ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про внесення змін щодо виборів Президента

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про внесення змін щодо виборів Президента
1 2 3 4 5 6

6) осіб, громадянство України яких припинено після останнього
дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного
реєстру виборців передбачені законом відомості.

3. Керівник відповідного районного (міського, районного у
місті) органу Міністерства юстиції України подає відомості про:

1) виборців, які проживали на відповідній території та
померли після останнього дня періоду, за який надавалися до органу
ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості
(що підтверджено виданим свідоцтвом про смерть);

2) виборців, які після останнього дня періоду, за який
надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців
передбачені законом відомості, змінили прізвище, ім'я, по
батькові, дату або місце народження.

4. Командир військової частини (формування), дислокованої в
межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає
відомості про:

1) виборців - військовослужбовців строкової служби, які після
останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення
Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули
для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);

2) інших виборців, які після останнього дня періоду, за який
надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців
передбачені законом відомості, прибули для проживання на території
дислокації цієї військової частини (формування);

3) виборців (у тому числі військовослужбовців строкової
служби), які після останнього дня періоду, за який надавалися до
органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом
відомості, вибули з території дислокації цієї військової частини
(формування).

5. Керівник відповідного районного (міського, районного у
місті) органу опіки та піклування подає відомості про:

1) виборців, які після останнього дня періоду, за який
надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців
передбачені законом відомості, були визнані судом недієздатними,
внаслідок чого стосовно них була встановлена опіка;

2) осіб, стосовно яких після останнього дня періоду, за який
надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців
передбачені законом відомості, було скасовано рішення про визнання
їх недієздатними, внаслідок чого стосовно них була припинена
опіка.

6. Керівник відповідного місцевого органу Державного
департаменту України з питань виконання покарань подає відомості
про:

1) виборців, які після останнього дня періоду, за який
надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців
передбачені законом відомості, прибули для відбування покарання до
установ, розташованих у межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;

2) виборців, які відбували покарання в установах,
розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної
одиниці, і після останнього дня періоду, за який надавалися до
органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом
відомості, вибули з цих установ.

7. Керівник розташованого в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці спеціалізованого закладу,
який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян, подає
відомості про:

1) виборців, які після останнього дня періоду, за який
надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців
передбачені законом відомості, зареєстровані за юридичною адресою
закладу;

2) виборців, які після останнього дня періоду, за який
надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців
передбачені законом відомості, зняті з реєстрації за юридичною
адресою закладу.

8. Відомості, передбачені частинами другою - сьомою цієї
статті, подаються в електронному вигляді та на паперовому носії у
вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну
нумерацію аркушів. Достовірність відомостей засвідчується на
кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу,
установи, командира військової частини (формування), який
скріплюється печаткою.

9. Окружна виборча комісія одночасно із включенням громадян
України до складу дільничних виборчих комісій приймає рішення про
включення до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці
членів відповідної дільничної виборчої комісії, які включені до
списків виборців за своєю виборчою адресою на інших виборчих
дільницях. Таке рішення надається відповідній дільничній виборчій
комісії. Тим же рішенням окружна виборча комісія повідомляє органи
ведення Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються
на відповідну територію, де зазначені члени дільничної виборчої
комісії були включені до списків виборців, про включення їх до
відповідного списку виборців у цьому виборчому окрузі.

Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке
повідомлення, вносить до бази даних Державного реєстру виборців
відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть
голосувати за своїми виборчими адресами у зв'язку з їх включенням
до списків виборців на інших виборчих дільницях.

Про зміни у складі виборчої комісії окружна виборча комісія
невідкладно повідомляє відповідні органи ведення Державного
реєстру виборців.

10. Орган ведення Державного реєстру виборців за наслідком
розгляду скарг громадян, перевірок звернень виборчих комісій,
рішень судів, а також на підставі подань, передбачених частинами
другою - сьомою цієї статті, та повідомлень окружних виборчих
комісій щодо включення громадян України до списку виборців на
іншій дільниці відповідно до частини дев'ятої цієї статті уточнює
попередній список виборців на звичайній виборчій дільниці і
виготовляє уточнений список виборців.

11. Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до
вимог частин другої - п'ятої статті 31 цього Закону, містять графу
для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня та
передаються окружним виборчим комісіям не пізніш як за три дні до
дня виборів у порядку, передбаченому частиною шостою статті 31
цього Закону.

12. Окружна виборча комісія невідкладно, але не пізніш як за
два дні до дня виборів, передає уточнені списки виборців на
звичайних виборчих дільницях відповідним дільничним виборчим
комісіям у порядку, встановленому частиною восьмою статті 31 цього
Закону.

Стаття 35. Порядок внесення змін до уточненого списку
виборців на звичайній виборчій дільниці

1. Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній
виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови та
секретарем дільничної виборчої комісії.

2. Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій
дільниці вносяться на підставі:

1) рішення суду, прийнятого відповідно до частини шостої
статті 32 цього Закону;

2) рішення окружної виборчої комісії, прийнятого відповідно
до частини дев'ятої статті 34 цього Закону;

3) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців
щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій
виборчій дільниці;

4) рішення дільничної виборчої комісії.

3. При внесенні змін до уточненого списку виборців на
підставах, зазначених у частині другій цієї статті, рішення
дільничною виборчою комісією не приймається.

4. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої
комісії вносять до уточненого списку виборців зміни невідкладно
після отримання дільничною виборчою комісією документів,
зазначених у частині другій цієї статті, не пізніш як за два дні
до дня виборів, а в день голосування в порядку, встановленому цим
Законом.

5. При включенні виборця до списку виборців на виборчій
дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців
відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться
у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою
для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі
"Примітка" зазначаються дата і номер рішення окружної або
дільничної виборчої комісії або дата рішення суду про включення
виборця до списку виборців.

6. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно
включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що
засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря
дільничної виборчої комісії у графі "Примітка". При цьому у
зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначається дата і
номер рішення окружної або дільничної виборчої комісії, дата
рішення суду про виключення виборця із списку виборців або
повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців,
передбаченого частиною дев'ятою статті 34 цього Закону.

7. Про внесені зміни до списку виборців на підставі рішення
суду дільнична виборча комісія невідкладно повідомляє відповідний
орган ведення Державного реєстру виборців.

У разі виявлення кратного включення цього виборця на іншій
виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який
отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це
відповідну дільничну виборчу комісію.

8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої
комісії у день голосування виправляють неточності та технічні
описки в уточненому списку виборців - неправильне написання
прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку,
квартири місця проживання - у разі якщо, незважаючи на такі
технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того
виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке
виправлення засвідчується підписами голови, заступника голови та
секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".

Стаття 36. Порядок складання та уточнення списків виборців
на спеціальних виборчих дільницях

1. На спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у
стаціонарних лікувальних закладах) списки виборців складаються не
пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів відповідними
дільничними виборчими комісіями за формою, зазначеною у частині
другій статті 31 цього Закону, на підставі відомостей, поданих
керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден,
командирами військових частин (формувань), де утворені такі
виборчі дільниці.

2. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у
стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються не
пізніш як за сім днів до дня виборів відповідними дільничними
виборчими комісіями за формою, зазначеною у частині другій
статті 31 цього Закону, на підставі відомостей, поданих
керівниками відповідних закладів. Виборці, які повинні покинути
лікувальний заклад до дня виборів, до подання та до списку
виборців на такій дільниці не включаються.

3. Відомості, зазначені у частинах першій та другій цієї
статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника
відповідного закладу, установи, капітана судна, командира
військової частини (формування) і засвідчуються відповідною
печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна,
командир військової частини (формування) забезпечує подання та
достовірність зазначених відомостей дільничній виборчій комісії не
пізніш як за шістнадцять днів, а керівник стаціонарного
лікувального закладу - не пізніш як за дев'ять днів до дня
виборів.

4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
наступного дня після складення списку виборців надає один його
примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної
виборчої комісії.

5. Громадянин має право звернутися до дільничної виборчої
комісії або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої
дільниці щодо обставин, передбачених частиною третьою статті 32
цього Закону.

6. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної виборчої
комісії за формою, визначеною статтею 95 цього Закону (без
зазначення суб'єкта оскарження), яка розглядається на найближчому
засіданні комісії, як правило, у присутності суб'єкта звернення зі
скаргою. Про час найближчого засідання комісії суб'єкта звернення
із скаргою повідомляє член комісії, який прийняв скаргу.

7. Скарга, зазначена у частині шостій цієї статті, може бути
подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за
п'ять днів до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у
дводенний строк. За підсумком розгляду скарги дільнична виборча
комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку
виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги.
Копія рішення видається суб'єкту звернення зі скаргою у день його
прийняття. Скарга, подана до виборчої комісії після зазначених
строків, не розглядається.

8. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути
подана до суду в порядку, передбаченому частиною шостою статті 32
цього Закону.

9. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій
дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості
про включених до списку виборців відповідним органам ведення
Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців.

Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореній на
судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи
на полярній станції України, може передаватися за допомогою
технічних засобів зв'язку.

10. У разі, якщо виборець прибув до стаціонарного
лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня виборів,
однак раніше ніж за три дні до дня виборів, відповідна дільнична
виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до
списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно
керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується
печаткою відповідного закладу. Про включення виборця до списку
виборців невідкладно повідомляється відповідний орган ведення
Державного реєстру виборців за виборчою адресою цього виборця.

11. Виборець, який прибув до лікувального закладу в тому ж
населеному пункті, де він проживає, може звернутися до виборчої
комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку
виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого
перебування в порядку та у строки, передбачені статтею 77 цього
Закону. У такому разі до списку виборців на спеціальній виборчій
дільниці він не включається.

12. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у
винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього
Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не
пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі відомостей,
поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном
судна, командиром військової частини (формування). Зазначені
відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів в
одному примірнику за підписом керівника закладу, установи,
капітана судна, командира військової частини (формування) і
засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку
виборців на такій виборчій дільниці дільнична виборча комісія
невідкладно передає відомості про виборців, включених до цього
списку, відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за
місцем проживання цих виборців. Виборча комісія дільниці,
утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором
України, чи на полярній станції України, може передавати зміст
списку виборців за допомогою технічних засобів зв'язку.

13. Виборча комісія спеціальної виборчої дільниці при
внесенні змін до списку виборців невідкладно повідомляє
відповідний орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою
адресою виборця про його включення до списку виборців або
виключення із списку виборців.

14. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої
дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці
на підставі рішення відповідної окружної виборчої комісії у
порядку, встановленому статтею 34 цього Закону";

16) доповнити статтями 36-1 та 36-2 такого змісту:

"Стаття 36-1. Порядок складання та уточнення списків виборців
на закордонних виборчих дільницях

1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган
ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних
справ України на основі відомостей Державного реєстру виборців
складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої
дільниці за формою, затвердженою відповідно до частини другої
статті 31 цього Закону. Ці списки на паперовому носії передаються
Міністерством закордонних справ України до відповідних дільничних
виборчих комісій не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів.
Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення
Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ
України, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.

2. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до органу
ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних
справ України за формою, встановленою Центральною виборчою
комісією, керівники дипломатичних чи консульських установ України
подають відомості про:

1) громадян України, які перебувають на консульському обліку,
яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органу
ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості,
виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років;

2) осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися
до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом
відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове
посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

3) осіб, громадянство України яких припинено після останнього
дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного
реєстру виборців передбачені законом відомості;

4) громадян України - виборців, які після останнього дня
періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру
виборців передбачені законом відомості, стали на консульський
облік на території відповідного консульського округу;

5) громадян України - виборців, які після останнього дня
періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру
виборців передбачені законом відомості, зняті з консульського
обліку на території відповідного консульського округу;

6) громадян України - виборців, які на цей час є
військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що
дислокуються за межами України на відповідній території.

3. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці
наступного дня після отримання списку виборців на дільниці надає
один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні
дільничної виборчої комісії.

4. Ознайомлення громадян із списком виборців на закордонній
виборчій дільниці здійснюється у порядку, встановленому статтею 32
цього Закону. Іменне запрошення, яким повідомляється про включення
виборця до списку виборців на відповідній закордонній виборчій
дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, номер її телефону та
розпорядок роботи, а також про час і місце голосування,
надсилається виборцю виборчою комісією закордонної виборчої
дільниці не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.

5. Кожен громадянин може подати скаргу щодо неправильностей у
списку виборців на закордонній виборчій дільниці до відповідної
дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому відповідно
частинами четвертою і п'ятою статті 32 цього Закону.

6. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у
винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього
Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не
пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі відомостей,
поданих керівником відповідного офіційного представництва чи
консульської установи України, командиром військової частини
(формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім
днів до дня виборів в одному примірнику за підписом керівника
представництва, установи, командира військової частини
(формування) і засвідчуються відповідною печаткою.

1 2 3 4 5 6

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП