ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Бухгалтерський облік, аудит, дебет, кредит, 1С Бухгалтерія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Бухгалтерський облік, аудит, дебет, кредит, 1С Бухгалтерія
1 2 3 4 5

Акцизний збір. Мито (Скачати)
Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (Скачати)
Типова форма N П-13. Табель обліку використання робочого часу (Скачати)
Талон замовника до подорожнього листа та розрахунку заробітної плати (Скачати)
Грошові потоки, звітність, планування (Скачати)
Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку (Скачати)
Форма проведення одноразового перерахунку для виробничої діяльності (Скачати)
Форма проведення одноразового перерахунку для торговельної, оптово-збутової та посередницької діяльності (Скачати)
Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку (Скачати)
Форма товарного чека (Скачати)
Щомісячний звіт по використанню таксометрів (Скачати)
Державне мито (Скачати)
Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності. Порядок складання аудиторського висновку та звіту аудитора (Скачати)
Предмет і метод аудиторської діяльності. Робочі документи аудитора (Скачати)
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу й господарських операцій (Скачати)
Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі (Скачати)
Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ (Скачати)
Бухгалтерський облік надходження товарів і податкового кредиту з ПДВ в роздрібній торгівлі (Скачати)
Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах (Скачати)
Бухгалтерський облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі (Скачати)
Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (Скачати)
Бухгалтерський облік реалізації цінностей і податкових зобов’язань з ПДВ (Скачати)
Державне мито. Платники. Об'єкти. Пільги. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності. Об'єкт оподаткування. Не сплачують вартості торгового патенту. Порядок обчислення та сплати. Термін дії торгового патенту на здійснення (Скачати)
Oблік реалізації цінностей і податкових зобов’язань з ПДВ (Скачати)
Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ в роздрібній торгівлі. Облік реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами, і податкових зобов’язань з ПДВ (Скачати)
Бухгалтерський облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі (Скачати)
Бухгалтерський облік реалізації цінностей (Скачати)
Проблеми бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ (Скачати)
Облік валових витрат і валових доходів (Скачати)
Бухгалерський облік товарних надбавок в рздрібній торгівлі (Скачати)
Облік надходження цінностей, що обліковуються за купівельними цінами (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність - як об’єкт бухгалтерського обліку. Суть, форми та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Мета та завдання бухгалтерського обліку. Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Розрахунково – платіжна документація по виплаті з/ти та її заповнення. Порядок виплати з/ти. Поняття депонованої з/ти та її облік (Скачати)
Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Збір на обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (Скачати)
Облік і аудит витрат на виробництво продукції (на матеріалах акціонерного товариства ВАТ «Коломийський ДОЗ») (Скачати)
Облік грошових засобів і розрахункових операцій (на матеріалах "Коломийської щетинно-щіткової фабрики") (Скачати)
Нове в бухгалтерському обліку основних операцій торговельних підприємств всіх форм власності (Скачати)
Облік грошових засобів і розрахункових операцій (на матеріалах "Коломийської щетинно-щіткової фабрики") (Скачати)
Контроль розрахунків по оплаті праці (Скачати)
Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками (на прикладі ПП “Біомед”) (Скачати)
Матеріальна шкода: поняття види (Скачати)
Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту (Скачати)
Наказ про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (Скачати)
Бухгалтерський облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі (Скачати)
Проблеми реалізації принципів бухгалтерського обліку в Україні при переході до міжнародних стандартів (Скачати)
Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (Скачати)
Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України з 2000 року (Скачати)
Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях України з 2000 року (Скачати)
Бухгалтерський облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі (Скачати)
Характеристика бухгалтерських рахунків. Рахунок 01 "Основні засоби". Рахунок 02 "Знос основних засобів". Рахунок 05 "Матеріали" (Скачати)
Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності торговельних підприємств. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (Скачати)
Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Тести до теми: “Облік операцій у банках” (Скачати)
Опорний конспект по темі: облік підзвітних сум. Порядок одержання коштів під звіт. Витрати по відрядженням; Розрахунки з підзвітними особами (Скачати)
Аудиторський звіт і аудиторський висновок. Загальне поняття про аудиторський звіт і аудиторський висновок. Структура аудиторського висновку. Види аудиторських висновків і їх форма (Скачати)
Бухгалтерський облік у галузях народного господарства. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (Скачати)
Методика складання і аудит фінансової звітності (Скачати)
Збір на обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і затратами, зумовленими народженням і похованням. Збір на обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (Скачати)
Облік грошових засобів і розрахункових операцій (Скачати)
Опорний конспект по темі: облік підзвітних сум (Скачати)
Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види (Скачати)
Бухгалтерський облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ на виробничих, оптово-збутових, оптових і торговельно-посередницьких підприємствах (Скачати)
Бухгалтерський облік зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною (Скачати)
Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (Скачати)
Перевірки фінансової звітності. Аудит фінансової звітності. Єдина методологія оцінки системи бухгалтерської (фінансової) звітності в країнах СНД (Скачати)
Функції державних податкових інспекцій на місцях (Скачати)
Облік грошових розрахунків. Принципи і форми грошових розрахунків. Облік розрахунків з підзвітними особами (Скачати)
Оплата праці (Скачати)
Збір за використання радіочастотного ресурсу. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету. Плата за спеціальне використання водних ресурсів. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Збір за забруднення навколишнього середовища. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Збір до фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Скачати)
Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу. За матеріалами КПМ “Електротовари” (Скачати)
Облік заробітної плати (Скачати)
Облік прибутку і його використання (Скачати)
Бухгалтерський облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі (Скачати)
Бухгалтерський облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ на виробничих, оптово-збутових, оптових і торговельно-посередницьких підприємствах (Скачати)
Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ в роздрібній торгівлі. Облік реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами, і податкових зобов’язань з ПДВ. Спрощення обліку реалізації товарів за безготівковим розрахунком в роздрібній торгівлі. Облік реалізації товарів, відвантажених і оплачених до 1 липня 1997 року (Скачати)
Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства (Скачати)
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (Скачати)
Аудиторський звіт і аудиторський висновок. Процедури виявлення обману і помилок. Визначення і оцінка порушень. Розрахункові помилки і обман (Скачати)
Характеристика та класифікація основних засобів. Економічна сутність основних засобів. Організація і методологія бухгалтерського обліку наявності основних засобів. Організація обліку надходження основних засобів (Скачати)
Місцеві податки й збори. Комунальний податок. Податок з реклами. Ринковий збір. Збір за припаркування автотранспорту. Готельний збір. Курортний збір. Збір за участь у бігах на іподромі. Збір за виграш у бігах на іподромі. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі. Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей. Збір за видачу ордера на квартиру. Збір за право використання місцевої символіки. Збір за право проведення кіно - і телезйомок. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі. Збір з власників собак. Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон (Скачати)
Облік заробітної плати (Скачати)
Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства (Скачати)
Статистика основних і оборотних виробничих фондів (Скачати)
Можливості прикладної бухгалтерської програми (ПБП). Прикладна бухгалтерська програма "1С:Бухгалтерія" (ПБП) (Скачати)
Загальні принципи роботи ПБП (Скачати)
Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С:Бухгалтерії (Скачати)
Бухгалтерський облік, його суть і значення. Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі. Види господарського обліку. Вимоги до обліку. Вимірники, які застосовуються в обліку (Скачати)
Основи організації бухгалтерського обліку. Основні передумови раціональної організації бухгалтерського обліку. План організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Державне управління обліком і звітністю в країні. Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві (Скачати)
Предмет і метод бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку. Класифікація господарських засобів і джерел їх формування. Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку (Скачати)
Бухгалтерський баланс. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. Форма, структура і зміст балансу (Скачати)
Єдиний податок. Фіксований податок (Скачати)
Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. Подвійний запис, його суть і значення. Хронологічний і систематичний облік. Синтетичні й аналітичні рахунки. Взаємозв'язок між балансом і рахунками. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку (Скачати)
Принципи обліку основних господарських процесів. Основні показники господарської діяльності. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція. Облік процесу постачання. Облік процесу виробництва. Облік процесу реалізації. Облік фінансових результатів і використання прибутку (Скачати)
Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку. Основи класифікації рахунків. Класифікація рахунків за економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням і структурою (Скачати)
Документація й інвентаризація. Документація, її значення. Вимоги до змісту й оформлення документів. Класифікація документів. Порядок перевірки й опрацювання документів. Документооборот, його організація. Організація зберігання документів. Порядок проведення й оформлення інвентаризації. Виявлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку (Скачати)
Облікові регістри, техніка і форми. Облікові регістри, їх види. Форми облікових регістрів. Техніка облікової реєстрації. Форми бухгалтерського обліку. Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення (Скачати)
Основи фінансової звітності. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови. Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення. Структура і зміст балансу. Структура і зміст Звіту про фінансові результати. Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів. Структура і зміст Звіту про власний капітал (Скачати)
Аудит як форма контролю, його об'єкти і метод. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета і завдання. Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту. Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту. Предмет, об'єкти і метод аудиту (Скачати)
Аудит активів підприємства. Аудит операцій з коштами в касі. Аудит операцій на рахунках у банку. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі. Аудит розрахунків із підзвітними особами. Аудит основних засобів. Аудит нематеріальних активів. Аудит матеріальних цінностей. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП). Аудит розрахунків із покупцями та замовниками. Аудит розрахунків за претензіями. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків (Скачати)
Аудит пасивів підприємства. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань. Аудит довгострокових позик і векселів. Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками. Аудит розрахунків за податками і платежами. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням (Скачати)
Оцінювання фінансової звітності (Скачати)
Податок на промисел. Спеціальний торговий патент. Фіксований сільськогосподарський податок (Скачати)
Аудиторські послуги. Консультаційні послуги, не пов'язані з аудитом . Аудиторська оцінка вартості об'єктів приватизації та оренди. Аудит спільних підприємств. Аудит акціонерних товариств. Аудит цінних паперів. Аудит інвестицій. Аудит комерційних банків (Скачати)
Особливості внутрішнього аудиту (Скачати)
Особливості аудиту в комп'ютерному середовищі (Скачати)
Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення. Управління аудитом в Україні. Сертифікація аудиторської діяльності. Сертифікація аудиторської діяльності. Професійна етика та правовий статус аудиторів і аудиторських фірм (Скачати)
Планування, стадії і процедури аудиту. Порядок розробки планів та програм аудиту. Стадії, етапи і процедури аудиту (Скачати)
Методика проведення аудиту. Методика проведення аудиту. Узагальнення результатів аудиту (Скачати)
Аудиторський ризик. Поняття ризику і правила його оцінювання. Ризик аудиту або загальний ризик. Ризик невідповідності внутрішнього контролю підприємства. Ризик не виявлення (Скачати)
Помилки і процеси обману. Поняття помилок, їх різновиди та причини виникнення. Помилки та шахрайство (норматив № 7) (Скачати)
Аудиторські докази. Поняття аудиторських доказів та їх види. Джерела і процедури отримання аудиторських доказів та вимоги, що до них висуваються (Скачати)
Аудиторські робочі документи. Поняття та класифікація робочої документації. Зміст і форма робочих документів. Конфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберігання. Додаткова підсумкова документація (Скачати)
Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства (Скачати)
Узагальнення результатів аудиту. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку. Основні елементи аудиторського висновку. Види аудиторських висновків та їх зміст (Скачати)
Багатовалютний облік (Скачати)
Дії при помилках і непередбачених ситуаціях (Скачати)
Технічні характеристики програми “1С:Бухгалтерії - Проф.” (Скачати)
Розрахунок підсумків “1С:Бухгалтерії-Проф.” (Скачати)
Загальні принципи роботи "1С:Бухгалтерією-Проф." (Скачати)
Можливості “1С:Бухгалтерії” (Скачати)
Документи i розрахунки "1С:Бухгалтерiї-Проф." (Скачати)
Стандартні звіти "1С:Бухгалтерiї-Проф." (Скачати)
Архівні копії, закриття періоду і перенос проводок "1С:Бухгалтерiї-Проф." (Скачати)
Податкове планування на підприємстві (Скачати)
Звіти довільної форми "1С:Бухгалтерiї-Проф." (Скачати)
Сервісні можливості "1С:Бухгалтерія-Проф." (Скачати)
Типові операції "1С:Бухгалтерія-Проф." (Скачати)
Журнал операцій "1С:Бухгалтерії-Проф." (Скачати)
Настройка рахунків, субконто та інших параметрів "1С:Бухгалтерії-Проф." (Скачати)
Бухгалтерський і податковий облік ліцензування. Бухгалтерський облік придбання і використання ліцензії. Податкові особливості деяких ліцензованих видів діяльності. Фінансові санкції. Ліцензування роздрібного та оптового продажу горілчаних та тютюнових виробів. Визначення понять. Продаж яких виробів необхідно ліцензувати. Скільки ліцензій потрібно і де їх придбати. Подання документів. Вимоги при отриманні ліцензії на оптову торгівлю. Видача ліцензії. Що повинно бути зазначено у ліцензії. Термін дії ліцензій та їх вартість. Контроль за внесенням плати за ліцензії та провадженням ліцензованої діяльності. Переоформлення, призупинення, анулювання, втрата ліцензії (Скачати)
Бухгалтерський облік підрядної діяльності (Скачати)
Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки (Скачати)
Комп'ютеризація обліку наявності та руху необоротних активів. "1C: Бухгалтерия 7.7" (Скачати)
“АРМ бухгалтера”. Розрахунок заробітної плати (Скачати)
Облік цінних паперів (рах. № 34 (клас 3); 62 (клас 6)). Види цінних паперів (Скачати)
Оприлюднена бухгалтерська звітність та методика її читання. Визначення аудиторського ризику. Аудит фондів су б 'єкта підприємництва. Аудит активів підприємства та операцій з ними. Аудит зобов'язань підприємства та операцій з ними (Скачати)
Етапи розвитку аудиту і їх характеристика (Скачати)
Контроль надходження і вибуття основних засобів. Контроль операцій по реалізації продукції і розрахунків з покупцями і замовниками (Скачати)
Податкова система. Бухгалтерський облік (Скачати)
Ревізія розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів. Ревізія розрахунків по страхуванню (Скачати)
Нормативна характеристика Б/О. Побудова та коротка характеристика Плану рахунків. Принципи побудови Планів рахунків (Скачати)
Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види (Скачати)
Бухгалтерський облік, його суть і значення (Скачати)
Податок на нерухомість в Україні: джерело бюджетних доходів чи інструмент соціального вирівнювання (Скачати)
Податок на промисел. Державне мито. Патентування деяких видів підприємницької діяльності. Теоретичні умови оподаткування. Організаційні і правові засади функціонування податкові служби України (Скачати)
Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів (Скачати)
Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України. Видача податкових векселів. Забезпечення податкових векселів. Порядок надання довідки про відповідність статусу імпортера вимогам закону. Погашення податкових векселів. Облік податкових векселів. Відповідальність платників податку. Журнал «облік податкових векселів» (Скачати)
Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції (Скачати)
Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (Скачати)
Облік запасних частин (Скачати)
Організація роботи аудитора. Професійна етика аудитора. Розприділення і планування праці аудитора. Організація ведення робочих документів. Облік і контроль праці аудитора. Контроль якості праці аудитора (Скачати)
Автоматизація. Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками (Скачати)
Журнали-ордери (Скачати)
Облік касових операцій в журналі №1 (Скачати)
Документальне оформлення видачі готівки з каси (Скачати)
Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм. "1С: Бухгалтерия 7.7". "1С: Оперативный учет 7.7". "1С: Расчет 7. 7." (Скачати)
Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ. Облік реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами, і податкових зобов’язань з ПДВ. Спрощення обліку реалізації товарів за безготівковим розрахунком в роздрібній торгівлі. Облік реалізації товарів, відвантажених і оплачених до 1 липня 1997 року (Скачати)
Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (Скачати)
Журналізація бухгалтерських документів і проведення. Складання оборотної відомості і балансу (Скачати)
Автоматизація оборотної відомості до синтетичного рахунку 10 (Скачати)
Аудиторські свідчення. Поняття аудиторських свідчень. Аудиторські свідчення, їх класифікація та вимоги до них. Джерела аудиторських свідчень. Методика одержання свідчень (Скачати)
Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції (Скачати)
Автоматизація Журналу-ордеру №1 (Скачати)
Роль автоматизування бухгалтерії. Рознесення грошових документiв по касi i банку. Прибутковий ордер. Видатковий ордер. Касовi валютнi документи. Банкiвська виписка (Скачати)
Облік продуктів і готових виробів на виробництві (Скачати)
Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (Скачати)
Облік касових операцій (Скачати)
Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар (Скачати)
Облік готової продукції. Поняття та класифікація готової продукції. Завдання обліку. Порядок формування первісної вартості готової продукції. Документування та облік операцій, пов’язаних з рухом готової продукції (Скачати)
Поняття про основні засоби (Скачати)
Принципи обліку основних господарських процесів (Скачати)
Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації (Скачати)
Рахунок 92 “Адміністративні витрати”. Адміністративні витрати (Скачати)
Форма, структура і зміст балансу. Необоротні активи у розділі І балансу. Витрати майбутніх періодів активу балансу. Забезпечення наступних витрат і платежів (Скачати)
Головна книга. Рахунок 31 “Поточний рахунок” (Скачати)
Журнал реєстрації господарських процесів (Скачати)
Інвентаризація матеріальних цінностей (Скачати)
Інвентаризація на підприємствах (Скачати)
Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (Скачати)
Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів (Скачати)
Методи відображення предмету бухгалтерського обліку (Скачати)
Системи оплати праці на підприємстві (Скачати)
Облік праці, її оплати. Завдання обліку праці та її оплати. Нормативна база по регулюванню питань з оплати праці. Класифікація та облік персоналу підприємства. Документальне оформлення руху особового окладу. Види, форми і системи оплати праці. Склад фонду оплати праці. Документальне оформлення та облік використання робочого часу. Табельний облік (Скачати)
Облік витрат на підприємстві (Скачати)
Організація обліку витрат (Скачати)
Автоматизація виробництва та реалізації продукції (Скачати)
Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат (Скачати)
Облік на підприємстві (Скачати)
Нарахування амортизації на підприємстві (Скачати)
План рахунків, які приміняються в банківській системі (Скачати)
Управлінський облік (Скачати)
Склад інформації що використовується для формування (Скачати)
Нормативна характеристика бухгалтерського обліку (Скачати)
Аудит і ревізія стану організації облікової політики (Скачати)
Основні принципи організації бухгалтерського обліку і бухгалтерських записів на ПМХ (Скачати)
Економічна сутність податків та їхнє призначення. Види перевірок податкових органів (Скачати)
Форми бухгалтерського обліку. Меморіально-ордерна (контрольно-шахова) форма бухгалтерського обліку. Форма бухгалтерського обліку Журнал-головна. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Діалогово-автоматизована (комп'ютерна) форма бухгалтерського обліку. Спрощена форма бухгалтерського обліку на малих підприємствах (Скачати)
Планування, стадії і процедури аудиту (Скачати)
Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (Скачати)
Історія розвитку бухгалтерського обліку (Скачати)
Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Відстрочені податкові зобов’язання. Інші довгострокові зобов’язання (Скачати)

1 2 3 4 5

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП