ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Бухгалтерський облік, аудит, дебет, кредит, 1С Бухгалтерія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Бухгалтерський облік, аудит, дебет, кредит, 1С Бухгалтерія
1 2 3 4 5

Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм "1С. Бухгалтерия 7.7" (Скачати)
Інвентаризація (Скачати)
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку (Скачати)
Бухгалтерська звітність. Оцінка матеріальних цінностей і калькуляція (Скачати)
Бухгалтерський баланс (Скачати)
Документація господарських операцій (Скачати)
Загальні вимоги до фінансової звітності (Скачати)
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Скачати)
Звіт про власний капітал (Скачати)
Метод бухгалтерського обліку (Скачати)
Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку (Скачати)
Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу (за матеріалами КПМ “Електротовари”) (Скачати)
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (Скачати)
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 (Скачати)
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку З (Скачати)
Предмет бухгалтерського обліку (Скачати)
Приклади задач (Скачати)
Реєстри та форми бухгалтерського обліку (Скачати)
Синтетичний облік (Скачати)
Система рахунків бухгалтерського обліку. Їх зміст і класифікація (Скачати)
Блок-схеми та таблиці з оплати праці (Скачати)
Огляд законодавчої та нормативно-довідкової бази, наукової та навчально-методичної літератури, щодо обліку розрахунків з оплати праці (Скачати)
Журнально-ордерна форма обліку (Скачати)
Облік запасів і готової продукції у сільському господарстві (Скачати)
Оплата праці в Україні (Скачати)
Облік і аудит зовнішньоекономічних операцій. Службове відрядження (Скачати)
Особливості обліку, нарахування і сплати ПДВ по спецрахунку №1. Документальне відображення результатів проведення інвентаризації (Скачати)
Шпаргалки по бухобліку (Скачати)
35 задач з розв’язками по бухобліку (Скачати)
Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів (Скачати)
Стан податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Суть та загальні принципи витрат підприємства, адміністративні витрати (Скачати)
Поняття та сутність бухобліку, користувачі бухгалтерської інформації, бухоблік у системі наук (Скачати)
Облік касових операцій в журналі №1. Документальне оформлення видачі готівки з каси (Скачати)
Аудит обліку фінансових результатів (Скачати)
Аудит розрахунків за претензіями. Поняття ризику і правила його оцінювання (Скачати)
Бухгалтер на всі часи (Скачати)
Визначення фінансового результату від діяльності і порядок заповнення форми №2 “Звіт про фінансові результати” (Скачати)
Передумови виникнення аудиту в Україні (Скачати)
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості (Скачати)
Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку (Скачати)
Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) (Скачати)
Податкові аспекти формування облікової інформації (Скачати)
Автоматизація накладної та калькуляційного листа (Скачати)
Дебіторська заборгованість. Класифікація. Оцінка дебіторської заборгованості в обліку. Безнадійна заборгованість. Резерв сумнівних боргів (Скачати)
Зовнішній та внутрішній аудит в Україні (Скачати)
Податок на прибуток підприємств. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Місцеві податки (Скачати)
Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) (Скачати)
Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) (Скачати)
Облік та аудит безготівкових розрахунків (Скачати)
Аудит виробничих запасів (Скачати)
Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків. (на прикладі Отинійського ПТУ №33) (Скачати)
Шляхи зародження та проблеми розвитку аудиту в Україні (Скачати)
Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів (на прикладі ЗАТ Птахофабрика ”Снятинська нова”) (Скачати)
Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний завод) (Скачати)
Аудиторський контроль. Виникнення та розвиток аудиту у системі фінансово-господарського контролю (Скачати)
Інститут податкового права (Скачати)
Єдиний (фіксований) сільськогосподарський податок (Скачати)
Єдиний податок (Скачати)
Акцизний збір (Скачати)
База оподаткування (Скачати)
Облік розрахунків по державному обов’язковому страхуванню (Скачати)
Облік розрахунків за деякими видами страхуванням (Скачати)
Облік товарів, які надійшли в аптеку (Скачати)
Відповідальність за порушення податкового законодавства (Скачати)
Державне мито (Скачати)
Поняття зовнішній і внутрішній аудит, фінансовий і управлінський (операційний). Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього (Скачати)
Джерело сплати податку (Скачати)
Забезпечення виконання обов'язку зі сплати податків і зборів (Скачати)
Загальнодержавні збори (Скачати)
Мито. Місце митних платежів у системі податків і зборів України. Мито, його специфіка і види (Скачати)
Об'єкт оподаткування. Поняття об'єкта оподаткування. Види об'єктів оподаткування. Методи визначення об'єкта оподаткування (Скачати)
Обчислення податків і зборів (Скачати)
Характеристика митного режиму “Під митним контролем” (Скачати)
Плата (податок) за землю (Скачати)
Плата за торговий патент (Скачати)
Платники податків і зборів (Скачати)
Індивідуальне завдання по виробничій переддипломній практиці на тему: «Облікова політика» (Скачати)
Податкова перевірка на підприємстві (Скачати)
Податкові органи (Скачати)
Податкові пільги (Скачати)
Податкові повідомлення і вимоги (Скачати)
Податкові правовідносини і податково-правові норми (Скачати)
Податкова звітність (Скачати)
Податковий контроль. Податковий контроль. Податкова перевірка в системі податкового контролю. Класифікація податкових перевірок (Скачати)
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (Скачати)
Податок з доходів фізичних осіб (Скачати)
Податок на додану вартість (Скачати)
Внутрішній аудит витрат підприємства громадського харчування (Скачати)
Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства (Скачати)
Податок на прибуток (Скачати)
Податок на промисел (Скачати)
Правова природа податкового обов'язку (Скачати)
Правове регулювання місцевих податків і зборів (Скачати)
Правове регулювання податкової системи (Скачати)
Правове регулювання податку (Скачати)
Предмет, масштаб і одиниця оподаткування (Скачати)
Предмет i метод податкового права (Скачати)
Система і джерела податкового права (Скачати)
Сплата податків і зборів (Скачати)
Економічна суть та об’єктивна необхідність аудиту в умовах ринку. Історичний розвиток і сучасний стан аудиту та його перспективи (Скачати)
Ставка оподаткування (Скачати)
Усунення подвійного оподаткування (Скачати)
Накладні витрати і планові накопичення (Скачати)
Аудит розрахунків по оплаті праці в бюджетних установах (Скачати)
Бухгалтерська звітність підприємства (Скачати)
Закон України “Про податкову службу в Україні” (Скачати)
Призначення інтегрованих АСУ. Інтегрована АСУ підприємством (об’єднанням). Особливості організації виконання функцій керування в умовах АСУП (Скачати)
Аудиторські перевірки податкового обліку. Аудит валових витрат. Скласти програму аудиту прибуткового податку з громадян (Скачати)
Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання. Практичне завдання (Скачати)
Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку (Скачати)
Операційні рахунки (Скачати)
Шпаргалки бухоблік (Скачати)
Вступ до фаху. Моя бачення майбутньої професії - бухгалтер (Скачати)
Облік розрахунків з підзвітними особами (Скачати)
Аудит розрахунків за податками і платежами (Скачати)
Контроль і ревізія коштів, касових і банківських операцій (Скачати)
Контроль і ревізія розрахунків (Скачати)
Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці (Скачати)
Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями (Скачати)
Ревізія операцій, пов’язаних із виробництвом, собівартістю і реалізацією готової продукції (Скачати)
Ревізія витрат і фактичної собівартості продукції (Скачати)
Організація ведення обліку на малих підприємствах. Задача (Скачати)
Контроль та ревізія збереження і використання основних засобів (Скачати)
Контроль і ревізія результатів діяльності, капіталу та коштів спеціального призначення (Скачати)
Оформлення результатів ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства (Скачати)
Координація діяльності контрольно-ревізійних і правоохоронних органів щодо здійснення контролю і попередження зловживань (Скачати)
Порядок призначення та проведення ревізії і перевірок (Скачати)
Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу (Скачати)
Організація інвентаризації цінностей на об’єктах при проведенні ревізій підприємств промисловості (Скачати)
Виявлення результатів інвентаризації і визначення матеріального збитку (Скачати)
Методи і спеціальні прийоми ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства (Скачати)
Порядок перевірки облікової документації під час ревізії (Скачати)
Організація спрощеної системи обліку і звітності малого підприємництва (Скачати)
Застосування ЕОМ у процесі ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств (Скачати)
Обробка й аналіз контрольно-ревізійної інформації в умовах комп’ютерних технологій (Скачати)
Права, обов’язки та відповідальність ревізорів. Використання методів аналізу фінансово-господарської діяльності під час ревізії і перевірок на підприємствах (Скачати)
Фінансово-господарський контроль і його роль у системі управління (Скачати)
Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні (Скачати)
Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветсанутильзаводу) (Скачати)
Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” (Скачати)
Основні види податкової звітності (Скачати)
Особові рахунки платників податків та порядок їх ведення (Скачати)
Податки з юридичних осіб (Скачати)
Податкова застава, порядок її застосування (Скачати)
Податкова звітність платників податків (Скачати)

1 2 3 4 5

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП