ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Основи готельного менеджменту

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Основи готельного менеджменту

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

«Основи готельного менеджменту»
Роглев Х.Й.

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Лист №
від

Видавництво
2004

Роглев Х.Й. Готельний менеджмент: навч. посіб. - К., Видавництво 2004. - с.

У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, приведений основний понятійний апарат, докладно досліджені сучасні функції управління і системи обслуговування в готелі.
У розділах посібника, присвячених функціональному менеджменту, докладно досліджуються комплексні менеджерські функції і бізнеси-процеси в готелі.
Наведено велику бібліографію.
Посібник призначений для студентів та аспірантів вузів, вчених і фахівців з менеджменту і маркетингу, науковців і підприємців.

Автор висловлює подяку співробітникам НЦРТ, аспірантам НАН України Муніну Г.Б., Зінов'єву Г.О. і аспірантові НАН України Змійову А.О. за надану допомогу при підготовці матеріалів і написанні цієї книги.

Усі права захищені.

Зміст
Передмова
Вступ
Глава 1. Основи готельної справи
Глава 2. Організаційна структура управління готелем
Глава 3. Управління обслуговуванням гостей у готелі
Глава 4. Служба бронювання і розміщення у готелі
Глава 5. Сучасні принципи оформлення інтер'єру та екстер'єру готелів
Глава 6. Інженерно-технічна служба готелю
Глава 7. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем
Глава 8. Управління безпекою готелю
Глава 9. Фінансовий менеджмент готелю
Глава 10. Управління персоналом готелю
Глава 11. Готельний маркетинг
Глава 12. Управління і проектування якості надання готельних послуг
Глава 13. Управління товарно-матеріальними ресурсами готелю
Додаток. Терміни і визначення, використовувані в готельній сфері
Список використаної та рекомендованої літератури

Передмова

У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, приведений основний понятійний апарат, докладно досліджені сучасні функції управління і системи обслуговування в готелі.
У розділах посібника, присвячених функціональному менеджменту, докладно досліджуються комплексні менеджерські функції і бізнеси-процеси в готелі.
Наведено велику бібліографію.
Посібник призначений для студентів та аспірантів вузів, вчених і фахівців з менеджменту і маркетингу, науковців і підприємців.
Досвід застосування сучасних підходів в сфері управління готелем показує, що в основному за рахунок організаційно-управлінських заходів (тобто такої діяльності, що звичайно в найменшому ступені вимагає яких-небудь витрат) можна істотно — на десятки, а іноді на сотні відсотків — підвищити економічну ефективність готелю. Тому наука управління готелем, що має цілком визначений об'єкт дослідження і яка характеризується власною методологією, включена як дисципліна в програми вищих навчальних закладів України.
Потреба в літературі з управління в готельному бізнесі, у першу чергу навчальній, безупинно зростає і дотепер у повному ступені ще не задоволена. Задоволенню цієї потреби має певною мірою служити цей навчальний посібник. При його написанні в максимально можливому ступені були використані міжнародні видання і досвід в управлінні готелями, а також наукові матеріали таких наукових осередків як Київський університет туризму, економіки та права, Науковий центр розвитку туризму Державної туристичної адміністрації України та інших науково-дослідних інститутів.
Відповідні публікації та їхні автори зазначені в списку літератури, який наведено в кінці кожної глави.
При підготовці посібника автор спирався на нормативні документи і професійні стандарти, розроблені для індустрії туризму в Україні.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП