ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Інформатика та обчислювальна техніка, IBM PC

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Інформатика та обчислювальна техніка, IBM PC

1 2 3 4 5 6 7

ОС Windows XP: Каскадне меню. Запуск програм (Скачати)
ОС Windows XP: папки, текстові файли та ярлики (Скачати)
ОС Windows XP: програма Провідник, програма Total Commander (Скачати)
Системи управління базами даних (СУБД) (Скачати)
Редактор текстів Word: створення документа (Скачати)
Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші (Скачати)
Система машинного перекладу текстів на прикладі системи STYLUS (Скачати)
Пристрої вводу-виводу ПК (Скачати)
Загальні відомості про Internet. (Скачати)
Операційна система Microsoft Windows 98 (Скачати)
Комп'ютерні віруси та засоби боротьби з ними (Скачати)
Конфігурація операційної системи (Скачати)
Ремонт та обслуговування плати процесора (Скачати)
Програми – архіватори (Скачати)
Комп’ютерні мережі – локальні та глобальні (Скачати)
Модернізація та поточне обслуговування ПК (Скачати)
Огляд сучасних відео систем для РС (Скачати)
Пакет CorelDRAW (Скачати)
Ремонт та обслуговування модемів (Скачати)
Апаратні засоби захисту інформації (Скачати)
Мова програмування Turbo-Basic (Скачати)
Мікропроцесор Z-80 (Скачати)
Розробка об(єктно-орієнтованих програм мовою C++ в середовищі Windows 95/98(на основі бібліотеки MFC пакету VISUAL C++ 6.0) (Скачати)
Сканери їх будова та робота з ними (Скачати)
Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM (Скачати)
Система електронного зв’язку Microsoft Outlook Express (Скачати)
Проектування реляційної бази даних (Скачати)
Електронна пошта (Скачати)
Запити у базах даних (Скачати)
Форми у базах даних (Скачати)
Звіти у Access (Скачати)
Microsoft Excel 2000 (Скачати)
Текстовий процесор Microsoft Word (Скачати)
Microsoft Word 2000 (Скачати)
Основи роботи з системою комп' ютерної алгебри MathCAD (Скачати)
Microsoft Word 97 (Скачати)
Microsoft Excel 97 (Скачати)
Операційна система Windows 98 (Скачати)
Операційна система Windows 2000 (Скачати)
Огляд програми Google Earth (Скачати)
Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми (Скачати)
Решітки (Скачати)
Редактор формул (Скачати)
Команди меню Microsoft Word (Скачати)
Позиціювання тексту та рисунків (Скачати)
Введення, виділення та правка (Скачати)
Форматування тексту (Скачати)
Утворення, відкриття та збереження документів (Скачати)
Робота з таблицями (Скачати)
Утворення та імпорт рисунків (Скачати)
Макроси. Запис, виконання та правка (Скачати)
Розмітка сторінки (Скачати)
Редактор чисельних діаграм Microsoft Graph (Скачати)
Основні процедури системи Mathcad (Скачати)
Можливості Mathcad (Скачати)
Елементи головного вікна Mathcad (Скачати)
Засоби та принципи програмування на Ліспі (Скачати)
Функції планування (Скачати)
Функції модифікатора (Скачати)
Функції виводу (Скачати)
Числові функції (Скачати)
Функції властивостей (Скачати)
Функції конструктора (Скачати)
Функції відбору (Скачати)
Інтерпретатор muLisp (Скачати)
Основи мови програмування Лісп (Скачати)
Лісп – мова функціонального програмування (Скачати)
Пакетні файли (batch-файли) (Скачати)
Команди DOS (Скачати)
Операційна система MS-DOS (Скачати)
Системний блок (Скачати)
Історія розвитку ПК фірми IBM та його клонів (Скачати)
Процедури, підпрограми та параметри (Скачати)
Функція та її виклики (Скачати)
Формальні мови та їх завдання (Скачати)
Контекстно-вільні та LA(1)-граматики (Скачати)
Побудова алгоритму LA(1)-аналізу (Скачати)
Аналіз та обчислення дужкових виразів (Скачати)
Масиви (Скачати)
Уточнення алгоритму обчислення виразу (Скачати)
Алгоритм обчислення виразу за його ЗПЗ. Записи з варіантами (Скачати)
Програма обчислення виразів (Скачати)
Зворотний польський запис та алгоритм його побудови (Скачати)
Читання лексем виразу (Скачати)
Задача про розміщення ферзів. Дерево пошуку та його обхід (Скачати)
Метод розгалужень і меж. Евристичні алгоритми. Застосування принципу оптимальності (Скачати)
Пошук, сортування та поняття складності (Скачати)
Використання вільної пам'яті (Скачати)
Буферизація (Скачати)
Буферизація екрана та клавіатури (Скачати)
Тип безтипових файлів (Скачати)
Фізичні файли та файлові змінні (Скачати)
Послідовний запис у типізовані файли (Скачати)
Послідовне читання типізованих файлів (Скачати)
Прямий доступ у системі Турбо Паскаль (Скачати)
Позиційні системи числення (Скачати)
Внутрішнє подання даних стандартних типів (Скачати)
Цілі та дійсні типи мови Турбо Паскаль (Скачати)
Мова та метамова (Скачати)
Рекурсивні означення та підпрограми (Скачати)
Підпрограми (Скачати)
Область дії означень та побічний ефект (Скачати)
Мітки та переходи (Скачати)
Види циклів (Скачати)
Тип символів та інші перелічувані (Скачати)
Цикл "поки" та його використання (Скачати)
Пошук зразка в рядку (Скачати)
Архіватори (Скачати)
SGML. SGML - структури. DTD (Скачати)
Табличний редактор Excel: Створення документа (Скачати)
Адресна книга (Скачати)
Перегляд та відправка повідомлень груп новин (Скачати)
Система електронного зв’язку Microsoft Outlook Express (Скачати)
Утворення та відправлення повідомлень електронної пошти (Скачати)
Комп'ютерні віруси та засоби боротьби з ними (Скачати)
Оператори Бейсiка (Скачати)
Система Turbo-Basic (Скачати)
Загальнi вiдомостi про Бейсiк (Скачати)
Числові функції (Скачати)
Інформаційні системи та бази даних (Скачати)
Визначення функцій в Ліспі (Скачати)
Примітивні об’єкти даних (Скачати)
Функції планування (Скачати)
Породження комбінаторних об’єктів (Скачати)
Функції рядків (Скачати)
Мова програмування Лісп (Скачати)
Функції виводу (Скачати)
Обробка текстів (Скачати)
Система Norton Commander (Скачати)
Система PCTools (версія 5.0) (Скачати)
RSA – алгоритмів кодування з відкритим ключем (Скачати)
Система Norton Utilities (версія 7.0) (Скачати)
Технологія MPEG-4 (Скачати)
Функції та системнi змiннi Бейсiка (Скачати)
Операційна система Microsoft Windows 98 (Скачати)
Hовi команди системи Turbo-Basic (Скачати)
Проблеми розвитку електронних видань в інформаційному суспільстві (Скачати)
Спрощений Data Encryption Standart (Скачати)
Інтернет як засіб спілкування у навчальному процесі (Скачати)
Робота в Web (Скачати)
Робота з E-mail (Скачати)
Вивчення роботи пакета програм Microsoft Internet Explorer (Скачати)
Основи мережі Iнтернет (Скачати)
Практикум "Вивчення роботи в мережі Інтернет" (Скачати)
ICQ-мережа - безплатний пейджер в Iнтернеті (Скачати)
Робота з файлами засобами FTP-сервера (Скачати)
Знайомство з програмою Internet News (Скачати)
Спілкування через Інтернет в реальному часі (Скачати)
Принципи створення Web-сторінок (Скачати)
Програма Word для Windows (Скачати)
Об’єктно-орієнтоване програмування (Скачати)
Комп’ютерні віруси та боротьба з ними (Скачати)
Що таке операційна система? (Скачати)
Таблиці у Word (Скачати)
Turbo Pascal (Скачати)
Класифікація і структура інформаційних систем (Скачати)
Класифікація та структура інформаційних систем (Скачати)
Етапи розвитку інформаційних систем (Скачати)
Мережі. Види мереж (Скачати)
Методи створення оптимальної моделі баз даних (Скачати)
Поняття та використання інформаційно-пошукових систем (Скачати)
Поняття і особливості інформаційної системи (Скачати)
Експертні системи та їх характеристика (Скачати)
Штучний інтелект. Технології штучного інтелекту (Скачати)
Глобальна мережа Інтернет. Історія розвитку. Протокол ТСР/ІР (Скачати)
Архітектура автоматизованих інформаційних систем (Скачати)
DVD-диски (Скачати)
Захист доменних імен від їх захоплення (кіберсквоттінгу) (Скачати)
технологія включення в документ Microsoft Word формул редактора Microsoft Equation 3.0 (Скачати)
Інноваційний бізнес в мережі Інтернет (Скачати)
Інтернет (Скачати)
Оперативна пам’ять комп'ютера (Скачати)
База даних і системи управління БД у СППР (Скачати)
Архітектура автоматизованих інформаційних систем (Скачати)
Ввід даних різного типу в Еxcel (Скачати)
Дефрагментація диска. Очистка диска (Скачати)
Загальна характеристика і сфери застосування СППР (Скачати)
Загальна характеристика і сфери застосування СППР (Скачати)
Складання проекту кошторису. Розгляд, затвердження і виконання кошторису бюджетних установ (Скачати)
Стадії та етапи розробки інформаційної системи (Скачати)
Масиви і їх призначення та типи (Скачати)
Матричні принтери (Скачати)
Методи створення оптимальної моделі БД (Скачати)
Оператори розгалужень (Скачати)
Система переривань мікропроцесорів (Скачати)
Режими роботи ЕОМ (Скачати)
Стадії та етапи розробки інформаційної системи (Скачати)
Сховище даних та основи їх створення (Скачати)
Характеристика інформаційної системи (Скачати)
Microsoft Office. Повна характеристика всіх офісних програм (Скачати)
Електронна пошта (Скачати)
Інноваційний бізнес в мережі Інтернет (Скачати)
Служба world wade web (Скачати)
Система команд для мікропроцесорів (Скачати)
Комп’ютерізація на виробництві (Скачати)
Система команд мікропроцесорів (Скачати)
Структура пам’яті і система переривання мікропроцесорів (Скачати)
Програмні засоби діагностування сучасних комп’ютерів (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП