ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у
тому числі на функціонування всеукраїнських, державних,
міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і
державних та обласних центрів ранньої соціальної реабілітації
дітей-інвалідів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 8 цього
Закону);

26) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного
середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8
цього Закону);

27) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів,
смт Лазурного та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел,
визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

28) комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у
Закарпатській області (за рахунок джерел, визначених пунктом 21
статті 8 цього Закону);

29) реструктуризацію та ліквідацію об'єктів підприємств
гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів
у зоні їх діяльності (за рахунок джерел, визначених пунктом 21
статті 8 цього Закону);

30) утилізацію твердого ракетного палива (за рахунок джерел,
визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

31) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження
і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел,
визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

32) підтримку гастрольних заходів вітчизняних виконавців на
загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 22
статті 8 цього Закону);

33) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел,
визначених пунктом 23 статті 8 цього Закону);

34) формування державного продовольчого резерву Аграрним
фондом, здійснення заставних закупівель, товарних та фінансових
інтервенцій на організованому аграрному ринку (за рахунок джерел,
визначених пунктом 35 статті 8 та пунктом 7 статті 39 цього
Закону);

35) рекредитування або надання трансфертів для впровадження
проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1
статті 20 цього Закону);

36) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного
майна відповідно до Державної програми приватизації ( 1723-14 )
(за рахунок 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 2 статті
20 цього Закону);

37) державні капітальні вкладення на реалізацію
Чорнобильської будівельної програми, перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України (за рахунок 90 відсотків джерел,
визначених пунктом 2 статті 20 цього Закону), але не більше
217,8 тис. гривень;

38) надання державного пільгового кредиту індивідуальним
сільським забудовникам за відповідною бюджетною програмою (за
рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 39 цього Закону);

39) надання пільгового довгострокового державного кредиту
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених
пунктом 2 статті 39 цього Закону);

40) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного
насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3
статті 39 цього Закону);

41) придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на
умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених
пунктом 4 статті 39 цього Закону);

42) часткову компенсацію вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 39 цього Закону);

43) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок
джерел, визначених пунктом 6 статті 39 цього Закону);

44) заходи щодо формування державного замовлення на ринку
продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8
статті 39 цього Закону);

45) державну підтримку вугледобувних підприємств (включаючи
підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття
витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення
гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 8 та пунктом 9 статті 39 цього
Закону);

46) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для
стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, бюджетними
позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі (за рахунок
джерел, визначених пунктом 10 статті 39 цього Закону);

47) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення
закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 24
статті 8 цього Закону);

48) будівництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок
джерел, визначених пунктами 5 та 21 статті 8 цього Закону);

49) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними
відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за
рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

50) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та
ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 8
цього Закону);

51) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок
джерел, визначених пунктом 26 статті 8 цього Закону);

52) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних
вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку
споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію
теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію
населених пунктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 28
статті 8 цього Закону);

53) видатки і надання кредитів за кодами програмної
класифікації видатків та надання кредитів державного бюджету:
0501820, 2101140, 2201390, 2211030, 2311020, 2408030, 2701810,
2701820, 2701830, 2711020, 3121020, 3401830 (за рахунок
99 відсотків джерел, визначених пунктом 30 статті 8 цього Закону);

54) компенсацію витрат державних органів приватизації на
виготовлення землевпорядної документації та організацію продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації (за рахунок 1 відсотка джерел,
визначених пунктом 30 статті 8 цього Закону, але не більше
12.000 тис. гривень);

55) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 31
статті 8 цього Закону);

56) здійснення природоохоронних заходів (за рахунок джерел,
визначених пунктом 11 статті 39 цього Закону);

57) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополь та інших
населених пунктів, в яких дислокуються військові формування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за
рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 8 цього Закону);

58) модернізацію, розробку, закупівлю озброєння та військової
техніки, підготовку, реформування і розвиток Збройних Сил
України (за рахунок 92 відсотків джерел, визначених пунктом 33
статті 8 цього Закону);

59) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів
соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у
комунальну власність (за рахунок 8 відсотків джерел, визначених
пунктом 33 статті 8 цього Закону);

60) інформування учасників судового процесу про хід і
результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій
судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 36 статті 8
цього Закону);

61) державну підтримку органів реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень (за рахунок джерел, визначених
пунктом 37 статті 8 цього Закону);

62) компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного
газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво
теплової енергії, яка споживається населенням (за рахунок джерел,
визначених пунктом 38 статті 8 цього Закону).

Стаття 41. Установити, що передбачене Державним бюджетом
України на 2007 рік фінансування видатків на фундаментальні
дослідження здійснюється Державним казначейством України лише за
наявності висновку про доцільність проведення витрат по кожній
науковій темі, наданого експертною радою при Національній академії
наук України із залученням експертів Міністерства освіти і науки
України.

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Стаття 42. Установити, що до доходів загального фонду
місцевих бюджетів у 2007 році належать:

1) податок з доходів фізичних осіб;

2) єдиний податок і фіксований податок (крім частини цих
податків, що зараховується до Пенсійного фонду України, та
відрахувань на обов'язкове соціальне страхування) та у повному
обсязі фіксований сільськогосподарський податок;

3) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів), що сплачується платниками, які
зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів;

4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів
міст Києва і Севастополя;

5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;

6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;

7) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених
розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання
на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих
бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про
патентування;

8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду
місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 );

9) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів
забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню
учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ),
в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;

10) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури
закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення
його виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю,
відповідно до умов договору, в частині здійснення закупівель за
рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності,
засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується
відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,
районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок зараховується до відповідних місцевих
бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) для податку з доходів фізичних осіб.

Запровадити стимулювання соціально-економічного розвитку
регіонів шляхом перерахування до обласних бюджетів та бюджету
Автономної Республіки Крим частини надпланових надходжень за
переліком показників дохідної частини державного бюджету в
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
{ Статтю 42 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 749-V
( 749-16 ) від 15.03.2007 }

Стаття 43. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів
підприємницької діяльності - платників податків сплата визначених
законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після
реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до
закінчення поточного бюджетного періоду.

Стаття 44. Затвердити на 2007 рік обсяги міжбюджетних
трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2007 року
перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим
бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій
та допомоги населенню, між їх видами, виходячи з фактично
нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та
перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між
місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів
відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості
місцевих бюджетів визначається у сумі 955.293,5 тис. гривень.
{ Частина третя статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }

Її розподіл між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним
бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки
Крим і обласного значення та бюджетами районів здійснюється у
таких пропорціях відповідно: не більш як 25 відсотків - для
бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш
як 75 відсотків - для бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.

Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової
дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських
територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і
розгалужену мережу бюджетних установ.

Розподіл коштів субвенції з державного бюджету обласному
бюджету Київської області на проведення експерименту за принципом
"гроші ходять за дитиною" здійснює Київська обласна державна
адміністрація.

Стаття 45. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам для стимулювання розвитку регіонів, у тому числі
депресивних територій, в сумі 100.000 тис. гривень, яка
спрямовується на заходи щодо комплексного розв'язання проблем
регіонів та забезпечення їх сталого розвитку.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
та використання зазначеної субвенції.

Стаття 46. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі
61.700 тис. гривень. Надати право Кабінету Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету
здійснювати протягом 2007 року додатковий розподіл та перерозподіл
загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами.
{ Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 749-V
( 749-16 ) від 15.03.2007 }

Стаття 47. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги
ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських
переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної
пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за
віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків;
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні;
звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під
час проходження військової служби; батькам та членам сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти
під час проходження військової служби, батькам та членам сімей
осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, які загинули (померли), пропали
безвісти або стали інвалідами при проходженні служби;
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та дітям померлих
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини
четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру
( 2117-12 ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ); дітям війни.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни;
особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам
військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам
державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної
охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони; дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків; непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні; громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та дітям померлих
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ),
частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про
культуру ( 2117-12 ), абзацу першого частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), особам, які мають таке
право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого
газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
надаються пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці;
жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної
охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих)
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України; особам,
звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час
проходження військової служби; пенсіонерам з числа слідчих
прокуратури; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та дітям
померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, а також здійснюються компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Стаття 48. Установити, що обсяги цільових коштів на 2007 рік,
які враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів між
державним бюджетом та місцевими бюджетами, під час формування,
затвердження та виконання відповідних місцевих бюджетів зменшенню
не підлягають.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП