ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Регіональна економіка (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Регіональна економіка (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІІ

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ГОСПОДАРСТВА В РЕГІОНІ

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

1. Під впливом яких чинників формуються системи регіонального розселення?
2. Як розраховується чисельність населення і трудових ресурсів області, району, міста на перспективу? Система показників аналізу якості трудових ресурсів регіону: фізичний обсяг та якісні характеристики трудо¬вих ресурсів.
3. Зведений баланс трудових ресурсів регіону.
4. Регулювання зайнятості в регіоні: методи адміністративного регулювання зайнятості.
5. Типи регіональних ринків праці в Україні. Регулювання регіональних ринків праці. Економічна місткість регіонального ринку праці.

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ І ВИРОБНИЧОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ В РЕГІОНІ

6. Суть і класифікація міжгалузевих комплексів: підходи до виділення міжгалузевих комплексів – цільовий та технологічний, цілі міжгалузевого комплексу.
7. Регулювання розвитку виробничої інфраструктури в регіоні: визначення виробничої інфраструктури.
8. Енергетична інфраструктура регіону.
9. Транспортна система регіону. Основні показники роботи транспортної системи регіону.
10. Виробничі зв’язки у регіоні. Етапи обґрунтування розвитку і розміщення виробничої інфраструктури в регіоні.

ТЕМА 8. ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ

11. Управління природокористуванням на регіональному рівні. Принципи раціонального природокористування.
12. Форми і методи управління природокористуванням: державне регулювання, облік, контроль та нагляд, організаційна форма.
13. Охорона і раціональне використання регіональних ресурсів – водних, атмосферних, земельних, лісових та мінеральних.
14. Економіка розвитку аграрного сектору регіону: показники розвитку сільського господарства в регіоні, балансові розрахунки необхідного обсягу виробництва продукції, підтримка фермерства на регіональному рівні.
15. Розвиток рекреаційного комплексу у регіоні: показники розвитку сфери рекреації в регіоні, розрахунки потреби регіону в закладах туризму та рекреації, регіональний баланс рекреаційних ресурсів.

ТЕМА 9. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНІ

16. Соціальна інфраструктура як чинник поліпшення умов життєдіяльності населення: визначення соціальної інфраструктури, її складові компоненти, показники життєвого рівню населення, громадські фонди споживання, нормативний споживчий бюджет.
17. Регулювання розвитку галузей соціально-побутової інфраструктури регіону: торгівля і громадське харчування, житлово-комунальне господарство.
18. Регулювання розвитку галузей соціально-побутової інфраструктури регіону: побутове обслуговування, пасажирський транспорт та засобу зв’язку.
19. Регулювання розвитку галузей соціально-духовної інфраструктури регіону: народна освіта, культура.
20. Регулювання розвитку галузей соціально-духовної інфраструктури регіону: охорона здоров’я, фізкультура і спорт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП