ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Інформатика та обчислювальна техніка, IBM PC

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Інформатика та обчислювальна техніка, IBM PC

1 2 3 4 5 6 7

Класифікація ОС (Скачати)
Лінійні алгоритми та аріфметичні операції (Скачати)
Машина Поста (Скачати)
Машина Тьюринга (Скачати)
Мова програмування (Скачати)
Можливості, що з'явилися в Windows 2000 (Скачати)
Можливості, успадковані від Windows XP professional (Скачати)
Настроювання мережі (Скачати)
Нові можливості Windows Server 2003 (Скачати)
Нові можливості при проектуванні системи (Скачати)
Обробка текстових даних (Скачати)
Оператори розгалуження (Скачати)
Операційні системи (Скачати)
Операційна система (Скачати)
Операційна система Windows XP (Скачати)
Організація систем з подвійним завантаженням (Скачати)
Основні відомості про будову комп'ютера (Скачати)
Основні елементи Windows (Скачати)
Основні етапи розробки й дослідження моделей на комп'ютері (Скачати)
Основні можливості систем Windows Server 2003 (Скачати)
Основні поняття, концепції ОС (Скачати)
Підключення по телефонній лінії (Скачати)
Підпрограми - процедури та функції (Скачати)
Римська система числення (Скачати)
Робота в Microsoft Outlook (Скачати)
Робота з таблицями (Скачати)
Робота з файлами (Скачати)
Створення мережних підключень (Скачати)
Створення та використання модулів (Скачати)
Текстова фаза процедури установки (Скачати)
Технологія використання автоматизованих систем (АС) і автоматизованих робочих місць (АРМ) (Скачати)
Типи алгоритмів (Скачати)
Установка Windows Server 2003 (Скачати)
Файлова система (Скачати)
Відеопам’ять (Скачати)
Дослідники автоматичного перекладу В.Інгве, Д.М.Йейтс, М.Мастерман, Є. фон Глазерсфельд: їх праці та внесок в розвиток автоматичного перекладу (Скачати)
Клавіатура і миша. Основні характеристики та принципи роботи (Скачати)
Всесвітня виставка “CeBIT 2001” (Скачати)
Оболонки операційних систем (Скачати)
DVD: диски, програвачі, рекордери (Скачати)
Теоретичні відомості (Скачати)
Асиметричний доступ в Інтернет через супутник (Скачати)
Розв’язання систем лінійних рівнянь методом Гауса (Скачати)
Бізнес і глобальна мережа Інтернет (Скачати)
Поняття про комп’ютерну графіку (Скачати)
Історія розвитку корпорації Microsoft (Скачати)
Контрольна робота. Інформаційні технології і системи (Скачати)
Програма. Провідник. Відкриття об’єктів у вікні провідника. Швидкий перегляд. Виділення об’ктів (Скачати)
Обчислення визначеного інтеграла функції F(x) на відрізку [A,B] за формулою Сімпсона (Скачати)
Текстовий редактор Word (Скачати)
Світле майбутнє з Інтернетом (Скачати)
Множини (Скачати)
Про процесори (Скачати)
Основні принципи роботи на клавіатурі та з “мишою” (Скачати)
Сторінкова організація пам’яті. Сегментна організація пам’яті. Сегментно-сторінкова організація пам’яті. Операційна система UNIX. Файлова структура. Управління файлами. Додаткові засоби оболонки UNIX. Реєстрація і організація пошти (Скачати)
Режим Windows. Робота з Windows (Скачати)
Програмне забезпечення ПК. Системне програмне забезпечення (Скачати)
Сервісне програмне забезпечення (Скачати)
Автоматизація господарської діяльності ВАТ "Коломийський сирзавод" (Скачати)
Інформаційні системи в страховому бізнесі (Скачати)
Інформаційні технології, як засіб підвищення ефективності діяльності менеджерів (Скачати)
Інформаційна інфраструктура в банківській справі (Скачати)
Інфраструктура інформаційного ринку (Скачати)
Автоматизовані інформаційні системи управління в податкових службах (Скачати)
Автоматизовані інформаційні технології в казначействі (Скачати)
Бази даних (Скачати)
Відображення організаційної структури управління в інформаційній системі менеджменту (Скачати)
Вимоги інформаційних технологій до рівня культури організації і персоналу. Управління розвитком інформаційних технологій в організаціях (Скачати)
Впровадження інформаційних систем менеджменту (Скачати)
Глобальні мережі (Скачати)
Глобальна комп’ютерна мережа INTERNET (Скачати)
Електронна інформація та її цінність. Оцінка ціни інформації. Специфіка інформації (Скачати)
Засоби організаційної та комп’ютерної техніки (Скачати)
Засоби підготовки текстових документів (Скачати)
Застосування інформаційних систем в управлінні (Скачати)
Захист електронної інформації (Скачати)
Зв’язок, мережні комунікаційні послуги (Скачати)
Локальні мережі (Скачати)
Локальні мережі. INTERNET. 1. Архітектура локальних мереж. Основні складові елементи мережної архітектури (Скачати)
Напрямки розвитку інтелектуальних програмних засобів (Скачати)
Організаційні заходи по захисту електронної інформації. Проблема безпеки комп’ютерних мереж (Скачати)
Особливості електронної інформації.Процеси інформатизації. Перехід людства до віку інформації (Скачати)
Особливості застосування інформаційних технологій в менеджменті та економіці (Скачати)
Практичне застосування інформаційних технологій в менеджменті та економіці (Скачати)
Програмні віруси та методи захисту від них (Скачати)
Програмне забезпечення (Скачати)
Ринок електронної інформації (Скачати)
Ринок програмного забезпечення (Скачати)
Сектори виробництва апаратного забезпечення (Скачати)
Становлення інформаційної інфраструктури (Скачати)
Становлення ринку електронних угод (Скачати)
Структура забезпечення інформаційної системи (Скачати)
Сучасні інформаційні системи (Скачати)
Сучасні напрямки розвитку інформаційних систем менеджменту (Скачати)
Сучасні технології представлення електронної інформації (Скачати)
Табличні процесори (Скачати)
Тенденції застосування інформаційних технологій (Скачати)
Формалізація процесів управлінської діяльності (Скачати)
Формування інформаційних потоків в організаціях (Скачати)
Формування інформаційних систем (Скачати)
Автоматизовані інформаційні технології в казначействі. Оцінка ціни інформації (Скачати)
Багаторівнева організація комп’ютерів (Скачати)
Тенденції застосування інформаційних технологій. Процеси інформатизації. Структура забезпечення інформаційної системи (Скачати)
Access. Робота з формами (Скачати)
Access. Створення полів зі списком при допомозі стандартних методів (Скачати)
Access. Створення структури таблиці (бази даних) i введення даних у таблицю (Скачати)
Access. Створення та використання підлеглих форм (Скачати)
Оператори циклу. Середовище програмування Turbo Pascal 7.0 (Скачати)
Складання програм розв’язку системи лінійних рівнянь з двома невідомими (Скачати)
Визначення визначника методом Гауса (Скачати)
Комп’ютерні мережі (Скачати)
Можливості форматування комірок в Excel. Вікно “Формат ячейки” (Скачати)
Основне призначення текстових функцій. База даних Ассess. Типи звітів. Створення звітів за допомогою майстра звітів (Скачати)
Принципи побудови АС (Скачати)
Суть і методологічні основи управління операційної системи (Скачати)
Система управління базами даних (Скачати)
Робота в системі програмування (Скачати)
Архітектура ЕВМ (Скачати)
Використання операційної системи Linux при створенні локальних мереж (Скачати)
Основні відомості про редактор формул (Скачати)
Turbo Pascal (Скачати)
Програмне забезпечення ПК (Скачати)
Основні етапи розвитку програмування. Життєвий цикл програмного забезпечення (Скачати)
Принципи проектування програм (Скачати)
Структурне програмування (Скачати)
Основи об’єктно-орієнтованих технологій (Скачати)
Стиль програмування (Скачати)
Ефективність програм та методи оптимізації (Скачати)
Тестування та налагодження програм (Скачати)
Концепція процесу (Скачати)
Операційна система і середовища (Скачати)
Планування ресурсу „Оперативна пам’ять” (Скачати)
Планування ресурсу „центральний процесор” (Скачати)
Сучасні концепії і технології проектування Операційної Системи (Скачати)
Сучасні Операційні системи (Скачати)
Access. Реляційні таблиці, запити, форми. Оформлення звітів (Скачати)
Історичний аспект створення та використання комп'ютерних мереж у навчанні (Скачати)
Особливості розробки програмних засобів на основі об’єктно-орієнтованого програмування (Скачати)
Аналіз можливостей обробки графічних зображень засобами програмування Delphi (Скачати)
Методи побудови ефективних WWW-систем (Скачати)
Робота з файлами і папками у Windows 98 (Скачати)
Графічний редактор Paint (Скачати)
Антивірусні програми (Скачати)
Архівування файлів із підкаталогів (Скачати)
Загальна характеристика вірусів та боротьба з ними (Скачати)
Панелі Norton Commander (Скачати)
Робота з об’єктами у Windows (Скачати)
Відеопам’ять (Скачати)
Комп’ютерна графіка (Скачати)
Економічна теорія, предмет і методи вивчення (Скачати)
Альфа-бета відсікання (Alpha-Beta Pruning) при програмуванні комп’ютерних ігор (Скачати)
Електронна пошта (Скачати)
Вибір монітора з погляду безпеки для здоров'я (Скачати)
Секрети і прийоми використання комп'ютерної графіки в кіно і на телебаченні (Скачати)
Огляд принтера EPSON STYLUS PHOTO 870 (Скачати)
Плата відеомонтажу PINNACLE SYSTEMS DV500 (Скачати)
Кольоровий сканер HP ScanJet 6390C Professional (Скачати)
Сканер Hewlett-Packard 5370C (Скачати)
MPEG4 у питаннях і відповідях (Скачати)
Струменеві принтери фірми Canon (Скачати)
Тест фото реалістичних принтерів (Скачати)
Огляд можливостей Video OnLine (Скачати)
Анатомія цифрового фотоапарату в картинках (Скачати)
Типорозміри (форми-фактори) материнських плат (Скачати)
Що таке 3D графіка? (Скачати)
Що нас чекає найближчим часом у світі 3D графіки? (Скачати)
Використання Palm m100 (Скачати)
Графічний планшет Wacom Graphire (Скачати)
Два напрямки створення пам'яті майбутнього (Скачати)
Ручні і кишенькові комп'ютери, які працюють під керуванням Windows CE (Скачати)
Огляд сучасної системної пам'яті (Скачати)
Архітектура персональних комп'юерів IBM PC (Скачати)
Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин (Скачати)
Концепція баз даних-закономірний результат розвитку автоматизованих інформаційних систем (Скачати)
Поштова програма Eudora (Скачати)
Огляд популярної поштової програми The Bat! (Скачати)
Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи (Скачати)
Електронна пошта (Скачати)
Прикладне програмне забезпечення (Скачати)
Зовнішні пристрої ЕОМ (Скачати)
Текстовий редактор WORD 7.0 (Скачати)
Загальна характеристика табличного процесора Microsoft Excel 97 для Windows (Скачати)
Типи даних Excel (Скачати)
MacOS Х, MacOS 9 і MacOS X Server (Скачати)
Про проходження практики з електроніки та схемотехніки (Скачати)
Функції, основні характеристики та класифікація концентраторів (“хабів”) (Скачати)
Компьютерная графика (Скачати)
Основи роботи з цифровими картами (Скачати)
Гіпертекст як засіб нелінійної репрезентації тексту (Скачати)
Інформаційно-довідкова система „Склад” (Скачати)
База даних студентів факультету КСіТ (Скачати)
Демонстрація сортування методом спливаючих бульбашок (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП