ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Регіональна економіка (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Регіональна економіка (КНЕУ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

ПИТАННЯ ДО КОЛОКВІУМУ ІІ

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ РЕГІОНУ

ТЕМА 4. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
1. Адміністративно-територіальний устрій в Україні.
2. На яких засадах ґрунтується територіальний устрій України?
3. Статус та повноваження органів управління Автономної Республіки Крим.
4. Регіональна структура України: урбанізовані регіони, субрегіони, мікрорегіони, мінірегіони.
5. Економічне районування в Україні.
6. Політика регіонального розвитку в Україні: нормативно-правова база економіки регіону.
7. Розробка програм регіонального розвитку. Програма «Регіональна ініціатива» на Одещині.
8. Основні пункти програми "Регіональна ініціатива".
9. Регіональна бюджетно-податкова система.
10. Визначення регіональних фінансів.
11. Коли остаточно сформувалося наукове визначення місцевих фінансів як сукупності тео¬ретичних положень і певної суми знань і вмінь?
12. Який документ містить загальноєвропейські принципи організації місцевого самоврядування?
13. Чи приєдналася Україна до Європейської Хартії про місцеве самоврядування? Якщо так, то коли?
14. Які з європейських країн мають найвищі показники муніципальних витрат щодо ВВП?
15. Складові місцевих фінансів.
16. Які податки та в якому розмірі зараховуються у доходи республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, міського (міст Києва та Севастополя) бюджетів?
17. Інноваційно-інвестиційна політика регіонального розвитку України.
18. Моніторинг інвестиційної привабливості регіонів України.
19. Інвестиційний паспорт регіону.
20. Створення та функціонування СВЕЗ.
21. Створення та функціонування технополісів.
22. Створення та функціонування технопарків.
23. Створення та функціонування територій пріоритетного розвитку в Україні.
24. Кластеризація економіки регіону.
25. Зовнішньоекономічна діяльність в регіоні: структура відділів ЗЕД та повноваження місцевих органів самоврядування та місцевих державних адміністрацій.
26. Регіональне та єврорегіональне співробітництво, агенції регіонального розвитку (АРР).
27. Напрямки ЗЕД регіону.

ТЕМА 5. РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА НАДНАЦІОНАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
28. Етапи європейської регіоналізації.
29. Чим обумовлювався подальший розвиток і поглиблення регіональної політики ЄС, починаючи з 1985 року?
30. Головні принципи та мета формування регіональної політики ЄС.
31. П’ять основних принципів регіональної політики ЄС.
32. Принцип субсидіарності.
33. Принцип децентралізації (компліментарність, адиціоналізм).
34. Принцип партнерства.
35. Принцип програмування (програмний підхід).
36. Принцип концентрації.
37. Що таке принцип Acquis communautaire?
38. Інструментарій регіональної політики країн Європи.
39. Визначення процесів конвергенції та дивергенції регіонів Європи.
40. Три основні групи регіонів згідно до класифікації прихильників "нордичної" регіональної економічної моделі.
41. «Товсті банани».
42. «Парасольки, що тремтять».
43. «Бридкі каченята».
44. Механізм регіональної політики країн Європи.
45. Впровадження аналітичних показників, індикаторів депресивності (активності) регіону та рівнів його конвергентності.
46. Надання грантів для стимулювання регіонального розвитку з боку структурних фондів ЄС на засадах співучасті національного співфінансування.
47. Розміри співфінансування регіональних програм в різних країнах ЄС.
48. Адміністративно-територіальна модель ЄС – НАТС. Рівні НАТС.
49. Структурні фонди, програми комплексного розвитку регіонів ЄС та комунітарні ініціативи.
50. Міжрегіональне співробітництво в Європі: визначення, цілі, методи, основні форми.
51. Міжрегіональне співробітництво в рамках Асамблеї європейських регіонів (АЄР).
52. Міжрегіональне співробітництво в рамках Робочої співдружності придунайських країн.
53. Можливості та механізм залучення фінансових коштів ЄС регіонами України.
54. Транскордонне співробітництво регіонів Європи.
55. Форми транскордонного співробітництва.
56. Єврорегіон як один з найбільш перспективних і привабливих варіантів транскордонного співробітництва.
57. Характерні особливості функціонування єврорегіонів як форми транскордонного співробітництва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП