ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Інформатика та обчислювальна техніка, IBM PC

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Інформатика та обчислювальна техніка, IBM PC

1 2 3 4 5 6 7

Основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова (Скачати)
Інформаційна економіка (Скачати)
Перехід до інформаційного суспільства (Скачати)
Перехід до інформаційного суспільства (Скачати)
Особливості інформаційної політики Японії (Скачати)
Інформаційна політика промислово розвинених країн світу (Скачати)
Інформаційна політика промислово розвинених країн світу (Скачати)
Етапи розвитку інформаційної сфери економіки в Україні та їх характеристика (Скачати)
Стан і розвиток інформатизації в Україні (Скачати)
Сутність інформаційного бізнесу (Скачати)
Інформаційний бізнес та господарське середовище (Скачати)
Інформаційний бізнес та господарське середовище (Скачати)
Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва (Скачати)
Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва (Скачати)
Основні принципи управління інформаційним виробництвом (Скачати)
Поняття та структура інформаційного ринку (Скачати)
Етапи та тенденції розвитку інформаційного ринку України (Скачати)
Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу (Скачати)
Основні напрями вдосконалення інформаційного бізнесу (Скачати)
Правові засади підприємництва в інформаційній сфері (Скачати)
Переваги та вади організаційно-правових форм бізнесу (Скачати)
Технологія організації власної справи (Скачати)
Технологія організації власної справи (Скачати)
Поняття франчайзингу та його типи (Скачати)
Франчайзинг як спосіб організації власної справи (Скачати)
Франчайзинг як спосіб організації власної справи (Скачати)
Купівля існуючого бізнесу (Скачати)
Основи планування пiдприємницької дiяльностi (Скачати)
Організація презентації фірми (Скачати)
Організація презентації фірми (Скачати)
Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми (Скачати)
Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми (Скачати)
Створення виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми (Скачати)
Організація та охорона праці в інформаційному виробництві (Скачати)
Організація та охорона праці в інформаційному виробництві План (Скачати)
Організація та охорона праці в інформаційному виробництві (Скачати)
Організація та охорона праці в інформаційному виробництві (Скачати)
Організація нормування праці в інформаційному виробництві (Скачати)
Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (Скачати)
Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (Скачати)
Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (Скачати)
Технологія формування і використання інформаційних ресурсів в інформаційному виробництві (Скачати)
Визначення оптимальних змішаних стратегій підприємств на базі теорії ігор (Скачати)
Глобалізація і проблеми інтелектуальних ресурсів України (Скачати)
Електронне урядування: проблеми і перспективи (Скачати)
Інформаційні технології та ефективність державного управління (Скачати)
Пошук інформації в мережі Інтернет (Скачати)
Архітектура нейронної мережі (Скачати)
Офісні пакети та системи, їх класифікація, історія розвитку та основні властивості (Скачати)
Основні принципи обробки текстових документів (Скачати)
Основи роботи з електронними таблицями (Скачати)
Програми підготовки презентацій та обробки графіки (Скачати)
Основні етапи створення та впровадження АСУ (Скачати)
Класифікація автоматизованих систем (Скачати)
Структура комп'ютерних інформаційних систем (Скачати)
Поняття та класифікація управлінських автоматизованих систем (Скачати)
Принципи побудови управлінських систем, їхня структура (Скачати)
Технологічний аспект вивчення елементів АСУ (Скачати)
Функціональний аспект вивчення елементів АСУ (Скачати)
Концепція розподільної обробки інформації в АСУ (Скачати)
Характеристика і призначення інтегрованих АСУ (Скачати)
Системний підхід до створення інформаційної системи (Скачати)
Етапи розробки і впровадження систем (Скачати)
Технологія розробки автоматизованих систем SSADM (Скачати)
Економічна ефективність автоматизації керування (Скачати)
Автоматизована система керування підприємством Сутність АСКП і її завдання (Скачати)
Структура АСКП (Скачати)
Особливості організації виконання функції керування в умовах асуп (Скачати)
Приклади розроблених систем та систем, що впроваджуються Системи підтримки прийняття рішень (Скачати)
Основнi принципи проектування iнформацiйного забезпечення (Скачати)
Відео та аудіо технології мультимедіа. Технології гіпермедіа в комп'ютерній графіці. Технології цифрового фото (Скачати)
Комп'ютерні віруси й антивірусні програмні засоби (Скачати)
Класифікація форматів графічних файлів. Растрові формати (Скачати)
Комп’ютерні мережі. Функції протоколів кожного рівня (Скачати)
Функції зі змінним числом параметрів, командна стрічка, параметри функції MAIN (Скачати)
Загальні аспекти розробки систем зі штучним інтелектом (Скачати)
Розвиток ринку Інтернет послуг в Україні (Скачати)
Базові інформаційні процеси, їх характеристика і моделі (Скачати)
Зміст і структура навчально методичного комплексу пропедевтичного курсу інформатики (Скачати)
Пропедевтичний курс інформатики як навчальний предмет (Скачати)
Зберігання інформації (Скачати)
Форми управління та макроси в EXCEL (Скачати)
Інтернет. Мережа Інтернет (Скачати)
Архітектура обчислювальних систем. Класифікація комп’ютерів (Скачати)
Комп’ютерні віруси (Скачати)
Комп’ютерна графіка. Векторна та фрактальна графіка (Скачати)
Комп’ютерна графіка. Растрова графіка (Скачати)
Комп’ютерна графіка. Тривимірна графіка (Скачати)
Операційна система MS DOS (Скачати)
Персональний комп’ютер. Системна (материнська ) плата (Скачати)
Персональний комп’ютер. Стандартні пристрої вводу-виводу (Скачати)
Персональний комп’ютер. Зовнішня пам’ять (Скачати)
Персональний комп’ютер. Периферійні пристрої вводу-виводу (Скачати)
Предмет та основні поняття інформатики (Скачати)
Програмне забезпечення комп’ютера (Скачати)
Системи автоматизованого перекладу тексту (Скачати)
Системи числення (Скачати)
Архівування (стиснення) даних (Скачати)
Пакет прикладних програм розв’язання задач для рівнянь з частинними похідними Maple (Скачати)
Історія виникнення комп’ютерів (Скачати)
Форматування абзаців. Архівація (Скачати)
Поняття інформації та основні форми її подання (Скачати)
Створення інтерактивних Web-сторінок (Скачати)
WEB – програмування (Скачати)
Використання елементів управління в книгах і листах Microsoft Excel (Скачати)
Запис, створення, виконання, переривання, видалення та копіювання макросу в редакторі Microsoft Visual Basic (Скачати)
Аналіз та обробка даних засобами Visual Basic (Скачати)
Засоби роботи з табличними даними (Скачати)
Прогнозування з використанням функції експоненційного згладжування (Скачати)
Прогнозування і перспективні оцінки прогнозування з використанням методу ковзаючого середнього (Скачати)
Кореляційно-регресивний аналіз (Скачати)
Задача про призначення (Скачати)
Розв‘язування системи нелінійних рівнянь (Скачати)
Транспортна задача (Скачати)
Лінійна оптимізацій на задача (Скачати)
Покрокове розв‘язування системи лінійних рівнянь методом Гауса (Скачати)
Розв‘язування систем лінійних рівнянь. Знаходження значень квадратної форми (Скачати)
Знаходження коренів рівняння методом поділу відрізка пополам (Скачати)
Побудова поверхонь (Скачати)
Побудова графіків функцій (Скачати)
Формули робочого листа MS Excel. Абсолютна та відносна адресація (Скачати)
Загальна характеристика сучасного стану комп’ютерного аналізу даних (Скачати)
Методи та засоби збору, перетворення і введення даних (Скачати)
Характеристика економічної інформації, її види та властивості (Скачати)
Зведена таблиця в Excel (Скачати)
Операції над масивами (Скачати)
Знаходження коренів рівняння з допомогою підбору параметра (Скачати)
Форматування даних у Excel (Скачати)
Базові відомості по роботі з MS Excel (Скачати)
Навчальна програма переведення дійсних чисел з 2,8,10,16 у 2,8,10,16 системи числення (Скачати)
Удосконалення фінансового контролю в установах пенсійного фонду України на основі інформаційних технологій (Скачати)
Використання сучасних комп’ютерних технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів музики (Скачати)
Удосконалення аналізу фінансових результатів на основі сучасних інформаційних технологій (Скачати)
Використання комп'ютерних технологій на заняттях музичного виховання в педагогічному коледжі (Скачати)
Соціальні норми взаємозв’язку “суб’єкт - техніка” (Скачати)
Програмування та обчислювальна техніка на підприємствах України (Скачати)
Програмне забезпечення сучасного торгового підприємства (Скачати)
Методи отримання знань в «Deductor warehouse» (Скачати)
Використання мережі Інтернет при вивченні іноземної мови (Скачати)
Види завдань при комп'ютерному тестуванні (Скачати)
Способи поширення та наслідки спаму (Скачати)
Спам. Види, шкода, боротьба зі спамом (Скачати)
Способи передачі даних в мережі Internet (Скачати)
Комп’ютерні ігри. Їх розвиток та сучасні реалії (Скачати)
Растрова і векторна графіка (Скачати)
Реалізація ідеї арифметичного кодування (Скачати)
Pinnacle studio – програма для роботи з відео (Скачати)
Мишка (маніпулятор «миша») та Трекбол (Скачати)
Способи введення зображень в комп’ютери. Призначення та використання інструментів виділення в Photoshop (Скачати)
Будова комп'ютера (Скачати)
Windows Vista (Скачати)
Windows XP (Скачати)
Периферійні пристрої ЕОМ (Скачати)
Структура ПК (Скачати)
Програма для роботи з відео Macromedia Director (Скачати)
Online Computer Library Center: історія та програма на найближчі роки (Скачати)
Religious and secular Easter traditions (Скачати)
Інтернет (Скачати)
Історія розвитку комунікаційних технологій та їх вплив на Інтернет (Скачати)
Електронна комерція (Скачати)
Обмін даними між додатками за допомогою OLE (Скачати)
Переваги електронного видавництва (Скачати)
Роздільна здатність (Скачати)
Скільки інформації виробляється у світі? (Скачати)
Технологія MPEG-4 (Скачати)
Формат mp3 (Скачати)
Формати GIF та JPG(JPEG). Який кращий? Оптимізація у PhotoShop (Скачати)
Цифрові графічні моделі (Скачати)
Access. Робота із запитами (Скачати)
Системи управління базами даних (СУБД) (Скачати)
Розробка системи білінгу Інтернет та телефонних послуг (Скачати)
Історія розвитку Microsoft Word (Скачати)
Проектування однорангової локальної мережі 10Base-T з 6-ма робочими станціями для офісу розміром 5х10 метрів (Скачати)
Комп’ютерні мережі та телекомунікації (Скачати)
Робота з файловою системою: створення каталогів, перегляд, копіювання, вилучення файлів у ОС Windows 98 (2000). Робота із програмою "Проводник" (Скачати)
MS Project: Початок роботи з новим проектом (Скачати)
Інсталяція Windows XP (Скачати)
Інформаційні технології (Скачати)
Інформаційні технології в медицині (Скачати)
Інформаційні технології в освіті (Скачати)
Інформаційні технології у військовій справі (Скачати)
Інформаційні технології у криптографії (Скачати)
Інформаційні технології у машинобудуванні і металообробці (Скачати)
Інформаційні технології у фінансах, банківській справі, торгівлі (Скачати)
Інформаційні технології у юриспруденції (Скачати)
Інформація (Скачати)
Історія комп'ютера (Скачати)
Автоматизація установки систем на безліч комп'ютерів (Скачати)
Алфавіт та типи даних мови Pascal (Скачати)
Біти та байти (Скачати)
Вибір способу установки Windows Server 2003 (Скачати)
Використання динамічних змінних (Скачати)
Використання типу - Запис (Скачати)
Вимоги до апаратних ресурсів (Скачати)
Внутрішні пристрої комп'ютера (Скачати)
Встановлення Windows XP (Скачати)
Встановлення Linux через DRAKX (Скачати)
Графічна фаза процедури установки (Скачати)
Загальні прийоми, пов'язані з переміщенням, копіюванням і видаленням інформації (Скачати)
Зовнішні пристрої комп'ютера (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП