ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Цивільний кодекс Української РСР

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Цивільний кодекс Української РСР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Стаття 464. Зміна розміру відшкодування на вимогу осіб, що заподіяли шкоду

Організація або громадянин, які відшкодовують шкоду, пов'язану з зменшенням працездатності потерпілого внаслідок заподіяння йому каліцтва або іншого ушкодження його здоров'я, вправі в будь-який час зажадати відповідного зменшення розміру відшкодування, що сплачується ними, якщо працездатність потерпілого збільшилась в порівнянні з тією, яка у нього залишалась на момент вирішення питання про відшкодування йому шкоди, або коли розмір пенсії, одержуваної ним в порядку державного соціального страхування, збільшиться.

Стаття 465. Строки виплати відшкодування

Відшкодування за шкоду, пов'язану з зменшенням працездатності потерпілого, а також за шкоду, пов'язану з смертю, провадиться щомісячними платежами.

Стаття 466. Відшкодування шкоди в разі припинення юридичної особи, зобов'язаної до відшкодування

В разі реорганізації юридичної особи виплата щомісячних платежів (стаття 465 цього Кодексу), належних з неї в зв'язку з заподіянням каліцтва або іншого ушкодження здоров'я чи заподіянням смерті, покладається на правонаступників юридичної особи.

При ліквідації юридичної особи без правонаступника належні потерпілому або особам, зазначеним у частині другій статті 456 цього Кодексу, платежі повинні бути капіталізовані за правилами державного страхування і внесені його органам для виплати їх у розмірі і строки, зазначені у відповідному рішенні про відшкодування шкоди.

В разі ліквідації юридичної особи позови про відшкодування шкоди, заподіяної ліквідованою юридичною особою, зв'язані з ушкодженням здоров'я чи смертю громадянина, пред'являються до вищестоящої організації або до організації, зазначеної в рішенні про ліквідацію юридичної особи.

Вимога про збільшення або зменшення розміру одержуваного потерпілим відшкодування шкоди на підставах, передбачених у статтях 463 і 464 цього Кодексу, пред'являється до правонаступника або відповідно до організацій, зазначених у частині третій цієї статті, або відповідно правонаступником юридичної особи чи організаціями, зазначеними в частині третій цієї статті, які провадять відшкодування за заподіяну шкоду.

Глава 41
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК РЯТУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОГО МАЙНА

Стаття 467. Відшкодування шкоди, зазнаної при рятуванні соціалістичного майна

Шкода, якої зазнав громадянин при рятуванні соціалістичного майна від небезпеки, що йому загрожувала, повинна бути відшкодована тією організацією, майно якої рятував потерпілий.

Стаття 468. Порядок відшкодування шкоди, зазнаної при рятуванні соціалістичного майна

Відшкодування шкоди, зазнаної громадянином при рятуванні соціалістичного майна, провадиться у безспірних випадках за рішенням керівного органу організації, майно якої рятував потерпілий, а при наявності спору - за рішенням суду.

До відшкодування цієї шкоди застосовуються відповідно правила частини четвертої статті 78, частини першої статті 440, статей 451, 453, 455, частин другої і третьої статті 456, статей 457, 461 - 466 цього Кодексу.

(Із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 22.04.93 р. N 3128-XII)

Глава 42
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ПРИДБАННЯ АБО ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА ЗА РАХУНОК КОШТІВ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ДОСТАТНІХ ПІДСТАВ

Стаття 469. Зобов'язання повернути безпідставно придбане або безпідставно збережене майно

Особа, яка одержала майно за рахунок іншої особи без достатньої підстави, встановленої законом або договором, зобов'язана повернути безпідставно придбане майно цій особі.

Такий же обов'язок виникає, коли підстава, на якій придбано майно, згодом відпала.

В разі неможливості повернути безпідставно придбане майно в натурі повинна бути відшкодована його вартість, що визначається на момент придбання.

Особа, яка безпідставно одержала майно, зобов'язана також повернути або відшкодувати всі доходи, які вона мала або повинна була мати з цього майна з того часу, коли вона дізналася або повинна була дізнатися про безпідставність одержання майна. З свого боку ця особа має право вимагати відшкодування зроблених нею необхідних витрат на майно з того часу, з якого вона зобов'язана повернути доходи.

Ці правила поширюються на випадок збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав, встановлених законом або договором.

Стаття 470. Стягнення безпідставно придбаного майна в доход держави

Майно, придбане за рахунок іншої особи не за угодою, а внаслідок інших дій, вчинених з метою, яка завідомо суперечить інтересам соціалістичної держави і суспільства, якщо воно не підлягає конфіскації, стягується в доход держави.

Особа, яка безпідставно одержала майно, зобов'язана також повернути або відшкодувати всі доходи, що вона мала або повинна була мати з безпідставно придбаного майна.

Стаття 471. Майно, що не підлягає витребуванню

Не підлягає витребуванню як безпідставно придбане:

1) майно, передане на виконання зобов'язання до настання строку виконання;

2) майно, передане на виконання зобов'язання по закінченні строку позовної давності у випадках, коли таке виконання допускається статтею 82 цього Кодексу;

3) сплачена зайво або на підставі, що згодом відпала, авторська винагорода або винагорода за відкриття, винахід, раціоналізаторську пропозицію і промисловий зразок, якщо виплата проведена організацією добровільно при відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку одержувача.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI)

Розділ IV
АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Стаття 472. Законодавство України про авторське право і суміжні права

Законодавством України охороняються особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права).

Відносини, що складаються у зв'язку із створенням і використанням об'єктів авторського права і суміжних прав, регулюються Законом України "Про авторське право і суміжні права" та іншими законодавчими актами України.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
у редакції Закону України
від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 473. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 474. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII,
від 20.05.85 р. N 278-XI;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 475. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 476. Виключена.

(У редакції Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 477. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 478. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 479. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 480. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 481. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 482. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 483. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 484. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 485. Виключена.

(У редакції Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 486. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII,
від 20.05.85 р. N 278-XI;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 487. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 488. Виключена.

(У редакції Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 489. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII,
від 06.12.76 р. N 1515-IX;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 490. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 491. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 492. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 493. Виключена.

(У редакції Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 494. Виключена.

(У редакції Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 495. Виключена.

(У редакції Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 496. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 497. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 498. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 499. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 500. Виключена.

(У редакції Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 501. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII,
від 20.05.85 р. N 278-XI;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 502. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 503. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 504. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 505. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 506. Виключена.

(У редакції Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 507. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 508. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 509. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 510. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 511. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 512. Виключена.

(згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Стаття 513. Виключена.

(У редакції Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
виключена згідно із Законом України від 04.02.94 р. N 3942-XII)

Розділ V
ПРАВО НА ВІДКРИТТЯ

Стаття 514. Права автора відкриття

Автор відкриття має право вимагати визнання його авторства і пріоритету у відкритті, посвідчуваних дипломом, який видається у випадках і в порядку, передбачених Положенням про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, затверджуваним Радою Міністрів СРСР.

Автор відкриття має право на винагороду, виплачувану йому при одержанні диплома, а також на пільги, передбачені Положенням про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції.

Стаття 515. Перехід права автора відкриття за спадкоємством

Право одержати диплом померлого автора відкриття, а також винагороду за відкриття переходить за спадкоємством у встановленому законом порядку.

Стаття 516. Спори про авторство на відкриття

Спори про авторство (співавторство) на відкриття розв'язуються судом.

Розділ VI
ПРАВО НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК, ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

(Назва розділу в редакції Указу Президії Верховної
Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI,
Закону України від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

Стаття 517. Законодавство України про охорону прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг

Майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку із створенням і використанням винаходу, корисної моделі, промислового зразку, знаку для товарів і послуг, регулюються законами України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", цим Кодексом та іншими актами законодавства України.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
Законом України від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

Стаття 518. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
виключена згідно із Законом України від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

Стаття 519. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
виключена згідно із Законом України від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

Стаття 520. Права автора раціоналізаторської пропозиції

Авторові прийнятої до впровадження раціоналізаторської пропозиції видається свідоцтво, яке засвідчує його авторство. Він має право на винагороду, а також на пільги відповідно до законодавства України.

(У редакції Законом України
від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

Стаття 5201. Виключена.

(Доповнено статтею 5201 згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
виключена згідно із Законом України від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП