ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стаття 49. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на
соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження
аварій і запобігання техногенним катастрофам у
житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах
комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію
теплових мереж та котелень, у сумі 1.000.000 тис. гривень згідно з
додатком N 7 до цього Закону, з них на ремонт і реконструкцію
теплових мереж та котелень - до 400.000 тис. гривень.
{ Частина перша статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
та використання зазначеної субвенції.

При визначенні переліку об'єктів інвестиційних проектів
врахувати в першу чергу необхідність завершення будівництва,
розпочатого у минулих роках, будівництва об'єктів із ступенем
будівельної готовності понад 80 відсотків та будівництва об'єктів
із підготовленою проектно-кошторисною документацією.

Стаття 50. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються
видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове
використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного
місцевого бюджету до Державного бюджету України органами
Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів
відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 51. Установити, що у 2007 році суми дотації
вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів
щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного
бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів
Державного бюджету України на відповідній території, згідно з
додатком N 6 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за
рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання,
включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість (без врахування бюджетного
відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами);

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;

4) збір за спеціальне водокористування;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;

6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів
(крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і
транспортних засобів);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти,
транспортні засоби та шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого
державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;

14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних
бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної
суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних
відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне
казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок
відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації
вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше
10 числа наступного місяця.

У випадку несвоєчасних розрахунків населення, підприємств
теплоенергетики та бюджетних установ, які утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів, за спожитий природний газ перерахування
на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриманої місячної
суми дотації із загального фонду державного бюджету здійснюється в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України ( 83-2007-п ).

Стаття 52. Установити, що перерахування коштів до Державного
бюджету України з міських бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних
бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за
рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів,
згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку
N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення
здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок
фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з
нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними
районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування
зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен
становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у
додатку N 6 до цього Закону.

Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з
обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 6
до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з
помісячними сумами таких платежів, установленими розписом
Державного бюджету України на 2007 рік.

Стаття 53. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити
ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній
бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених
розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження
відповідних бюджетів на 2007 рік.

Стаття 54. Установити, що в розрахунках міжбюджетних
трансфертів на 2007 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується
лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до
державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 55. Установити, що видатки бюджету міста Києва на
виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про
столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) здійснюються за
відповідною програмою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Стаття 56. Установити, що у 2007 році:

рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований
мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України
"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"
( 1768-14 ) та Закону України "Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 )
встановлюється для працездатних осіб у сумі 121 гривня,
непрацездатних осіб - 170,5 гривні, інвалідів - 181,5 гривні;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення
прожиткового мінімуму для сім'ї.

Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про
державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) та Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) здійснюється за рахунок
коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам у таких розмірах:

допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень.
Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в
сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними
частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

{ Положення абзацу третього частини другої статті 56 втратило
чинність, як таке, що визнано неконституційним на підставі Рішення
Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку -
у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним
сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні
шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та
не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

При визначенні права на отримання передбачених законодавством
окремих видів державної допомоги, розмір яких визначається з
урахуванням сукупного доходу сім'ї, враховуються матеріальний стан
сім'ї та грошовий еквівалент наданих пільг, компенсацій і гарантій
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 57. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів
місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального
фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ
та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування
і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в
обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України
в межах планового бюджетного періоду, а тимчасові касові розриви
Пенсійного фонду України, пов'язані із виплатою пенсій, - в межах
його фактичного дефіциту коштів на цю мету за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без
нарахування відсотків за користування цими коштами.

Міністерство фінансів України щомісячно за результатами
виконання місцевих бюджетів надає середньострокові безвідсоткові
позички на умовах повернення у порядку ( 64-2007-п ), визначеному
Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання
розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних
надходжень доходів місцевих бюджетів на 2007 рік, що враховуються
при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6
до цього Закону. З цією метою Міністерство фінансів України
затверджує на 2007 рік помісячний розпис зазначених доходів та
доводить його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.

Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за
результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.

Стаття 58. Установити, що за рахунок субвенції з Державного
бюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із
розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балону
скрапленого газу на домогосподарство в рік, а особам, які мають
таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України
( 1127-14 ), - із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на
побутові потреби на домогосподарство в рік. Граничні показники
вартості твердого та рідкого пічного побутового палива та
скрапленого газу у розрізі Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом Міністрів України.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування мають право:

встановлювати збільшені норми на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу особам, які
мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до
законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо та
скраплений балонний газ у натуральному виразі або готівкою.

Натуральні норми забезпечення населення твердим та рідким
пічним побутовим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких
населенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для
відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах
мінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановлених
Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу коштів, призначених
на зазначену мету.

Стаття 59. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду місцевих бюджетів у 2007 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які
включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності до розмежування земель державної і комунальної власності
(крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких
зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування, а
також земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної
Республіки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у розмірі
35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та
55 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування Автономної
Республіки Крим); 100 відсотків коштів від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у
комунальній власності (після розмежування земель державної та
комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного
бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за
рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних
проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі
30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів
міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на
території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських,
селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних
засобів на відповідній території.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, зараховується у
розмірі 70 відсотків до доходів Київського міського бюджету та
30 відсотків до доходів обласного бюджету Київської області;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 35 відсотків збору за забруднення навколишнього природного
середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до
місцевих (сільських, селищних, міських) - 10 відсотків, обласних
та республіканського Автономної Республіки Крим - 25 відсотків,
Київського та Севастопольського міських - 35 відсотків;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води
через системи централізованого водопостачання з відхиленням від
відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ
та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

9) 30 відсотків надходжень від збору за проведення
гастрольних заходів;

10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів
індивідуальним сільським забудовникам;

11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла, і пеня;

12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних
вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку
споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію
теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію
населених пунктів;

13) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної
власності;

14) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста
Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку
Дніпро у місті Запоріжжя;

15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального
захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в
Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах
Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення
заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту
"Вдосконалення системи соціальної допомоги";

16) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів
і трамваїв);

17) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво та розвиток мережі метрополітенів;

18) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають
у сільській місцевості;

19) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших
населених пунктів, в яких дислокуються військові формування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

20) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських
пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для
сільських закладів охорони здоров'я;

21) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів
соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у
комунальну власність.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на
заходи, передбачені законодавством.

При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що
суміщаються з автомобільними дорогами загального користування
державного значення, або відсутності потреби у проведенні
відповідних робіт кошти від надходження податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого
самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених
пунктах.

Стаття 60. Затвердити субвенції з Державного бюджету України
місцевим бюджетам згідно з додатком N 7 до цього Закону на:

заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних
вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку
споживання води і теплової енергії, ремонт та реконструкцію
теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію
населених пунктів.

При визначенні переліку цих об'єктів врахувати в першу чергу
ступінь газифікації населених пунктів, необхідність завершення
пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулих
роках та будівництва об'єктів з підготовленою проектно-кошторисною
документацією;

будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг
комунальної власності у сумі 500.000 тис. гривень;

збереження історичної забудови міст, об'єктів
історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених
місць України у сумі 70.000 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядки
( 102-2007-п ) надання та використання коштів зазначених
субвенцій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП