ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Економіка зарубіжних країн

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Економіка зарубіжних країн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23. Китай
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ
Китай розташований у східній частині Азії на західному узбережжі Тихого океану. Площа території 9,6 млн км2..
ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Китай - третя за площею країна світу - має значний земельний фонд, великі запаси корисних копалин, потужні гідроресурси, а також широкі можливості освоєння ресурсів океану. Природні умови більшої частини країни не дуже сприятливі для сільськогосподарського виробництва: понад 60% території зайнято горами та рівнинами з висотою більше 1 тис. м над рівнем моря, крім того, є багато гарячих пустель. Китай посідає одне з перших місць у світі за запасами багатьох корисних копалин.
НАСЕЛЕННЯ
Китай - найбільша за кількістю населення країна в світі. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
З часу проведення в Китаї економічних реформ у сільськогосподарському виробництві були впроваджені різні форми сімейно-підрядної системи, при якій оплата праці залежить від кінцевих результатів, створено усуспільнену мережу сервісу, що обслуговує сільське господарство, було також впроваджено вузькоспеціалізовану структуру сільськогосподарського виробництва, почало розвиватися багатогалузеве господарство, волосно-селищні підприємства тощо. За останні 20 років значно, поліпшилась матеріально-технічна база аграрного сектора.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Протягом останніх 14 років промисловість Китаю зберігає досить високі темпи розвитку. Досить високі темпи росту спостерігаються і на підприємствах з колективною формою власності та підприємствах з участю іноземних інвестицій.
У валовому прирості промислового виробництва на підприємства колективного сектора припадає 28,5%, на частку підприємств з участю іноземного капіталу (в тому числі спільних підприємств на паях, підприємств на основі кооперації та підприємств лише на іноземному капіталі) - 48,8%. 1992 р. 61% доданої у промисловості вартості було створено у недержавних секторах економіки. За темпами промислового росту приморські райони йшли значно попереду континентальних.
КРЕДИТНА РЕФОРМА
Мета кредитно-банківської реформи - утворення такої кредитної системи, яка відповідала б потребам ринкової економіки. Необхідно утворити систему центрального банку, який повинен під безпосереднім керівництвом Держради КНР проводити в життя грошову політику держави. Поряд з цим утворити систему кредитних інститутів, між якими чітко повинні бути розмежовані функції проведення політики та комерційні функції, віссю яких стануть державні комерційні банки. Будуть діяти і численні, різноманітні за профілем кредитні установи. ВІДКРИТІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ
Головним у реалізації сучасної зовнішньоекономічної стратегії Китаю стало утворення відкритих економічних зон для іноземних інвесторів. До таких зон входять:
- п'ять особливих, відкритих економічних районів (ВЕР).
- 14 відкритих приморських міст: Далянь, Ціньдао, Ціньхуандо, Тяньцзінь, Яньтай, Ляньюган, Наньтун, Шанхай, Нінбо, Веньчжоу, Фучжоу, Гуанчжоу, Цзаньцзян, Бей-хай.
РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В КИТАЇ
Іноземні інвестиції в економіку Китаю включають зовнішні позики та прямі інвестиції закордонних бізнесменів. Крупномасштабне залучення іноземного капіталу з метою сприяння господарському будівництву Китаю почалось у 1979 р. та є одним із головних елементів сучасної стратегії банківських установ на іноземному та змішаному капіталі, в значному масштабі залучався іноземний капітал для забудови житлових районів і будівництва відкритих зон.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ КНР
Широке залучення іноземних інвестицій спрямоване на досягнення певної мети: 1) використання найновіших досягнень НТП для подолання відставання від розвинених держав світу, мобілізація допоміжних ресурсів для структурної перебудови економіки; 2) підвищення кваліфікації національних кадрів; 3) збільшення валютних надходжень; 4) розширення каналів отримання інформації про важливі для країни напрями розвитку науки й техніки, а також передового управління виробництвом.
Певний інтерес для іноземних інвесторів у Китаї багато в чому визначається дешевизною робочої сили, багатими природними ресурсами, обширним китайським ринком, пільговим оподаткуванням, невисокою ставкою плати за земельні та виробничі площі. Вартість робочої сили в Китаї значно нижча, ніж у сусідньому Гонконзі
GDP - $8.883 trillion
GDP - real growth rate - 10.2%
GDP - per capita (на душу) - $6,800
GDP - composition by sector:
agriculture: 12.5% industry: 47.3% services: 40.3%
Labor force - 791.4 million
Labor force - by occupation:
agriculture: 49%
industry: 22%
services: 29%
Unemployment rate - 9%
Inflation rate - 1.8%
Budget:
revenues: $392.1 billion expenditures: $424.3 billion
Exports – $752.2 billion
Exports - partners: US 21.4%, Hong Kong 16.3%, Japan 11%, South Korea 4.6%, Germany 4.3%
Imports - $631.8 billion
Imports – partners: Japan 15.2%, South Korea 11.6%, Taiwan 11.2%, US 7.4%, Germany 4.6%


25. Особливості економічної моделі США.
США—держава у Північній Америці. Займає 4-е місце по території (9 372 610 км²) і 3-е місце по чисельності населення (300 007 997 чіл.). Є одним з найбільших світових центрів економічної, фінансової, політичної й наукової діяльності. Столиця США — м. Вашингтон. Адміністративно країна ділиться на штати (50) і федеральний округ, у підпорядкуванні США також перебуває ряд острівних територій.
Вищий орган законодавчої влади — двопалатний Конгрес США: нижня палата — Палата представників; верхня палата — Сенат.
Вищий орган виконавчої влади — президент США. Президент — глава держави, головнокомандуючий збройних сил. Існує пост віце-президента.
Вищий орган судової влади — верховний суд США
Основні політичні партії — республіканська і демократична. Також існує безліч інших, більше дрібних партій.
Економіка США — найбільша й одна з найбільше диверсифікованих національних економік миру. ВВП країни за 2006 г. склав $13,3 трлн. Основна роль у прийнятті економічних рішень належить публічним корпораціям і приватним компаніям. Втручання держави в економіку незначно.
Валюта: Долар США (USD)(=100 центів)
ВВП (2006): $13,3 млрд
ВВП на душу населення: $43 768
ВВП за секторами економіки: с.г 1%, промисловість 20,4%, сфера послуг 78,7%.
Інфляція (вересень 2006): 2,7%
Працездатне населення: 151,8 млн чіл.
Населення за межею бідності ~ 12%
Безробіття: 4,4 %
Членство в організаціях: НАФТА, ВТО, ОЭРР
Галузі: добувна, металургійна, продовольча, автомобілебудування, телекомунікації, хімія, електроніка, інформаційні технології.
Природні ресурси: вугілля, мідь, свинець, фосфати, боксити, золото, залізні руди, нікель, срібло, цинк, нафта, природний газ, деревина.
С.г продукція: пшениця, кукурудза, фрукти, овочі, хлопок; яловичина, свинина, домашня птиця, молочна продукція; риба.
Партнери по експорту: Канада (23%), Мексика (14%), Японія (6%), КНР (6%)
Продукція, що експортується: с.г продукція (сойові боби, фрукти, кукурудза) 9.2%, промислова продукція 26.8%, засоби виробництва(транзистори, запчастини до авто, комп’ютери) 49%, споживчі товари (авто, медикаменти) 15%.
Партнери по імпорту: Канада (17%), КНР (16%), Мексика (11%), Японія (8%), Німеччина (5%)
Продукція, що імпортується: с.г (4.9%) та промислова (32.9%) продукція, засоби вир-ва 30.4%, споживчі товари (авто, одяг, медикаменти, іграшки, меблі) 3.8%.
Державний борг: $8,6 трлн, або 65,4% ВВП
Доходи: $2119 трлн
Витрати: $2466 трлн


26.Особливості економічної моделі Німеччини.
Німеччина - (Федеративна Республіка Німеччини) республіканська, демократична, федеральна держава у центрі Європи.
Поділена на 16 політико-адміністративних територій (федеральних земель). Населення Німеччини - 83 мільйонів. Столиця – Берлін.
Політика
Законодавчу гілку влади представляє двопалатний парламент:
- нижньої палати (Бундестагу), яка обирається на 4-річний термін і складається з 669 депутатів, що обираються на загальних виборах
- Федеральної Ради (Бундесрату), яка складається з 69 представників земель
Виконавчу гілку влади представляє федеральний уряд з федеральним канцлером на чолі, який обирається парламентом, а висувається президентом.
Судова влада - Федеральні суди
Економічна ситуація
Основні галузі пром-ті: металургійна, хімічна, автомобілебудування, суднобудування, станкобудування, електроніка, приладобудування, авіаційно-космічна, харчова і легка.
Німеччина - високорозвинена індустріальна держава. При обмежених сировинних ресурсах економіка країни великою мірою орієнтована на експорт. Визначальним чинником досягнення високої конкурентноздатності створюваної продукції стало забезпечення її високої якості.
Хімічна промисловість Німеччини за обсягами виробництва займає третє місце в світі після США і Японії. Основними продуктами її виробництва традиційно є лікарські засоби, продукція органічної хімії, пластмаси, а також і косметичні засоби.
Видобувна пром-ть - вугілля, нафта та прир газ, руди цинку та олова, кам'яна сіль.
Розвиненими є важка, хімічна, машинобудівна, електронно-технічна та автомобільна пром-ті.
Сільське господарство Німеччини відрізняється високим ступенем концентрації й індустріалізації. В агропромисловому комплексі країни зайнято близько 20% населення, тоді як безпосередньо в сільському господарстві не більш 2%. Основними виробами сільського господарства є картопля, пшениця, ячмінь, цукровий буряк, капуста. Добре розвинуте свинарство, відгодівля великої рогатої худоби і птахівництво. Щорічно держава надає сільському господарству близько 22 млрд. Євро субсидій. Агропромисловий комплекс на 90% забезпечує внутрішнє споживання продуктів харчування.Лідер-виробник хмелю.
Експорт - машиноб продукця, автомобілі, хім прод, метали та вироби з металу, продукти харчування, текстиль.
Імпорт - машинобуд, автомобільн, харч, легкої та важка промисловості.
GDP – $2.48 trillion
GDP - real growth rate – 0.9%
GDP - per capita (на душу) – $30,100
GDP - composition by sector:
agriculture: 0.9%
industry: 29.6%
services: 69.5%
Labor force – 43.32 million
Labor force - by occupation:
agriculture: 2.8%
industry: 33.4%
services: 63.8%
Unemployment rate - 11.7%
Inflation rate - 2%
Budget:
revenues: $1.249 trillion
expenditures: $1.362 trillion
Exports – $1.016 trillion
Exports - partners: France 10.2%, US 8.8%, UK 7.9%, Italy 6.9%, Netherlands 6.1%, Belgium 5.6%, Austria 5.4%, Spain 5.1%
Imports - $801 billion
Imports – partners: France 8.7%, Netherlands 8.5%, US 6.6%, China 6.4%, UK 6.3%, Italy 5.7%, Belgium 5%, Austria 4%


27. Велика Британія - Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії - держава у Західній Європі, відома також як Сполучене Королівство або (що є менш точною назвою) Велика Британія чи Англія.
Населення 57121 тис.
Політична система - ліберальна демократія; Експорт: злакові, цукровий буряк, рапс, картопля, м'ясо й м'ясні продукти, птахи, молочні продукти, електронне й телекомунікаційне устаткування, наукові прилади, нафта й газ, нафтохімікати, фармацевтичні препарати, добрива, кіно й телевізійні програми, літаки.
GDP - $1.818 trillion
GDP - real growth rate - 1.9%
GDP - per capita (на душу) - $30,100
GDP - composition by sector:
agriculture: 0.5%
industry: 23.7%
services: 75.8%
Labor force - 30.07 million
Labor force - by occupation:
agriculture: 1.5%
industry: 19.1%
services: 79.5%
Unemployment rate - 4.7%
Inflation rate - 2.1%
Budget:
revenues: $881.4 billion
expenditures: $951 billion
Exports – $372.7 billion
Exports - partners: US 15.1%, Germany 10.5%, France 8.9%, Ireland 7.3%, Netherlands 5.5%, Belgium 5%, Spain 4.4%
Imports - $483.7 billion
Imports – partners: Germany 12.8%, US 8.7%, France 7.1%, Netherlands 6.6%, China 5%, Norway 4.7%, Belgium 4.6%, Italy 4%


28. Франція – республіка.
Столиця – Париж. Територія - 551.695 км².
Адміністративний поділ - 95 департаментів, включаючи особливу територіально-адміністративну одиницю Корсику , 22 області, комуни. Існує також поділ на З7 історичних провінцій.
Членство в міжнародних організаціях: Франція є членом ООН і більшості спеціалізованих агентств цієї організації, ОБСЄ, ЄС, НАТО, Організації економічного співробітництва і розвитку.
Експорт – літако, авто обладнання, хім і фармац прод-ю
Імпорт – машини, хім ресурси
Франція - високорозвинута індустріально-аграрна країна, яка посідає одне з провідних місць у світі за обсягами промислового виробництва.
Провідна галузь пром-ті - машбуд. Розвинуті автобудування, суднобудування, тракторо- і авіабудування, електротехнічна і радіоелектронна промисловість, а також хімічна (виробництво соди, добрив, хімічних волокон, пластмас), нафтопереробна і нафтохімічна промисловість. Експортне значення мають вир-во текстилю, одягу, галантереї. Розвинуті харчова пром-ть і виноробство. Головна галузь с/г - тваринництво.
Франція - один з найбільших у світі виробників хімічної і нафтохімічної продукції (у тому числі каустичної соди, синтетичного каучуку, пластмас, мінеральних добрив, фармацевтичних товарів та іншого), чорних і кольорових (алюміній, свинець і цинк) металів. Великою популярністю на світовому ринку користуються французький одяг, взуття, ювелірні вироби, парфуми і косметика, коньяки, сири (виробляється близько 400 сортів).
Площа с/г угідь становить 2/3 території Франції
GDP - $1.794 trillion
GDP - real growth rate - 1.2%
GDP - per capita (на душу) - $29,600
GDP - composition by sector:
agriculture: 2.2%
industry: 21.4%
services: 76.4%
Labor force - 27.72 million
Labor force - by occupation:
agriculture: 4.1%
industry: 24.4%
services: 71.5%
Unemployment rate - 9.9%
Inflation rate – 1.7%
Budget:
revenues: $1.06 trillion
expenditures: $1.144 trillion
Exports – $443.4 billion
Exports - partners: Germany 14.7%, Spain 9.6%, Italy 8.7%, UK 8.3%, US 7.2%, Belgium 7.1%
Imports - $473.3 billion
Imports – partners: Germany 18.9%, Belgium 10.7%, Italy 8.2%, Spain 7%, Netherlands 6.5%, UK 5.9%, US 5.1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП