ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Інформатика та обчислювальна техніка, IBM PC

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Інформатика та обчислювальна техніка, IBM PC

1 2 3 4 5 6 7

Еволюція мов програмування (Скачати)
Поштова програма Eudora (Скачати)
Боротьба з комп’ютерними злочинами- проблема транснаціонального масштабу (Скачати)
Комп’ютерна вірусологія: криміналістична класифікація (Скачати)
Система MathCAD (Скачати)
Internet-телефонії VDO Phone (Скачати)
WLL – системи зв'язку (Скачати)
Безпровідні мережі (Скачати)
Огляд популярної поштової програми The Bat! (Скачати)
Транкінгові системи зв'язку (Скачати)
Безпровідні мережі (Скачати)
WLL – системи зв’язку (Скачати)
Символьні обчислення (Скачати)
Транкінгові системи зв'язку (Скачати)
Подання інформації в комп’ютерах (Скачати)
Система управління базами даних FoxPro (Скачати)
Протокол TCP (Скачати)
Система файлів MS DOS (Скачати)
Збереження документа, програма Провідник,робота з програмою-архіватором WinRAR (Скачати)
Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори (Скачати)
Антивірусні програми (Скачати)
Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів (Скачати)
Робота з архіватором WinZIP (Скачати)
Антивірусні програми (Скачати)
Основи веб-дизайну (Скачати)
Windows Commander (Скачати)
Обробка зображень, розпізнавання образів (Скачати)
Обробка числової інформації за допомогою електронних таблиць (на прикладі табличного процесора Microsoft Excel) (Скачати)
Оператор присвоювання (Скачати)
Оптичні диски.Види, фукнції, історія виникнення (Скачати)
Основи використання WWW - технологій для доступу до існуючих баз даних (Скачати)
Основні складові частини комп’ютера і їх призначення (Скачати)
Особливості структури ПЕОМ (Скачати)
Поняття інформаційної системи. Етапи розвитку інформаційних систем (Скачати)
Графіка (Скачати)
Порівняльний аналіз двох перекладачів (Скачати)
Основні правила пошуку документів в Інтернеті (Скачати)
Принцип відкритої архітектури ПЭВМ ibm pc (Скачати)
Програмування на С і С++. Вказівник this (Скачати)
Склад та функціонування ПЕОМ (Скачати)
Служба ICQ (Скачати)
Створення двохвимірних таблиць (Скачати)
Структура інформаційної системи (Скачати)
Топологія обчислювальних мереж (Скачати)
Нумерація сторінок (на прикладі програми Word) (Скачати)
Мова розмітки гіпертекстових документів HTML (Скачати)
Методи доступу (Скачати)
Навіщо потрібні комп’ютерні мережі (Скачати)
Лінгвістичне забезпечення (Скачати)
Робочі станції. Мережеві адаптери. Мережеве програмне забезпечення. Типи кабелів і структуровані кабельні системи (Скачати)
Інформація та інформаційні процеси (Скачати)
Поняття інформаційної системи. Етапи розвитку інформаційних систем (Скачати)
Технічні ресурси інформаційних систем обліку (Скачати)
Інтернет – як інструмент ведення сучасного бізнесу (Скачати)
Інсталяція системи Windows (Скачати)
Поняття про інсталювання програмних продуктів (Скачати)
Дефрагментація диску (Скачати)
Графічний редактор Рaint та його використання (Скачати)
Графіка (Скачати)
Системи автоматизованого проектування. Використання креслень за допомогою комп’ютера (Скачати)
Характеристика накопичувачів (Скачати)
Основи двійкової арифметики. Порозрядні логічні операції (Булівські операції) (Скачати)
Архітектура та програмне забезпечення комп’ютерів (Скачати)
CAD, CAM системи в гнучкому комп’ютерному виробництві (Скачати)
CAD, CAM системи в гнучкому комп’ютерному виробництві (Скачати)
Linux. Робота з каталогами. Посилання. Команди chown і chgrp (Скачати)
Microsoft Word. Робота з шаблонами (Скачати)
Програма Word для Windows (Скачати)
Об’єктно-орієнтоване програмування (Скачати)
Комп’ютерні віруси та боротьба з ними (Скачати)
Що таке операційна система? (Скачати)
Таблиці у Word (Скачати)
Проектування контрольних операцій на прикладі розв’язання задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на підприємстві (Скачати)
Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств (Скачати)
Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами (Скачати)
Генетичні алгоритми в системах підтримки прийняття рішень для фінансового аналізу на фондовому ринку (Скачати)
Використання нейромережевих технологій при створенні систем підтримки прийняття рішень (СППР) (Скачати)
Стандарт XML. Призначення та структура. Відмінності від HTML (Скачати)
Мережне адміністрування (Скачати)
Робота з текстовим редактором Microsoft Word (Скачати)
Рoбота с системою Accel Eda (Скачати)
Навищо потрібні комп’ютерні мережі (Скачати)
Технічна документація на мережу ЕОМ локальну 9Б корпусу фізичного факультету ЧДУ (Скачати)
Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco. (Скачати)
Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер комп’ютерних систем (Скачати)
Тригонометричні ефемериди планет Сонячної системи (Скачати)
Вимоги до апаратного забезпечення ОС Win95/94/2000/Me/XP (Скачати)
Лазерні прінтери (Скачати)
Швидкі алгоритми сортування (Скачати)
Інформаційні комп’ютерні технології (Скачати)
Операційна система MS Windows.Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) (Скачати)
Мікропроцесори (Скачати)
Відношення і схеми відношень (Скачати)
Mac OS Х, MacOS 9 і MacOS X Server (Скачати)
Інформація та інформатика (Скачати)
Апаратна складова обчислювальної системи (Скачати)
Системне програмне забезпечення ЕОМ (Скачати)
Вступ у програмування мовою Паскаль (Скачати)
Програмування основних алгоритмічних структур (Скачати)
Програмування масивів (Скачати)
Програмування рядкових величин (Скачати)
Програмування допоміжних алгоритмів (Скачати)
Програмування файлів (Скачати)
Робота з графічними ОС (Скачати)
Створення та редагування текстових документів (Скачати)
Створення та редагування таблиць даних (Скачати)
Механiзацiя лiчби. Машина Паскаля. Рахiвниця (Скачати)
Розробка автоматизованої системи для проведення розрахунків між клієнтами, які користуються послугами Internet, та Інтернет провайдером (Скачати)
Захищені протоколи (Скачати)
Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем (Скачати)
Загальна характеристика програм архіваторів (Скачати)
Microsoft Word 97 (Скачати)
Загальна характеристика табличного процесора Microsoft Excel 97 для Windows (Скачати)
Мова програмування HTML (Скачати)
Комп’ютерні сіті (Скачати)
Можливості використання інформації "Internet" в просторових дослідженнях (Скачати)
Java технологія. Основні риси та перспективи застосування. (Скачати)
Міжнародна рада комп’ютерної комунікації (Скачати)
Оптичний документ (Скачати)
Рисування простих зображень в графічному редакторі Adobe Photoshop. Робота з текстом (Скачати)
Інформаційні технології оброблення економічної інформації (Скачати)
Поняття про Component Objects Model (Скачати)
Термінатор 2: Комп'ютерні спецефекти у фільмі (Скачати)
Відсікання відрізків (Скачати)
Методи покращення растрових зображень (Скачати)
Використання фільтрів у Photoshop (Скачати)
Виділення областей в програмі Adobe Photoshop 3.0 (Скачати)
Високошвидкісні локальні мережі (Скачати)
Під’єднання до Інтернету за допомогою Windows 95 Dial-up Networking (Скачати)
Стилі редактора Word. Редагування формул. Звукові карти. (Скачати)
Історія розвитку обчислювальної техніки (Скачати)
Структурна схема комп‘ютера. Призначення і функції основних пристроїв. Поняття про мікропроцесор. (Скачати)
База даних (Скачати)
Інформатика (Скачати)
Аpифметичнi задачі (Скачати)
Примітивні об’єкти даних (Скачати)
Визначення функцій в Ліспі (Скачати)
Мова програмування Лiсп (Скачати)
Обpобка масивiв (Скачати)
Мова опису задач SITPLAN-2 (Скачати)
Шпаргалка по інформатиці (Скачати)
Автоматизована система фінансових розрахунків (Скачати)
Допоможні алгоритми (Скачати)
Програмування на мові Асемблер (Скачати)
Дефрагментація диска (Скачати)
Excel: об'єкти, побудова діаграм, створення і збереження електронних таблиць (Скачати)
Вставлення в текст документа графічних об’єктів, керування вікнами, операції з групою об’єктів (Скачати)
Робота з базами даних в Еxсеl:Автоматизація видачі відрядних посвідок (Скачати)
АРМ реєстратора лікарні (Скачати)
Організація Інтернету: протоколи, адреси, DNS, принцип роботи (Скачати)
Вікно редактора Word (Скачати)
Інформаційні технології оброблення економічної інформації (Скачати)
Історія розвитку обчислювальної техніки (Скачати)
Відсікання відрізків (Скачати)
Високошвидкісні локальні мережі (Скачати)
Стилі редактора Word. Редагування формул. Звукові карти. (Скачати)
Поняття про Component Objects Model (Скачати)
Антивірусні програми (Скачати)
Створення та формування документів великого обсягу. Режим перегляду структури (Скачати)
Методи покращення растрових зображень (Скачати)
Операційна система OS/2 Warp (Скачати)
Економіко – математичне моделювання (Скачати)
Програмування: рекурентні послідовності та співвідношення (Скачати)
Програмування: масиви та рядки (Скачати)
Виділення областей в програмі Adobe Photoshop 3.0 (Скачати)
Технологія розробки мереж Петрі та вирішення проблем які виникають при їх використанні (Скачати)
Програмування: огляд основних понять (Скачати)
Середовище передачi в локальних мережах,протоколи i стандарти,базовi мережевi топологiї,логiчна органiзацiя мережi,технологiя клiєнт-сервер (Скачати)
Початкові відомості про алгоритмічну мову Паскаль (Скачати)
Програмування: Структури перехід та вибір варіанту, типи символів та перелічувані (Скачати)
Програмування: Функції, процедури та підпрограми (Скачати)
Синтез логічної функції та аналіз комбінаційних схем (Скачати)
Інформаційні системи і технології підприємства (Скачати)
Методи та способи підключення до мережі Internet (Скачати)
Периферійні пристрої (Скачати)
Особливості функціонування глобальної мережі (Скачати)
Особливості функціонування локальних інформаційних мереж (Скачати)
Діяльність міжнародних об’єднань стосовно нового міжнародного інформаційного порядку (Скачати)
Інформаційна політика України (Скачати)
Інформаційна політика США (Скачати)
Історія обчислювальної техніки (Скачати)
Периферійні пристрої комп’ютера (Скачати)
Zip Magic 2000 (Скачати)
Принтери (Скачати)
Табличний редактор Excel: Створення документа (Скачати)
Анімація в Delphi 7 (Скачати)
Масова комунікація – парадокс сучасного суспільства (Скачати)
Обчислення визначника методом Гауса (Скачати)
Комп’ютерні мережі: класифікація, протоколи, послуги, локальні та глобальні мережі (Скачати)
ОС Windows XP: вікна та дії з ними (Скачати)
Windows 95 (Скачати)
Розгалуження програми, циклічні програми з розгалуженням, накопичення сум і добутків, одновимірні масиви, двовимірні масиви, обробка текстової інформації (Скачати)
Архітектура обчислювальної системи. Класифікація комп'ютерів (Скачати)
Текстовий редактор Word. Дії з об’єктами WordArt (Скачати)
Редактор текстів Word: Word: побудова таблиць та діаграм (Скачати)
Редактор текстів Word: дії з фрагментами тексту (Скачати)
Редактор текстів Word: Форматування текстових документів (Скачати)
Інформаційні системи та бази даних (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП