лісова пром-ть України: передумави розвитку та регіональні особливості ро-зміщення.
Лісовий комплекс України формується в умовах малого заліснення і недостатніх запасів лісової сировини. Основні запаси лісу зосереджені в Карпатах, Поліссі, в горах Криму. Обмеженість лісових ре-сурсів У. помітно впливає на розміри та внутрішньогалузеву структуру деревообробної підгалузі, що посідає провідне місце в межах лісово, деревообробної та целюлозно-паперової індустрії. Повільні темпи зростання лісопокритих площ зумовлені недостатніми капіталовкладеннями в лісове гос-во, радіоактивним забрудненням значної площі лісів. Проте ні площі, ні запаси лісу не відповідають природним потенційним можливостям теритрії і різноманітним потребам гос-ва й населення в деревині та інших лісових насадженнях і продуктах.
Складвими частинами л/к є лісогосподарський, деревообробний, целлюлозно-паперовий, лісовохімічний підкомплекси.
Лісогосподарський підкомплекс складається з 2 підгалузей: лісового гос-ва і лісозоготівельної пром-ті. Ліс в У. в основному заготовляється в Ів-Франк, Закарпатській, Волинській, Житомирській, Київській і Чернігівській областях.
Підпр-ва деревообробного підкомплексу розміщені в районах лісозаготівлі, в районах споживання. Однією з найважливіших галузей є лісопильа, 80% під-в цієї галузі розміщені в Карпатському економіч-ному регіоні. Найбільшими центрами лісопиляння є Брошнів, Рожнітів, Вигода, Надвірна (Ів-Франк, Чернівці, Бергемот у Чернівецькій, Сколе, Стрій, Турка у Львівській, Рахів і Свалява в Закарпатській, Костопіль, Сарни у Рівненській). Фанерна прм-ть зосере-джена у Львові, Києві, Чернівцях, Оржеві, Костополі. Меблева пром-ть розташована у Києві, Харкові, Львові, Ужгроді, Мукачеві, Одесі, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську. Целюлозно-паперова пром-ть розвинена зосереджена на Жидачівському кар-тонно-паперовому комбінаті, Рахівський картонній фабриці в Понінці, Малині. Лісохімічний підкомплекс розташований у ВСваляві,Коростені, Києві та ін.

34. Будівельний комплекс України: зна-чення, галузева структура, принципи розміщення, основні проблеми та перс-пективи розвитку.
Проим-ть б/м – комплекс галузей у складі важкої проимсловості, які виготовляють матеріали, деталі та конструкції для всіх видів буд-ва
Структура: цементна, азбестноцементних виробів, збірних конструкцій та виробів, стінових мате-ріалів, будівельної кераміки, будівельних матеріалів та виробів з полімерної сировини, нерудних будіве-льних матеріалів, пористих заповнювачів та ін. Продукція пром-ті є основною частиною матеріально-технічної бази буд-ва, забезпечує зростання обсягів капітального буд-ва і його технічний прогрес на основі впровадження ефективних матеріалів та конструкцій. Має велике значення для індустріалізації буд-ва, зниження його вартості, економії металу і деревини, підвищення ефективності капітальних вкладень у н/г.
Пром-ть б/м розвивається під впливом 2 факторів – сировинного і споживчого, тому розміщення її залежить від переважання хоча б одного з них. Залежно від потреб і стадій технологічного процесу виділяють підпр-ва, які орієнтуються на на сировинні райони (видобування і первинна обробка сировини, вир-во в’яжучих і стінових матеріалів) і ті, які тяжіють до споживача ( вир-во залізобетонних конструкцій, шиферу, будів. і вікнного скла тощо).
Найб центри пром-ті б/м: Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Кривий Ріг , Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь.
У перспективі розвиток галузей пром-ті буд. матеріалів пов’язаний з реконструкціює технічної бази, подальшим впровадж механізації та автоматизаці технологічних процесів, розшир випуску нових буд матеріалів, ефективних збірних будівельних еле-ментів, легких та економічних велико-мірних конструцій і вирбів поліпшеної якості. Важливим напрямом є комплексне використання сировини, ширше впровадження матеріалів попутного видобутку, вторинної сировини, неухильне підвищення якості виробів для буд-ва. Географія галузі може удосконалюатися з урахуванням подальшого комплексного розвитку економічних райнів та областей України, повного забезпечення обсягів будівельно-монтіжних робіт.

39. Транспортна система України: зна-чення, структура і місце в н/г комплексі.
Транспорт – одна за найважливіших інфраструктурних галузей матеріального вир-ва, яка забезпечує виробничі й невиробничі потреби н/г і насел в усіх видах перевезень. Велике значення має транспорт для зв’язку між галузями н/г, між містом і селом, між окремими районами країни. Транспорт сприяє суспільному ТПП, є активним фактором формування економінчої спеціалізації гос-в окремих районів, неможливої без обміну продукцією.
За призначенням виділяють танс-порт: згального користування (для перевезення готової продукції, задоволення потреб насел. у просторовому переміщ), відомчий (внутрішньовиробничий, внутріш-ньобудівельний, внутрішньогосподарський, внутріш-ньозаводський і внутрішньопортовий) і трансорт особистого призначення.
Виділяють такі види транспорту: на-земний (залізничний, автомобільний, в’ючний), водний (морсьий, річковий, озерний), повітряний та трубопровідний.

88. Соціальний комплекс України: зна-чення, галузева структура, проблеми та перспективи розвитку.
Основним завданням ком-су є забезпечення матеріалів та духовних потреб населення. Рівень розвитку комплексу, його доступність та структура вказують на рівень життя насел, задоволення попиту на предмети попиту і споживання. Високий рівень розвитку ком-су та його організація є одним з показників народного добробуту та важливого передумовою гармонійного розвитк людини.
Структура: легка, поліграфічна, ме-дична, фрфорфаянсова, вир-во товарів культурного побутового призначення, сфера послуг торгівлі і гром. харчування.

58. Основні металугрійні підпр-ва Украї-ни: принципи та особливості розміщ.
Типи металургійних підпр-в:
1) Мет. комбінати -під-ва. що працюють за програмою повного мет. циклу.( виплавка чавуну, сталі, вир-во прокату)
2) Під-ва малої металургії
3) Переробної металургії
Більшість металургійних підпр-в У. мають повний металургійний цикл вир-ва і щороку виплавляютть від 1 до 10 млн. т сталі: “Криворіжсталь”, ”Азовсталь” – чавун, сталь і прокат, “Запоріжсталь” – випускає чушковий чавун, тонк гаряче- і холоднокатану, листову сталь, стальні відливки, тра-нсформаторну сталь, білу бляху, гнуті профілі прокату, “Дніпроспецсталь” – сталі для м/б пром-ті, Запорізький титано-магнієвий комбінат – титан, напівпровідниковий германій, магній, калійні добрива, ”західкварцсамоцвіт” –вир-во вторинних колоьрових металів.

82. Харчова пром-ть України: значення, галузева структура, принципи розміщ., проблеми та перспективи розвитку.
Найважлив факторами розміщ є чисельність і густота насел, сировинна база, форми організації вир-ва, транспорт. Об’єктивними чинникамиє природні умови і науково-технічний прогрес. Під-ва поділяють на:
1) Орієнтуються на джерел сировини: цукрова, консервна, крохмале-патокова, олійна
2) Тяжіють до місць споживання готової продукції: молочна, кондитерська
3) Орієнтуються на сировину і на споживача: м’ясна та борошномельно-круп’яна
Пром-ті властива складна структура – понад 20 галузей: цукрова, м’ясна, молокопереробна (маслоробна, сироварна, молочноконсервна), масложирова , олійножирова, плодоовочеконсервна, млинарсько-круп’яна, хлібопекарська, виноробна, пиво-безалкогольна, тютюнова, рибна.

136. Спtціалізація України у світовому ТПП.
Міжнародний ТПП – процес концент-рації в окремих країнах вир-ва та надання послуг понад необхідні внутрішні потреби у розрахунку на їхній обмін або продаж іншим країнам. МТПП предбачає розвиток економіки країн з розрахунком на завезення ряду товарів та послуг з-за кордону, наявність між країнами або регіонами не лише торгівельних стосунків, але й кредит-них, науково-технічних, виробничих, транспортних зв’язків.
Основними експортними товарами є: залізна та марганцева руди, прокат чорних металів, чавун, кам'яне вугілля, кокс, кальцинована сода, азотні доб-рива, прокатне та ковальсько-пресове обладнання, обладнання для хімічної промисловості, тепловози, екскаватори, літаки, енергетичне обладнання, це-мент, віконне скло. У групі товарів народного споживання — цукор, м'ясо, соняшникова олія, борошно, а також телевізори, побутові холодильники, мотоцикли. Підприємства ВПК експортують зброю.

137. Основні форми зовнішньоекономі-чних зв’язків України та їх суть.
До основних форм зовнішньоеконом діяль-ті відносяться: торгівля, кредитування, науково-технічна співпраця, створення спільних під-в, реалізація проектів на компенсаційній основі, культурна співпраця, туризм. Міжнародні зв’язки України здійсню-ються в усіх формах. Під-ва та орган-ції здійснювали зовнішньоторгівельні операції по товарах та послугах з 185 країнами. Обсяги експорту у 1998 р становили приблизно $15 млрд. У товарній структурі експорту переважають чорні метали (25%)-залізна руда кокс, продукти харчової пром-ті (конд. вибори) -7%, реактори, котли, устаткування та механічні прилади - 7%, вироби з чорних металів - 5%, продукти неорг.хімії - 4%. Понад 72% поставок отримує Россія, Білорусь - 7,6 %, Туркменістан—3,7 %.
Структура імпорту: продукція тваринництва - 0,88%, продукція рослинництва - 1,01%, продукція харчової пром-ті - 2,52%, мін. продукти - 56,39%, продукція хім. пром-ті - 5,29%, пластмаси та каучук - 3,43%, шкіряна та хутряна пром-ті - 0,31%.
Імпорт з країн СНД складав $9,5 млрд, з інших країн - $5,4 млрд. Зонвішній борг У. у 1997 р. дорів-нюєвав 9,56 млрд: Россії - 2, МВФ - 2,4, СБРР - 1,2, ЄБРР - 0,07, країнам ЄС - 0,35.
Найбільше спільних підпр-в у Києві, Львіській, Одеській, Дніпропетровській, Закарпатській областях. Італ. Фірма “Фіат” утворила в Кременчуці СП “IVECO-КрАЗ” з вир-ва вантажівок, утворено СП “Автозаз-Дэу”.Кількість СП близько 4 тис., обсяг прямих інвестицій склав $750 млн., країни СНД-8%, інші країни - 92%.Основною формою залучення інвестицій були інвестиції у грошовій (18,8%) та майновій (60,5%).Найбільші інвестиції вкладені під-ями з США(23%), Німеччини (18%), Великобританії (6%), Нідерландів (6%), Россії (5%), Швейцарії (5%). Найбільше інвесторів цікавлять такі галузі, як внутрішня торгівля - 22,4%, харчова пром-ть - 14,5%, машинобудування та металообробка -12,8%, чорна та ко-льорова металургія – 5%, легка пром-ть - 4%.Діє спільна рос.-укр.-казахська програма запуску космічних кораблів, експлуатації космічної станції “Мир” та будівництва нової космічної станції “Альфа” за допомогою США та інших країн, утворено укр.-рос. спільне під-во “Космотран” для комерційних запусків космічних спутників. У. приймає участь у програмі “Sea-Lunch” за якою здійнюватиметься запуск космічних кораблів за допомогою укр. ракетоносців “Зеніт”. В У. у 1997 р. ту-ристами були 15 млн. чол, іноземних-2,6 млн. Прибуток склав 350 млн дол.

95. Науково-технічний потенціал України (сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку).
НТП – сукупність ресурсів та можливостей сфери науки будь-якої системи, що дає змогу при наявних формах організації та управління фективно вирішувати завдання гос-ва. Складовими є кадри, фінанси, матер-техн база, інформаційне забезпечення. В У. створено потужний потужний НТП. На розвиток науки виділяється близько 1% нац. доходу. Здобули світове визнання фундаментальні дослідження укр. учених у різноманітних галузях науки. У науковому обслуговуванні в 1995 р. було зайнято 179 тис чол. Третина наукових працівників зосере-джена в ВУЗах.
На основі фундаментальних досліджень створено і впроваджено принципово нові технологічні процеси й устаткування: роторно-конвеєрні лінії, малогабаритні преси надвисокого тиску, сучасні машини неперирвного розливу металу, обладнання для безверетенного прядіння і нечовикового ткацтва, верстати для електрофізичної та електрохімічної обробки металів. Реалізація закономірностей розміщення вир-ва і принципу вирівнювання рівнів економічного, соціального й культурного розвитку економінчих районів сприяла створенню наукових центрів в усіх регіонах У. Особлива увага на сучасному етапі РПС приді-ляється вдосконаленню технології вир-ва. Впровадження принципово нових технологій дасть можливість у кілька разів підвищити продуктивність праці та ефективність рпаці та ефектинвість використання ресурсів, знизити енерго- і матеріаломісткість вир-ва. С/г тоді перейде на індустріальні, інтенсивні технології, почне використовувати методи біотехнології та генної інженерії. Територіальні межі застосування нової техніки значно розширюється.

139. Імпорт України та його структура. Основні країни-імпортери України
Обсяги імпорту впали і в 1998р. становили приблизно 14,9 млрд дол США, при цьому імпорт товарів складав 94%, а імпорт послуг 6%. Імпорт з країн СНД складав 9,5 млрд дол США, з інших країн - 5,4 млрд. В У. завозиться така продукція, яка не виробляється або виробляється в обмеженій кількості і необхідна для потреб внутрішнього споживання і вир-ва експортної продукції.
Структура імпорту: продукція тваринництва-0,88%, продукція рослинництва-1,01%, продукція харчової пром-ті-2,52%, мін. продукти-56,39%, прод-ція хім. пром-ті-5,29%, пластмаси та каучук- 3,43%, шкіряна та хутряна пром-ті-0,31%. Географічна структура імпорту: країни СНД- 65%: Російська Федерація-60%, країни Балтії-2%; Європа –24%; Великоб-ританія, Франція-1%, Італія-2%, країни Азії-5%, країни Америки-2,6%, США-2%.

143. Економічні зв’язки та співробітництво України з країнами Середньої Азії: сучасний стан, проблеми та преспективи розвитку.
Значне позитивне торгівельне сальдо Україна має з країнами Середньої Азії - Узбекістан, Таджикі-стан, Киргизстан.
Киргизстан:
експорт: $12,2 млн, цукор та конд вироби з цукру -4%, фармацевтична продукція - 7,5%, бумага, картон, вироби з бумаги та карону — 4%, керамічні вироби - 2%, котли, мехінічні прилади, їх частини - 46%, засоби наземного транспорту, крім залізнодо-рожного та трамваїв - 15%;
імпорт: – $10,5 млн, тютюн та замінювачі тютюну - 89%, бавовна - 1,24%, вироби з недорогоцінних металів - 2%.
Таджикистан:
експорт: $76 млн, мінеральне паливо, нафта-1%, продукція неорганічної хімії - 80%, чорні метали - 2%, вироби з чорних металів - 2%;
імпорт: 1,3 млн, фрукти-10%, тютюн та промислові замінники тютюну - 13%, алюміній - та вироби з нього - 43%, засоби наземного транспорту, крім за-лізнодорожного та трамваїв -2%.
Узбекистан:
експорт - 139,5 млн дол США, фарма-цевтична продукція-1%,пластмаси та вироби з них-2%, каучук та гумові вироби-7%,чорні метали-16,5%, вироби з чорних металів-32%, мідь та вироби з неї-3%залізнодорожні вироби-6%;
імпорт 29, 6 млн, овочі-2%, тютюн та промислові замінники тютюну-3 %,паливо мінеральне, нафта-20%, бавовна-38%,мідь та вироби з неї-22%.

144. Екон. зв’язки та співробітництво з країнами Закавказзя.
Країни Закавказзя - Грузія, Вірменія, Азербайджан.
Азербайджан:
експорт - 89,8 млн дол, молоко та молокопродукти-3%, продукція борошномельно-круп’яної проми-словості-5%,цукор та конд. вироби-10%, фамацевтична продукція-4%, каучук та гумові вироби-4,5%,чорні метали- 40%,вироби з чорних металів-12%, котли, механічне устаткування-4%;
імпорт - 27,6 млн, фрукти-15, тютюн та промислові замінники тютюну-4 %,паливо мінеральне, нафта-53%, бавовна-4%,скло та вироби з нього-4%, котли, механічне устаткування-15%,каучук та гумові вироби-5%.
Вірменія:
експорт - 8,4 млн дол, продукція борошномельно-круп’яної промисловості-7%,цукор та конд. ви-роби-2%, фамацевтична продукція-10%, каучук та гумові вироби-13%,чорні метали- 10%, вироби з чорних металів-19%, котли, механічне устаткування-6%;
імпорт - 45,2 млн, фрукти-15, алкогольні та безалкогольні напої - 25%,скло та вироби з нього - 1%, котли, механічне устаткування-6%,каучук та гумові вироби-46%, органічні хім. сполуки-3%.
Грузія:
експорт - 31,5 млн дол, молоко та молокопродукти –3%,зернові продукти-6%, продукція борошномельно-круп’яної пром-ті-4%, цукор та конд. вироби-3%, алкогольні та безалкогольні напої -4%, сіль, сіра, вапно-, цемент-3%, паливо мінеральне, нафта-5%, фармацевтична продукція-7%, каучук та гумові вироби-8%, чорні метали- 17%, вироби з чорних металів-13%, котли, механічне устаткування-7%;
імпорт - 7,7 млн, фрукти-34%, чай, кава-10%,алкогольні та безалкогольні напої-21%, котли, механічне устаткування-7%, товари придбані у портах для забезпеч. життєдіяльності суден - 7%.

141. Економічні зв’язки та співробітництво України з Білорусії.
Зовнішньоторгівельний оборот між У та Б. Хоч і становить солідну суму, але не відповідає потенційним мжливостям. Велика кількість поствок між У. та Б. Здійснюється на бартерній основі, 11,6% усіх бартерних операцій, що не стимулює розвитку національної економіки.
Експорт – $547,9 млн, зернові хліба-4%. продукція борошномельно-круп’яної промисловості-1%,цукор та конд. вироби-1%,мін.паливо, нафта-2% фамацевтична продукція-3%, каучук та гумові вироби-5%,чорні метали-21%,вироби з чорних металів-8%, котли, механічне устаткування-14%, засоби наземного транспорту-4%;
Імпорт - 352,8 млн, мінеральне паливо, нафта-13%, пластмаси та вироби з них-4%, котли, механічне устаткування-14%, каучук та гумові вироби-6%, деревина та вироби з неї-3%, вироби з чорних металів-4%, засоби наземного транспорту-20%.

... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП