ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Інформатика та обчислювальна техніка, IBM PC

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Інформатика та обчислювальна техніка, IBM PC

1 2 3 4 5 6 7

З чого складається персональний комп'ютер (Скачати)
Кібернетика (Скачати)
Комп'ютерні віруси (Скачати)
Комп'ютерні мережі (Скачати)
Мінімальні і максимальні операції текстових редакторів (Скачати)
Мережа Інтернет (Скачати)
Можливості текстових редакторів (Скачати)
Операційні системи. Windows (Скачати)
Пам'ять (Скачати)
Принтери (Скачати)
Пристрої відображення інформації (Скачати)
Пристрої введення. Клавіатура (Скачати)
Протоколи мережі Інтернет (Скачати)
Процесор (Скачати)
Сервіси Інтернету (Скачати)
Системи управління базами даних (Скачати)
Текстові редактори (Скачати)
Текстові редактори і процесори (Скачати)
Access. Робота з формами (Скачати)
Стилі редактора Word (Скачати)
Переміщення в тексті. Форматування диска. Дії з ярликами (Скачати)
Програма провідник. Робочий стіл. Добування файлів з архіву (Скачати)
Створення і застосування форм (Скачати)
Введення і форматування тексту (Скачати)
Використання зображень (Скачати)
Використання тем FrontPage (Скачати)
Додаткові можливості вашого Web-сайта (Скачати)
Компоненти FrontPage рівня сторінки (Скачати)
Підхід Frontpage до організації Web-сайтів (Скачати)
Планування і організація FrontPage Web (Скачати)
Початок роботи з Web-сторінками (Скачати)
Робота з гіперпосиланнями (Скачати)
Скрипти, що виконуються на сервері (Скачати)
FrontPage. Концепція створення Web-сторінок, яка реалізована у FrontPage (Скачати)
Вставка в креслення фотографій (растрових зображень), та таблиць Excel (Скачати)
Принципи створення Web-сторінок (Скачати)
Основи мережі Iнтернет (Скачати)
Вивчення роботи пакета програм Microsoft Internet Explorer (Скачати)
Робота з E-mail (Скачати)
Робота в Web (Скачати)
Знайомство з програмою Internet News (Скачати)
ICQ-мережа - безплатний пейджер в Iнтернеті (Скачати)
Робота з файлами засобами FTP-сервера (Скачати)
Спілкування через Iнтернет в реальному часі (Скачати)
Архітектура ЕОМ фон Ноймана (Скачати)
Використання мережі Інтернет у географічній освіті (Скачати)
Електронний підручник на уроці географії (Скачати)
Розвиток географічної інформатики і географічних інформаційних систем (Скачати)
Предмет, особливості та сфери застосування математичного програмування в економіці. Класифікація задач (Скачати)
Загальна задача лінійного програмування і деякі з методів її розв’язування (Скачати)
Загальна задача лінійного програмування та деякі з методів її розв’язування (Скачати)
Теорія двоїстості та двоїсті оцінки в аналізі розв’язків лінійних оптимізаційних моделей (Скачати)
Теорія двоїстості та двоїсті оцінки в аналізі розв’язків лінійних оптимізаційних моделей (Скачати)
Теорія двоїстості та двоїсті оцінки в аналізі розв’язків лінійних оптимізаційних моделей (Скачати)
Теорія двоїстості та двоїсті оцінки в аналізі розв’язків лінійних оптимізаційних моделей (Скачати)
Теорія двоїстості та двоїсті оцінки в аналізі розв’язків лінійних оптимізаційних моделей (Скачати)
Теорія двоїстості та двоїсті оцінки в аналізі розв’язків лінійних оптимізаційних моделей (Скачати)
Транспортна задача (ТЗ). Постановка, методи розв'язування та аналізу (Скачати)
Транспортна задача (ТЗ). Постановка, методи розв'язування та аналізу (Скачати)
Транспортна задача (ТЗ). Постановка, методи розв'язування та аналізу (Скачати)
Транспортна задача (ТЗ). Постановка, методи розв'язування та аналізу (Скачати)
Транспортна задача (ТЗ). Постановка, методи розв'язування та аналізу (Скачати)
Цілочислові задачі лінійного програмування. Деякі з основних методів їх розв’язування та аналізу (Скачати)
Цілочислові задачі лінійного програмування. Деякі з основних методів їх розв’язування та аналізу (Скачати)
Задачі нелінійного програмування. Деякі основні методи їх розв'язування та аналізу (Скачати)
Задачі нелінійного програмування. Деякі основні методи їх розв'язування та аналізу (Скачати)
Задачі нелінійного програмування. Деякі основні методи їх розв'язування та аналізу (Скачати)
Задачі нелінійного програмування. Деякі основні методи їх розв'язування та аналізу (Скачати)
Задачі нелінійного програмування. Деякі основні методи їх розв'язування та аналізу (Скачати)
Задачі динамічного програмування (Скачати)
Загальна задача лінійного програмування і деякі з методів її розв’язування (Скачати)
Історія розвитку обчислювальної техніки (Скачати)
Інформатика та інформація. Алгоритм (Скачати)
Огляд програм підготовки текстів (Скачати)
Основні функції текстових процесорів (Скачати)
Принципи побудови баз даних (Скачати)
Реляційна модель баз даних (Скачати)
Огляд систем керування базами даних (Скачати)
Напрямки розвитку інтелектуальних програмних засобів. Штучний інтелект (Скачати)
Експертні системи (Скачати)
Нейромережні технології (Скачати)
Локальні мережі. Принципи побудови та класифікація локальних комп’ютерних мереж (Скачати)
Архітектура локальних мереж (Скачати)
Мережі Intranet для організацій (Скачати)
Глобальна комп’ютерна мережа INTERNET (Скачати)
Комп’ютерні мережі на території СНД (Скачати)
Всесвітня міжбанківська система SWIFT (Скачати)
Практичне застосування інформаційних технологій в менеджменті та економіці. Інформаційні технології на робочому місці менеджера (Скачати)
Процеси агрегування та глобалізації офісної діяльності. Призначення електронного офісу (Скачати)
Інформаційні технології в економіці. Особливості електронної інформації. Процеси інформатизації (Скачати)
Вплив інформації на функціонування організацій (Скачати)
Оцінка ціни інформації (Скачати)
Формалізовані та машинно-орієнтовані інформаційні структури (Скачати)
Формалізація процесів управлінської діяльності (Скачати)
Поняття безпеки електронної інформації (Скачати)
Програмні віруси та методи захисту від них (Скачати)
Організаційні заходи по захисту електронної інформації (Скачати)
Особливості застосування інформаційних технологій в менеджменті та економіці (Скачати)
Тенденції застосування інформаційних технологій (Скачати)
Інформаційні технології, як засіб підвищення ефективності діяльності менеджерів (Скачати)
Вимоги інформаційних технологій до рівня культури організації і персоналу (Скачати)
Управління розвитком інформаційних технологій в організаціях (Скачати)
Ринок інформаційних продуктів, послуг та технологій. Інфраструктура інформаційного ринку (Скачати)
Ринок електронної інформації (Скачати)
Ринок програмного забезпечення (Скачати)
Зв’язок, мережні комунікаційні послуги (Скачати)
Становлення ринку електронних угод (Скачати)
Сектори виробництва апаратного забезпечення (Скачати)
Інформаційні системи. Сучасні інформаційні системи. (Скачати)
Структура забезпечення інформаційної системи (Скачати)
Формування інформаційних систем (Скачати)
Застосування інформаційних систем в управлінні (Скачати)
Інформаційні системи менеджменту. Формування інформаційних потоків в організаціях (Скачати)
Відображення організаційної структури управління в інформаційній системі менеджменту (Скачати)
Сучасні напрямки розвитку інформаційних систем менеджменту (Скачати)
Функціональна структура інформаційної системи менеджменту в підприємстві (Скачати)
Впровадження інформаційних систем менеджменту (Скачати)
Розвиток національної інформаційної інфраструктури. Становлення інформаційної інфраструктури (Скачати)
Інформаційна інфраструктура в банківській справі (Скачати)
Автоматизовані інформаційні системи управління в податкових службах (Скачати)
Автоматизовані інформаційні технології в казначействі (Скачати)
Інформаційні системи в страховому бізнесі (Скачати)
Вплив появи ЕОМ на процеси управління (Скачати)
Сучасні технології представлення електронної інформації. Форми збереження електронної інформації (Скачати)
Сучасні технології програмування (Скачати)
Стандартизація та універсалізація інтерфейсу користувача прикладних програмних засобів (Скачати)
Програмне забезпечення. Системне програмне забезпечення (Скачати)
Прикладне програмне забезпечення (Скачати)
Табличні процесори. Електронні таблиці та огляд їх розвитку (Скачати)
Базові функції табличних процесорів (Скачати)
Застосування електронних таблиць в діяльності менеджера (Скачати)
Комп’ютерна техніка та перспективи її розвитку (Скачати)
Міжпроцесна взаємодія в локальній обчислювальній мережі (Скачати)
Інформаційні системи маркетингу (Скачати)
Комп'ютерні віруси. Антивірусні програми (Скачати)
Системи підтримки прийняття рішень (Скачати)
Розробка гри “Відбивання кульки” (Скачати)
Інформатика та ЕОМ – виникнення та розвиток (Скачати)
Штрихове кодування інформації. Структура інформаційних систем. Класифікація каналів витоку інформації (Скачати)
Безпека передачі інформації в банківській діяльності (Скачати)
Web-портали і засоби їх створення (Скачати)
Cтрічкові оператори та функції, у Visual Basic (Скачати)
Системний блок комп’ютера – компоненти (Скачати)
Розробка програмного забезпечення для системи «Клієнт-Банк» (Скачати)
Особливості та структура систем прийняття рішень (Скачати)
Основні складові ПК (Скачати)
Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці (Скачати)
Драйвери. Автоматична заміна символів у тексті. Створіть таблицю (Скачати)
Види комп’ютерної графіки (Скачати)
Створення елементів статичної графіки в середовищі Flash MX (Скачати)
Використання кольору при створенні статичних графічних об’єктів. Властивості ліній (Скачати)
Використання заливок і робота з текстом у MFlash (Скачати)
Від “презентації” до відеофільму (Скачати)
Міжнародна електронна комерція: сучаснИй стан та перспективи розвитку в Україні (Скачати)
Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплексів критичного призначення (Скачати)
Історія розвитку ЕОМ (Скачати)
Програми розпізнавання мови. Створення списку ілюстрацій (Скачати)
Поняття растрової та векторної графіки. Кольорові палітри RGB та СМY. Програмний пакет AutoCad2000 (Скачати)
Архівування (Скачати)
Технологія організація масивів даних RAID. Порівняння RAID1 та RAID4 (Скачати)
Програма Maple і застосування її до звичайних диференціальних рівнянь (Скачати)
Розробка проекту комп’ютерної мережі та розрахунок її вартості (Скачати)
Розробка проекту комп’ютерної мережі та розрахунок її вартості (Скачати)
BIOS, оновлення та відновлення BIOS (Скачати)
Технологія організація масивів даних RAID. Порівняння RAID0 та RAID6 (Скачати)
Переклад тексту у редакторі Word 2002 (Скачати)
Комп’ютерна графіка та графічні редактори (Скачати)
Комп'ютерна графіка. Види комп'ютерної графіки (Компас, CorelDRAW) (Скачати)
Загальні відомості про комп’ютер (Скачати)
Електронна пошта . Програма.Outlook Express (Скачати)
Програма Microsoft Internet Explorer (Скачати)
Інтернет-технології у дистанційному навчанні. Програма “Web-Тест Конструктор” (Скачати)
Розробка інформаційно-пошукової системи “Абітурієнт” на базі СУБД FoxPro (Скачати)
Алгоритм автоматизованої обробки даних в TURBO PASCAL 7.0 (Скачати)
Робота з програмою Corel Draw (Скачати)
Системи управління базами даних (Скачати)
Система управління базами даних (Скачати)
AutoCAD: засоби організації креслення (Скачати)
Призначення функцій суммесли, суммкв, суммквразн, суммпроизв та її параметри. За допомогою функцій Дата та час знайти за датою свого народження день свого народження і розрахувати, в який день тижня буде день народження в цьому році (Скачати)
Інтерфейс програми Microsoft word. Створіть афішу реклами фірми, де ви працюєте, використавши стандартні рисунки, Word Art та анімацію шрифту (Скачати)
AutoCAD: робота з атрибутами (Скачати)
AutoCAD: робота з блоками (Скачати)
AutoCAD: основні поняття й принципи роботи системи (Скачати)
Інформаційні продукти і послуги (Скачати)
Інформаційні тенденції (Скачати)
Інформаційна сфераекономіки та її структура (Скачати)
Венчурний бізнес в інформаційній сфері (Скачати)
Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України (Скачати)
Критерії оцінювання фірм інформаційного бізнесу (Скачати)
Купівля, злиття і поглинання в інформаційному бізнесі (Скачати)
Механізм функціонування інформаційного ринку (Скачати)
Організація та охорона праці в інформаційному виробництві (Скачати)
Особливості інформаційної політики США (Скачати)
Переваги та вади франчайзингу для франчайзі (Скачати)
Переваги та вади франчайзингу для франчайзера (Скачати)
Методи оцінювання вартості фірми (Скачати)
Процес оцінювання вартості бізнесу (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП