ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Регіональна економіка (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Регіональна економіка (КНЕУ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

Питання

ПИТАННЯ ДО КОЛОКВІУМУ І

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
1. Предмет курсу “Економіка регіонів”
2. Основні складові предмету курсу “Економіка регіонів”
3. Завдання курсу “Економіка регіонів”
4. Для чого це необхідно майбутньому спеціалісту з фінансів/управління трудовими ресурсами?
5. З якими дисциплінами пов'язаний курс “Економіка регіонів”?

ТЕМА 1. РЕГІОН ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
6. Що визначає необхідність ділення території на частини – регіони?
7. Основні поняття регіональної економіки.
8. Визначення регіону.
9. Район та районування.
10. Комплекс наук, які досліджують регіональні проблеми: регіонознавство, регіонологія, регіоналістика.
11. Структура регіоналістики.
12. Зв’язок регіональної економіки та соціально-економічної географії.
13. Місце регіональної економіки в системі наук.
14. Просторова економіка.
15. Об'єкти просторового аналізу.
16. Етапи становлення та особливості розвитку регіональної економіки.
17. Короткий історичний екскурс розвитку регіональної економіки у Західній Європі.

ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
18. Сучасні напрямки розвитку теорій регіональної економіки.
19. Застосування апарату досліджень загальної економічної теорії.
20. Застосування апарату досліджень теорій розвитку регіону.
21. Застосування апарату досліджень мікроекономіки.
22. Застосування апарату досліджень теорії міжрегіональних відносин.
23. Застосування апарату досліджень теорії розміщення.
24. Методи та схема пізнання регіональної економіки: програмно-цільовий метод.
25. Метод системного аналізу.
26. Балансовий метод
27. Картографічний метод.
28. Метод математичного моделювання.
29. Нові парадигми та концепції регіону: регіон як квазідержава.
30. Регіон як квазікорпорація.
31. Регіон як ринок.
32. Регіон як соціум.

ТЕМА 3. МЕТОДИКА РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
33. Статистична база регіонального аналізу.
34. Труднощі створення системи регіональних рахунків (СРР) та розрахунку валового регіонального продукту (ВРП).
35. Напрямки аналізу економіки регіону: макроекономічні характеристики регіону.
36. Показники відкритості економіки регіону.
37. Аналіз регіональної галузевої структури.
38. Індикатори соціально-економічного розвитку регіонів.
39. Типологізація регіонів: за вихідним станом та динаміці визначеного індикатору.
40. Типологізація регіонів за головними проблемами регіонального розвитку.
41. Аналіз міжрегіональних зв'язків і територіальної структури економіки.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП