ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податок з доходів фізичних осіб

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податок з доходів фізичних осіб
1 2 3 4 5 6 7 8 9

13.2.3. при отриманні спадщини будь-яким спадкоємцем від
спадкодавця-нерезидента - за ставкою податку, визначеною пунктом
7.1 статті 7 цього Закону, до будь-якого об'єкта спадщини.
( Підпункт 13.2.3 пункту 13.2 статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3378-IV ( 3378-15 ) від 19.01.2006 )

( Пункт 13.3 статті 13 виключено на підставі Закону N 3378-IV
( 3378-15 ) від 19.01.2006 )

13.4. Особами, відповідальними за сплату (перерахування)
податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно,
майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню,
включається до складу загального річного доходу платника податку і
відображається ним у річній податковій декларації про майновий
стан і доходи (податковій декларації).

Подання податкової декларації та сплата податку із
зазначеного доходу здійснюються згідно із законодавством.

Нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про видачу
свідоцтв про право на спадщину податковому органу у строки,
встановлені для податкового кварталу.
( Статтю 13 доповнено пунктом 13.4 згідно із Законом N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

13.5. Правила виконання цієї статті визначаються Кабінетом
Міністрів України.

13.6. При отриманні спадщини у вигляді власності, визначеної
в підпунктах "а", "б", "д" пункту 13.1 цієї статті, особою, яка є
інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка
позбавлена батьківського піклування, застосовується нульова ставка
оподаткування до вартості такої власності.
( Статтю 13 доповнено пунктом 13.6 згідно із Законом N 3378-IV
( 3378-15 ) від 19.01.2006 )

Стаття 14. Оподаткування доходу, отриманого платником податку
як подарунок (або внаслідок укладення договору
дарування)

14.1. Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість
робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за
правилами, встановленими цим Законом для оподаткування спадщини.

14.2. Не підлягають оподаткуванню доходи як кошти або майно
(майнові чи немайнові права), подаровані одним членом подружжя
іншому, у межах їх частини спільної часткової чи спільної сумісної
власності, а також батьками дітям, у тому числі зачатим за життя
та народженим після, і дітьми батькам, у межах їх частини спільної
часткової власності згідно із законом.
( Пункт 14.2 статті 14 в редакції Закону N 3378-IV ( 3378-15 ) від
19.01.2006 )

Стаття 15. Оподаткування операцій із заміщення втраченої
власності

15.1. Якщо платник податку втрачає належний йому на правах
власності застрахований об'єкт майна внаслідок його викрадення,
зруйнування чи визнання непридатним для використання за наявності
обставин непереборної сили, чи внаслідок його змушеної заміни з
інших підстав, то такий платник податку при отриманні суми
страхового відшкодування зобов'язаний витратити її на відновлення
такого майна чи придбання нового майна, аналогічного втраченому,
на його заміну.

При цьому:

для рухомого майна така заміна (відновлення) має бути
здійсненою до кінця календарного року, наступного за роком, у
якому відбулася така страхова подія;

для нерухомого майна така заміна (відновлення) має бути
здійсненою до кінця другого календарного року, наступного за
роком, у якому відбулася така страхова подія.

15.2. Якщо платник податку, який отримав страхове
відшкодування, не здійснює таку заміну (відновлення) протягом
зазначених строків, то невикористана відповідно до пункту 15.1
цієї статті сума такого страхового відшкодування включається до
складу відповідного річного оподатковуваного доходу такого
платника податку.
Про суму здійснених виплат страхового відшкодування
страховики повідомляють податкові органи у складі податкової
звітності за черговий податковий період. ( Пункт 15.2 статті 15
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1958-IV ( 1958-15 )
від 01.07.2004 )
( Пункт 15.2 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 )

15.3. Наявність факту втрати об'єкта майна має бути
підтверджена офіційними висновками органів внутрішніх справ
України або іншими установами або організаціями, які відповідно до
законодавства уповноважені засвідчувати наявність обставин
непереборної сили.

Порядок виконання цього підпункту визначається Кабінетом
Міністрів України.

( Дію статті 16 відновлено в частині закріплення та
застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних
осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з
фонду оплати праці в іноземній валюті працівників закордонних
дипломатичних установ України під час їх перебування у
довготерміновому закордонному відрядженні згідно із Законом
N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 ) ( Дію статті 16 зупинено на
2004 рік в частині закріплення та застосування нормативів
відрахувань податку з доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого
самоврядування, який справляється з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями
та особами рядового і начальницького складу (в тому числі
відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних
установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання
покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків
несення служби, а також з фонду оплати праці в іноземній валюті
працівників закордонних дипломатичних установ України під час їх
перебування у довготерміновому закордонному відрядженні згідно із
Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 )

( Дію статті 16 зупинено на 2005 рік в частині закріплення та
застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних
осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з
грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з
виконанням обов'язків несення служби, за рахунок бюджетних
асигнувань установ (організацій), що утримуються із державного
бюджету, які є джерелом доходів цих осіб згідно із Законами
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 ) Стаття 16. Порядок сплати (перерахування) податку до
бюджету

16.1. Податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає
зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ).

16.2. Податок, утриманий з доходів нерезидентів, підлягає
зарахуванню до бюджету територіальної громади за місцем утримання
такого податку.

16.3. Цей порядок застосовується всіма юридичними особами, у
тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені
підрозділи, які розташовані на території іншої територіальної
громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими
підрозділами юридичних осіб, яким в установленому порядку надано
повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування)
до бюджету податку (далі - уповноважений підрозділ).

16.3.1. Сума податку за звітний місяць, яка підлягає
перерахуванню до місцевого бюджету за місцезнаходженням таких
відокремлених підрозділів, визначається юридичною особою або
уповноваженим підрозділом самостійно, виходячи із загальної
кількості громадян, які працюють у цих підрозділах, та суми
виплаченого (нарахованого) оподатковуваного доходу.

16.3.2. Юридична особа за своїм місцезнаходженням та
місцезнаходженням своїх підрозділів, а уповноважений підрозділ за
своїм місцезнаходженням, одночасно з поданням документів на
отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів,
сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні
розподільчі рахунки, відкриті в територіальних управліннях
Державного казначейства України.

Територіальні управління Державного казначейства України в
установленому Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) порядку
здійснюють розподіл зазначених коштів згідно із нормативами,
встановленими статтею 65 Бюджетного кодексу України, та
спрямовують такі розподілені суми до відповідних місцевих
бюджетів.

16.3.3. Фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього
Закону за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує)
його до відповідного бюджету:

у випадку, коли така фізична особа є податковим агентом, - за
місцем реєстрації у податкових органах;

в інших випадках - за її податковою адресою.

16.3.4. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати
податку здійснює податковий орган за місцезнаходженням юридичної
особи або її уповноваженого підрозділу.

16.3.5. Відповідальність за своєчасне та повне перерахування
сум податку до відповідного місцевого бюджету несе юридична особа
або її уповноважений підрозділ, що нараховує (виплачує)
оподатковуваний дохід.

16.3.6. Відповідальність за своєчасне та повне перерахування
сум податку до відповідного місцевого бюджету несе фізична особа у
випадках, визначених законом.

Стаття 17. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та
сплату (перерахування) податку до бюджету

17.1. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та
сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді
заробітної плати, є працедавець (самозайнята особа), який виплачує
такі доходи на користь платника податку (такої самозайнятої
особи).

17.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та
сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є:

а) для оподатковуваних доходів з джерелом їх походження з
України - податковий агент;

б) для іноземних доходів та тих, чиє джерело виплати
знаходиться в осіб, звільнених від обов'язків нарахування,
утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету, - платник
податку, отримувач таких доходів;

в) для доходів, що виплачуються на користь платника податку
фізичними особами, - такий платник податку.

Стаття 18. Порядок подання річної декларації про майновий
стан і доходи (податкової декларації)

18.1. Річна декларація про майновий стан і доходи (податкова
декларація) (далі - декларація) подається платником податку, який:

а) зобов'язаний подавати таку декларацію згідно з нормами
цього Закону або інших законів;

б) має право подати таку декларацію для отримання податкового
кредиту.

18.2. Для цілей цього Закону обов'язок платника податку з
подання декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи
виключно від податкових агентів, зобов'язаних подавати звітність з
цього податку у встановленому порядку.

18.3. Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон
на постійне місце проживання, зобов'язані подати податковому
органу декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, що
передує такому виїзду.

Податковий орган зобов'язаний протягом 30 календарних днів
від дня отримання такої декларації визначити податкове
зобов'язання та надіслати податкове повідомлення платнику податку,
який зобов'язаний сплатити належну суму податку та отримати
довідку про таку сплату або про відсутність податкових зобов'язань
з цього податку, яка здається органам митного контролю під час
перетину митного кордону та є підставою для проведення митних
процедур.

Порядок застосування цього пункту визначається Кабінетом
Міністрів України.

18.4. Платники податку звільняються від обов'язку подання
декларації у таких випадках:

а) незалежно від видів та сум отриманих доходів платниками
податку, які:

є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому
перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом
на кінець звітного податкового року;

перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до
позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території
інших держав станом на кінець граничного строку подання
декларації;

перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового
року;

перебувають на строковій військовій службі станом на кінець
звітного податкового року;

б) в інших випадках, визначених цим Законом.

18.5. Декларація заповнюється платником податку самостійно
або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником
податку здійснювати таке заповнення.

18.5.1. У разі коли уповноважена платником податку особа
заповнює декларацію за винагороду або зобов'язана здійснювати таке
заповнення згідно з нормами цього пункту, то:

а) така уповноважена особа несе відповідальність за порушення
порядку заповнення та/або подання такої декларації на рівні
відповідальності, визначеної законом для платника податку, а такий
платник податку звільняється від зазначеної відповідальності;

б) зобов'язання щодо заповнення та подання декларації від
імені платника податку покладаються на таких інших, ніж платник
податку, осіб:

на опікуна або піклувальника - щодо доходів, отриманих
неповнолітньою або недієздатною особою;

на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) -
щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року
платником податку, який помер;

на державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи
щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку,
об'явленого в установленому порядку банкрутом.

18.5.2. У разі заповнення декларації іншою особою така
декларація має містити інформацію про таку іншу особу на рівні
інформації про платника податку.

Центральний податковий орган визначає правила виконання цього
пункту.

18.6. Перевірка достовірності даних, визначених у
деклараціях, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

18.7. Сума податкових зобов'язань, донарахована податковим
органом, підлягає сплаті до відповідного бюджету у строки,
встановлені законом.

18.8. Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку,
зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому
комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу,
визначену у декларації, протягом 60 календарних днів від дня
отримання такої декларації.

18.9. Форма декларації визначається центральним податковим
органом та узгоджується з комітетом Верховної Ради України,
відповідальним за проведення податкової політики, виходячи з таких
умов:

загальна частина декларації повинна мати спрощений вигляд та
не містити відомостей про доходи або витрати, які отримує (несе)
незначна кількість платників податку;

декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених
випадків її подання;

розрахунки окремих видів доходів (витрат), які отримує (несе)
незначна кількість платників податку, повинні міститися у додатках
до декларації, які заповнюються виключно такими платниками податку
за наявності таких доходів (витрат);

декларація та додатки до неї повинні складатися з
використанням загальновживаної термінології державною мовою, а
також містити детальні інструкції щодо їх заповнення;

декларація та додатки до неї повинні містити інформацію,
достатню для ідентифікації платника податку, а також для
визначення суми його податкових зобов'язань або суми бюджетного
відшкодування надміру сплачених податків, у тому числі при
застосуванні права на податковий кредит.

Бланки декларацій мають безоплатно надаватися податковими
органами платникам податку на їх запит, а також бути
загальнодоступними для населення.

18.10. Платник податку до 1 березня року, наступного за
звітним, має право звернутися із запитом до відповідного
податкового органу з проханням заповнити річну податкову
декларацію, а податковий орган зобов'язаний надати безоплатні
послуги із такого заповнення. Відмова посадової (службової) особи
податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника
податку від будь-якої відповідальності за неповне або невірне
заповнення декларації.

Стаття 19. Забезпечення виконання податкових зобов'язань

19.1. Платники податку зобов'язані:

а) вести облік доходів і витрат у обсягах, достатніх для
визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі
коли такий платник податку зобов'язаний цим Законом подавати
декларацію або має право на таке подання з метою повернення
надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на
податковий кредит.

Форми такого обліку та порядок його ведення визначаються
центральним податковим органом за узгодженням з комітетом
Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової
політики;

б) отримувати та зберігати протягом строку давності,
встановленого законом, документи первинного обліку, на підставі
яких формується податковий кредит платника податку;

в) подавати декларацію за встановленою формою у визначені
строки у випадках, коли згідно з нормами цього Закону таке подання
є обов'язковим;

на вимогу податкового органу та у межах його компетенції,
визначеної законодавством, пред'являти документи і відомості,
пов'язані з виникненням доходу або права на отримання податкового
кредиту, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати
необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у
декларації з цього податку;

г) надавати особам, які згідно з цим Законом визначені
відповідальними за утримання (нарахування) та сплату податку до
бюджету, документи на підтвердження прав платника податку, який
отримує такі доходи, на застосування соціальних податкових пільг;

д) у порядку, визначеному законом, допускати службових осіб
податкового органу на територію або до приміщень, що
використовуються платником цього податку для одержання доходів від
здійснення підприємницької діяльності;

е) у разі зміни отримання податкової соціальної пільги
здійснювати заходи, передбачені цим Законом;

є) своєчасно сплачувати узгоджені суми податкових
зобов'язань, а також суми штрафних (фінансових) санкцій,
нарахованих податковим органом, та пеню, за винятком сум, що
оскаржуються в адміністративному або судовому порядку.

19.2. Особи, які відповідно до цього Закону мають статус
податкових агентів, зобов'язані:

а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та
сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, який
виплачується на користь платника податку та оподатковується до або
під час такої виплати та за її рахунок;

б) надавати у строки, встановлені законом для податкового
кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Закону, податковий
розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, а також сум утриманого з них податку
податковому органу за місцем свого розташування. У разі коли
зазначена особа протягом звітного кварталу не виплачує такі доходи
або виплачує доходи не всім платникам податку, зазначена звітність
не подається або подається стосовно платників податку, які
фактично отримали такі доходи. Запровадження інших форм звітності
із зазначених питань не припускається;

в) надавати платнику податку на його вимогу відомості про
суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих
соціальних податкових пільг та суму утриманого податку;

г) надавати податковому органу інші відомості з питань
оподаткування доходів окремого платника податку в обсягах та за
процедурою, визначеною цим Законом та Законом України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП