ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття:

для роботодавців - 1,3 відсотка суми фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату
основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та
підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

3) для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванні на добровільних засадах,
забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі
працівники, які не є членами творчих спілок), фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які виконують роботи
(послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, а також громадян
України, які працюють за межами України та не застраховані у
системі обов'язкового державного соціального страхування країни, в
якій вони перебувають, - 3,8 відсотка суми оподатковуваного доходу
(прибутку), в тому числі:

2,0 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням;

1,8 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття.

Стаття 94. Установити, що у 2007 році резерв коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
необхідний для фінансування матеріального забезпечення
застрахованих осіб, та Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, необхідний
для виплати допомоги по безробіттю, визначений пунктом 8
статті 11, частиною третьою статті 19, пунктом 3 частини першої
статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) і абзацом другим частини третьої статті 16
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), встановлюється у
розрахунку на 5 календарних днів.

Стаття 95. Установити, що мінімальний розмір пенсії по
інвалідності, передбачений статтею 22 Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" ( 2262-12 ) встановлюється в розмірі:

інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби
I групи - у розмірі 120 відсотків, II групи - 110 відсотків,
III групи - 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність;

іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби
I групи у розмірі - 110 відсотків, II групи - 105 відсотків,
III групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність;

інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів,
старших матросів і старшин строкової служби - у розмірі
110 відсотків, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців
надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб
молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ і державної пожежної охорони - 120 відсотків, а з числа осіб
офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого)
органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони -
130 відсотків відповідних від мінімальних розмірів пенсій,
передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової
служби.

Установити, що пенсії за вислугу років та пенсії в разі
втрати годувальника, які призначаються військовослужбовцям, особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяким іншим особам, а також членам їх сімей відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), не можуть бути нижче
розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.

Стаття 96. Установити, що у 2007 році пенсія за особливі
заслуги перед Україною відповідно до пункту 2 статті 1 Закону
України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
( 1767-14 ) призначається ветеранам війни, учасникам бойових дій
проти Японії у 1938, 1939 і 1945 роках (у тому числі на території
Монголії), нагородженим за бойові дії орденом, медаллю "За
відвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вітчизняної
війни, нагородженим медаллю "За відвагу", незалежно від часу
нагородження.

{ Положення статті 97 втратило чинність в частині, що
стосується професійних суддів, як таке, що визнано
неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду
N 4-рп/2007 ( v004p710-07 ) від 18.06.2007 } Стаття 97.
Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або
щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій
за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у
2006-2007 роках відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ),
законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про дипломатичну службу"
( 2728-14 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування"
( 2493-14 ), "Про судову експертизу" ( 4038-12 ), "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про державну підтримку
засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"
( 540/97-ВР ), "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ), "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),
"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), Постанови Верховної Ради
України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР ( 379/95-ВР ) "Про
затвердження Положення про помічника-консультанта народного
депутата України" не може перевищувати 12 мінімальних розмірів
пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті
28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), а по інших категоріях пенсіонерів розмір
пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та
інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених
(перерахованих) у 2007 році, не може перевищувати 10 тисяч гривень
на місяць.

{ Положення статті 98 втратило чинність, як таке, що визнано
неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } { Положення статті
98 втратило чинність в частині, що стосується професійних суддів
та працівників апарату судів, як таке, що визнано неконституційним
на підставі Рішення Конституційного Суду N 4-рп/2007
( v004p710-07 ) від 18.06.2007 } Стаття 98. Установити, що у 2007
році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), Митного кодексу України ( 92-15 ), законів України
"Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про Національний банк України"
( 679-14 ), "Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ), "Про службу в
органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), "Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ), "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ),
"Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний
захист журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) та Постанови Верховної Ради України від 13
жовтня 1995 року N 379/95-ВР ( 379/95-ВР ) "Про затвердження
Положення про помічника-консультанта народного депутата України",
достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г"
пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ), пункту "в" частини другої статті 12 Закону України
"Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого
четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему"
( 309-14 ) та статті 21 Закону України ( 3721-12 ) "Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні") у період до досягнення пенсійного віку,
передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, не
виплачується.

Достроково призначена пенсія особам, зазначеним в абзаці
п'ятому частини дванадцятої статті 20 Закону України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ), у разі, коли такі особи
продовжують працювати, у період до досягнення ними пенсійного віку
не виплачується.

Стаття 99. Військовослужбовцям, особам начальницького і
рядового складу, які мають право на пенсійне забезпечення на
умовах Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), пенсії
призначаються (перераховуються) органами Пенсійного фонду України.

Виплата пенсій, в тому числі призначених до введення в дію
цього Закону, здійснюється органами Пенсійного фонду через
установи ВАТ "Ощадний банк України" за місцем фактичного
проживання пенсіонера або за його бажанням через установи банків,
з якими Пенсійним фондом України укладено відповідні договори, на
підставі документів та у порядку, визначених Законом України "Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб" ( 2262-12 ).

Стаття 100. Установити, що у 2007 році особи офіцерського
складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особи рядового і
начальницького складу підлягають загальнообов'язковому державному
пенсійному страхуванню і є застрахованими особами.

Страхувальниками (платниками страхових внесків до Пенсійного
фонду України) є військові частини, підприємства, установи,
організації та органи, які виплачують грошове забезпечення для
зазначених осіб.

Обчислення страхових внесків за вказаних осіб здійснюється
страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів,
відповідно до яких провадиться обчислення грошового забезпечення,
на яке нараховуються страхові внески.

Об'єктом оподаткування для страхувальників є фактичні витрати
на грошове забезпечення, а для застрахованих осіб - сукупний
оподатковуваний доход.

Розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для
страхувальників установити у розмірі, встановленому статтею 92
цього Закону.

Ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для
застрахованих осіб, зазначених в абзаці першому цієї статті,
встановлюються в розмірах, визначених пунктом 4 статті 4 Закону
України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
( 400/97-ВР ).

Обчислення та сплата страхових внесків у 2007 році
здійснюється у порядку, визначеному законами України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) та
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
( 400/97-ВР ).

Стаття 101. Надати право Кабінету Міністрів України у
2007 році встановлювати розміри соціальних виплат, які відповідно
до законодавства визначаються залежно від розміру мінімальної
заробітної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань,
передбачених за відповідними бюджетними програмами.

Стаття 102. Установити, що у 2007 році перерахунок пенсії
відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
провадиться з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу
після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

{ Положення статті 103 втратило чинність, як таке, що визнано
неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } Стаття 103.
Установити, що у 2007 році пенсія за віком відповідно до Митного
кодексу України ( 92-15 ), законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування"
( 2493-14 ), "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про
дипломатичну службу" ( 2728-14 ), "Про судову експертизу"
( 4038-12 ), "Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), Постанови Верховної Ради
України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР ( 379/95-ВР ) "Про
затвердження Положення про помічника-консультанта народного
депутата України" призначається лише при досягненні пенсійного
віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

{ Положення статті 104 втратило чинність, як таке, що визнано
неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду
N 4-рп/2007 ( v004p710-07 ) від 18.06.2007 } Стаття 104.
Установити, що у 2007 році призначення і виплата щомісячного
довічного грошового утримання суддям у відставці здійснюється
органами Пенсійного фонду України.

Порядок призначення та виплати щомісячного довічного
грошового утримання визначається правлінням Пенсійного фонду
України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Стаття 105. Установити, що умови оплати праці працівників
підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються
з бюджету, керівників підприємств, заснованих на державній,
комунальній власності, а також умови грошового забезпечення
військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу)
затверджуються виключно Кабінетом Міністрів України.

Стаття 106. Установити, що народним засідателям і присяжним
за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода
виходячи з розміру їх середньомісячного заробітку чи пенсії, але
не меншого, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Стаття 107. Установити, що у 2007 році в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття здійснюється фінансування: оплачуваних
громадських робіт для безробітних; розслідування страхових
випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 );
повернення коштів, виплачених як допомога по безробіттю одноразово
для організації безробітними підприємницької діяльності, у разі
нездійснення такої діяльності протягом шести календарних місяців з
дня отримання допомоги.

Стаття 108. Установити, що у 2007 році відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) у разі
встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що
ушкодження здоров'я настало внаслідок порушення потерпілим
нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги
підлягає зменшенню, але не більш як на 50 відсотків, у порядку,
визначеному Правлінням Фонду.

Стаття 109. Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у
2007 році кошти у сумі 130.000 тис. гривень на створення нових
робочих місць для працевлаштування незайнятого населення, що
перебуває на обліку в державній службі зайнятості вугледобувних
регіонів, де ліквідовано шахти, у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.

Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття перераховує
обласним державним адміністраціям зазначені кошти після погодження
з ним програм створення нових робочих місць для працевлаштування
незайнятого населення, що перебуває на обліку в державній службі
зайнятості вугледобувних регіонів, де ліквідовано шахти.

Стаття 110. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2007 році
спрямувати на зворотній основі 40.000 тис. гривень на створення
недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
{ Стаття 110 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1004-V
( 1004-16 ) від 04.05.2007 }

{ Положення статті 111 втратило чинність, як таке, що визнано
неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } Стаття 111.
Установити, що у 2007 році підвищення до пенсії або щомісячного
довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги,
яка виплачується замість пенсії, відповідно до статті 6 Закону
України "Про соціальний захист дітей війни" ( 2195-15 )
виплачується особам, які є інвалідами (крім тих, на яких
поширюється дія Закону України ( 3551-12 ) "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту"), у розмірі 50 відсотків
від розміру надбавки, встановленої для учасників війни.

Стаття 112. Установити, що у 2007 році допомога по тимчасовій
непрацездатності та по вагітності та пологах відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) застрахованим
особам (крім добровільно застрахованих), які сплачували страхові
внески менше шести місяців протягом останніх дванадцяти місяців
перед настанням страхового випадку, виплачується виходячи з
фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески,
але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на
час настання страхового випадку.

Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та
фізичні особи-підприємці, що сплачують єдиний податок, мають право
на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом,
за умови сплати страхових внесків (встановленого розміру єдиного
податку) не менше шести місяців протягом календарного року перед
настанням страхового випадку.

Стаття 113. Установити, що у 2007 році ставка збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування для платників - фізичних
осіб, які працюють на умовах трудового договору та фізичні особи,
які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими
договорами, в тому числі для членів творчих спілок, творчих
працівників, які є членами творчих спілок (крім платників,
визначених абзацом четвертим пункту 4 та пункту 5 статті 4 Закону
України ( 400/97-ВР ) "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування"), встановлюється в таких розмірах:

0,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3
статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ), із заробітної плати або з частини
заробітної плати, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб;

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3
статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ), з частини заробітної плати в розмірі
понад прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Стаття 114. Установити, що у 2007 році число посилок
(передач) і бандеролей, що одержують особи, взяті під варту, та
засуджені до позбавлення волі, не обмежується.

Стаття 115. Національній комісії регулювання
електроенергетики України під час формування ціни та проведення
розрахунків за електричну енергію, що реалізується
енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше
50.000 тис. гривень на витрати, пов'язані з погашенням
заборгованості перед Державним комітетом України з державного
матеріального резерву за отримане у 1997-2000 роках згідно з
рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.

Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до
спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок
погашення зазначеної заборгованості у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

Стаття 116. Установити, що у разі розформування у 2007 році
військової частини пільга із плати за землю для військових
формувань діє до кінця бюджетного року з моменту розформування
такої військової частини. Після закінчення цього терміну платником
податку із плати за землю визначається Міністерство оборони
України.

Стаття 117. Установити, що в 2007 році продаж військових
містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань і
правоохоронних органів (крім надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки) здійснюється у порядку та за переліком,
визначеними Кабінетом Міністрів України.
{ Стаття 117 в редакції Закону N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }

Стаття 118. Установити, що у 2007 році передача в оренду
державного та комунального майна здійснюється виключно на
конкурсних засадах. Орендна плата за державне та комунальне майно
визначається відповідно до її ринкової вартості у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Надати право Кабінету Міністрів України затверджувати
індикативні ставки орендної плати для державного та комунального
майна, яке передається в оренду в містах обласного значення,
містах Києві та Севастополі.

Договори оренди державного та комунального майна, укладені до
1 січня 2007 року (крім договорів на оренду державного та
комунального майна, укладених бюджетними установами, Пенсійним
фондом України та його органами, а також щодо цілісних майнових
комплексів), у шестимісячний термін підлягають обов'язковому
перегляду відповідно до встановленої норми.

Договори про спільну діяльність, укладені державними
підприємствами до 1 січня 2007 року, підлягають обов'язковому
перегляду у двомісячний термін на відповідність оцінки вартості
переданого державного майна його ринковій вартості та забезпеченню
відповідної прибутковості такого майна.

Стаття 119. Кабінету Міністрів України затвердити перелік та
граничні рівні цін на лікарські засоби, медичне обладнання та інші
вироби медичного призначення, які закуповуються за бюджетні кошти.

Стаття 120. Дозволити Національній академії наук України у
2007 році придбати без застосування процедури тендера у
безпосередніх виробників імпортне наукове обладнання для виконання
пріоритетних фундаментальних досліджень і прикладних розробок на
суму 60.000 тис. гривень за переліком, що затверджується Президією
Національної академії наук України, звільнивши від сплати ввізного
мита та податку на додану вартість операції із закупівлі цього
обладнання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП