ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Ринок фінансових послуг

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Ринок фінансових послуг

2 3 4 5 6 7 8

Перелік питань

1. Дати визначення фінансового ринку та ринку фінансових послуг.
2. Визначити сутність трансформаційних послуг фінансових посередників.
3. Визначити сутність транзакційних послуг фінансових посередників.
4. Дати визначення процесу сек’юритизації.
5. Дати визначення грошового ринку як сегменту фінансового ринку.
6. Дати визначення ринку іноземної валюти як частини грошового ринку.
7. Дати визначення поточної валютної операції.
8. Дати визначення валютної операції, пов»язаної з рухом капіталу.
9. Дати визначення економічного валютного ризику.
10. Дати визначення транзакційного валютного ризику.
11. Дати визначення трансляційного валютного ризику.
12. Дат характеристику кредитних послуг на грошовому ринку.
13. Дати визначення дисконтного ринку як елементу грошового ринку.
14. Дати визначення ринку середньо- та довгострокових кредитів як сегменту фінансового ринку.
15. Навести класифікацію позик за видами процентних ставок.
16. Навести класифікацію позик за умовами погашення.
17. Навести класифікацію позик за строком надання.
18. Навести класифікацію позик за механізмом надання.
19. Навести класифікацію позик за кількістю сторін угоди.
20. Дати визначення фондового ринку як сегменту фінансового ринку.
21. Навести класифікацію цінних паперів за характером випуску.
22. Навести класифікацію цінних паперів за механізмом обігу.
23. Навести класифікацію цінних паперів за видом засвідчуваних прав.
24. Визначити двосторонні методи хеджування ризику.
25. Позиція по фінансових операціях, види позиції.
26. Навести класифікацію фінансових послуг.
27. Визначити основні проблеми непрофесійних учасників фінансового ринку, які зумовлюють виникнення фінансового посередництва.
28. Визначити причини процесу дезінтермедіації на фінансовому ринку.
29. Визначити роль та місце домогосподарств як суб”єктів ринку фінансових послуг.
30. Визначити роль та місце комерційних підприємств як суб”єктів ринку фінансових послуг.
31. Визначити роль та місце державного сектору на ринку фінансових послуг.
32. Визначити роль та місце фінансових посередників як суб’єктів ринку фінансових послуг.
33. Обґрунтувати класифікацію суб’єктів ринку фінансових послуг за організаційною формою.
34. Обґрунтувати поділ суб’єктів ринку фінансових послуг за рольовою ознакою.
35. Обґрунтувати класифікацію суб’єктів ринку фінансових послуг за функціями на фінансовому ринку.
36. Обґрунтувати доцільність сегментарного підходу до визначення структури ринку фінансових послуг.
37. Визначити чинники інституційного сегментування ринку фінансових послуг.
38. Визначити фінансові інструменти грошового ринку, види та спрямованість послуг на цьому ринку.
39. Визначити фінансові інструменти ринку позик, види та спрямованість послуг на цьому ринку.
40. Визначити фінансові інструменти фондового ринку, види та спрямованість послуг на цьому ринку.
41. Визначити фінансові інструменти ринку хеджування ризику по фінансових операціях, види та спрямованість послуг на цьому ринку.
42. Визначити поняття споживчої вартості валютної цінності та порядку її визначення для різних груп валютних цінностей.
43. Визначити поняття векселя, види векселів та сутність обов’язкових реквізитів векселя.
44. Індосамент векселя. Визначити ризики при індосаменті векселя.
45. Аваль вексельних зобов’язань як різновид фінансової послуги.
46. Акцепт та платіж за векселем.
47. Визначити особливості хеджування валютного ризику за векселем.
48. Протест за векселем. Ризики при опротестуванні векселів.
49. Захист прав власника векселя.
50. Визначити поняття чека, види чеків та сутність обов»язкових реквізитів чека та особливості його обігу.
51. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів.
52. Фінансові інструменти місцевих або державних грошових ринків, їх цільова спрямованість.
53. Визначити особливості функціонування фінансових інструментів фондів грошового ринку.
54. Визначити фінансові інструменти кредитного ринку та їх характерні відмінності від інструментів грошового ринку.
55. Проаналізувати види забезпечення позик.
56. Навести та обґрунтувати необхідність класифікації позик за категорією позичальника.
57. Проаналізувати переваги та недоліки встановлення державою “кінцевого” або “відкритого” переліку цінних паперів.
58. Проаналізувати переваги та недоліки різних форм випуску цінних паперів.
59. Проаналізувати класифікацію, механізм обігу та споживчі характеристики опціонів та похідних цінних паперів з ознаками опціону.
60. Визначити та охарактеризувати специфічні види страхових послуг спеціалізованих страхових організацій на ринку фінансових послуг.
61. Визначити та охарактеризувати специфічні види послуг з хеджування ризику які надаються фінансовими посередниками на ринку фінансових послуг.
62. Проаналізувати систему односторонніх методів хеджування ризику.
63. Захист прав споживачів фінансових послуг за рахунок цільових фондів.
64. Розкрити зміст системи пруденційного нагляду за діяльностю фінансових посередників.
65. Інформаційний захист прав споживачів фінансових послуг.
66. Основні напрямки державного регулювання професійної діяльності з торгівлі цінними паперами в Україні та їх ціль.
67. Основні напрямки державного регулювання діяльності реєстраторських установ на ринку цінних паперів України.
68. Основні напрямки державного регулювання діяльності депозитарних установ в Україні.
69. Державне регулювання діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній в Україні.
70. Спрямування державного регулювання посередницької діяльності довірчих товариств.
71. Основні механізми державного регулювання діяльності страхових компаній.
72. Основні завдання державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.
73. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та її функції.
74. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України та ї функції.
75. Національний банк України та його повноваження в галузі державного регулювання ринку фінансових послуг.
76. Саморегулівні організації фінансових посередників в Україні, їх функції та завдання.
77. Нормативне регулювання капіталу комерційного банку в Україні, його спрямованість та вплив на фінансовий ринок.
78. Нормативне регулювання ліквідності комерційного банку в Україні, його завдання та вплив на фінансовий ринок.
79. Нормативне регулювання ризику комерційного банку в Україні, його спрямованість та вплив на фінансовий ринок.
80. Нормативне регулювання відкритої валютної позиції уповноваженого банку, його спрямованість та вплив на фінансовий ринок.
81. Дати характеристику кредиту як фінансової послуги
82. Дати характеристику лізингу як фінансової послуги.
83. Дати характеристику фінансових послуг фондів грошового ринку
84. Дати характеристику депозитних операцій фінансово-кредитних установ як фінансової послуги.
85. Дати характеристику фінансових послуг з випуску депозитарних розписок та визначити причини їх привабливості для різних категорій суб’єктів, які приймають участь у випуску та обігу цих розписок.
86. Дати характеристику андеррайтингу як фінансової послуги.
87. Дати характеристику факторингу як фінансової послуги.
88. Дати характеристику опціону як інструменту хеджування валютного ризику.
89. Дати характеристику фьючерсу як інструменту хеджування валютного ризику.
90. Дати характеристику послуги зі страхування життя як форми здійснення заощаджень.
91. Дати характеристику можливостей хеджування ризику шляхом видачі векселя.
92. Дати характеристику послуги спільного інвестування через інвестиційний фонд.
93. Дати характеристику форвардної угоди, як фінансової послуги.
94. Дати характеристику банківської гарантії як фінансової послуги.
95. Дати характеристику операції СВОП як фінансової послуги.
96. Критерії економічної оцінки форфейтингових послуг.
97. Брокерські послуги торговців цінними паперами.
98. Депозитарні послуги на фондовому ринку, їх вплив на ефективність фінансових послуг.
99. Послуги з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, їх вплив на ефективність фінансових послуг.
100. Довірче управління фінансовими вкладеннями як вид фінансової послуги.

2 3 4 5 6 7 8


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП