ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2007 рік (скорочено)

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 7-8, ст.66 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007, ВВР, 2007, N 18-19, ст.269
N 899-V ( 899-16 ) від 05.04.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.343
N 900-V ( 900-16 ) від 05.04.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.344
N 1004-V ( 1004-16 ) від 04.05.2007, ВВР, 2007, N 26, ст.359
N 1119-V ( 1119-16 ) від 01.06.2007 }

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 4-рп/2007 ( v004p710-07 ) від 18.06.2007
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на
2007 рік у сумі 157.287.046 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
125.443.819,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 31.843.226,7 тис. гривень, згідно з
додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік у
сумі 174.631.522,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі 142.768.163 тис. гривень
та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
31.863.359,2 тис. гривень.

Затвердити на 2007 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у
сумі 1.983.680,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
554.501,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального
фонду Державного бюджету України - у сумі
1.429.178,8 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі
3.705.204 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
992.929,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 2.712.274,3 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету
України на 2007 рік у сумі 15.715.729 тис. гривень, у тому числі
граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету
України - у сумі 14.412.501 тис. гривень та граничний розмір
дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
1.303.228 тис. гривень. Дозволити Кабінету Міністрів України
додатково спрямувати на фінансування загального фонду Державного
бюджету України у 2007 році частину вільного залишку коштів
державного бюджету у сумі 3.350.271,1 тис. гривень, згідно з
додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України
на 2007 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду
Державного бюджету України, визначених цією статтею.
{ Стаття 1 в редакції Закону N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1004-V ( 1004-16 ) від
04.05.2007; в редакції Закону N 1119-V ( 1119-16 ) від
01.06.2007 }

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду
Державного бюджету України на 2007 рік належать:

1) податок на додану вартість (крім податкової заборгованості
з податку на додану вартість Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду
державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому
Законі);

2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств комунальної власності, а також податкової
заборгованості з податку на прибуток Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України", яка є джерелом формування
спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами,
визначеними у цьому Законі);

3) збір за спеціальне водокористування;

4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;

6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету України;

7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);

8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів
(крім акцизного збору з ввезених на територію України
нафтопродуктів і транспортних засобів);

9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території
України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом
Міністрів України порядку;

11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і
транспортні засоби та шини до них);

12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат,
що видобуваються в Україні;

13) надходження від розміщення в установах банків тимчасово
вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного
казначейства України;

14) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;

15) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що
застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб
Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади
(крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими
органами відповідних рад та утвореними ними в установленому
порядку адміністративними комісіями, штрафних санкцій за порушення
законодавства про патентування), а також за рішеннями судів,
прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів Міністерства
внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених
розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на
придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного
бюджету;

16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням
суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, у тому числі такого, від якого
відмовився власник або отримувач, валютних цінностей, що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням
норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та
внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном
зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або
з метою відшкодування належних державному бюджету платежів,
знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
невідомі;

17) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що
вилучається до бюджету (крім надходження коштів від Державного
підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія
"Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України ( 1868-15 )
"Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної
безпеки"), та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності;

18) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та
організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото,
платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і
50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та
організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

19) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;

20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

21) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку
N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету
України;

22) до розмежування земель державної та комунальної
власності - 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 8
та абзацом третім пункту 1 частини першої статті 59 цього Закону);
після розмежування земель державної та комунальної власності -
100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності;

23) рентна плата за транзитне транспортування природного газу
(крім податкової заборгованості з рентної плати за транзитне
транспортування природного газу Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду
державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому
Законі);

24) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

25) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

26) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною
виконавчою службою;

27) надходження від Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 );

28) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії
ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та
видачу копій і дублікатів таких ліцензій;

29) плата за виділення номерного ресурсу;

30) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії
ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу
дублікатів таких ліцензій;

31) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України (крім надходжень від реалізації військових містечок та
іншого нерухомого майна);

32) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового
майна і майна Національної академії наук України та галузевих
академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються
за рахунок державного бюджету;

33) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв
і тютюнових виробів;

34) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в
басейнах річок загальнодержавного значення;

35) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів
поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом,
установленим для митних органів (з моменту набуття Україною
членства в Світовій організації торгівлі);

36) митні збори (до моменту набуття Україною членства в
Світовій організації торгівлі);

37) надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на
користування надрами та збору за видачу таких дозволів;

38) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої
регіональної організації за участь українського контингенту
Збройних Сил України в миротворчих операціях;

39) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів
забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню
учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

40) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури
закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення
його виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю,
відповідно до умов договору;

41) надходження від плати за оренду цілісних майнових
комплексів та іншого державного майна (крім надходжень, визначених
пунктом 32 цієї статті);

42) вивізне мито;

43) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;

44) 40 відсотків надходжень від видачі сертифікатів на
експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними
речовинами і прекурсорами;

45) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного
бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ).

Стаття 3. Установити, що підприємства, частка держави у
статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарські
товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких
знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств,
акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом
акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких
підприємств і товариств, учасники договорів про спільну
діяльність, та/або уповноважені особи договорами про спільну
діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно
здійснюють продаж:

нафти сирої і газового конденсату власного видобутку
(видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування
надрами), крім обсягів, які використовуються на власні
технологічні потреби, а також газу скрапленого - виключно на
біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України;

всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного)
газу) власного видобутку (видобутого на підставі спеціальних
дозволів на користування надрами) для формування ресурсу
природного газу, що використовується для потреб населення,
безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України
на формування такого ресурсу, за ціною, що не перевищує граничний
рівень оптової ціни на природний газ, що використовується для
потреб населення, визначеної в установленому порядку за
вирахуванням розміру тарифів на транспортування, постачання та
цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для
споживачів усіх форм власності.

Установити, що за рахунок природного газу (у тому числі
нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами
господарювання, визначеними в абзаці першому цієї статті,
формується та використовується у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, ресурс природного газу, що використовується для
потреб населення.

З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої,
газового конденсату, природного газу, у тому числі нафтового
(попутного) та скрапленого, на умовах договорів комісії,
давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають
передання права власності на них, не допускається.

Стаття 4. Кабінету Міністрів України погасити у 2007 році
частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої
статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань
Кабінету Міністрів України перед Національним банком України"
( 1697-14 ), у сумі не менше 255.000 тис. гривень.

Установити, що Національний банк України у 2007 році вносить
до Державного бюджету України щоквартально рівними частинами
перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками
Національного банку України на загальну суму не менш як
1.875.700 тис. гривень.

Стаття 5. Установити, що у 2007 році продаж спеціальних
дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім
випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок
проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами та порядок їх надання встановлюються
Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Установити, що кошти, які надходять від Державного
підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія
"Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про
впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної
безпеки" ( 1868-15 ), зараховуються до спеціального фонду
Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, і додатково обліковуються у Державному
казначействі України на окремому відповідному рахунку як
фінансовий резерв для зняття з експлуатації атомних блоків.

Стаття 7. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" забезпечити у 2007 році перерахування до спеціального
фонду Державного бюджету України податкової заборгованості у сумі
не менше 2.640.000 тис. гривень з метою її спрямування на
компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"
різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його
реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової
енергії, яка споживається населенням.

Така компенсація до ціни реалізації природного газу (без
податку на додану вартість та збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на природний газ) не може перевищувати 245 гривень
за одну тис. куб. метрів природного газу.

Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині доходів є:

1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів;

2) акцизний збір із ввезених на територію України
нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини
до них;

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України;

5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної
28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом
Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України ( 643_077 );

7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною
виконавчою службою;

8) надходження коштів від реалізації надлишкової космічної
техніки військового та подвійного призначення, що належить
Національному космічному агентству України;

9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених
відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних
Сил України) і правоохоронних органів;

10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що
відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових
операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із
золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при
відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу
нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку
(додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;

11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;

12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

14) надходження від зборів за підготовку до державної
реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права
автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних
марок;

15) 60 відсотків надходжень від видачі сертифікатів на
експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними
речовинами і прекурсорами;

16) власні надходження бюджетних установ (у тому числі
наукових установ Національної академії наук України і галузевих
академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного
бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майна
Національної академії наук України і галузевих академій наук та
50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним
установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП