ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі
За допомогою механізмів середнього та довгострокового креди-тування банк може брати участь в інвестиційному процесі. Довго-строкові кредити банку є однією з найпоширеніших форм цієї участі. На відміну від засновницьких операцій, використання банківського кредиту стимулює споживачів інвестицій ефективніше використо-вувати кошти, щоб забезпечити погашення кредиту та процент за користування ним.
Призначення довгострокового кредитування полягає у впро-вадженні прямих інвестиційних заходів, реалізації витрат на при-дбання елементів основного капіталу.
Щодо об’єктів довгострокового кредитування, то ними можуть бути:
1) будівництво нових підприємств;
2) реконструкція, технічне переозброєння і розширення підпри-ємств;
3) організація випуску нової продукції;
4) придбання науково-технічної продукції, інтелектуальних цін-ностей та інших об’єктів власності;
5) здійснення екологічних заходів.
Основним джерелом ресурсів у даних випадках можуть висту-пати власні кошти банку, державні кошти, а також залучені банком ресурси.
У процесі надання довгострокового кредиту потенційний пози-чальник, окрім стандартного переліку документів, має подати за уз-годженням з установою банку такі матеріали:
1. Проектно-кошторисну документацію.
2. Основні техніко-економічні показники проекту.
3. Контракт на будівництво.
4. Документи на право землекористування.
5. Позитивне рішення екологічної експертизи.
6. План технічного переозброєння.
На підставі поданих документів в установі банку проводиться комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника, а також по-передня інженерно-економічна експертиза проекту. Фахівці банку визначають доцільність надання кредиту та його економічну ефек-тивність.
Довгострокове кредитування базується на таких принципах:
а) довгостроковість;
б) платність;
в) поверненість;
г) цільове використання.
Спеціалісти банку вирішують проблему потреби у довгостро-ковому кредитуванні шляхом визначення повної вартості витрат на впровадження заходів за умови, що кредит є єдиним джере-лом фінансування проекту, або ж різниці між вартістю цих ви-трат і власними коштами позичальника, якщо існують інші дже-рела фінансування проекту. Видача довгострокового кредиту може здійснюватися одночасно або поетапно (в міру виконання будівельно-монтажних робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей тощо). Процентна ставка за кредит обумовлюється з урахуванням терміну позички, рівня ризику, кредитної історії клієнтів.
Загальний термін користування кредитом складається з норматив-ного часу здійснення витрат і часу, протягом якого цей кредит пове-ртається банку.
В Україні обсяги державного кредитування, напрями, а також об’єкти кредитування визначаються державною програмою еко-номічного та соціального розвитку країни. Рішення про надання кредиту за рахунок державних коштів, а також розмір процент-ної ставки визначаються Національним банком України, Мініс-терством фінансів, Міністерством економіки. Потім НБУ укла-дає кредитну угоду з комерційним банком, а той, у свою чергу, — з клієнтом.
Щодо контролю за цільовим використанням державного кредиту, то його здійснює НБУ, а контроль за своєчасним поверненням кош-тів до бюджету — Міністерство фінансів або Головне управління Державного казначейства України.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит розрахунку фіксованого сільськогос-подарського податку і за...
Технологічний процес розробки і просування сайтів
Використання стільникових мереж для передачі даних
Апаратна база комп’ютерної телефонії
Планування аудиторської перевірки підприємства


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2341 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП