ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про Державний бюджет України на 2007 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на
2007 рік видатки на будівництво (придбання) житла для
військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил
України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та
вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів
боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та
використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними
виробами, засобами пересування та реабілітації, підготовку кадрів
вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації,
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні
розробки, а також видатки на розселення та облаштування
депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які
були депортовані з території України, видатки на компенсацію
Пенсійному фонду України втрат від застосування платниками
фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по
збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Стаття 32. Установити, що у 2007 році оплата послуг з
оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у
системі електронних переказів Національного банку України
Державним казначейством України не здійснюється.

Стаття 33. Установити, що виконання рішення, яке прийнято
органом державної влади, що відповідно до закону має право на його
застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним
казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства
фінансів України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного
казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету
здійснюється виключно органами Державного казначейства України за
черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних
бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2007 році за
вимогою органів державної виконавчої служби України здійснюється
органами Державного казначейства України в межах бюджетних
призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету,
в такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі,
списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи
встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського
рахунку Державного бюджету України;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством
України та відображаються у звітності про виконання державного
бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних
призначень в установленому законодавством порядку подаються
відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету або внесення змін до закону про Державний
бюджет України.

Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо
відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що
перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів,
що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або
пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється
Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку
за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на
утримання цієї установи.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених
абзацами восьмим - десятим частини першої статті 57 Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ), здійснюється Державним казначейством
України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах
відповідних бюджетних призначень.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України
згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету
України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих
Державному бюджету України, згідно з цією статтею, виступають
органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами
Державного казначейства України.

Органи Державного казначейства України виконують рішення, які
прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків
розпорядників бюджетних коштів з відображенням в обліку органів
Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.

Стаття 34. Установити, що в 2007 році рівноцінна та повна
компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу (в тому числі відряджених до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних з
оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення
служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), здійснюється
установами (організаціями, підприємствами), що утримують
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за
рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у
розмірі фактично сплаченого податку.

Обсяг видатків Державного бюджету України на 2007 рік,
передбачений на виплату зазначеної компенсації, розрахунково
становить 1.331.098 тис. гривень, з них для Міністерства оборони
України - 357.572,6 тис. гривень, Головного управління розвідки
Міністерства оборони України - 11.694,3 тис. гривень, Міністерства
внутрішніх справ України - 464.595,7 тис. гривень, Державного
департаменту України з питань виконання покарань -
81.116,9 тис. гривень, Адміністрації Державної прикордонної служби
України - 76.538,2 тис. гривень, Служби безпеки України -
100.814,8 тис. гривень, Служби зовнішньої розвідки України -
16.931,4 тис. гривень, Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України - 19.412,1 тис. гривень, Управління
державної охорони України - 11.339,8 тис. гривень, Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи -
111.048,5 тис. гривень, Національного космічного агентства
України - 6.898,3 тис. гривень, Міністерства аграрної політики
України - 540,0 тис. гривень, Міністерства транспорту та зв'язку
України - 6.674,9 тис. гривень, апарату Верховної Ради України -
46,5 тис. гривень, Державного управління справами -
98,2 тис. гривень, Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України - 24,3 тис. гривень,
Міністерства палива та енергетики України - 29,3 тис. гривень,
Міністерства освіти і науки України - 43,2 тис. гривень,
Державного комітету ядерного регулювання України -
28,9 тис. гривень, Державної податкової адміністрації України -
48.053,3 тис. гривень, Державної служби експортного контролю
України - 33,1 тис. гривень, Ради національної безпеки і оборони
України - 736,5 тис. гривень, Державної судової адміністрації
України - 2.411,9 тис. гривень, Верховного Суду України -
200,4 тис. гривень, Конституційного Суду України -
40,4 тис. гривень.
{ Частина друга статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1004-V ( 1004-16 ) від 04.05.2007, N 1119-V ( 1119-16 ) від
01.06.2007 }

Установити, що визначений цією статтею обсяг видатків
спрямовується головними розпорядниками коштів виключно для
проведення зазначеної компенсації.

При цьому керівники бюджетних установ (організацій,
підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до
органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають
необхідні асигнування на зазначену компенсацію у межах видатків на
грошове забезпечення, передбачених кошторисами або фінансовими
планами.
{ Стаття 34 в редакції Закону N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }

Стаття 35. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у
2007 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України
"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 ), у сумі
659.146 тис. гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам у сумі 535.826,8 тис. гривень.

Установити, що розподіл та перерозподіл цих бюджетних
призначень у 2007 році між бюджетними програмами, головними
розпорядниками коштів державного бюджету та місцевими бюджетами
здійснюється Кабінетом Міністрів України з подальшим інформуванням
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

{ Положення статті 36 втратило чинність, як таке, що визнано
неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } { Положення статті
36 втратило чинність в частині, що стосується професійних суддів,
як таке, що визнано неконституційним на підставі Рішення
Конституційного Суду N 4-рп/2007 ( v004p710-07 ) від 18.06.2007 }
Стаття 36. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які
згідно із законами України мають право окремі категорії
працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи
рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, газ,
електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами
міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та
автомобільним транспортом загального користування у сільській
місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського
сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються у разі,
якщо зазначені працівники мають право на податкову соціальну
пільгу.

Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із
грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати
величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Стаття 37. Установити, що звільненим у 2006-2007 роках особам
офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам,
які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб" ( 2262-12 ), та членам їх сімей до грошового
забезпечення для обчислення пенсій враховуються відповідні оклади
за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентна надбавка
за вислугу років у розмірах, встановлених за останньою штатною
посадою перед звільненням, а також щомісячні додаткові види
грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в
розмірі, що визначаються за 24 останні календарні місяці служби
підряд перед звільненням у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.

При цьому при обчисленні пенсій у розрахунок грошового
забезпечення не включаються щомісячні надбавки (доплати),
встановлені особам, які мають право на пенсію за вислугу років
згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах
справи на службі.

Обчислення пенсій окремим категоріям військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу, які були відряджені для
виконання службових обов'язків до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, інших цивільних установ,
організацій і підприємств, у тому числі у довготермінові
закордонні відрядження, здійснюється за переліком посад і в
порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 38. Видатки, передбачені цим Законом на виконання
завдань (проектів) Національної програми інформатизації
( 74/98-ВР ), в тому числі проектів інформатизації органів
виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків
державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600,
1202070, 2201190 (в частині професійно-технічних та вищих
навчальних закладів), 5001060, 2408030, 2408600, 2501140, 3001070,
3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3507600, 5341080, 6151020,
6511020, 6731050, здійснюються Державним казначейством України
лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів
зазначених проектів з Генеральним державним замовником
Національної програми інформатизації ( 74/98-ВР ) - центральним
органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.
{ Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1119-V
( 1119-16 ) від 01.06.2007 }

Стаття 39. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині
кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла, і пеня;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання
на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії і
наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання (крім надходжень за рахунок відшкодування з
державного бюджету сум податку на додану вартість та надходжень,
визначених пунктом 10 цієї статті);

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
фермерським господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики
України на формування державного продовольчого резерву Аграрним
фондом та для здійснення заставних закупівель, товарних та
фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку;

8) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України на
закупівлю сільськогосподарської продукції;

9) повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у
2004 році підприємствам державної форми власності
паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із
заробітної плати в межах 80.207,8 тис. гривень та наданих у
2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на
погашення заборгованості із заробітної плати працівникам в межах
14.104,3 тис. гривень;

10) до 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету
України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення
простроченої заборгованості перед державою за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, бюджетними
позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі;

11) повернення кредиту, наданого на реконструкцію
гідроелектростанцій.

Стаття 40. Установити, що у 2007 році кошти, отримані до
спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими
пунктами статей 8, 20 та 39 цього Закону, спрямовуються відповідно
на:

1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального
користування та погашення боргових зобов'язань за кредитами,
отриманими Україною або Державною службою автомобільних доріг
України під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних
доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених
пунктами 1, 2 та 3 статті 8 цього Закону).

При цьому із загального обсягу зазначених коштів, за
вирахуванням зобов'язань за кредитами, 40 відсотків спрямовується
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, в першу чергу у
сільській місцевості, у тому числі 500.000 тис. гривень як
субвенція місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт
автомобільних доріг комунальної власності;

субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку
Дніпро у місті Запоріжжя в обсязі 250.000 тис. гривень (за рахунок
коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 8 цього Закону);

2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів
дипломатичних представництв та консульських установ України за
кордоном, представництв та консульської служби Міністерства
закордонних справ України на території України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 4 статті 8 цього Закону);

3) заходи з реалізації Комплексної програми будівництва
вітрових електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 8 цього Закону);

4) здешевлення кредитів на будівництво енергоблоків атомних,
гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських
та сільських ліній електропередачі за переліком, встановленим
Кабінетом Міністрів України, а також на створення запасів твердого
палива для теплоелектростанцій (за рахунок джерел, визначених
пунктом 5 статті 8 цього Закону);

5) заходи із реалізації Комплексної програми створення
ядерно-паливного циклу в Україні та приведення об'єктів
виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в
екологічно безпечний стан (за рахунок джерел, визначених пунктом
25 статті 8 цього Закону);

6) державну підтримку підприємств з видобутку кам'яного
вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне
переоснащення та капітальний ремонт гірничо-шахтного обладнання
(за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

7) здешевлення кредитів для будівництва та технічного
переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту
(бурого вугілля) і торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 8 цього Закону);

8) надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів
впровадження енергозберігаючих технологій у галузях економіки, у
першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій
з виробництва альтернативних джерел палива (за рахунок джерел,
визначених пунктом 27 статті 8 цього Закону);

9) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості
(за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

10) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і
проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним
виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 8 цього
Закону);

11) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній
галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 8 цього
Закону);

12) потреби утворених відповідно до законів України
військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних
органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому
порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 8 цього
Закону);

13) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій,
надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 8
цього Закону);

14) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та
участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання
Державної авіаційної адміністрації (за рахунок джерел, визначених
пунктом 11 статті 8 цього Закону);

15) морську і річкову транспортну діяльність та участь
України у міжнародних організаціях морського і річкового
транспорту, утримання Державного департаменту морського і
річкового транспорту та Головної державної інспекції України з
безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України
(за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 8 цього Закону,
крім тих, що надходять від риболовних портів);

16) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за
рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 8 цього Закону, в
частині тих, що надходять від риболовних портів);

17) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів,
авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та
авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом
13 статті 8 цього Закону);

18) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності
(за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 8 цього Закону);

19) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених
пунктом 15 статті 8 цього Закону);

20) заходи, пов'язані з організацією надання послуг,
реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та
інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за
рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 8 цього Закону);

21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених
пунктом 18 статті 8 цього Закону, за рахунок 95 відсотків джерел,
визначених пунктом 17 статті 8 цього Закону, та за рахунок джерел,
визначених пунктами 29 і 34 статті 8 цього Закону);

22) обслуговування державного матеріального резерву
підприємствами Державного комітету України з державного
матеріального резерву (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених
пунктом 17 статті 8 цього Закону);

23) відшкодування підприємствам, установам та організаціям
витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей
державного резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених
пунктом 18 статті 8 цього Закону);

24) участь українського контингенту органів внутрішніх справ
України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби
органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства
внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19
статті 8 цього Закону);

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП