ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про внесення змін щодо виборів Президента

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про внесення змін щодо виборів Президента
2 3 4 5 6

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо виборів Президента України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Кримінально-процесуальний кодекс України ( 1001-05 )
доповнити статтею 53-2 такого змісту:

"Стаття 53-2. Обов'язок органу дізнання, слідчого, прокурора
і суду під час виборчого процесу

Під час виборчого процесу орган дізнання, слідчий, прокурор і
суд можуть проводити будь-які дії (дізнання, досудове слідство)
щодо виборчих комісій, окремих членів виборчих комісій, щодо
приміщень, виборчої документації, технічного обладнання, виключно
за умови порушення у встановленому порядку кримінальної справи та
надання відповідних підтверджуючих це документів".

2. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) частину першу статті 157 викласти в такій редакції:

"1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого
виборчого права або права брати участь у референдумі,
перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу,
ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена
виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена
комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні
ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або
примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі
комісії без поважних причин -

караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк від одного до трьох років";

2) статтю 158-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 158-1. Голосування виборцем на виборчій дільниці
більше ніж один раз

1. Голосування виборцем, який бере участь у виборах або
референдумі на виборчій дільниці більше ніж один раз, -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, вчинене за змовою з членом виборчої
комісії або комісії з референдуму, -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк".

У зв'язку з цим статтю 158-1 вважати статтею 158-2.

3. У Кодексі адміністративного судочинства України
( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37,
ст. 446):

1) частину четверту статті 18 викласти в такій редакції:

"4. Вищому адміністративному суду України як суду першої
інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою
комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму";

2) частину першу статті 109 доповнити пунктом 4 такого
змісту:

"4) подана заява щодо протоколу територіальних (окружних)
виборчих комісій щодо встановлення підсумків голосування у межах
територіального виборчого округу під час проведення виборів
Президента України, народних депутатів України, а також протоколу
про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці";

3) статтю 117 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Повноваження суду, встановлені цією статтею, не можуть
бути застосовані судами щодо спорів, які стосуються призначення,
підготовки і проведення виборів";

4) частини третю, четверту та одинадцяту статті 172 викласти
в такій редакції:

"3. Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої
комісії щодо встановлення нею результатів всеукраїнського
референдуму оскаржуються до Вищого адміністративного суду України.
Усі інші рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої
комісії, члена цієї комісії оскаржуються до Київського
апеляційного адміністративного суду.

4. Рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії Автономної
Республіки Крим, обласної виборчої комісії, Київської чи
Севастопольської виборчих комісій щодо підготовки та проведення
місцевих виборів; територіальної (окружної) виборчої комісії щодо
підготовки та проведення виборів Київського чи Севастопольського
міського голови; територіальних (окружних) виборчих комісій щодо
підготовки та проведення виборів Президента України, народних
депутатів України; обласних комісій з референдуму і комісії
Автономної Республіки Крим з всеукраїнського референдуму, а також
членів зазначених комісій оскаржуються до окружного
адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії.
Протоколи територіальних (окружних) виборчих комісій щодо
встановлення підсумків голосування у межах територіального
виборчого округу під час проведення виборів Президента України,
народних депутатів України, а також протоколи про підрахунок
голосів виборців на виборчій дільниці оскарженню в судовому
порядку не підлягають";

"11. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією
статтею, у дводенний строк після надходження позовної заяви.
Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня
голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше
ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні справи
за позовними заявами, що надійшли у день голосування вирішуються
судом до закінчення голосування. Адміністративні справи за
позовними заявами, що надійшли у день голосування, але після
закінчення голосування, вирішуються судом у дводенний строк після
надходження позовної заяви";

5) статтю 176 викласти в такій редакції:

"Стаття 176. Особливості провадження у справах, пов'язаних
із виборами Президента України

1. Виборча комісія, кандидат на пост Президента України,
партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, виборець, законні права
або охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право
оскаржувати рішення чи дії об'єднання громадян, виборчого блоку,
його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються
виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до
закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до його
внутрішньої організаційної діяльності або його виключної
компетенції.

2. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) -
суб'єкт виборчого процесу чи окружна виборча комісія мають право
оскаржувати до суду дії чи бездіяльність засобів масової
інформації, їх власників, посадових та службових осіб, які
порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової
інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно
передвиборної агітації, зокрема щодо вимоги спростування
опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію
(блок), що висунули кандидата.

3. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) -
суб'єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії іншого
кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо
ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку
висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші
порушення їх прав або виборчих прав громадян. Виборець має право
оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, його
довіреної особи, якщо ці дії порушують його виборчі права.

4. Рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів
та організацій, їх посадових та службових осіб можуть бути
оскаржені у порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу. Акти
чи дії виборчих блоків, об'єднань громадян, крім тих, які
відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян
належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх
виключної компетенції, - за місцезнаходженням органу об'єднання
громадян, виборчого блоку, акти чи дії якого оскаржуються у
порядку, передбаченому статтею 175 цього Кодексу.

5. Дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх
власників, посадових і службових осіб, творчих працівників можуть
бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

6. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, у тому
числі рішення Центральної виборчої комісії із встановлення
результатів виборів, можуть бути оскаржені у порядку,
передбаченому статтею 172 цього Кодексу.

7. Дії кандидатів на пост Президента України, їх довірених
осіб оскаржуються до Київського апеляційного адміністративного
суду.

8. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії
та її членів можуть бути оскаржені до адміністративного суду за
місцезнаходженням дільничної виборчої комісії.

9. Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії
або члена такої комісії можуть бути оскаржені до окружного
адміністративного суду за місцезнаходженням окружної виборчої
комісії в порядку, встановленому законодавством.

10. Суд розглядає та вирішує адміністративні справи за
скаргами, поданими на вчинені порушення з моменту припинення
голосування на виборчих дільницях, протягом двох днів після дня
голосування.

11. Рішення апеляційної інстанції з виборчих спорів є
остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення Вищого
адміністративного суду України щодо скарги на результати виборів є
остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному
порядку.

12. Повноваження суду, встановлені статтею 117 цього Кодексу,
не можуть бути застосовані судами щодо спорів, які стосуються
призначення, підготовки і проведення виборів Президента України";

6) у статті 177:

у частині шостій слова "окружним адміністративним судом,
територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ" замінити
словами "Київським апеляційним адміністративним судом";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. При розгляді справ, пов'язаних з виборчим процесом чи
процесом референдуму, та їх оскарженні частина четверта статті 20
цього Кодексу не застосовується".

4. У Законі України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20-21,
ст. 291; із змінами, внесеними Законом України від 14 квітня 2009
року N 1254-VI ( 1254-17 ):

1) частину шосту статті 2 викласти в такій редакції:

"6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період
підготовки і проведення виборів за межами України і перебуває на
консульському обліку, реалізує своє право голосу на виборах
Президента України";

2) у пункті 2 частини другої статті 13 слова "підписних
листів і" виключити;

3) у статті 17:

у частині другій слова "сто тридцять" замінити словом
"дев'яносто";

у частині третій слова "сто двадцять" замінити словом
"дев'яносто";

4) у статті 19:

частини третю та четверту викласти в такій редакції:

"3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів
приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за
вісімдесят три дні до дня виборів. Територіальні виборчі округи
утворюються Центральною виборчою комісією з приблизно рівною
кількістю виборців у кожному виборчому окрузі на всій території
України за пропозиціями відповідно Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських
рад з урахуванням адміністративно-територіального устрою.
Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер,
територіальні межі та центри виборчих округів визначає Центральна
виборча комісія.

4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів
публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос
України" та "Урядовий кур'єр" у триденний строк з дня прийняття
нею відповідного рішення, а також розміщується на офіційному сайті
Центральної виборчої комісії. Витяги із рішення про утворення
територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою
комісією в регіональних друкованих засобах масової інформації в
семиденний строк з дня прийняття такого рішення. При цьому
кількість витягів, зазначених у цій статті, повинна дорівнювати
кількості регіонів, визначених частиною другою статті 133
Конституції України ( 254к/96-ВР )";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні
виборчі дільниці, утворені згідно із статтею 20 цього Закону";

5) у статті 20:

частини шосту та дев'яту викласти в такій редакції:

"6. Звичайні виборчі дільниці утворюються окружними виборчими
комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних,
міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у
разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно
сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад
або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх
повноваження. Зазначені подання вносяться не пізніш як за
шістдесят днів до дня виборів. Окружна виборча комісія своїм
рішенням визначає межі кожної звичайної виборчої дільниці та
перелік будинків, що входять до неї, а також місцезнаходження
дільничної виборчої комісії";

"9. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від
п'ятдесяти до трьох тисяч осіб. Виборчі дільниці за розміром
поділяються на:

1) малі - з орієнтовною кількістю виборців від 50 до
500 осіб;

2) середні - з орієнтовною кількістю виборців від 500 до
1500 осіб;

3) великі - з орієнтовною кількістю виборців від 1500 до
3000 осіб.

Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи
установі налічується менше або більше від зазначеної чисельності
виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої
виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу
дільницю на цій території, у відповідному закладі чи установі,
виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою
чисельністю виборців";

у частині десятій слово "п'ятдесят" замінити словами
"тридцять вісім";

6) у статті 23:

частини другу - п'яту, восьму та дев'яту викласти в такій
редакції:

"2. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою
комісією не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів у складі
голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у
кількості не менше дванадцяти осіб.

3. Подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих
комісій (по дві особи до однієї виборчої комісії від одного
кандидата) вносяться кандидатами на пост Президента України, які
зареєстровані у Центральній виборчій комісії. Подання стосовно
кандидатур до складу окружних виборчих комісій вноситься до
Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят чотири дні
до дня виборів за підписом кандидата на пост Президента України
або його уповноваженого представника у Центральній виборчій
комісії.

Форма подання до складу окружних виборчих комісій
затверджується Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за
шістдесят шість днів до дня виборів. У поданні зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) дата народження;

3) громадянство;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також її
контактні телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) наявність відповідної освіти чи підготовки;

10) посада в комісії, на яку пропонується кандидатура.

До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу
відповідної окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її
роботі. Кандидатури до складу окружної виборчої комісії можуть
бути відхилені лише з підстав порушення вимог частин третьої,
шостої, сьомої цієї статті, частини третьої статті 29 цього
Закону.

4. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є
підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких
описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно
повідомляє відповідно кандидата на пост Президента України чи його
уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії з
правом дорадчого голосу. Зазначені описки та неточності можуть
бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно
відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня
отримання суб'єктом подання кандидатур до складу окружної виборчої
комісії зазначеного повідомлення. Якщо уточнене подання не
надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури
відхиляються.

5. У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті
строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії
або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб
становить менше десяти осіб, окружна виборча комісія утворюється
Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості
дев'яти осіб з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від
кандидатів на пост Президента України, внесених відповідно до
частини третьої цієї статті";

"8. Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу окружних
виборчих комісій має право на пропорційну частку посад голови,
заступника голови та секретаря окружної виборчої комісії. Частки
таких посад для кожного суб'єкта подання визначаються Центральною
виборчою комісією відповідно до кількості осіб, включених від
відповідного суб'єкта до складу окружних виборчих комісій, у
відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу
окружних виборчих комісій.

2 3 4 5 6

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП