ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Інформатика та обчислювальна техніка, IBM PC

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Інформатика та обчислювальна техніка, IBM PC

2 3 4 5 6 7

Інформатика і обчислювальна техніка (Скачати)
Приводи CD-R, CD-RW (Скачати)
Апаратно-програмні проблеми організації доступу до інформаційних ресурсів у системі дистанційної освіти (Скачати)
Обчислювальна техніка і програмування (Скачати)
Контрольна робота з предмету “Інформатика та КТ” (Скачати)
Особливості використання функцій на мові Ассемблер (Скачати)
Пристрій візуального відображення (ПВВ) (Скачати)
Побудова алгоритму впорядкування лінійної таблиці (Скачати)
Прикладне програмне забезпечення (Скачати)
Історія мережі Internet (Скачати)
Цифрові графічні моделі в комп’ютерній графіці. (Скачати)
Послуги, які надає мережа Internet (Скачати)
Гіпертекстові технології WWW, URL, HTML (Скачати)
Проблеми захисту інформації в Internet (Скачати)
Виробництво комп’ютерів та комп’ютерних технологій в Україні: проблеми і перспективи (Скачати)
Інформаційна безпека й інформаційні технології (Скачати)
Засоби захисту інформації (Скачати)
Інформаційна сфера в Україні, захист інформації: проблеми і перспективи (Скачати)
Сфера інформаційних технологій в Україні:проблеми і перспективи розвитку (Скачати)
Інформаційна безпека в Intranet (Скачати)
Колірні моделі в комп’ютерній графіці (Скачати)
Роздільна здатність моніторів, принтерів, сканерів (Скачати)
Історія виникнення Інтернет (Скачати)
Що таке комп'ютерні віруси? (Скачати)
Декілька "класичних" прикладів комп'ютерних вірусів (Скачати)
Засоби боротьби з комп'ютерними вірусами (Скачати)
Bстановлення драйверів (Скачати)
Антивірусні програми.Архівування файлів із підкаталогів. Робота з об’єктами у Windows (Скачати)
Microsoft Windows 98 (Скачати)
Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP (Скачати)
Паскаль: мова та метамова (Скачати)
Паскаль: огляд основніх понять (Скачати)
Паскаль: подання чисел та інших значень (Скачати)
Паскаль: масиви (Скачати)
Паскаль: робота з файлами (Скачати)
Паскаль: обробка текстів (Скачати)
Паскаль: буферизація введення-виведення (Скачати)
Використання вільної пам'яті у Паскалі (Скачати)
Пршук, сортування та поняття складності у программуванні (Скачати)
Знайомство з сортуванням файлів (Скачати)
Перебирання варіантів в програмуванні (Скачати)
Паскаль: лексика, вирази, семантика. (Скачати)
Обчислення виразів у програмуванні (Скачати)
Елементи синтаксичного аналізу (Скачати)
Пошук зразка в рядку (Скачати)
Паскаль: типи дійсних, оператори розгалуження, функції та їх виклики, процедури, під задачі (Скачати)
Паскаль: цикл «поки» та його використання (Скачати)
Паскаль: тип символів та інші перелічувані (Скачати)
Паскаль: область дії, модулі, структури. (Скачати)
Паскаль: точка повернення, підстановка аргументів, зберігання змінних. (Скачати)
Паскаль: рекурсивні означення та підпрограми (Скачати)
Тлумачний словник по програмуванню (Скачати)
Топологія локальних мереж (Скачати)
Основи Intranet (Скачати)
Апаратне та програмне забезпечення Intranet (Скачати)
Топологія локальних мереж (Скачати)
Середовище передачі в локальних мережах (Скачати)
Робочі станції та сервери (Скачати)
Протоколи і стандарти (Скачати)
Локальні комп'ютерні мережі (Скачати)
Однорангова операційна система Windows 95/98 (Скачати)
Однорангова операційна система Windows 95/98 (Скачати)
Операційні системи Windows NT, NetWare, UNIX (Скачати)
Основи Internet (Скачати)
Глосарій термінів з інформаційних технологій, що використовуються в Internet (Скачати)
Операційна система Windows-95 (Скачати)
Функції, основні характеристики та класифікація концентраторів (Скачати)
Інформаційні комп’ютерні системи в менеджменті (Скачати)
Контрольна робота з предмету “Інформатика та КТ” (Скачати)
Пристрій сенсорного керування УСУ-1-15;(телевiзійний) (Скачати)
Дайте характеристику апаратній та програмній базі формування інформаційних технологій (Скачати)
Складні математичні вирази (Скачати)
Файлова система VS DOS (Скачати)
Створення звітів за допомогою МS Accеss (Скачати)
Накопичувачі (Скачати)
Плоттери (Скачати)
Загальна характеристика Інтернет (Скачати)
Що можна робити в Інтернет. Головні напрямки роботи в Інтернет (Скачати)
Електронна пошта. Принципи організації електронної пошти (E-mail) (Скачати)
Перспективи та шляхи використання глобальної мережі "Інтернет" в географічних дослідженнях (Скачати)
Все про формат PDF (Скачати)
Основи роботи з Windows 95/98 (Скачати)
Текстовий процесор Microsoft Word (Скачати)
Операційна система Microsoft Windows 98 (Скачати)
Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM (Скачати)
Системні оболонки та утиліти (Norton Commander, Norton Utilities, PCTools) (Скачати)
Внутрішня пам’ять, форматування жорсткого диску, вікна документів у Word (Скачати)
Розрахунок дотичних напружень (Скачати)
Автоматизація роботи в офісі. Розпізнання документів в програмі Fine Reader (Скачати)
Дослідження можливостей програми Fine Reader (Скачати)
Випрямляч (Скачати)
Комп'ютерні віруси та методи боротьби з ними (Скачати)
Блокнот (NotePad) – стандартна програма Windows (Скачати)
Структуровані типи даних.Операції над двомірними массивами (Скачати)
Комп'ютерна гра як елемент сучасної культури (Скачати)
Обчислити інтеграл (Скачати)
Концепція без даних-закономірний результат розвитку автоматизованих інформаційних систем (Скачати)
Автоматизація контролю відвідування студентами занять (Скачати)
Дослідження можливостей програми Fine Reader (Скачати)
Діапазон комірок. Обчислення в комірках (Скачати)
Microsoft Excel. Інтерфейс, головне меню Excel (Скачати)
Область програмного забезпечення, цікаве застосування (Скачати)
Функції (Скачати)
Проблеми організації доступу до інформаційних ресурсів в системі дистанційної освіти (Скачати)
Архівація файлів (Скачати)
Мови та системи програмування (Скачати)
Табличний процесор Microsoft Excel для Windows (Скачати)
Команди для роботи з файлами (Скачати)
Зв'язки між пристроями комп'ютера (Скачати)
Оболонка Norton Commander (Скачати)
Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики (Скачати)
Пристрої введення-виведення інформації (Скачати)
Покоління ЕОМ (Скачати)
Структура персонального комп'ютера (Скачати)
Характеристики операційних систем (Скачати)
Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин (Скачати)
Переваги і недоліки операційної системи Wіndows (Скачати)
Мовне (лінгвістичне) забезпечення САПР (Скачати)
Пристрій візуального відображення (ПВВ) (Скачати)
Програмне забезпечення (Скачати)
Математичне забезпечення САПР (Скачати)
Інформаційне та організаційне методичне забезпечення САПР (Скачати)
Методичні підходи в імітаційному моделюванні (Скачати)
Прикладне програмне забезпечення (Скачати)
Принтер (Скачати)
Область програмного забезпечення, цікаве застосування (Скачати)
Периферійні пристрої ЕОМ (Скачати)
Пристрої управління курсором (Скачати)
З історії розвитку інформаційних технологій в Україні (Скачати)
Операції над літерними величинами (Скачати)
Обчислювальна техніка і програмування (Скачати)
Пристрої магнітної пам’яті (Скачати)
Системи опрацювання графічних зображень. Створення і редагування графічних зображень за допомогою графічного редактора. (Скачати)
Мережа Інтернет (Скачати)
Функції (Скачати)
Апаратне забезпечення САПР (Скачати)
Альфа-бета відсіканя (Alpha-Beta Pruning) при програмуванні комп’ютерних ігор (Скачати)
Новинки комп’ютерної техніки (Скачати)
Архітектура персональних комп'ютерів IBM PC (Скачати)
Загальний огляд “Інтернет” (Скачати)
Програми детектори і доктори. Комп'ютерні віруси. Визначення, класифікація, лікування. (Скачати)
Табличний процесор Excel для Windows (Скачати)
Робота з файлами і папкамиу Windows 98. (Скачати)
Текстовий редактор Microsoft Word (Скачати)
Файлова система UNIX (Скачати)
Java технологія. Основні риси та перспективи застосування. (Скачати)
Текстовий редактор Word (Скачати)
Архіватори (Скачати)
Програми архіватори ARJ.EXE, RAR.EXE (Скачати)
Бізнес в Internet. Правові аспекти (Скачати)
Загальна характеристика програм архіваторів (Скачати)
Програми архіватори WinZIP, WinRAR. (Скачати)
Програми-архіватори WinARJ (Скачати)
АРМ – Колекціонера марок (Скачати)
Робота з програмою-архіватором WinRAR (Скачати)
Введення і редагування тексту (Скачати)
Штучний інтелект.Ринок програмного забезпечення.Інформаційна інфраструктура в банківській справі (Скачати)
Редагування формул у Word (Скачати)
Програма Провідник (Скачати)
Курсова робота з дисципліни “Обчислювальна техніка і програмування” (Скачати)
Апаратно-програмні проблеми організації доступу до інформаційних ресурсів у системі дистанційної освити (Скачати)
Інтерфейс IDE (Integrated Drive Electronics) (Скачати)
Запити, фільтри, використання та функціональне призначення (Скачати)
Колонтитули (Скачати)
Класифікація прикладних та службових програмних засобів (Скачати)
Контрольна робота з інформатики (Скачати)
Середовище передачі в локальних мережах (Скачати)
Майбутнє Інтернет (Скачати)
Центральний мікропроцесор (основні відомості) (Скачати)
Програми архіватори WinZip, WinRar (Скачати)
Програми архіватори WinRAR (Скачати)
Програми-архіватори WinARJ (Скачати)
Класифікація прикладних та службових програмних засобів (Скачати)
Сканери (Скачати)
Основні роботи операційної системи UNIX. (Скачати)
Операційна система Windows 98 (Скачати)
Антивірусні програми (Скачати)
Робота із запитами в Access (Скачати)
Робота з книгами в Excel (Скачати)
Гіперпосилання (Скачати)
Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word (Скачати)
Побудова таблиці значень функції (Скачати)
Алгоритми і програми з розгалуженнями (Скачати)
Структура і склад по САПР (Скачати)
Структура вікна Windows 98 (Скачати)
Операційні системи. Файлова система (Скачати)
Принципи побудови інтерфейсів операційних систем (Скачати)
Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву (Скачати)
Програми архіватори, антивірусні програми (Скачати)
Робота із системою KOMПАС (Скачати)
Типи алгоритмів (Скачати)
Імена файлів, нумерація сторінок, ОС Windows (Скачати)
Керування папками, файлами та ярликами (Скачати)
Базові елементи мови: типи даних, цілочисельні типи даних, дані дійсних типів, дані типу string (Скачати)
Діалогові програми (Скачати)
Курсова робота з курсу”Проблемно-орієнтовані мови програмування” (Скачати)
Мова програмування HTML. 17 (Скачати)
Структуровані типи даних. Операції над двомірними массивами (Скачати)
Автоматизація роботи в офісі. Розпізнання документів в програмі Fine Reader (Скачати)

2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП