ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Аналіз банківської діяльності (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Аналіз банківської діяльності (КНЕУ)

2 3 4 5 6 7 8

Питання

Аналіз "кредитного портфеля" за групами ризику і напрямками диверсифікації.70.
Аналіз виконання плану прибутків.27.
Аналіз високоліквідних активів.12.
Аналіз впливу валютного ризику на діяльність банку.77.
Аналіз впливу основних факторів на рівень формування прибутку кредитних, комісійних, інвестиційних операцій.41.
Аналіз впливу основних факторів, що формують рівень рентабельності окремих видів діяльності.43.
Аналіз динаміки (за ряд років) прибутків в цілому та за складом і структурою.29.
Аналіз динаміки витрат у цілому, за складом і структурою.34.
Аналіз динаміки та структури прибутку.39.
Аналіз забезпечення позик.14.
Аналіз і оцінка впливу основних факторів на формування рівня витрат у цілому та за їх видами.35.
Аналіз і оцінка кредитного ризику та формування резерву на його покриття.16.
Аналіз інших активів (дибіторів, капвкладень, збитків).19.
Аналіз кредитного портфеля з точки зору ліквідності кредитів (надійності їх повернення і диверсифікації кредитних вкладень).53.
Аналіз ліквідності високоризикових вкладів.55.
Аналіз пасивів з позиції ліквідності балансу і співвідношення залишків на грошових і депозитних рахунках.51.
Аналіз пасивів з позиції ліквідності балансу і співвідношення капіталу і зобов'язань в цілому.49.
Аналіз пасивів з позиції ліквідності балансу і співвідношення капіталу і структури залучених коштів за їх видами.50.
Аналіз погашення наданих кредитів.15.
Аналіз портфеля цінних паперів.17.
Аналіз ризику ліквідності.79.
Аналіз рівня прибутковості активів банку.31.
Аналіз рівня ліквідності високоліквідних активів.52.
Аналіз співвідношення ліквідних активів і їх загальної величини.54.
Аналіз структури витрат.33.
Аналіз структури прибутків.28.
Аналіз схильності банку до кредитного ризику.71.
Аналіз схильності банку до процентного ризику.80.
Аналіз тенденцій складу, структури і динаміки прибуткових активів.8.
Аналіз тенденцій складу, структури і динаміки залучених і запозичених коштів.22.
Аналіз тенденцій складу, структури і динаміки капіталу за ряд років за даними балансу.21.
Аналіз якості активів.11.
Аналіз якості кредитного портфеля.13.
Види аналізу.6.
Види, задачі та інформаційна база валютних ризиків.75.
Загальна оцінка рівня прибутку.38.
Значення, завдання і інформаційне забезпечення аналізу прибутків і витрат банку.26.
Значення, завдання і інформаційне забезпечення аналізу ліквідності прибутку.46.
Значення, завдання і інформаційне забезпечення аналізу прибутку.37.
Інформаційне забезпечення аналізу.3.
Кількісна оцінка валютного ризику.76.
Кількісна оцінка кредитного ризику. 69.
Мета аналізу.4.
Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу активів.20.
Методи розрахунку факторів прикриття і розгортання ділової активності та їх аналіз.60.
Методи розрахунку факторів уповільнення і згортання ділової активності банку та їх аналіз.59.
Методи управління і хеджування валютними ризиками на основі аналізу.78..
Методика визначення і принципи аналізу інших показників, що вимірюють ефективність діяльності банку за прибутком (чистий спред, чиста процентна маржа, інший операційний прибуток, продуктивність праці).45.
Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість зі сторони платоспроможності через коефіцієнт прибутковості (прибутку на активи, прибутку на капітал) та через коефіцієнт миттєвої ліквідності.63.
Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через якість активів (рівнем прибуткових активів, рівнем сумнівної заборгованості, коефіцієнтом захищеності від ризиків).64.
Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через ефективність діяльності, що визначаються коефіцієнтом дієздатності та коефіцієнтом рентабельності.65.
Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через достатність капіталу, на основі коефіцієнтів: достатності капіталу, фондової капіталізації прибутку.66.
Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через коефіцієнти ліквідності: за строковими зобов'язаннями, повної ліквідності.67.
Методика розрахунку показників, що характеризують ділову активність банку.57.
Методика узагальнення резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності.44.
Об'єкти і суб'єкти аналізу.2.
Основні види, задачі та інформаційне забезпечення інвестиційних ризиків.72.
Основні види ризиків, задачі та інформаційна база їх аналізу.68.
Основні принципи аналізу.5.
Оцінка виконання кошторису витрат.32.
Оцінка впливу основних факторів на рівень формування прибутків у цілому та за їх видами.30.
Оцінка депозитної політики банків.25.
Оцінка добавленої вартості і мультиплікатора капіталу.23.
Оцінка обгрунтованості залучення міжбанківських кредитів на основі розрахункового платіжного балансу та коефіцієнтів прибутковості.24.
Оцінка ризику та прибутковості цінних паперів.18.
Оцінка співвідношення прибутків і витрат комерційного банку і визначення прибутку (збитку) після оподаткування.36.
Показники рівня рентабельності банку (капіталу, статутного фонду, активів і витрат) та методика їх розрахунку.42.
Порівняльний аналіз в динаміці показників розрахованих за даними балансу, що характеризують ділову активність: долю інвестицій в прибуткових операціях, рівень залучених коштів, рівень використання залучених коштів.61.
Порівняльний аналіз в динаміці показників, розрахованих за даними балансу, що характеризують ділову активність: рівень прибуткових активів, загальну кредитну активність, загальну інвестиційну активність.58.
Порівняльний аналіз прибутковості різних видів цінних паперів.73.
Предмет і методи аналізу.1.
Прийоми та методи аналізу.7.
Ризик незбалансованої ліквідності відносно прибутковості цінних паперів.74.
Система показників ділової активності банку та їх інформаційне забезпечення.56.
Система показників фінансової стійкості та надійності банку і їх інформаційне забезпечення.62.
Система та методика визначення показників ліквідності:поточної,короткострокової, загальної, миттєвої.47.
Порівняльний аналіз показників ліквідності в динаміці за ряд років.48.
Тип неприбуткових активів.10.
Тип робочих активів.9.
Чистий процентний, комісійний і торгівельний прибуток, методика його визначення і аналізу.40.

2 3 4 5 6 7 8


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП